Sunteți pe pagina 1din 20

FARMACOLOGIE CLINICĂ

Funcţiile farmacologiei clinice în cercetare si în serviciile de sănătate


(după Folke Sjokvist 1999)

Cercetare - dezvoltare
Studii clinice

•Medicamentul adecvat
•Pacient anumit Concentraţia Variabilitate
Evaluarea medicamentelor medicamentului farmacdinamică şi
Comitetul pentru formulare •Doză adecvată
şi efectele farmacocinetică
Farmacoeconomie •La momentul oportun
farmacologice la Farmacogenetică
•Cost adecvat pacient
•Informaţii relevante

Farmacoepidemiologie
Farmacovigilenţă

Cinetică Analiză asupra Abuz de


medicamentului medicamente
populaţională Droguri ilegale
Previziune Evaluarea efectului
Dopajul în sport
Educaţie continuă şi informaţie
în domeniul medicamentului
Producţia de medicamente Medic
Farmacist

Date despe medicamente Probleme de diagnostic


Produs Medicamentos
Utilizarea medicamentului ale medicamentului

Farmacologie clincă

Farmacologia clinică - punte de legătură dintre specialistul producător si medicul


care prescrie medicamentul, luând în consideraţie atât aspectele farmacologice cât
si cele medicale ale utilizării medicamentului.
Indici de calitate în terapia medicamentoasă

Alegerea medicamentelor Complianţă cu asortimentul


recomandat
Costul medicamentului Complianţă cu recomandările
medicale
Posologie Variaţia interindividuală
adaptată la greutate, vârstă şi
funcţie renală a pacientului
Asocierea de medicamente Interacţiuni anticipate

Prescrierea de medicamente Devierea de la cerinţele oficiale

Informaţii despre medicamente Numărul de pacienţi care nu


cunosc beneficiile si costurile
tratamentului
Nivele de evaluare a dovezilor
de eficienţă terpeutică
(1995, NHMRC)
Nivel I Dovezi bazate pe analiza sistematică a unor studii clinice
randomizate, controlate, relevante. Dacă este posibil cu
metaanaliză
Nivelul II Dovezi obţinute din studii bine proiectate, controlate,
randomizate
Nivel III Dovezi obţinute din studii bine proiectate, nerandomizate,
controlate; sau din studii analitice de cohortă, preferabil
multicentrice şi efectuate la momente diferite
Nivel IV Opinii ale unor autorităţi respectate, bazate pe experientă
clinică, studii descriptive sau rapoarte ale unor comitete
de experţi
Evaluarea studiilor clinice

Scopul studiului Definit 2

Insuficient definit 1
Nedefinit 0
Relevanţa studiului pentru sănătatea publică Marcată 2
Modestă 1
Mică 0
1. Metode
•Selecţia pacienţilor Definite 2
•Criterii de diagnostic şi pentru alcătuirea Isuficient definite 1
loturilor
•Criterii de reducere şi de excludere Nedefinite 0
Evaluarea studiilor clinice (2)

2. Control (se marchează ce corespunde) Relevant+ 2

Incrucişat Grup de control separat Inadecvat++ 1


Netratat Placebo Altă terapie Fără control 0

3. Protocol (proiect) Dublu orb 2


Simplu orb 1
Deschis 0
4. Randomizarea tratamentului Adevărată+++ 2
Inadecvată 1
Nerandomizată 0
Evaluarea studiilor clinice (3)

5. Farmacocinetică Studii doză – efect 2

Lipsesc 0
Studii concentraţie-efect 1
Lipsesc 0
Simplu orb 1
Deschis 0
6. Interacţiuni Alte medicamente cu 2
potenţiale interacţiuni,
neprecizate
Interacţiunile nu pot fi
excluse
Evaluarea studiilor clinice (4)

7. Înregistrarea efectelor Definit, relevant, variabile 2


reproductive
Parţial definite, relevante, 1
variabile reproductive
Nedifinite, relevante sau 0
variabile reproductibile
8. Înregistrarea efectelor secundare Adecvate 2
Incomplet adecvate 1
Nedocumentate 0
9. Analiza statistica Adecvată 2
Îndoelnică 1
Eronată 0
Evaluarea studiilor clinice (5)

10. Concluziile autorilor Adecvate 2

Îndoelnice 1
Irelevant - Imposibile 0

+ Acelaş diagnostic, aceeaşi severitate a bolii, vârstă şi distribuţia pe sexe


similare şi condiţii standard
++ Exemplu : efecte ale compusului activ continuate şi în timpul perioadei de
control
+++ Medicamente şi pacienţi randomizaţi
When may drug treatment be called
“rational”?
• If the drug is (relatively) efficacious
• If the drug is (relatively)
– Safe
– Good quality
– affordable

What are “essential” drugs?


Drugs that satisfy the health care needs of the majority
of the population

These should therefore be available at all the times in adequate


amounts and the appropriate dosage forms
Medicament nou (entitate chimică nouă)
Fazele cercetării şi etapele de decizie majore

Faza Etape de decizie Obiective Populaţia în studiu

Faza 0 Debutul cercetării •Toxicitate Animale


(preclinică) •PK/PD
•Index terapeutic
Faza 1 Clinică (om) •Tolerabilitate Voluntari, barbaţi(?),
•Siguranţă sănătoşi
•PK, PD Pacienţi (cancer etc)
Faza 2 •Verificarea conceptului Pacienţi cu boală
de eficacitate ţintă fără
•Stabilirea dozelor ptr F3 comorbidităţi
•Siguranţă, PK
Fazele cercetării şi etapele de decizie majore (2)

Faza Etape de decizie Obiective Populaţia în studiu

Faza 3 Cercetare-dezv. •Confirmare Pacienţi cu boală


completa – eficacitate ţintă inclusiv
–Siguranţă comorbidităţi şi
(beneficiu/risc) complicaţii
•Comparaţie cu terapia
standard
•Siguranţa pe termen lung
Faza 4 Lansarea pe piaţă •Studii conduse de Pacienţi
investigator Rar voluntari
•Studii locale susţinute de sănătoşi
marketing

Scop terpeutic (ţinta finală) Parametrii surogat


•Subiectiv •TA
•Funcţii •Aritmii
•Supravieţuire •Agregare
Definirea problemei pacientului

• Boală sau simptom


• Semn al bolii de bază
• Probleme psihice sau sociale
• Efecte adverse ale medicamentelor
• Polipragmazie
• Absenţa aderenţei la tratament
• Solicitare de tratament profilactic
• Combinaţii diverse ale celor de mai sus
ETAPELE
(treptele)
procesului de selecţionare a tratamentului
medicamentos raţional
• Definirea problemei pacientului

• Stabilirea obiectivului terapeutic


– Ce doriţi să obţineţi cu acest tratament?

• Medicamentele uzuale sunt adecvate pentru acest pacient?


– Verificaţi eficienţa şi siguranţa tratamentului ales

• Elaborarea prescripţiei – iniţierea tratamentului

• Informarea şi instruirea pacientului asupra tratamentului şi avertizarea


sa cu privire la reacţiile adverse

• Monitorizarea (şi oprirea?) tratamentului


– Eficienţa
– Efecte adverse
– Complianţa (Aderenţa)
Etapele alegerii unui medicament (P)

1. Precizaţi diagnosticul

3. Precizaţi obiectivul terapeutic

5. Faceţi un inventar al grupelor terapeutice eficiente

7. Alegeţi un grup eficient terapeutic, conform


criteriilor

9. Alegeti un medicament (P)


Cum alegeţi un medicament (P)
1. Definiţi diagnoticul (perturbarea fiziopatologică)
2. Precizaţi obiectivul terapeutic
3. Faceţi un inventar al grupelor terapeutice eficiente
4. Alegeţi un grup conform criteriilor:
Eficienţă Siguranţă Adecvare la obiectivul Cost
propus
gr I
gr II
gr III

5. Alegeţi un medicament (P)


Eficienţă Siguranţă Adecvare la obiectivul Cost
propus
gr I
gr II
gr III

Concluzie:
Substanţa activă
Schema standard de administrare
Durata standard
Adecvarea medicamentului dumneavoastră

A. Substanţa activă, formă şi dozaj


B. Schema standard a posologiei
C. Durata standard a tratamentului

Pentru fiecare în parte verificaţi:


• Eficienţă (indicaţii, comoditate)
• Siguranţă (contraindicaţii, interacţiuni
medicamentoase, grupe de risc mare)
Factori de risc crescut / grupe

 Sarcină
 Lactaţie
 Copii
 Bătrâni
 Insuficienţă renală
 Insuficienţă hepatică
 Antecedente de alergie medicamentoasă
 Alte boli
 Altă terapie medicamentoasă
Volumul de distribuţie
Volumul de distribuţie Vd – volumul ipotetic în care ar fi distribuit
medicamentul, la o concentraţie egală cu cea găsită în sânge

Ex:
• Vd = 5l , medicamentul este distribuit în volumul circulator
• Vd minim = volumul plasmatic (4,3% din greutatea corporală)
• Vd = 10-20l (sau 15-27% din greutatea corporală)
Medicamentul distribuit în lichidul extracelular
• Vd = 25-30l (35-42% din greutatea corporală)
Medicamentul distribuit intracelular
• Vd = 40l (60% din greutatea corporală)
Medicamentul distribuit în totalitatea lichidelor corpului
• Vd > greutatea corporală – depozitarea în ţesuturi, grăsimi etc

Vd
=Δ coeficient de distribuţie valabil pentru
Greutatea corporală medicament – pentru pacienţi adulţi, cu
greutate, înălţime şi statură normală