Sunteți pe pagina 1din 19

P.

O
STRUCTURA
ORGANIZATORICA A
I
STRUCTURA ORGANIZATORICA A
I
 Conceptul de structura organizatorica
 Factori de influenta a tipurilor de structuri
organizatorice
 Tipuri de structuri organizatorice
 Clasificarea dupa functionalitatea, eficienta si
flexibilitatea structurii
 Tipuri de organigrame
 Stabilirea pozitiei proprii in structura organizatorica
 Documente de formalizare a structurii
organizatorice a I
 Determinarea relatiilor organizatorice
1.1 Conceptul de structura organizatorica

 Structura organizatorica: reprezinta un ansamblu de functii si de relatii


care dirijeaza sistemul catre obictivele propuse
 Structura unei I este considerata cadrul, scheletul acesteia. Scopul ei
este sa reduca sau sa informeze incertitudinea privind comportamentul
salariatului adica:
-stabileste compartimentele si sarcinile posturilor individuale precum si
responsabilii de realizarea sarcinilor
-clarifica ierarhia organizationala adica cine este superiorul si cine este
sobordonatul
-stabileste canalele de distributie
-permite managerilor sa aloce resurse catre obiectivele definite prin
plan
 Structura organizatorica cuprinde doua parti:
-structura de conducere sau functionala;
-structura de productie sau operationala;
 Structura organizatorica a I cuprinde trei caracteristici principale:
-specializarea
-coordonarea
-formalizarea
1.2 Factorii de influenta a tipurilor de structuri
organizatorice
 Factorii care influenteaza tipurile de structuri organizatorice sunt:
1. Tipul si comlexitatea productiei de bunuri si servicii;
2. Dimensiunile I;
3. Calificarea personalului;
4. Cadrul juridic si statutul juridic de functionare;
5. Strategia dezvoltarii.

 Structura organizatorica si organizarea activitatii de productie din cadrul I se afla


intr-o dependenta directa fata de tipul de productie.
 Prin tipul de productie se intelege o stare organizatorica si functionala a I
determinata de: -volumul productiei
-gradul de specializare a I
-modul de deplasare
 Procesul de productie reprezinta totalitatea aactiunilor constiente ale angajatiilor
unei I.
 Exista trei tipuri si anume: a) tip de productie in masa
b) tip de productie in serie
c) tip de productie individual
a) Tipul de productie in masa

 Tipul de productie in masa este caracteristica I care fabrica o


gama redusa de tipuri de productie, fiecare tip de produs
executandu-se in cantitati foarte mari. In conditiile acestui tip de
productie, are loc o specialazare a I in ansamblul sau sau pe
sectii, ateliere, pana la nivelul locurilor de munca. De asemenea
forta de munca esta specializata.
 Pentru acest tip de productie deplasarea obiectelor muncii de la
un loc la altul se face continuu, de regula bucata cu bucata.
 Prin caracteristicile sale tipul de productie de masa creaza
conditii optime pentu automatizarea productiei si organizarea de
linii tehnulogice in flux.
b) Tipul de productie de serie

 Tipul de productie de serie caracterizeaza firmele care fabrica o


gama mai redusa sau mai larga de produse, in cantitati mari,
mijlocii sau mici. In functie de nomenclatura produselor fabricate
si marimea seriei de fabricatie, gradul de specializare a sectiilor,
atelierelor si locurilor de munca va fi mai accentuat sau mai
redus. Deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se
realizeaza pe loturi de transport.
c) Tipul de productie individual

 Tipul de productie individual este specific I care executa o gama


foarte larga de produse, fiecare fel de produs fiind unicat sau
fabricat in cantitati foarte reduse. In conditiile productiei
individuale, sectiile, atelierele si locurile de munca sunt
organizate dupa principiul tehnologic, folosind utilaje universale
si forta de munca polificata penrtu a se putea adapta rapid si
eficient la executia diferitelor tipuri de produse incluse in
fabricatie.
 O alta caracteristica a acestui tip de productie presupune
deplasarea obiectivelor muncii de la un loc de munca la altul fie
bucata cu bucata, fie pe loturi mici.
Dimensiunile I

Criteri de clasificare:
1. Dupa forma de proprietate:
-private
-publice
-mixte
2. Dupa forma juridica de organizare:
-societati comerciale
-societati de persoane, organizate sub forma de: SNC; SCS
-societati de capital,care se pot organizain:SCA, SA SRL
-regii autonome
3. Dupa ramura in care functioneaza:
-I industriale
-I agricole
-I de constructii
-I de transporturi
-I de comert
-I de servici
4. Dupa tipul produselor realizate:
-I care produc bunuri materiale
-I care produc servicii,etc
5. Dupa factorul de productie predominant:
-I care folosesc munca vie
-I care folosesc capitalul fix
-I care folosesc capitalul circulant
6. Dupa marime:
-I mici
-I mijlocii
-I mari
7. Dupa apropierea de resursele de aprovizionare si/sau pietele de
desfacere:
-I care depind de pietele de desfacere cu materii prime
-I caredepind de aprovizionarea cu materii prime
-I dependente de un anumit loc
1.3 Tipuri de structuri organizatorice

1. Dupa criteriul morfologic:


-structura ierarhica
-structura functionala
-structura ierarhic-functionala
2. Conform criteriului specializarii activitati si divizari pe comportamente:
-structura antreprenoriala
-structura functionala
-structura matriceala
3. Dupa modul de exercitare a autoritatii inh organizatie:
-structura traditionala
-structura charismatica
-structura birocratica
4. Dupa capacitatea de adaptare la nevoi:
-structura mecanicista
-structura organica
1. Dupa criteriul morfologic

a) Structura ierarhica se caracterizeaza printr-un numar redus de


compartimente operationale, fiecare persoana fiind subordonata unui
singur sef, iar conducerea fiecarui compartimentexercita toate
atributiile conducerii la acel nivel predomina relatiile organizatorice de
autoritate de tip ierarhic.
b) Structura functionala a fost conceputa pentru a elimina deficientelor
structurii ierarhice pe masurace dimensiunile I cresc. Se caracterizeaza
prin:aparitia compartimentelor functionale alaturi de cele operationale,
managerii nu mai trebuie sa fie”universal” pregatiti putand fi
specializati pe domeni deoarece beneficiaza de asistenta
compartimentelor functionale.
c) Structura ierarhic-functionala este alcatuita din compartimente
operationale si functionale. Executantii primesc ordine si raspund
numai in raport cu seful ierarhic.se elimina dubla sau multipla
subordonare, aplicandu-se principiul unitatii de decizie si actiune. Se
utilizeaza in organizatii de dimensiuni mari.
2. Conform criteriului specializarii activitatii si
divizarii pe compartimente

a) Structura antreprenoriala esta adoptata de organizatiile de dimensiuni


mici si ii sunt caracteristice urmatoarele trasaturi: seful organizatiei isi
conduce direct angajatii, singura functiune cu un manager este cea de
productie, formalizarea structurii este ignoranta si la nivelul sefului
organizatiei ponderea ierarhica este ridicata de regula 7-8 persoane
subordonate direct.
b) Structura functionalaeste adoptata des de organizatii si se
caracterizeaza prin: specializarea activitatilor si integrarea lor in
functiuni distincte, existenta compartimentelor functionale si
operationale in care se desfasoara activitatiile grupate dupa diverse
criterii si coordonarea compartimentelor de insusi seful organizatiei.
c) Structura matriciala este adoptata de catre organizatiile mari cu o
mare diversitate a nomenclatorului de productie si cu o larga
raspundere teritoriala. Se caracterizeaza prin: existenta
compartimentelor operationale si functionale, exercitarea pe doua
planuri: coordonare si control, reactia cea mai mare la cerintele
mediului si crearea in anumite conditii de conflicte si confizie atat
printre executanti cat si printre manageri.
3. Dupa modul de exercitare a autoritatii in
organizatie

a) Structura traditionala reprezinta autoritatea conducatorului


care se bazeaza pe obiceiuri si traditii. Este caracterizata prin:
conducatorii detin autoritatea, dimensiunile autoritatii sunt
stabilite si consolidate prin obiceiurisi traditii, ritualuri specifice
culturii organizatorice
b) Structura birocratica reprezinta autoritatea conducatorului
care se bazeaza pe reguli si proceduri adecvate postului
ocupat si oficializate prin documente scrise. Este caracterizata
prin existenta unor metode, reguli si proceduri scrise si
detaliate, statutul si rolul fiecarui membru al organizatiei esta
bine delimitat,dar si exprimat in scris fapt pentru care
autoritatea conducatorului fata de subordonati este limitata,
functiile si posturile sunt ordonate intr-o ierarhie stricta,
selectia si promovarea personalului se realizeaza in functie de
varsta si vechimesi nu de eficienta si competenta individuala si
in timp devine ineficienta deoarece accepta cu greu
schimbarile
4. Dupa capacitatea de adaptare la nevoi

a) Structura mecanicista in care activitatiile si sarcinile sunt


descompuse in compartimente specializate si regrupate in
compartimente. Fiecarui compartiment i se precizeaza
continutulsi este o srtuctura care functioneaza ca un
mecanism cu tendinte accentuate spre imbatranire
b) Structura organica este capacitatea de adaptare la conditiile
instebile ale mediului, sarcinile individuale sunt permanent
modificate pentru a fi adaptate noilor probleme de
obiceicomunicarile sunt stabilte ca urmare a cerintelor de
rezolvare a problemelor. Este o structura simpla, dinamica.
Prin utilizarea criteriului de structurale a activitatii si
concentrarea autoritatii se aprofundeaza structurile de tip
birocratic.
1.5 Tipuri de organigrame

Organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice


Fiind un element dinamic si comlpex, structura organizatorica necesita
perfectionari continue.
Organizarea reda o parte din componentele structurii, si anume:
-comportamente
-niveluri ierarhice
-relatiile orgazitionale
-ponderea ierarhica
Din punct de vedere al sferei de cuprindere pot fi:
-organigrame generale elaborate include toate compartimentele si
organismele de conducere ale I
-organigrame partiale pentru fiecare compartiment in parte
Din punct de vedere al modului de ordonare a compartimentelor si a
relatiilordintre ele, pot fi:
l) Organigrame piramidale ordonate de sus in jos
m) Organigrama circulara este elaborata pe baza ordonarii circulare a
elementelor structurii organizatorice
n) Organigrame ordonate de la stanga la derapta
1.6 Stabilirea pozitiei proprii in structura
organizatorica

Sistemul organizatoric, component al managementului


firmei,este alcatuitdin doua subsisteme, si anume: organizarea
structurala si organizarea procesuala.
Aceasta organizare are urmatoarele efecte:functile I, activitatile,
atributiile si sarcinile de munca.
Sarcinile de munca sunt repartizate la nivelul posturilor, fiind
precizate in documentul fisa postului.
In functie de contributia lor la realizarea de procese de
management sau de executie, compartimente pot fi: functionale
si operationale. Ele fiind repartizate pe diferite niveleierarhice in
functie de apartenenta lor la structura functionala sau la
structura operationala.
1.7 Documente de formalizare a structurii
organizatorice

Pentru formalizarea unei structuri organizatorice se folosesc urmatoarele


documente:
a) Regulament de organizare si functionare(ROF) care cuprinde cinci parti
si anume:
I. Caracteristicile tipologice ale firmei, cuprinde dispozitii generale, actul
normatv de infiintare, obiectul de activitate,tipul societatii, statutul juridic
si prezentarea structurii organizatorice.
II. Sistemul de management al firmei, care precizeaza caracteristicile
constructive si functionale ale componentelor sale:subsistemele
metodologic, decizional, informational, organizatoric.
III. Managementul de nivel superior,care precizeaza atributiile
adunariigenerale a actionarilor, atributiile consiliului de administratie.
IV. Managementul de nivel mediu si inferior, care fixeaza atributiile si
diagrama de relatii pentru fiecare compartiment functional si operationale
V. Dispozitii generale, precizeaza data aprobarii si intrarii in
vigoare,organismul participativ de managementcare l-a aprobat,
responsabilitatile personalului de conducere si executiv privind
realizarea/ respectarea prevederilor ROF
b) Fisa postului este un document operational important ce
prezinta in detaliu descrierea postului si cerintele postului pentru
ca un angajat sa-si poata exercitarea in conditii normale sarcinile
de munca in scopul indeplinirii obiectivele individuale.
1.8 Determinarea relatiilor organizatorice

Relatiile organizationalr reprezinta relatiile structurale ce se


stabilesc intre diferitele verigi organizationale datorita
necesitatii unui schimb permanent de informatii.
2. Din punct de vedere juridic: formale si informationale
3. Dupa continutul informatiilor transmise:
a)relatii de autoritate care pot fi la randul lor: relatii ierarhice,
relatii functionale si de stat major
b)relatii de cooperare nu sunt oficiale
c)relatii de control
d)relatii de reprezentare

S-ar putea să vă placă și