Sunteți pe pagina 1din 38

REGRESIA

MULTIPLĂ

Modelul liniar general

1
Exemplu 1

În medie ne-am aştepta ca la un nivel mai ridicat de educaţie, nivelul


venitului să crească:
venit = β 1 + β 2⋅ educaţie + ε

Dar în acest caz nu se tine seama de faptul că venitul depinde şi de


vârstă:
venit = β 1 + β 2⋅ educaţie +β 3⋅ vârstă + ε
care este un model liniar multifactorial.

Forma generală a modelului liniar de regresie multifactorial:


yi = β 1xi1+β 2xi2+...+β kxip+ ε i, i=1,...,n

2
Exemplu 2

Î
3
Forma generală a modelului
 x11 x1k   
 y1   k 
 ε1   
  x2  x2 
1
  β1 
Y =  X = ε =  β = 
    
y   
 n  
k  ε n   
xn  xn   βk 
1

Y = Xβ +
ε

4
Forma generală a modelului

5
Ansamb
 x11 x21 ... x 1 k
x x ... x 
X = [x 1 ,x 2 ,...,x =]  12 22
∈kM (
2
.
k
 .... .... .... ....  ,n )k

 
x x
 1n 2 n ... x kn 

1


1

 y1 
 
 y2 
 
 
 yn 
 

6
Etapele realizării unui model de regresie
multiplă

I. Id 7
Etapele realizării unui model de regresie
multiplă

III. Es 8
Ipotezele modelului de regresie multiplă

1. 9
1. Forma funcţională: Y = Xβ + ε
• Ipoteza de linearitate nu este atât de restrictivă pe cât pare. Aceasta
se referă la felul în care parametrii intră în ecuaţie, nu neapărat la
relaţia între variabilele x şi y.

• Exemplu: elasticitatea preţului pentru un produs şi elasticităţile


încrucişate:

Q = α Pβ 1Pβ1 ... k βPk ⇒


ln Q ln = α +Pβ
ln 1 ln 1P+ β... k ln+
• β – elasticity coefficient
• βi – cross-elasticity coefficients

10
2.Media zero a erorilor: E(ε )=0
• Valoarea reală a lui Y, înregistrată pe baza datelor statistice,
este de regulă mai mare sau mai mică decât cea estimată.

• Dacă în cadrul modelului au fost incluse acele variabile ce


influenţează în mod real valoarea lui Y, atunci ecartul dintre
cele două valori, reale şi estimate, tinde spre zero, iar în
medie acesta este zero.

11
3. Homoscedasticitatea: E(ε ε ’)=σ 2In

Daca
 cov(ε1, ε1 ) cov(ε1, ε 2 ) ... cov(ε1, ε n )  σε2 0 ... 0 
   
cov(ε 2 , ε1 ) cov(ε 2 , ε 2 ) ... cov(ε 2 , ε n )   0 σ ε2 ... 0 
Ω (ε ,ε ) = E (εε ' ) = = .
 ............... ............... ... ...............   ... ... ... ... 
   
cov(ε n , ε1 ) cov(ε n , ε 2 ) ... cov(ε n , ε n )   0 0 2
... σ ε 

E (εε ' ) = σ ε2I n ,

12
5.Matricea X este de rang k

C
1, k

13
Estimarea parametrilor prin MCMMP

Minim
S ( βˆ ) = ∑ ie2 = ∑ ( yi −ˆ xβ k ki ∑
ˆ− x β ... − ˆ x− 2)β ( yi − βˆ=' xi ) 2 .
1 1 i 2 2 i
i i i

 e1
 
n
 e2
∑ (ei2=e ...e1 )2
S ( βˆ) = e
i =1
n ⋅ ' =
 
ee
 
 en
β̂

[min]S β(ˆ =) e e' = Y( − X ˆ β) '(Y X− ˆ ) βY2=Y' ' ˆ − X Yβ' ˆ. 'X+ '


βˆ

βˆ ' X 'Y

14
Estimarea parametrilor prin MCMMP
βˆ
∂ S (βˆ ) [∂Y ' Y 2−ˆ β' X ' Y ˆ '+Xβ ' X ˆ ] β [ ˆ ' X ' ∂Xβ ˆ ] ˆ β
= 2 X 'Y = − + 2 X 'Y β 2 X '=X −

Derivîn
∂ βˆ ˆ ∂β ˆ ∂β

βˆ = ( X ' X )− 1 X 'Y.
∂ S ( βˆ ) ∂ 2 S(βˆ )
= −2 X ' Y +2 X ' X βˆ = 2 X' X
∂ βˆ ˆ ˆ
∂β ∂β '

β̂

15
Interpretarea parametrilor

Pentru
yi = βˆ1 x1i + βˆ2 x2i+ ...+ β k ˆ kix.

∆y i = βˆ1 ∆x1i ,
β1

ˆ ∆y i
β1 = .
∆x1i

modelul
β̂1

16
Forma echivalentă de estimare a parametrilor
S ( βˆ ) = ∑ e = ∑ ( y − βˆ x
i
2
i
i
i 1 1i − βˆ2 x2i − ... − βˆk xki ) 2 = ∑( y
i
i
ˆ ' x )2 .
−β i

 βˆ1 ∑ x12i + βˆ2 ∑ x2i x1i + ... + βˆ k ∑ x ki x1i = ∑ y i x1i


 i i i i
ˆ
β
 1 ∑ x x
1i 2i + βˆ
2 ∑ x 2 i + ... + β k ∑ x ki x 2 i = ∑ y i x 2 i
2 ˆ
 i i i i

.......................................................................

 βˆ1 ∑ x1i x pi + βˆ2 ∑ x2i x pi + ... + βˆ k ∑ x ki = ∑ y ix ki
2

 i i i i

∑ex
i
i 1i ∑ eix 2i = 0,...,∑ eixki = 0.
= 0,
i i

17
Modele particulare

Caz
1, p

18
Între p
β j = β* j ;
σy
βj = β** j .
σ xi

zt = yt − y şi u jt = x jt − x j ;

yt − y x jt − x j
Zt = si u jt = .
σy σj
σj

19
Coeficienţii de corelaţie parţială

Prin mry / xi =

cov( y, xi ) =
cov( y, xi )
σ y σ xi

∑y
t

n
t xit
rxi / x j =
cov(xi , x j )

cov(xi , x j ) =

∑ yt x jt = n cov( y, xi )
t
σ xi σ xj

∑x x
t
n
.

it jt
.

∑ xit x jt = n cov( xi , x j ).
t
20
Luând în
 nσ x21 cov(
n 1 ,x 2 x) ... cov(
n 1, x x)k 
 
 n cov( x , x ) σ 2
xn ... n cov( x2 k , x ) 
X 'X =  2 1 2
n [ 1 2 C ] kx =,x
 ................... .................... ....................
.. 
 n cov( kx ,1 x ) n cov( kx , 2x ) ... σ 2 n xk 

 cov(y, x1 ) 
X'y = n   = nC[ y, X] ,
 cov(y, x p )

C(x1, x2 ,...,xk )βˆ * = C(y, X)

βˆ * = C-1 (x1, x 2 ,...,xk )C(y, X)


21
Eroarea pentru modelul de regresie multiplă

Vectoru
yˆ = Xβˆ = X( X' X)-1 X' y.

e = y − yˆ = y − X( X' X) −1 X' y = (I − X( X' X) −1 X' )y = G y.

G 2 = G ⋅ G = [I − X( X' X) −1 X' ][I − X( X' X) −1 X' ] = I − X( X' X) −1 X' = G;

[ ] [ ]
T r( G ) = T rI − X( X' X )−1 X' = T r( I ) − T r X( X' X )−1 X' = n − k ;
GX ' = 0
P = I - G, ˆy = Py ;

PX = X( X' X) −1 X' X = X
PG = GP = 0.

Tr ( A) = ∑ a ii ; Tr (αA) = αTr ( A),


i 22
Proprietăţile estimatorilor

β̂

β̂ = Ly

Propr
L = ( X' X) −1 X'∈ M (1,n);

β = L(Xβ + ε ) = ( X' X) −1 X' Xβ + ( X' X) −1 X' ε = β + ( X' X) −1 X' ε.

E (βˆ ) = E (β ) + ( X' X) −1 E ( X' ε ) = β.

23
[( )] [ ]

Propr
)(
Var (βˆ ) = Ωβˆ = E β − βˆ β − βˆ ' = E ( X' X ) −1 X' εε ' X( X' X ) −1 =

= ( X' X ) −1 X' E ( εε ') X( X' X ) −1.

Var(β )= ( X X' ) X ( ε' σ ) I (X X ) X' =( ε2σ )X


−1 −1 −1
ˆ 2
X' .

cov(βˆ , e) = 0.

e'e ∑t
e 2

σˆ ε2 = = t σ ε2
n −k n −k
σˆ = σˆε ( X ' X ) .
-1
Var ( βˆ )
2 2
βˆ

24
Coeficientul de determinaţie R2
• Este o măsură a proporţiei varianţei explicate de model
n n

SSR ∑ ( ˆ
y i − y ) 2
∑ ei
2

R2 = = i =1 = −
1 =i 1
∈2 [0,1 ]
SST
• R2 este afectat de ∑ ( yi −numărului
creşterea
i
y) 2
∑de
i
( yi − y)
parametri; de
aceea pentru modele cu multi parametri se calculează
R2 ajustat, care are aceeaşi interpretare.

n−1  n 1− 
R = 1 −(1 − R )
2 2
1∈ − ,1
n − k 
adj
n k− 
25
Tabelul ANOVA

Source
n SSR MSR
SSR = ∑ (Yˆi − Y ) 2
k −1 MSE
i =1
n SSE
SSE = ∑
e 2

i =1
i
n−k
n SST
SST = ∑ ( iY − Y) 2
n −1
i =1

SSR k-numărul de parametrii


Testul ai modelului
F = k −1F ~ k −1n
,−k
SSE
n−k
este folosit la verificarea validităţii modelului.
Un model este valid dacă proporţia varianţei
explicate prin model este semnificativă. 26

Ipoteza nulă pentru testul F in cazul acesta


Testarea semnificaţiei parametrilor
modelului

H
θ ii =

ˆ 
βi → N  β,i σε ( X'X) ii
 −1
 
  
 

βi − βˆi
zi = → N(0,1).
σε ( X'X ) −1 
 ii 

27
Pentru
σˆ = σ ( X'X ) ii .

2 −1 2
βˆi  e

βˆi − βi
ti =
σe ( X ' X ) ii 
−1

β i − tα / 2; −n k σe ( X'X) ii 
 ( eσ )X'X ii
 
−1 1−
ˆ ≤ βi ≤ ˆβi +t
  /α2; n −k 

28
Exemplu
• O firmă vrea sa evalueze impactul publicităţii în
radio şi presa scrisă asupra vînzărilor produselor
sale. Sînt luate în calcul 3 variabile:
• Y – valoarea vînzărilor(mii dolari)
• X1- cheltuielile cu publicitatea prin radio(mii dolari)
• X2 - cheltuielile cu publicitatea prin presa scrisă(mii
dolari)
• Sînt înregistrate, timp de o lună, valorile acestor 3
variabile în 22 de oraşe, aproximativ omogene din
punctul de vedere al comportamentului
consumatorilor.

29
-Modelul de regresie:
Sales =β 0
ε+
+ β 1 Radio+ β 2 Newspaper

30
Corelograma 3D
 

 


 

 

31
Rezultatul regresiei

32
Matricea X

33
Matricile X’X si X’X -1

34
METODA CELOR MAI MICI PATRATE

35
Exemplu

36
Exemplu

37
38