Sunteți pe pagina 1din 23

ETICHETA ECOLOGICĂ –

instrument pentru o dezvoltare durabilă

MOTTO:”Dezvoltarea durabilă este cea


care urmăreşte satisfacerea nevoilor
prezentului, fără a compromite
posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi
satisface propriile nevoi”
ETICHETA ECOLOGICĂ ÎN EUROPA
ISTORIC

 O primă etichetă ecologică a fost


creată în 1978 în Germania şi anume
Blaue Engel, ajută consumatorii să
economisească bani.
 Zece ani mai târziu, în 1988 este
lansată în Canada eticheta ecologică
Environmental Choice.
 În acelaşi an a fost creată în Japonia
eticheta ecologică ECOMARK care
viza ca participarea financiară să fie în
funcţie de preţul unitar al produsului.
 În Norvegia, Suedia şi Finlanda,
activitatea de etichetare ecologică este
deja organizată. Eticheta ecologică are
un nordic logo comun, o variantă a
lebedei care simbolizează Consiliul
Nordic.
 În 1991 este lansată în Franţa eticheta
NF-Environnement , marca AFNOR.
ETICHETA ECOLOGICĂ ÎN EUROPA
ISTORIC

 La nivelul anului 1989, Europa de Vest producea cca 113,7 milioane tone de
deşeuri menajere (39,5% hârtie şi carton, 28% sticlă, 20% materiale plastice,
8,4% oţel, 2,9% aluminiu, 2% lemn), aceasta în contextul în care deşi există o
paletă largă de metode de eliminare a deşeurilor, cea mai răspândită practică
continuă să fie depozitarea.
 Pe data de 12 decembrie miniştrii mediului din CEE au decis să introducă o
reglementare pentru o etichetă ecologică europeană pentru produsele de consum.
 Eticheta ecologică europeană a fost creată oficial prin reglementarea CCE nr.880/92
publicată în J.O. din 11/4/1992. Eticheta este atribuită pentru 3 ani, reînnoibil. Ea
priveşte atât produsul, cât şi ambalajul şi este multicriterială, deci ia în considerare
toate stadiile ciclului de viaţă al produsului: materii prime, transformare, distribuţie şi
transport, consum şi postconsum.
 În 1993 a intrat în funcţiune schema de acordare a Etichetei Ecologice, când s-
au stabilit primele grupe de produse.
 În România eco-eticheta a intrat în funcţiune în anul 2002 odată cu apariţia
HG nr. 189/28.02.2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice
şi a HG nr. 827/2002 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice
pentru grupul de produse aparate frigorifice, urmând ca odată cu acceptarea României
în U.E eticheta ecologică să fie aplicată.
 Floarea –simbolul etichetei ecologice europene - un ghid către produse şi
servicii mai ecologice.
ALTE TIPURI DE ECOETICHETE

INDIA

ZIMBABWE
ISRAEL
Ce este eticheta ecologică?

 Eticheta ecologică
europeană este “paşaportul”
care autorizează libera
circulaţie a produselor pe
teritoriul comunitar.
 Eticheta ecologică este un
simbol grafic însoţit de un
text scurt, descriptiv în care
sunt prezentate avantajele
utilizării etichetei ecologice.
 Simbolul etichetei ecologice
este o floare cu petale sub
formă de mici stele.
SISTEMUL DE ACORDARE A
ETICHETEI ECOLOGICE ÎN ROMÂNIA
Agenţi economici
(fabricanţi, importatori, prestatori de servicii, comercianţi)
SOLICITARE Încercări produse
(teste, măsurători)
• institute specializate
Comisia Naţională Consultare Autoritate competentă
pentru acordarea recomandate de MMDD
Ministerul Mediului şi
etichetei ecologice Dezvoltării Durabile • alte institute care deţin
laboratoare acreditate
Consultare
EVALUAREA
PERFORMANŢELOR
evaluarea PRODUSULUI
Agenţia Naţională dosarului necesar
pentru Protecţia agentului
economic pentru
Mediului obţinerea
etichetei ecologice ACORDARE
ETICHETA
Cum recunoaştem un produs cu etichetă
ecologică?

 Simbolul este o floare


pe fond alb cu 6 petale
sub formă de cercuri,
colorate alternative în
roşu,galben şi albastru.
Ce produse pot fi ecoetichetate în
România ?

Ecoeticheta se aplică următoarelor produse şi


servicii:
 -maşini de spălat rufe, de uz casnic
 -maşini de spălat vase, de uz casnic
 -aparate frigorifice
 -lămpi electrice
 -aspiratoare
 -televizoare
 -computere,laptop-uri
 -hârtie copiatoare şi hârtie grafică
 -hârtie absorbantă
 -detergenţi
 -textile
 -încălţăminte
 -saltele de pat
 -lacuri şi vopsele de interior
 -amelioratori pentru sol şi medii de
cultură
 -pompe de căldură
 -servicii de cazare turistică
 -servicii de camping
Ce produse nu pot fi ecoetichetate
în România ?

Ecoeticheta nu se aplică
următoarelor produse:
 -produse alimentare
 -băuturi
 -produse farmaceutice
 -produse medicale
UE vrea ecoetichete pe produsele
alimentare

 Uniunea Europeană intenţionează ca pe viitor să lipească


etichete ecologice şi pe produsele alimentare. Etichetele vor
conţine gradul de poluare pe care l-a provocat mediului
precum şi modul de realizare a respectivului produs. Ideea
aparţine ministrului Mediului din Marea Britanie, David
Miliband. Astfel, consumatorii vor putea şti dacă prin
achiziţionarea unui produs încurajează poluarea planetei sau
nu.
Scopul ecoetichetării

 -ţinteşte către o societate durabilă


 -promovează produsele cu impact minim asupra mediului şi
sănătăţii umane pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă
 -stimulează consumatorii şi producătorii
 -recompensează serviciile de cazare şi turiştii care respectă
mediul (atunci când este folosită pentru servicii de cazare
turistică)
Avantajele folosirii ecoetichetei

 -are o dimensiune europeană-oferă produselor un avantaj


competitiv pe piaţă şi permite dezvoltarea pieţei de desfacere a
acestor produse la nivel european;
 -are un caracter selectiv-criteriile de ecoetichetare garantează o
selectivitate a produselor;
 -are un caracter voluntar-nu pune bariere în calea comerţului;
 -are un caracter dinamic şi evolutiv, atribuit pe o perioadă
determinată;
 -îmbunătăţeşte imaginea producătorului şi a hotelierilor (hotelierii
beneficiază de publicitate gratuită dacă au aplicată eticheta
ecologic pe serviciile lor hoteliere);
 -reduce costurile (consumul de energie şi apă).
PRODUSE NON-ALIMENTARE
ECOETICHETATE
6 motive bune pentru a alege un
produs eco-etichetat

 -uşor de identificat
 -certificat de către autoritatea competentă
 -prezintă o garanţie a calităţii
 -bazat pe studii ştiinţifice
 -potenţial ridicat de protecţie a mediului a sănătăţii
umane
Eticheta ecologică este un instrument de marketing
modern în comunicare – oferă produselor un avantaj
competitiv pe piaţă şi permite dezvoltarea pieţei de
desfacere a acestor produse la nivel european .

S-ar putea să vă placă și