Sunteți pe pagina 1din 47

Productia agricola vegetala

Regiunea de dezvoltare VEST

Autor: Ogrean Natalia

Cuprins
1. Caracteristici geografice 2. Productia de cereale 3. Productia de legume 4. Productia de tomate 5. Productia de cartofi 6. Suprafata podgoriilor

7. Parcul de tractoare
8. Analiza SWAT

Sursa: www.adrvest.ro

Caracteristici geografice
Regiunea Vest are o suprafa de 32.034 Km2 (13,4 % din suprafaa rii) i este compus din 42 orae (din care 12 municipii) i 276 comune (318 uniti administrativ teritoriale), grupate n patru judee: Arad, Cara-Severin, Hunedoara i Timi.
Regiunea Vest are un relief variat i armonios distribuit n zone de cmpie, deal i munte. Zonele de cmpie fac parte din Marea Cmpie de Vest i predomin n judeul Timi. Clima Regiunea Vest prezinta cateva trasaturi climatice care o individualizeaza intre regiunile tarii. Asezarea geografica a tarii, precum si varietatea formelor de relief determina caracteristicile majore ale climatului, dar si nuantele locale ale acestuia. Cea mai mare parte a regiunii Vest cade sub incidenta climatului temperat continental de tranzitie, cu influente submediteraneene.(principalele caracteristici: iarna, adectii de aer cald din sud-vest, generate de ciclonii mediteraneeni care determina un climat mai cald, cu precipitatii mai frecvent sub forma de lapovita si ploaie, fenomene climatice de iarna slabe ca intensitate, durata mica a stratului de zapada). Temperatura medie multianuala oscileaza intre 10-12 grade C, cu valori mai ridicate in Campia de Vest si de-a lungul Dunarii. Cantitati relativ mari de precipitatii care se datoreaza care se datoreazain influentelor oceanice, vestice, dar si a celor submediteraneene. Cderile de ap se situaz n jurul unei medii de 560 -580 l/m2 anual, uor mai ridicate n zonele montane. Din punct de vedere hidrografic regiunea se bucura de prezenta a catorva rauri importante si in special de cea a fluviului Dunarea. Rauri: Muresul, Crisul Alb, Crisul Negru, Bega, Timis, Caras, Nera, Cerna, Jiul.

Sursa: www.adrvest.ro

Sursa: www.adrvest.ro

Sursa: www.adrvest.ro

Potenial teren agricol In anul 2003, agricultura reprezinta, dupa industrie si servicii, a treia ramura economica ca importanta in Regiunea Vest, atat din punctul de vedere al cifrei de afaceri, cat si in ceea ce priveste contributia la formarea PIB al Regiunii Vest. Potenialul agricol al Regiunii Vest se bazeaz pe terenurile agricole fertile, n special pe existena molisolurilor care datorit coninutului ridicat de humus sunt cele mai fertile soluri pentru cultura plantelor. Rspndirea mare a acestui tip de soluri n Regiunea Vest, ct i fertilitatea ridicat a acestuia a transformat Cmpia Banato-Crian n cea de-a doua mare zon agricol a rii. La fel ca in toata tara, in Regiunea Vest se practica o agricultura de subzistenta, neperformanta, pentru autoconsum. Lipsa asocierii si slaba dotare tehnologica nu permit practicarea unei agriculturi eficiente si competitive. Productivitatea scazuta din agricultura este cauza de faramitarea terenurilor aflate in proprietate privata, irigari necorespunzatoare, unitati de productie mici. Suprafata agricola a Regiunii Vest reprezinta un procent de 12,9% din suprafata agricola a Romaniei. O pondere mai mare decat aceasta o au pasunile (16,5%) si fanetele (14,2%), iar o pondere sub sub medie o detin terenurile arabile (11,6%) si viile (3,8%). Productia agricola vegetala obtinuta in regiune reprezinta 12,5% din productia la nivel national, de pe o suprafata cultivata ce reprezinta numai 11,5% din suprafata cultivata la nivel national. Productia medie de cereale la hectar realizata in regiune este net superioara mediei obtinute la nivel de tara, cu valori intre 142,6% (ovaz) si 212,6% (grau si secara).

Productia de grau in Regiunea Vest


450000 400000 350000 300000 250000 200000 424849

(tone)

221205

Arad

150000 100000 50000 0 Timis Arad 38236 27347

Hunedoara

Caras Severin

Caras Severin

Hunedoara

Timis

27347 38236 221205 424849


N W E

Productia de grau (tone) pe regiuni la nivel national

51022, 1% 335544, 5% 428770, 6% 536432, 7% 711637, 10% 2167231, 30% Sud Sud Est Sud Vest Vest Nord Est Nord Vest 1157996, 16% 1792352, 25% Centru Bucureti Ilfov

Productia nationala de grau pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru

Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

51022 335544 428770 536432 711637 1157996 1792352 2167231


N W S E

Productia de secara in Regiunea Vest (tone)


1200 1000 800 600 1124

Arad
400 210 200 0 133 0

Hunedoara

Caras Severin

Arad

Timis

Caras Severin

Hunedoara

Timis

0 133 210 1124


N W S E

Productia de secara pe regiuni la nivel national

420, 1% 697, 2% 1467, 5% 3011, 10% Nord Est 7, 0% 12288, 39% Sud Vest Centru Nord Vest Vest 6434, 20% 7122, 23% Sud Est Sud Bucureti Ilfov

Productia nationala de secara pe regiuni (tone)

Nord V est

Nord E st

Centru

Vest

Sud Est

Sud Vest

Sud Bucures ti Ilfov

7 420 697 1467 3011 6434 7122 12288


N W S E

Productia de orz si orzoaica in Regiunea vest


(tone)
100000 90000 80000 70000 60000 89531

Arad

50000 40000 30000 20000

38918

Hunedoara

Caras Severin

10000 0 Timis Arad

4851 Hunedoara

4525 Caras Severin

Timis

4525 4851 38918 89531


N W E

Productia de orz si orzoaica pe regiuni la nivel national


8646, 1% 66916, 6% 82975, 7% 86254, 7% 109001, 9% 360040, 29% Sud Est Sud Vest Centru Nord Vest 137825, 11% 357754, 30% Nord Est Sud Vest Bucureti Ilfov

Productia nationala de orz si orzoaica pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

8646 66916 82975 86254 109001 137825 357754 360040

N W S E

Productia de ovaz in Regiunea Vest


40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5674 33841 25602

(tone)

Arad Hunedoara Timis

5000 0 Arad Timis Caras Severin

4276

Hunedoara

Caras Severin

4276 5674 25602 33841


N W E

Productia de ovaz (tone) pe regiuni la nivel national

1190, 0% 28755, 8% 37510, 10% 43355, 11% 80371, 21% Nord Est Nord Vest Vest Sud Centru 46316, 12% 69393, 18% 75140, 20% Sud Vest Sud Est Bucureti Ilfov

Productia nationala de ovaz pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

1190 28755 37510 43355 46316 69393 75140 80371


N W E

Productia de porumb in Regiunea Vest (tone)


500000 450000 400000 350000 300000 250000 459222 399907

Arad

200000 150000 100000 50000 0 88702 76796

Hunedoara

Caras Severin

Timis

Arad

Caras Severin

Hunedoara

Timis

76796 88702 399907 459222


N W S E

Productia de porumb pe regiuni la nivel national

33900, 0% 521490, 7% 1009247, 13% Nord Est 1627542, 21% Sud Sud Est Sud Vest 1024627, 13% 1086449, 14% 1097187, 14% Vest 1448641, 18% Nord Vest Centru Bucureti Ilfov

Productia nationala de porumb pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

33900 521490 1009247 1024627 1086449 1097187 1448641 1627542


N W E

Productia de cartofi in Regiunea Vest


140000 122355 120000 100000 80000 60000 114667 93211

(tone)

76277

Arad

40000 20000 0 Caras Severin Timis Hunedoara Arad

Hunedoara

Caras Severin

Timis

76277 93211 114667 122355


N W S E

Productia de cartofi pe regiuni la nivel national

14346, 0% 127523, 3% 203814, 6% 345298, 9% 406510, 11% 986468, 28% Centru Nord Est Nord Vest Vest Sud Sud Vest 735342, 20% 829719, 23% Sud Est Bucureti Ilfov

Productia nationala de cartofi pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

14346 127523 203814 345298 406510 735342 829719 986468


N W S E

Productia de legume in Regiunea Vest


250000 234163 200000 147883 150000

(tone)

100000 44378 43091

Arad Hunedoara Timis

50000

0 Arad Timis Caras Severin Hunedoara

Caras Severin

43091 44378 147883 234163


N W S E

Productia de legume pe regiuni la nivel national

95917, 3% 262053, 7% 375982, 10% Sud 731061, 19% Sud Est Nord Est Sud Vest 469515, 12% 559640, 15% 624114, 16% Vest 701608, 18% Nord Vest Centru Bucureti Ilfov

Productia nationala de legume pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru

Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

39273 42030 81646 96478 106253 136074 148119 164503


N W S E

Productia de tomate in Regiunea Vest (tone)


70000 60000 50000 40000 30000 22675 59236

Arad

20000 10000 0 Arad Timis Hunedoara Caras Severin 8280 6287

Hunedoara Caras Severin

Timis

6287 8280 22675 59236


N W S E

Productia de tomate (tone) pe regiuni la nivel national

39273, 5% 42030, 5% 81646, 10% 164503, 20%

Sud Est Sud Sud Vest Nord Est Vest 148119, 18% 136074, 17% Nord Vest Centru Bucureti Ilfov

96478, 12% 106253, 13%

Productia nationala de tomate pe regiuni (tone)

Nord Vest

Nord Est

Centru

Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

39273 42030 81646 96478 106253 136074 148119 164503


N W E

Suprafata cultivata la nivelul Regiunii Vest


Hunedoara, 52593, 7% Caras Severin, 79271, 10% Timis, 396822, 50% Arad, 261181, 33%

(ha)

Arad Hunedoara
Caras Severin

Timis

52593 79271 261181 396822


N W E

Suprafata cultivata(ha) pe regiuni la nivel national

54727, 1% 529973, 7% 735411, 9% 789867, 10% 1802225, 23% Sud Sud Est Nord Est Sud Vest Vest 1031765, 13% 1146317, 15% 1707790, 22% Nord Vest Centru Bucureti Ilfov

Suprafata cultivata pe regiuni la nivel national (ha)

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

182115 2921169 3203317 3409972 3416046 3445299 3576170 3684983


N W E

Suprafata totala (ha) in Regiunea Vest

Suprafata totala (ha) pe regiuni la nivel national

Nord Est

706267, 22%

869665, 27% Timis Caras Severin Arad

2921169, 12% 182115, 1% 3203317, 13%

3684983, 16% 3576170, 16%

Sud Est Sud Nord Vest Centru Vest

3409972, 14% 3416046, 14%

775409, 24% 851976, 27%

Hunedoara

3445299, 14%

Sud Vest Bucureti Ilfov

Suprafata podgoriilor (ha) in Regiunea Vest

0, 0%

3577, 41% 4301, 50%

Arad Caras Severin Timis Hunedoara

771, 9%

Suprafata podgorii (ha) pe regiuni la nivel national

1424, 1% 8649, 4% 8683, 4% 8951, 4% 30741, 14% 85820, 41% Sud Est Sud Vest Nord Est Sud Nord Vest 31027, 14% 39168, 18% Centru Vest Bucureti Ilfov

Numarul de tractoare la nivelul Regiunii Vest


(ha de teren arabil/tractor)
12000 10445 10000 8000 7203 6165 6000 4321 4000 2000 0 Timis Arad Caras Severin Hunedoara

Arad
Caras Hunedoara Severin

Timis

4321 6165 7203 10445


N W S E

Numarul tractoarelor pe regiuni la nivel national

Numarul de tractoare pe regiuni la nivel national

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

1404 19191 21169 21956 22471 27972 28134 32493


N W E

Suprafata arabila (ha) in Regiunea Vest


79629, 7%

Suprafata arabila (ha) pe regiuni la nivel national


105200, 1% Sud 1972843, 21% Sud Est Nord Est Sud Vest 1083273, 12% 1252722, 13% 1382997, 15% Vest 1826766, 19% Nord Vest Centru Bucureti Ilfov

127251, 12%
771279, 8%

Timis 526814, 49% Arad Caras Severin Hunedoara 349579, 32%

1020055, 11%

Din suprafata totala a Regiunii Vest (32 034 km), 59% reprezinta teren agricol (18 928,9 km) . Cele mai mari suprafete agricole se afla in judetele cu relief preponderent de campie : Timis (81% din suprafata judetului) si Arad (66% din suprafata judetului). In judetele Hunedoara si Caras-Severin, ponderea suprafetelor agricole este mult mai mica (40% respectiv 47%).

Parcul de tractoare la nivel national


100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Sud Est Bucureti Ilfov Nord Est Sud Sud Vest Vest Nord Vest Centru 86.29 74.93 72.06 60.72 57.06 38.50 36.47

34.32

Dotarea cu masini agricole in Regiunea Vest este, de asemenea, superioara mediei la nivel national. Astfel, la o suprafata de teren arabil ce reprezinta 11,6% din suprafata arabila a tarii, numarul de masini agricole, reprezinta intre 13,6%(vindrovere pentru recoltat furaje) si 46,2%(combine pentru recoltat porumb) din parcul de masini agricole existent la nivel national.

Parcul de tractoare in Regiunea Vest


60.00 50.44 50.00 40.00 30.00 20.64 20.00 18.44 48.53

Arad Hunedoara Timis


Caras Severin

10.00 0.00 Timis Arad Caras Severin Hunedoara

18.43 20.64 48.53 50.44 N W E

Parcul de tractoare pe regiuni la nivel national

Nord Vest

Nord Est

Centru Vest Sud Est Sud Vest Sud Bucuresti Ilfov

34.32 36.47 38.5 57.06 60.72 72.06 74.93 86.29 N W E

Analiza SWAT privind elementele fizico geografice si economia mediului in Regiunea Vest
Criteriul
1.

Puncte tari
Forme variate de relief Pondere mare a zonelor dominant agricole si forestiere Rezervatii si zone protejate recunoscute Zone cu complexitate mare de resurse naturale Pondere mare a suprafetei agricole ce revine pe locuitor in judetele Timis si Arad Incarcatura peste media pe tara a efectivelor de animale raportat la terenul agricol Calitatea buna a terenului agricol in zonele de campie Existenta universitatii agronomice din Timisoara precum si a institutiilor de pregatire preuniversitara din regiune care creeaza potential de forta de munca Traditie in practicarea agriculturii Zone cu traditie in cultivarea pomilor fructiferi si a vitei-de-vie

Puncte slabe
Existenta unor zone rurale amplasate in areale cu factori naturali de risc (alunecari de teren, seismicitate ridicata, surse de apa reduse, inundatii) Slaba tendinta de asociere (in judetele Caras-Severin si Hunedoara); Lipsa culturilor alternative si monocultura vegetanta Lipsa filiarelor de depozitare-valorificare Pierderea unor insemnate suprafete de pajisti prin invadarea acestora cu vegetatie lemnoasa si nevaloroasa Lipsa de informatii in domeniu Productivitate scazuta in agricultura cauzata de faramitarea terenurilor aflate in proprietate privata, irigari necorespunzatoare, unitati de productie mici Existenta unor suprafete agricole necultivate aflate in proprietate privata si de stat

Oportunitati
Imediata invecinatate cu Serbia si Ungaria Infratirile dintre comunele din regiune cu cele din alte tari

Amenintari
Posibilitatea producerii de inundatii si seisme Riscul declansarii unor alunecari de teren

Fizico Geografic

2. Economia mediului

Aparitia fondurilor pentru dezvoltarea gospodariilor mici (ex. FIDA) Aparitia unor fonduri pentru spatiul rural FEADR si a platilor compensatorii Legea exploatatiei agricole Existenta scolilor la toate nivelele pentru imbunatatirea cunostintelor in domeniu Asocierile dintre fermieri Interesul crescut in agroturism Pretul scazut al terenurilor agricole Promovarea si stimularea asociatiilor agricole in scopul exploatarii intensive a terenurilor Cererea la export de produse agricole ecologice Mecanizarea agriculturii Introducerea standardelor UE privind calitaea produselor agricole

Imbatranirea fortei de munca din zonele rurale Lipsa unei retele informationale in agricultura Conditiile dificile de viata in zonele agricole rurale Neefectuarea de lucrari privind combaterea eroziunii solului si a alunecarilor de teren Valorificarea necorespunzatoare a productiei agricole Necunoasterea legislatiei in domeniul agriculturii si a oportunitatilor de accesare a fondurilor comunitare Pastrarea unor metode traditionale de cultivare a terenurilor agricole Posibilitati reduce de angajare in mediul rural in alte sectoare decat agricultura

Bibliografie : www.adrvest.ro