Sunteți pe pagina 1din 32

IMUNOHEMATOLOGIE

SEROLOGIA GRUPELOR
SANGUINE

 DR.BÂRSAN TAMARA
 Centrul Regional de Transfuzie Galați
GRUPE SANGUINE

ABO

Rhesus standard (RH1)


NOȚIUNI GENERALE

 Sângele este unic și salvator de vieți


 Transfuzia de sânge reprezintă o componentă esențială a serviciilor
de sănătate moderne
 Securitatea transfuzională implică un ansamblu de măsuri necesare
atât pentru protejarea integrității donatorului de sânge , cât și pentru
prevenirea complicațiilor imunologice și infecțioase la primitor
 Asigurarea securității , calității și eficienței sângelui total și
componentelor sanguine reprezintă o prioritate majoră la nivel
internațional
 Politica națională în domeniul calității și contextul legislativ existent
constituie un cadru adecvat pentru aplicarea în practica
transfuzională a Directivelor europene care reglementează normele
de calitate și securitate privind colecta , controlul , procesarea ,
stocarea și distribuția sângelui total și componentelor sanguine
SÂNGE TOTAL:COMPOZIȚIE Și FUNCȚII

 Sângele este un fluid complex format din celule


sanguine aflate în suspensie în plasmă:
 Globule roșii ( eritrocite , hematii )
 Globule albe (leucocite)
 Plachete ( trombocite)

Plasmă
Globule albe
și G
plachete
Globule
roșii
PLASMA SANGUINĂ

 Reprezintă 5% din greutatea corporală


 Conține proteine , substanțe chimice, factori de
coagulare , substanțe metabolice
 Volumul sanguin total = volumul ocupat de
celule și plasmă în sistemul vascular și
reprezintă 7% din greutatea totală(70ml/greutate
corporală) la adult și 8% din greutatea corporală
la copil
GLOBULE ROȘII. CARACTERISTICI

 Sunt produse în măduva osoasă sub controlul


hormonului renal numit eritropoietină
 Au o durată de viață de aproximativ 120 zile în torentul
sanguin înainte de a fi distruse în sistemul reticulo-
endotelial
 Număr : aprox. 5 milioane /mm cub sânge
 Conțin hemoglobină , a cărei funcție principală este de
a fixa și transporta oxigenul în țesuturi
 Reprezintă 45% din volumul total al sângelui
 Hemoglobina=moleculă constituită din fier(hem) și
lanțuri polipeptidice ( globină)
GLOBULE ALBE. CARACTERISTICI

 Reprezintă o familie de celule nucleate formate


din: granulocite
limfocite
monocite
 Sunt produse în măduva osoasă și țesutul
limfatic
 Ocupă sub 1% din volumul sanguin total
 Au rol în apărarea organismului împotriva
infecțiilor și de a produce anticorpi dirijați
împotriva antigenelor străine
PLACHETELE

 Sunt mici fragmente de megacariocite produse


de măduva osoasă
 Conțin enzime și alte substanțe biologic
active(mediatori)
 Au rol major în inițierea mecanismelor de
coagulare
GRUPELE SANGUINE

 Au fost descoperite la începutul secolului xx și


reprezintă cea mai mare descoperire pentru
transfuzia sanguină
 În anii 1901-1902 Karl Landsteiner a descris 3
grupe sanguine : O, A și B
 În anul 1902 , elevii lui Landsteiner, Decastello
și Sturli au descris și grupa AB
 În anul 1911 au fost descoperite supgrupele A1
și A2
IMUNOLOGIA GRUPELOR SANGUINE
 Clasificarea grupelor sanguine din sistemul OAB se bazează pe
prezența sau absența în eritrocite a unuia sau ambelor antigene
(aglutinogene) A și B
 Antigen= orice substanță recunoscută ca străină
de către organism , care determină un răspuns imun
 Anticorp= produsul unui răspuns imun la un stimul antigenic
 Anticorpi naturali= anticorpii prezenți în sânge în absența unui
stimul antigenic cunoscut
 Printr-o excepție biologică , antigenele A și B nu sunt imonogene
,iar sângele uman nu conține anticorpi împotriva antigenelor proprii
 Anticorpii anti-A și anti-B pot fi :
naturali= Ac de tip IgM prezenți la toți indivizii la care
aglutinogenul omolog este absent
imuni = Ac de tip IgG prezenți în urma unui stimul antigenic
 Aglutinogenul și aglutinina omologă nu pot coexista în sângele unui
individ
 Absența unuia din cele 2 aglutinogene implică prezența aglutininei
corespunzătoare
SISTEMUL ABO
• Antigene(Ag) de natură glucidică localizate pe fața
externă a membranei citoplasmatice

• Anticorpi (Ac) de natură IgM prezenți în sânge

• Caracteristici ale celor 4 grupe sanguine :

Grupa A B AB O

Ag A Ag B Ag A și Ag B Fără Ag
Aglutinogene
(hematii)

Ac anti B Ac anti A Fără Ac Ac anti B și


Aglutinine Ac anti A
(ser , plasmă)
NOȚIUNI DE GENETICĂ A GRUPELOR
SANGUINE
 Grupele sanguine se transmit ereditar
 Genele responsabile de specificitatea de grupă
sanguină sunt situate pe cromozomii materni și
paterni autozomali
 Genotip=ansamblu de gene prezente pe
cromozomi deținute de fiecare părinte
 Fenotip= efectul observabil al genelor moștenite,
de exemplu grupa sanguină
 SISTEMUL ABO _ Relația genotip –fenotip

Genotip Fenotip
Grupa sanguină
AA A
AO
BB B
BO
AB AB

OO O
REGULILE CARE GUVERNEAZĂ
TRANSMITEREA EREDITARĂ A GRUPELOR
SANGUINE
 Aglutinogenele A sau B nu pot fi prezente în
sângele unui copil dacă nu există în sângele
unuia sau ambilor părinți
 Un persoană cu grupa AB nu poate fi părintele
unui copil cu grupa O
 O persoană cu grupa O nu poate fi părintele
unui copil cu grupa AB
 Aglutinogenele A1 sau A2 pot fi prezente la un
copil , numai dacă există în sângele unuia dintre
părinți
TRANSMITEREA EREDITARĂ ÎN SISTEMUL ABO

Fenotipul Fenotipul Fenotipul


părinților posibil al imposibil al
copiilor copiilor

O+O O A , B , AB
O+A A,O B , AB
O+B B,O A , AB
A+A A,O B , AB
A+B AB , O , A ,B Nici unul
B+B B,O A , AB
O + AB A,B O , AB
A + AB A , B , AB O
B + AB A , B , AB O
AB + AB A , B , AB AB
SISTEMUL RHESUS (RH)
 În perioada 1937- 1940 , Landsteiner și Wiener
au efectuat cercetări și au descoperit factorul Rh
al cărui importanță clinică a fost demonstrată de
Levine și Stetson în anul 1939
 Din punct de vedere genetic , sistemul Rh
prezintă: - 6 gene: Cc , Dd , Ee
- 5 antigene : Cc , D , Ee
 Gena d nu produce antigen
 Genele Rh se transmit în grupe de 3 gene ,
fiecare grupă provenind de la un părinte ,diverse
combinații:CDe
Cde , cde ,cDe , etc.
SISTEMUL RHESUS (RH)

 0 persoană cu RhD pozitiv moștenește o genăD,


dar nu se poate preciza dacă persoana
respectivă este heterozigotă pentru această
genă(D/d) sau homozigotă(D/D)
 O persoană cu Rh negativ are fenotipul d/d
 Arbore genealogic:
 Genotip: D/d D/d

 Genotip: D/D D/d d/d


 Fenotip: Dpoz Dpoz Dneg
SISTEMUL Rhesus(RH) standard

• Antigene (Ag) de natură proteică localizate pe fața


externă a membranei citoplasmatice
• Nu există anticorpi (Ac) naturali prezenți în sânge
• Anticorpii imuni (IgG) apar la persoane Rh negativ ca urmare
a imunizării anti- D (transfuzii de sânge Rh + ,
incompatibilitate feto-maternă)
•Caracteristici ale sistemului Rhésus (Rh) standard :

Grupa Rhésus + Rhésus –


(RH : 1) (RH : -1)

Aglutinogene Ag D Fără Ag D
(hematii)
Principiu

Ag : naturali

Ac : aglutinanți

Aglutinare activă directă


IMPORTANȚA CLINICĂ
A SISTEMULUI ABO ȘI RH
 Efectuarea testărilor imunohematologice are rolul de a
asigura o securitate transfuzională optimă prin
prevenirea complicațiilor imunologice la pacienții care
beneficiază de o transfuzie sanguină
 Nu poate fi tolerată nici o eroare în determinarea
grupelor sanguine.
 Efectuarea grupei sanguine trebuie realizată pentru
fiecare unitate de sânge de către 2 tehnicieni diferiți , cu
2 seruri diferite , prin 2 tehnici:
proba globulară(metoda Beth-Vincent):detectează Ag
AB prezenți pe eritrocite
proba serică (metoda Simonin):detectează Ac
specifici prezenți în ser
CONDIȚII ESENȚIALE PENTRU
DETERMINAREA CORECTĂ A TESTELOR
IMUNOHEMATOLOGICE
 Personal calificat
 Materiale și echipamente adaptate la condițiile
operatorii
 Reactivi validați(control de calitate, instrucțiuni
producător)
 Manipularea eșantioanelor de sânge respectând
măsurile de igienă și securitate
 Respectarea bunelor practici de laborator
 Proceduri operatorii scrise (SOP)
ERORI ÎN DETERMINAREA GRUPELOR
SANGUINE-REACȚII FALS POZITIVE SAU
NEGATIVE
 Reactivi nestandardizați și incorect depozitați
 Formarea de rulouri(pseudo-aglutinare)
 Probe contaminate
 Prezența gelatinei Warton
 Autoanticorpi și anticorpi la rece
 Tehnică de lucru incorectă
PREPARAREA COMPONENTELOR SANGUINE PENTRU A FI
TESTATE

Sânge total recoltat


cu anticoagulant

Separarea supernatantului
(plasmă conținând anticorpi)

Centrifugare
10 minute 500g

Diluție 3 % în apă distilată


a hematiilor purtătoare de
antigen
PREPARAREA MATERIALELOR ȘI REACTIVILOR

Reactivi

Martor Anti A Anti B Anti A Anti D GRA GRB GRO+ GRO-


+
Anti B

Diluant Seruri test Eritrocite test et control


Placă
Martor auto Martor reactivi Anti A Anti B Anti A + Anti B

R
E
F GR A GR B Martor Allo Anti D CQ
CC + CC -
REACTIVI Și ERITROCITE TEST

Martor auto Martor reactivi Anti A Anti B Anti A + Anti B

R
E
F GR A GR B Martor Allo Anti D CC+ CC-

Anti A Anti B Anti A


Martor Anti D GRA GRB GRO+ GRO-
+
Anti B
ADĂUGAREA COMPONENTELOR SANGUINE DE TESTAT

Hematii test 3%
Plasmă sau ser

Témoinauto
Martor auto Témoinréactivi
Martor réactif Anti A Anti B Anti A + Anti B

R
E
F GR A GR B TémoinAllo
Martor Allo Anti D CQ +
CC CQ -
CC
AGITAREA BLÂNDĂ A PLĂCII PENTRU FAVORIZAREA
AGLUTINĂRII SPONTANE

Martor auto Martor reactivi Anti A Anti B Anti A + Anti B

R
E
F GR A GR B GRO/Martor Allo Anti D CC+
CC -
CITIREA AGLUTINĂRII

Absența aglutinării
• Nu se constată formarea de rețele aglutinante

Prezența aglutinării
• Formarea de rețele aglutinante de complexe imune
Cuantificarea aglutinării poate fi efectuată în funcție de numărul și mărimea
conglomeratelor de hematii
+ ++ +++

R
E
F 28
INTERPRETAREA MARTORILOR
Martor Auto Martor Reactivi Martor Allo

Compoziție serul subiectului hematiilesubiectului serul subiectului


+ + +
hematiile subiectului seruri test hematii fără
Ag ABO/Rh

Aspect
așteptat

Aspect non
conform

Prezența Ac reci în Imagine de aglutinare


serul subiectului dată de hematiile
Prezența de anticorpi în
subiectului diluate în
serul subiectului, indică
Aglutinează propriile reactiv în condiții
existența altor structuri
sale hematii normale
pe hematii decât Ag ABO/
Rh
EXEMPLE
Hematiile subiectului sunt aglutinate de toate serurile
Martori non aglutinați
= Prezența Ag eritrocitare A și B

Martor auto Martor reactiv Anti A Anti B Anti A + Anti B

GR A GR B Martor Allo Anti D CQ + CQ -

Controale de calitate : aglutinare


Serul subiectului nu CC+ și non aglutinare CC-
aglutinează hematiile test
Hematiile subiectului sunt aglutinate de serul
= Fără anticorpi în ser
antiD
= Prezența Ag eritrocitare D
• Martorii și controalele de calitate sunt conforme : validarea reactivilor și a tehnicilor
• Proba globulară (Beth Vincent) și serică (Simonin) sunt concordante : nu există anticorpi dirijați
contra propriilor antigene și prezența anticorpilor contra altor antigene
• prezența aglutinogenelor A și B et absența aglutininelor : Grupa AB
• Punerea în evidență a antigenului D : Rh pozitiv
EXEMPLE
Martori non aglutinați Hematiile subiectului sunt aglutinate de serul anti A (și
antiA+B) = Prezența Ag eritrocitare A

Martor auto Martor reactiv Anti A Anti B Anti A + Anti B

GR A GR B Martor Allo Anti D CQ + CQ -

Controale de calitate : aglutinare


Serul subiectului aglutinează CC+ et non aglutinare CC-
hematiile test B
= Prezența anticorpilor anti B Hematiile subiectului sunt aglutinate de serul
antiD = Prezența Ag eritrocitare D
•Martorii și controalele de calitate sunt conforme : validarea reactivilor și tehnicii
• Proba globulară (Beth Vincent) și serică (Simonin) sunt concordante : nu există anticorpi dirijați
contra propriilor antigene și prezența anticorpilor contra altor antigene
• prezența aglutinogenelor A și prezența aglutininelor anti B : Grupe A
• Punerea în evidență a antigenului D : Rh pozitiv
EXEMPLE
Martori non aglutinați Hematiile subiectului nu sunt aglutinate de nici
un ser = Absența Ag eritrocitare A sau B

Martor auto Martor reactiv Anti A Anti B Anti A + Anti B

6
9
8
5 GR A GR B Martor Allo Anti D CQ + CQ -

Serul subiectului aglutinează Controale de calitate : aglutinare


hematiile test A et B CC+ și non aglutinare CC-
= Prezența anticorps anti A et anti Hematiile subiectului nu sunt aglutinate de serul
B antiD = Absența Ag eritrocitare D
• Martorii și controalele de calitate sunt conforme : validarea reactivilor și tehnicii
• Proba globulară (Beth Vincent) et serică (Simonin) sunt concordante : prezența anticorpilor anti A et
anti B la un subiect care nu posedă antigenele A sau B
•Absența aglutinogenelor A și B et prezența aglutininelor anti A et anti B : Grupa O
• Absența antigenului D : Rh negativ
Concluzie : Subiectul are grupa O-