Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea tefan cel Mare !

uceava "acultatea de tiine #conomice i Administraie Public

STUDIU PRIVIND IMPLICAIILE I ROLUL FMI N ECONOMIA ROMNIEI

Prof. ndrumtor: Prof. dr. Prorector Gabriela Prelipcean Absolvent: Teodor Lmanu

Cuprins
Introducere

Capito u ! " Atri#uia FMI i a instituii or $inanciare %n cadru econo&iei &ondia e


!'! Constituirea i e(o uia siste&u ui $inanciar)&onetar internaiona !'* Condiii e econo&ice &ondia e %n care a ap+rut FMI i $ondatorii acestuia !', O#iecti(e e i statutu FMI pre(+-ute a .retton /oods i i&p icaii e acestora asupra &e&#ri or !'0 Or1ani-area i $uncii e FMI !'2 Departa&entu Drepturi or Specia e de Tra1ere " DST !'3 Ro u FMI %n econo&ia &ondia + !'4 Condiii e i&puse de FMI !'5 Asistena te6nic+ o$erit+ de FMI

Capito u * " Re aii Fondu ui Monetar cu +ri e %n curs de de-(o tare


*'! Pro1ra&e de $inanare i a7ustare %ntre FMI i state e &e&#re
*'* Drepturi e i o# i1aii e state or &e&#re *', Accesu state or &e&#re a resurse e FMI *'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Internaiona " conte9t 1enera *'2 Acorduri e stand)#: %nc6eiate cu Ro&8nia *'3 Asistena $inanciar+ acordat+ Ro&8niei Conc u-ii .i# io1ra$ie

Introducere
Motto: Criza economic a declanat o perioad fertil de fermentaie tiinific i revoluie n teoriile economice James Tobin $ mare provocare a timpurilor pre%ente& pentru instituiile financiare internaionale e'istente o repre%int diver(enele economice i politice i de multe ori conflictele de interese ale celor mai mari ri& )ntruc*t aceste instituii sunt cele care or(ani%ea% consultri la nivel economic i monetar )ntre statele membre. n acest sens& trebuie luate +otr*ri strate(ice importante privind rolul pe care trebuie s,l -oace instituiile interna ionale i se cere o mare fle'ibilitate pentru a face fa )n mod corespun%tor situaiei )n permanent sc+imbare. .ea mai important trstur a unei instituii internaionale a fost considerat de,a lun(ul timpului a fi capacitatea de adaptare la noile circumstane& pstr*nd caracterul de cooperare.

Capito u ! " Atri#uia FMI i a instituii or $inanciare %n cadru econo&iei &ondia e !'! Constituirea i e(o uia siste&u ui $inanciar)&onetar internaiona

!istemul monetar internaional repre%int ansamblul de re(uli& instrumente& or(anisme i pie e referitoare la crearea& valorificarea i circula ia monedei interna ionale nceperea procesului de formare a sistemului monetar interna ional s,a produs )nc din perioada interbelic& c*nd din cau%a problemelor monetare cu care se confruntau ma-oritatea economiilor europene& s,a resimit puternic necesitatea unei colaborri str*nse pe plan interna ional. /a%ele unui nou sistem monetar interna ional au fost puse )n cadrul conferin ei de la /retton 0oods din anul 1233& or(ani%at sub e(ida $4U& importan a primordial a conferin ei repre%entat,o sc+imbarea complet a concep iei de p*n atunci& fapt reali%at prin introducerea spiritului )nele(erii mutuale& a cooperrii c*t mai vaste )n problemele activit ii financiar,valutare. Totodat& ea marc+ea% trecerea de la rela iile pur bilaterale la rela iile financiar,valutare multilaterale& pe ba%a unui consens )ntre rile participante.

!'* Condiii e econo&ice &ondia e %n care a ap+rut FMI i $ondatorii acestuia


5a6iunea obiectiv a apari6iei "M7 )8i are ori(inea )n necesitatea e'isten6ei unei institu6ii cu putere de ac6iune la nivel mondial& care& prin competen6ele cu care este abilitat& s acorde spri-in financiar 6rilor care se confrunt cu deficite ale balan6elor de pl6i. .onstituirea "M7 s,a putut reali%a printr,un acord intervenit )ntre statele membre& )n ele(*ndu,se c fiecare stat membru va avea relaii cu "ondul prin intermediul Ministerului "inan elor 9Te%aurului:& /ncii .entrale& "ondului de e(ali%are a sc+imbului i a altor or(ane similar& iar "ondul )nsu i nu va avea rela ii cu membrii si dec*t tot prin intermediul acestor or(ane. $bli(aiile (enerale pe care trebuiau s i le asum rile care aderau la "M7& sunt: renunarea la restriciile asupra efecturii de pli i transferuri pentru tran%ac iile interna ionale; convertibilitatea la cerere a sumelor )n moned proprie de inute de alte state cu condi ia ca aceste sume s fi fost )ncasate recent ca re%ultat al unor tran%acii curente sau convertirea s fie necesar pentru efectuarea de pl i pentru tran%acii curente; renunarea la practicile monetare discriminatorii sau la practicile monetare multiple; furni%area de date economice i financiare necesare pentru opera iile "ondului.

!', O#iecti(e e i statutu FMI pre(+-ute a .retton /oods i i&p icaii e acestora asupra &e&#ri or
!tatutul "ondului Monetar 7nternaional adoptat la /retton 0oods coninea <1 de articole care defineau obiectivele i re(ulile sale de funcionare. O#iecti(e e FMI; .onform articolului 7 al actului su constitutiv& )n politicile i deci%iile sale& "ondul Monetar 7nterna ional trebuie s aib )n vedere reali%area urmtoarelor obiective: ! promove%e cooperarea monetar internaional prin asi(urarea& pe o ba% permanent& a mecanismelor necesare de colaborare i consultare )n problemele monetare interna ionale; ! facilite%e e'pansiunea i creterea armonioas a comerului internaional i s contribuie astfel la instaurarea i meninerea unui nivel ridicat al venitului real i folosirea for ei de munc i la de%voltarea resurselor productive ale tuturor membrilor& ca obiective primordiale ale politicilor economice; ! promove%e stabilitatea re(imului de sc+imburi& meninerea )ntre statele membre a unor re(imuri de sc+imburi ordonate i s evite devalori%rile monetare concureniale; ! spri-ine stabilirea unui sistem multilateral de re(lementare a tran%ac iilor curente dintre membri i eliminarea restriciilor la sc+imburile e'terne& care )mpiedic cre terea comer ului mondial; ! pun resursele sale (enerale la dispo%iia rilor membre& temporar i )n ba%a unor (aran ii corespun%toare& )n vederea corectrii de%ec+ilibrelor din balanele lor de pl i.

!', O#iecti(e e i statutu FMI pre(+-ute a .retton /oods i i&p icaii e acestora asupra &e&#ri or
Pentru )ndeplinirea acestor obiective& "M7 trebuie s duc la )ndeplinire anumite ac iuni& i anume: Monitori%ea% sc+imbrile i politicile economice i financiare )n rile membre i la nivel (lobal& i asi(ur consultan )n acest domeniu rilor membre& av*nd ca ba% cei => de ani de e'perien . ?e e'emplu& )n anali%a anual a economiei -apone%e pentru anul @>>>& "M7 sftuiete (uvernul -apone% s stimule%e cre terea economic prin pstrarea nivelului sc%ut al ratei dob*n%ii& )ncura-*nd restructurarea corpora iilor i bncilor i promov*nd concuren a. Acord )mprumuturi rilor membre care au probleme de pl i& nu doar pentru a acorda a-utor financiar temporar& dar i pentru a susine a-ustarea i reformarea politicii economice& ac iune )ndreptat spre eliminarea defectelor i problemelor e'istente. ?e e'emplu& )n timpul cri%ei financiare din Asia 9122A B 122C: "M7 a ac ionat rapid i a a-utat .oreea s, i reforme%e economia printr,un )mprumut de @1 miliarde dolari. Asi(ur (uvernelor i bncilor centrale ale statelor membre asisten te+nic i posibilit i de trainin( )n acest domeniu de e'perti%. ?e e'emplu& dup colapsul Uniunii !ovietice& "M7 a a-utat bncile centrale ale statelor baltice& 5usia i ale fostelor state sovietice s,i stabileasc un nou sistem de te%auri%are )n trecerea la economia de pia .

!'0 Or1ani-area i $uncii e FMI !'0'! Structura or1ani-atoric+ a FMI

!'0'* Funcii e principa e a e FMI Funcia de suprave !ere a politicilor financiar"valutare# Funcia de acordare de asisten te!nic# Funcia de asisten financiar !'2 Departa&entu Drepturi or Specia e de Tra1ere " DST !'2'! De$inirea DST ?!T este primul activ de re%erv& purttor de dob*nd& creat prin deci%ie interna ional; e'isten a lui este le(at de completarea activelor de re%erv e'istente& i este alocat de ctre "ond membrilor participani la ?epartamentul ?!T. ?!T,ul este un activ de re%erv interna ional introdus de "M7 )n 12D2& din motivul c stocurile actuale i creterea prev%ut a re%ervelor naionale nu va fi suficient pentru a susine creterea comerului interna ional. Marea ma-oritate a re%ervelor erau pstrate )n aur i dolari& iar statele membre "M7 nu doreau ca re%ervele (lobale s depind de producia de aur datorit incertitudinilor inerente i a deficitelor ce se manifestau )n balana de pli a Americii& care ar fi fost nevoit s asi(ure creterea re%ervelor )n dolari. ?repturile !peciale de Tra(ere au fost introduse ca o re%erv suplimentar care putea fi alocat membrilor care aveau nevoie.

!'2',
Cou DST
Moneda

A ocarea
!<5! " !<52 =

i
!<53 " !<<> =

anu area
!<<! " !<<2 = !<<3 " *>>> =

DST
*>>! " *>>2 = *>>3 " *>!> =

E F ?M "" L75A

3@ 1< 12 1< 1<

3@ 1= 12 1@ 1@

3> 1A @1 11 11

<2 1C @1 11 11

<2 1C <@ 11

<2 1C <@ 11

ncep*nd cu iulie 12A3& ?!T,ul este definit pe ba%a unui co de 1D monede na ionale ale rilor care deineau )n comerul internaional o pondere mai mare de 1G& ponderea aleas pentru fiecare moned fiind ba%at pe participarea emitentului la e'portul mondial. ?olarul fcea e'cep ie de la aceastn re(ul& consider*ndu,se c importana sa )n tran%ac iile interna ionale este mai mare dec*t partea din e'portul mondial care revine !UA. ncep*nd cu data de 1 ianuarie 122D& valoarea unui ?!T este dat de suma valorilor urmtoarei ponderi din fiecare valut: U!? B >&=C@; ?#M B >&33D; "5" B >&C1<; HPF B @A&@; G/P B >&1>=. Totodat& de la 1 ianuarie 1222& ca urmare a introducere a monedei #U5$& structura ?!T se pre%int )n func ie de noua moned& ?MI""J <@G #U5$.

!'3 Ro u FMI %n econo&ia &ondia + !'3'! &pru&uturi i $aci it+i acordate &e&#ri or
"M7 poate acorda urmtoarele tipuri de )mprumut: )mprumuturi pentru reducerea srciei i reluarea cre terii economice& sunt acele )mprumuturi cu dob*nd redus i perioada de rambursare cuprins )ntre = B 1> ani; acorduri de confirmare B repre%int cel mai utili%at tip de )mprumut& rambursabil )n @ B 3 ani& av*nd ca obiectiv surmontarea dificultilor temporare de pli; mecanismul lr(it al creditului& facilitate creat )n 12A3& destinat rilor cu dificult i prelun(ite ale balanelor de pli care necesit reforme economice fundamentale. Aceste )mprumuturi sunt rambursabile )ntr,o perioad de @ B A ani; facilitile de re%erv suplimentar& facilitate instituit )n 122A pentru a rspunde nevoilor de finan are pe termen foarte scurt. Aceast facilitate a aprut ca re%ultat al pierderii )ncrederii )n pie ele emer(ente )n anii K2>& care a determinat ie iri masive de capital i necesiti de finanare de amploare deosebit; facilit i de finan are compensatorii& aprute )n 12D<& ca rspuns la nevoile rilor confruntate cu o reducere brusc a veniturilor din e'porturi& respectiv cre terea important a costurilor aferente importurilor de cereale ca re%ultat al fluctuaiei pre urilor mondiale ale produselor de ba%; a-utorul de ur(en& destinat )n special rilor care au suferit pierderi materiale i financiare )n urma unei catastrofe naturale sau a unui conflict armat;finanarea stocurilor tampon se acord rilor )n curs de de%voltare care stoc+ea% produse primare& )n (eneral petrolul& )n scopul reducerii ofertei pe pie ele interna ionale; fondul financiar a fost creat )n scopul furni%rii unui a-utor suplimentar rilor )n curs de de%voltare care depun eforturi pentru redresarea balanei de pli. 5esursele din care este alimentat acest fond se constituie din v*n%area aurului remis la pre ul oficial& de rile membre& cu titlul de vrsminte ale cotelor pr i; finanarea e'tins se acord rilor care )nre(istrea% de%ec+ilibre (rave ale balan elor de pl i ca urmare a unei structuri defectuoase a produciei& comerului sau preurilor& precum i rilor a cror economie se de%volt lent sau care au dificult i )n de%voltarea economic; finanarea suplimentar sau facilitarea 0ittLeen a fost creat cu scopul de a a-uta rile membre care se a teapt s )nre(istre%e un deficit important al balanei de pl i sau pentru o perioad mai lun( dec*t cea pentru care pot tra(e tran e normale de credit. 5esursele puse la dispo%iia acestei facilit i provin din )mprumuturi cu dob*nd acordate de rile de%voltate.

Capito u * " Re aii Fondu ui Monetar cu +ri e %n curs de de-(o tare *'! Pro1ra&e de $inanare i a7ustare %ntre FMI i state e &e&#re
Prin statutul su& "M7 are obli(aia de a a-uta rile membre care se confrunt cu probleme ale balanelor de pli& deficite persistente i scderea re%ervelor& prin convenirea cu acestea a unor pro(rame speciale de a-ustare& care cuprind dou componente: pro(ramul de corectare a de%ec+ilibrelor& prin politici adecvate de reducere a consumuluiM de a-ustare i stimulare a produciei; finanarea de ur(en& pentru a acoperi temporar deficitele balanei de pli. 4e(ocierile dintre "M7 i statele beneficiare se desfoar pe ba%a a 3 tablouri: tabloul conturilor naionale unde sunt c*teva mari identiti& i anume: venitul care se )mparte )n consum i economisire& cererea a(reat cu ale sale componente etc; tabloul monetar care conine indicatorii politicii monetare: inflaia& masa monetar )n sens lar( 9M@:& ba%a monetar 9M>:& re%ervele internaionale etc; tabloul politicii fiscale ce conine deficitul primar al bu(etului& deficitul bu(etar operaional& datoria public etc. ?eficitul primar este acel deficit care survine )nainte de plata dob*n%ilor la datoria contractat; balana e'tern care conine serviciul datoriei e'terne& deficitul contului curent etc.

*'* Drepturi e i o# i1aii e state or &e&#re


!tatele membre ale "ondului Monetar& )n calitate de membre ale acestuia& au anumite drepturi& )ns i unele obli(aii. $ ar membr a "ondului are dreptul de: a efectua tran%acii i operaiuni cu "ondul Monetar 7nternaional; a cumpra sume )n valute liber utili%abile sau )n ?!T )n sc+imbul unor sume ec+ivalente )n moneda na ional )n vederea ec+ilibrrii balanei de pli; a participa la adoptarea deci%iilor )n cadrul "M7; a primi alocaii de ?!T; aderare la /anca 7nternaional pentru 5econstrucie i ?e%voltare. n ceea ce privete obli(aiile pe care le au rile membre preci%m: s nu aplice restricii asupra efecturii plilor curente; s nu permit unei a(enii s se implice )n aran-amente discriminatorii; s asi(ure convertibilitatea la cerere a soldurilor )n moneda proprie de inute de alte ri membre necesare tran%aciilor curente; s furni%e%e informaii privind deinerile oficiale i particulare de aur& mi-loace de plat interna ionale& evolu ia e'porturilor i a importurilor& balana de pli& investiiile strine& produsul intern brut& indicele pre urilor& cursul de sc+imb& controlul sc+imburilor; s colabore%e cu celelalte ri membre& )n ca%ul )n care menin sau aplic restricii la tran%ac iile interna ionale; s se consulte i s colabore%e cu "M7 i cu ali membri& )n domeniul politicii activelor de re%erv& al lic+idit ii internaionale i )n promovarea ?!T )n calitate de activ de re%erv al sistemului valutar.

*', Accesu state or &e&#re a resurse e FMI


5esursele "M7 pot fi utili%ate )n (eneral conform prevederilor i re(lementrilor din statutul su& de asemenea& acordarea de credite pentru re%olvarea dificult ilor balan ei de pli a statelor membre fiind una din misiunile cele mai importante ale "ondului. Principiile pe ba%a crora se face accesul la resursele "M7 sunt urmtoarele: Acces e1a a resurse e Fondu ui Monetar Interna iona Accesu a resurse e FMI depinde de situaia #a an ei de p + i Asi1urarea accesu ui i#er a resurse e FMI Condiiona itatea %n uti i-area resurse or FMI *'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Interna iona " conte9t 1enera La data de 1= decembrie 12A@& 5om*nia a devenit oficial membr a "ondului Monetar 7nternaional& )n aceast calitate beneficiind de )mprumuturi i a putut s ) i e'ercite unele drepturi. Astfel& rii noastre i s,au acordat at*t )mprumuturi curente )n tran e& c*t i credite stand,bN i finanri compensatorii. 5om*nia a contribuit i la luarea unor deci%ii la "M7 )n cadrul .onsiliului Guvernatorilor& unde (uvernator pentru ara noastr este Ministrul "inanelor iar supleantul este Guvernatorul /ncii 4a ionale& )ntruc*t conform statutului& i ara noastr deine un numr de voturi corespun%toare cotei de participare.

*'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Internaiona " conte9t 1enera
Perioada cri-ei petro u ui? a cri-ei produse or pri&are i a i&entare? a cri-ei (a utare

!<4, " !<5!


Indicatori Unitatea de &+sur+ 1. cota,parte la "M7 @. credite primite de la "M7 <. rambursri de credite de la "M7 3. credite i )mprumuturi de rambursat ctre "M7 Mil. ?!T 3A&= 3A&= CA&= @<A&= @A>&> @==&= @3D&C @=A&3 =>D&A Mil. ?!T Mil. ?!T Mil. ?!T 12> 3A&= B 12> B B 12> 3>&> B 12> 1=>&> B 12> A@&= 3>&> @3= <2&1 3A&= @3= 31&< =>&> <DC 1@1&< C>&> <DC <>2&= D>&< !<4, !<40 !<42 !<43 !<44 !<45 !<4< !<5> !<5!

=. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n cota,parte D. pondere credite de rambursat )n P7/

@=&>

@=&>

3D&>

1@=&>

13@&1

1>3&<

1>>&A

A>&>

1<<&A

*'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Internaiona " conte9t 1enera
Perioada de %ncetare a p +i or de ra&#ursare anticipat+ a datoriei e9terne
Unitatea Indicatori de &+sur+ 1. cota,parte la "M7 Mil. ?!T <DC =@< =@< =@< =@< =@< =@< =@< !<5* !<5, !<50 !<52 !<53 !<54 !<55 !<5<

@. credite primite de la "M7

Mil. ?!T

<1>

1C<&2

1C<&D

<. rambursri de credite ctre "M7

Mil. ?!T

<=&1

D>&2

1<@&=

1A@&2

122&<

@@D&>

@=>&D

1>D&2

3. credite i )mprumuturi de rambursat ctre "M7 =. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n cota,parte D. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n P7/

Mil. ?!T

AC1&D

2>3&D

2==&A

AC@&C

=C<&=

<=A&=

1>D&2

@1@&3

1A<&>

1C@&A

132&A

111&D

DC&3

@>&3

1&C

@&<

@&>

1&D

1&<

>&C

>&@

*'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Internaiona " conte9t 1enera
Perioada tran-iiei c+tre econo&ia de pia+ @!<<> " !<<<A
Indicatori 1. cota,parte la "M7 @. credite primite de la "M7 <. rambursri de credite ctre "M7 3. credite i )mprumuturi de rambursat ctre "M7 =. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n cota,parte D. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n P7/ A. sold cont curent balan de pl i C. idem 2. pondere credite )n sold cont curent 1>. pondere credite i )mprumuturi de rambursat )n sold cont curent Mil. ?!T Mil. ?!T Mil. ?!T Mil. ?!T ,<@=3 ,@@CA B B ,1>1@ ,A>A C>&> 11&< ,1=>D ,1>2= <>&2 DC&D ,1@<1 ,C2D B C<&C ,3== <1@ AC&D @2>&= ,1AC> ,112A <&1 =C&< ,@=A2 ,1A2< B @=&< ,@1<A ,1=C3 A&D <>&C ,@21C ,@>A@ B 1C&= ,1<>< ,232 =&D <=&@ Mil. ?!T B D&2 A&2 D&D 3&A <&A @&3 @&> 1&D 1&D Mil. ?!T B 1>C&@ 22&D 22&D 1@>&@ 2@&D D>&1 D<&> =>&C <@&3 Unitatea de &+sur+ Mil. ?!T Mil. ?!T Mil. ?!T Mil. ?!T =@< B B B =@< =D=&C B =D=&C A=3 <C<&= 1=<&3 B A=3 B B A=>&2 A=3 @3=&1 C2&D 2>D&3 A=3 <A&A @3=&C D2C&< A=3 B @3=&3 3=<&> A=3 1@>&D 2C&3 3A=&> A=3 B 2@&< <C<&> 1><> =<&> 1>@&> <<3&> !<<> !<<! !<<* !<<, !<<0 !<<2 !<<3 !<<4 !<<5 !<<<

*'0 Re aia dintre Ro&8nia i Fondu Monetar Internaiona " conte9t 1enera Perioada de dup+ tran-iie *>>> " *>>5
*>>> .redite de la "ond )n derulare 9sf*ritul perioadei: n milioane de ?!T n milioane dolari !UA .a procent din cot .a procent din P7/ .a procent din e'porturile de mrfuri i servicii .a procent din re%ervele oficiale !erviciul datoriei ctre "ond 9)n milioane ?!T: 9)n milioane de dolari !UA: .a procent din cot .a procent din P7/ .a procent din e'porturile de mrfuri i servicii .a procent din re%ervele oficiale 21.@ 1@>.< C.2 >.< 1.> <.= 11<.3 133.3 11.> >.3 1.1 @.C C=.2 111.< C.< >.@ >.A 1.D CC.< 1@>.D C.D >.< >.D 1.= 1@D.@ 1A1.= 1@.< >.@ >.A 1.D 11D.< 1=A.D 11.< >.@ >.D 1.= 1<<.D 1C>.= 1<.> >.@ >.D 1.< 1<A.A 1C=.3 1<.3 >.@ >.D 1.< 11<.C 1=@.D 11.> >.@ >.= 1.> <3A.2 3=C.C <<.C 1.@ <.C 1<.@ <>C.> <2@.1 @2.2 1.> @.2 A.A <13.2 3>A.C <>.D >.2 @.= =.C 3>>.3 =3D.2 <C.2 1.> @.D D.C <3>.2 3D<.< <<.1 >.A 1.C 3.< <AA.> =1>.2 <D.D >.A 1.C 3.C <1@.> 3@1.= <>.< >.= 1.3 <.1 1C3.> @3A.A 1A.2 >.< >.C 1.A AD.3 1>@.3 A.3 >.1 >.< >.A *>>! *>>* *>>, *>>0 *>>2 *>>3 *>>4 *>>5

Credite e contractate de Ro&8nia a FMI i uti i-ate %n perioada !<<! " *>!,
Tipu acordu ui de %&pru&ut i actu nor&ati( prin care a $ost apro#at de autorit+i e ro&8ne Aran-amentul stand,bN .reditul )n cadrul facilitilor de finanare compensatorie Total credite 1221 @. Aran-amentul stand,bN .reditul )n cadrul facilitilor de finanare compensatorie Total credite 122@ <. Aran-amentul stand,bN .reditul )n cadrul facilitii de transformare sistemic Total credite 1223 3. =. D. A. C. 2. Aran-amentul stand,bN Aran-amentul stand,bN Aran-amentul stand,bN Aran-amentul preventiv stand,bN Aran-amentul stand,bN Aran-amentul stand,bN Total 1< luni C luni 1@ luni 3C luni 1@ luni @3 luni 12 luni 12 luni 1> luni 1> luni Durata acordu ui de %&pru&ut 1@ luni 1> luni Su&a creditu ui apro#at+ de FMI @&i ' DSTA <C>&> @3A&A D@A&A @D1&A AD&C <<C&= 1<@&> <AA&= =>2&= <>1&= 3>>&> 31C @=> 11AA <>2>&D A11@&C <1D&3 11A&= 13>&> 31C > =>> @DD>&D =<>3 D@&1 <2&> <=&> 1>> > <C&< CD A3&=D =CD&@ C3&= =D=&< 2>&> Su&a creditu ui uti i-at+ de Ro&8nia @&i ' DSTA Proporia credite or uti i-ate %n raport cu ce e apro#ate @=A

Nr' crt

1.

*'2 Acorduri e stand)#: %nc6eiate cu Ro&8nia


@.=.1 Acordul stand,bN noiembrie 1221 B octombrie 122@ @.=.@ Acordul stand,bN mai 122@ B martie 122< @.=.< Acordul stand,bN mai 1223 B aprilie 122A @.=.3 Acordul stand,bN aprilie 122A B mai 122C @.=.= Acordul stand,bN au(ust 1222 B februarie @>>1 @.=.D Acordul stand,bN octombrie @>>1 B octombrie @>>< @.=.A Acordul stand,bN iulie @>>@ B iulie @>>D @.=.C Acordul stand,bN @>>2 @.=.2 A.$5?UL !TA4?,/F MA5T7# @>11 B MA5T7# @>1<

Conc u-ii
Primul capitol al lucrrii s,a concentrat pe introducerea cititorului )n istoria "ondului Monetar 7nternaional& pe pre%entarea conte'tului i a condi iilor economice mondiale care au dus la )nfiinarea "M7& precum i a evoluiei acestuia i a sistemului monetar,financiar interna ional. ?e asemenea& au fost detaliate i atribu iile "M7 i ale institu iilor financiare din cadrul economiei mondiale& obiectivele i statutul "M7& or(ani%area i func iile sale& drepturile speciale de tra(ere& rolul "ondului )n economia mondial i condi iile impuse de acesta& precum i asistena te+nic oferit. n cel de,al doilea capitol au fost tratate cu precdere rela iile pe care "ondul Monetar 7nternaional le,a avut de,a lun(ul timpului cu rile )n curs de de%voltare& cu 5om*nia. Au fost enumerate i pre%entate drepturile i obli(a iile rilor membre& modalit ile prin care statele membre puteau avea acces la resursele "ondului. n partea final a capitolului& aten ia s,a )ndreptat ctre acordurile pe care 5om*nia le,a )nc+eiat cu "M7 de la )nceput p*n )n pre%ent i pe asistena te+nic de care ara noastr a beneficiat.

Conc u-ii
n %ilele noastre este )nc nevoie de "M7& )ntruc*t asistm la o cre tere considerabil a mobilit ii capitalului i la accentuarea mana(ementului ratei de sc+imb i a re%ervelor de lic+idit i& care pare pu in probabil reali%abil )n conte'tul cre terii oportunit ilor i avalana inceritudinilor. .u toate acestea& "M7 are )nc un rol important de -ucat )n privin a reducerii riscurilor i e ecurilor financiare& dar i )n determinarea unor noi -uctori s intre pe pia . #ste adevrat c oportunit ile economice pe (lob sunt )n continu cre tere& dar multe ri nu se afl )n po%iia de a obine avanta-e de pe urma acestora. Pia a premia% politicile economice si(ure i eficiente i pedepsete& adeseori (reelile. Tendinele spre politici economice (re ite rm*n& iar costul (re elilor poate fi mult mai mare dec*t eventualele c*ti(uri ale unui a-utor economic interna ional bine inten inat i bine (*ndit. Pre%ena "M7 este important i )n momentul )n care rile adopt politici de devalori%are competitiv pentru a, i ec+ilibra balan a comercial. Aceste devalori%ri produc (rave de%ec+ilibre monetare& constituindu,se )ntr,una dintre cele mai vulnerabile canale de transmisie a cri%elor la nivelre(ional i (lobal& ele fiind unele dintre cau%ele pentru care "M7 a fost creat: s evite devalori%rile competitive )n lan. Acest or(anism suprana ional are un dublu rol: unul psi+olo(ic i unul calitativ. 7nterven ia "ondului descura-ea% speculaiile& calmea% piaa i permite monedelor )n dificultate s revin la un curs normal. #ste arbitrul de care pia a are nevoie.

O mulumesc pentru atenieP