Sunteți pe pagina 1din 32

U.A.U.I.M.

ANALIZA MORFO-TIPOLOGICA URBANA

ANUL II ARHITECTURA 2012-2013


Conf.dr.arh. ANGELICA STAN

CURS 4
esut - textur esut urban Componentele esutului urban Tipologii ale esutului urban Tipuri de esut - tipuri de cretere urban Factori de modelare a tesutului urban Modalitai de interventie asupra esuturilor urbane

GRAMATICA ORASULUI Morfologia

Spatiile definite prin substantive


STRADA, PIATA, CARTIERUIL, CENTRUL, PERIFERIA, etc

Locurile definite prin prepozitii


AICI/ ACOLO/DINCOLO, SUS/JOS, etc

Caracterul definit prin adjective


FRUMOS/URAT, AGREABIL/DEZAGREABIL

Sintaxa

morfeme - decupaje primare dintr-un anumit tesut urban cuvinte - unitati de spatiu urban cu caractere morfologice similare
propozitii fragmente de tesut urban cu intelesuri diferite fraze - secvente epice, locuri care contin mesaje/ povesti/ istorii

Cum citim orasul?

LECTURA ORASULUI

explorarea fizica
calatoria, parcursul, vizitarea locurilor cu un set de intrebari calauzitoare

identificarea morfologica
1. LECTURA ORIENTATA
prin auto-intrebari, evaluari, decizii, adnotari, conexiuni intre lecturi si spatii/peisaje, relatii intre citit si vazut

rememorare

si re-lectura confruntare intre diferitele faze ale lecturii, selectia valorica, critica, interpretarea

2. ANALIZA, 3. SINTEZA, 4. DIAGNOSTIC (SWOT)

LIMBAJ ESUT / esatur / textur urbana

combinatie, impletitura, amestesc Ansamblu de elemente (celule, piese...) care functioneaza impreuna si formeaza un intreg

esatur textur - esut combinatie, impletitura, amestesc Ansamblu de elemente (celule, piese...) care functioneaza impreuna si formeaza un intreg

.a ncrucia, a ntretia, a mpleti, a mbina, a urzi

SISTEMUL PARCELAR

ESUTUL URBAN e compus din:


SISTEMUL CONSTRUIT SISTEMUL PARCELAR SISTEMUL STRADAL (VIAR) SISTEMUL PLANTAT (VERDE) SISTEMUL STRADAL (VIAR)

SISTEMUL PLANTAT (VERDE)

SISTEMUL CONSTRUIT

SISTEMUL CONSTRUIT e compus din: Cladirea Gruparile / ansamblurile de cladiri Relatiile dintre cladiri

SISTEMUL PARCELAR e compus din: Parcela Insula urbana (grupare de parcele) Relatiile dintre parcele/ grupari de parcele

SISTEMUL STRADAL (VIAR) e compus din: Strada (circulatia carosabila si pietonala) Trama stradala (ansamblul strazilor) Relatiile dintre strazi (intersectii, piete) Trafic (cantitativ) SISTEMUL PLANTAT (VERDE) e compus din: Spatiul plantat Spatiul liber Relatiile dintre spatiile plantate (conexiuni)

SCARA ESUTULUI URBAN


Pentru a fi inteligibil, esutul urban trebuie analizat la scari intermediare (nu foarte ample, nu foarte de detaliu)

Scari uzuale:

1/5000 1/2000 - 1/1000

TIPOLOGII de ESUT URBAN


DUPA FORMA TRAMEI ESUT ORTOGONAL ESUT RADIAL-CONCENTRIC ESUT ALVEOLAT ESUT LINEAR

DUPA DENSITATEA CLADIRILOR

Tesut DENS (cu densitate mare/foarte mare) Tesut MEDIU (cu densitate medie) Tesut LAX(cu densitate slaba)

Densitatea cladirilor se exprima prin: POT procentul de ocupare a terenului POT = (Sconstruita la sol:S teren)x100 si CUT - coeficientul de utilizare a terenului CUT = Sdesfasurata : Steren

Densitatea in mediul urban se exprima in numar locuitori/ ha sau numar


locuitori / kmp Ora Bucureti Iai Cluj-Napoca Populaie locuitori 1.921.751 321.580 318.027 Suprafata ha 22800 9188 17950 Densitate loc/ha ~ 88 ~ 35 ~18

Cresterea orasului

Cresterea densitatii (atat a cladirilor cat si a locuitorilor / ha)

De la concentrat la policentralizat

DUPA MODUL DE GENERARE

esut SPONTAN esut PROIECTAT esut MIXT

DUPA MODUL DE EVOLUTIE

ORGANIC RESTRUCTURAT DEFORMAT

Tesut ORGANIC- interventii punctuale, fara a afecta forma urbana si structura initiala a tesutului Tesut RESTRUCTURAT interventii de anvergura exploatand potentialul existent (ex.: deschiderea marilor axe din Paris 1880 baronul Haussman, operatiunile urbane din Barcelona) Tesut DEFORMAT- interventii brutale, fara relatie cu tesutul istoric> genereaza noi vectori de dezvoltare

DUPA STIL

TRADITIONAL MODERN MIXT

DUPA OMOGENITATE
OMOGEN NEOMOGEN DESTRUCTURAT

DUPA DINAMICA

STABIL IN ASTEPTARE IN TRANSFORMARE RAPIDA

TESUT RIGID TESUT FLEXIBIL

Michael Weingrtner experiment privind transformarea-deformarea-reformarea unei trame stabile

Oras compact Concentrat Limite stabile

Crestere prima etapa Radial concentric dispersat

Crestere prima etapa Tentacular linear

Crestere A doua etapa Deconcentrat dispersat

Crestere A treia etapa difuz

Crestere A patra etapa Polinuclear Sau deconcentrat concentrat

FACTORI de MODELARE A TESUTURILOR URBANE

SOCIO - ECONOMICI - presiunea pietei imobiliare, initiative private sau de grup privind anumite dezvoltari, necesitati de asigurare a unor conditii de igiena in mediul urban
TEHNICI- FUNCTIONALI necesitati de largire a unor srtere stradale, necesitati de conexiuni (pasaje, poduri), nevoia de acces rapid la unele unitati functionale (spitale, armata, etc) POLITICI directii de dezvoltare trasate la nivel superior sau interese politice conjuncturale MORFOLOGICI - noi insertii de ansambluri (locuinte, hipermarketuri, ansambluri de birouri), reparcelari in zone cu tesut urban vechi / cu conditii scazute de confort.

INTERVENTII ASUPRA TESUTURILOR URBANE

Operatiuni urbanistice controlate pentru anumite zone clar definite


(PUZ la noi, ORU, ZAC in Franta Legea Solidarit et Renouvellement Urbain (SRU) -zone de restructurare imediata/ agentii de restructurare urbana (parteneriate public - privat) Restructurare reinnoire - cea mai ampla Remodelare (reparcelare, reorganizare, renovare...) Revitalizare (cu accent asupra spatiului public, peisaj urban, spatiu plantat)

Interventii punctuale nesistematizate


-ale proprietarilor de teren, promotori, etc -ale municipalitatii

Modalitati de asimilare a elementelor noi inserate in tesutul urban ADAPTARE INTEGRARE IZOLARE (SEGREGARE)

Integrare MIMETICA - in cazul insertiilor sau operatiunilor de restructurare


din zonele istorice vechi

Integrare prin CONTRAST contrastul dintre nou/vechi in privinta


tehnologiilor, materialelor, standardului de confort, vitezei de executie (cazul oraselor romanesti dupa razboi)

-Integrarea de tip MIXT - articulare, adaptare, continuitate a unor elemente,


acceptand atat mimetismul cat si contrastul; dialog

OPRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN projet Lionel Blancard de Lry (BLM) Matre douvrage : IMMOBILIRE 3F Zac du Noyer Renard

S-ar putea să vă placă și