Sunteți pe pagina 1din 31

GEOMETRIE

CLASA a VIII-a
Semestrul II
Realizat de prof. FLORESCU NICOLAE
.
PROIECTII
ORTOGONALE
PE UN PLAN
.
PROIECTII DE PUNCTE SI
DREPTE PE UN PLAN
Se numeste proiectia ortogonala a unui
punct pe un plan piciorul
perpendicularei duse din acel punct pe
un plan.
o
A
A`
Aeo
Prin proiectia unei drepte pe un plan se
intelege multimea proiectiilor punctelor
acelei drepte pe plan.
o
A
B
A`
B`
.
PROIECTII DE FIGURI
GEOMETRICE PE UN PLAN
o
A
B
C
A`
B`
C`
Prin proiectia
unei figuri
geometrice pe un
plan intelegem
multimea
proiectiilor
punctelor acelei
figuri pe plan.
.
UNGHIUL UNEI DREPTE CU UN PLAN
o
A
d
B
B`
d`
u
Unghiul unei drepte d cu planul o este unghiul dintre dreapta data si proiectia
acestei drepte pe plan; conform figurii de mai sus este vorba de unghiul ABB` de
masura u.
BB` = ABcosu
.
TEOREMA CELOR TREI PERPENDICULRE
d
a
o
P
M
A
Daca o dreapta d este perpendiculra pe
planul o, dreapta a este inclusa in planul
o, drepta PA este perpendiculara pe
dreapta a in punctul A, atunci si dreapta
MA este perpendiculara pe dreapta a.
Cu ajutorul teoremei celor
trei perpendiculare se
poate afla distanta de la
un punct la o dreapta sau
la un plan si masura
unghiului plan al unui
diedru.
.
UNGHI DIEDRU
o
P
|
a
b
u
Fie planele o si |.
Dreapta a inclusa in o, este
perpendiculara pe muchia diedrului
in P.
Dreapta b inclusa in |, este
perpendiculara pe muchia diedrului
in P.
Unghiul plan al
diedrului format de cele
doua plane este unghiul
plan determinat de
dreptele a si b de
masura u.
.
PLANE PERPENDICULARE
o
|
d
a
m
Daca planul | contine
dreapta d perpendiculara
pe planul o, atunci cele
doua plane sunt
perpendiculare.
Daca doua plane sunt
perpendiculare, atunci ele
formeaza un unghi diedru
drept.
.
ARII SI
VOLUME
.
ARIA SI VOLUMUL UNEI PRISME TRIUNGHIULARE
A
B
C
A`
B`
C`
l
h
h P A
b l
=
b l t
A A A 2 + =
h A V
b
=
P
b
= 3l (perimetrul bazei)
4
3
2
l
A
b
=
(aria bazei)
.
ARIA SI VOLUMUL UNEI PRISME PATRULATERE
A B
C D
A`
B`
C`
D`
h P A
b l
=
b l t
A A A 2 + =
h A V
b
=
P
b
= 4l (perimetrul bazei)
A
b
= l
2
(aria bazei)
l
h
.
ARIA SI VOLUMUL UNEI PRISME HEXAGONALE
A`
B`
C`
D`
E`
F`
A
B
C
D
E
F
l
h
h P A
b l
=
b l t
A A A 2 + =
h A V
b
=
P
b
= 4l (perimetrul bazei)
2
3 3
2
l
A
b
=
(aria bazei)
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI CUB
A
B
C
D
A`
B`
C`
D`
l
d
A
l
= 4l
2

A
t
= 6l
2

V = l
3

3 l d =
Triunghi echilateral
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI PARALELIPIPED
DREPTRUNGHIC
a
b
c
d
A
l
= 2(a+b)c
perimetrul bazei
A
t
= 2(ab+bc+ac)
V = abc
d
2
= a
2
+ b
2
+ c
2

(a +b +c)
2
= d
2
+ A
t

.
ARIA SI VOLUMUL UNEI PIRAMIDE
TRIUNGHIULARE
A B
C
V
O
D
m
b

m
l

h
a
b

a
p

R
m
b
= muchia bazei;
m
l
= muchia laterala;
h = inaltimea;
a
b
= apotema bazei;
a
p
= apotema piramidei;
R = raza cercului circumscris bazei
2
p b
l
a P
A

=
b l t
A A A + =
3
h A
V
b

=
4
3
2
l
A
b
=
.
PIRAMIDA TRIUNGHIULARA - TRIUNGHIURI DE LUCRU
A B
C
V
O
D
m
b
=l
3

m
l

h
a
b

a
p

R O
D
V
a
p

a
b

h
a
p
2
= a
b
2
+ h
2

6
3
3
l
a
b
=
O
V
A
R
m
l

h
m
l
2
= h
2
+ R
2

3
3
3
l
R =
D
B
V
m
l

a
p

l/2
m
l
2
= a
p
2
+ (l/2)
2

.
ARIA SI VOLUMUL UNEI PIRAMIDE PATRULATERE
A B
E
D
V
O
C
m
b

m
l

h
a
b

a
p

R
m
b
= muchia bazei;
m
l
= muchia laterala;
h = inaltimea;
a
b
= apotema bazei;
a
p
= apotema piramidei;
R = raza cercului circumscris bazei
2
p b
l
a P
A

=
b l t
A A A + =
3
h A
V
b

=
A
b
= l
2
.
.
PIRAMIDA PATRULATERA TRIUNGHIURI DE LUCRU
A B
E
D
V
O
C
m
b

m
l

h
a
b

a
p

R
V
O
E
a
p

h
a
b

a
p
2
= a
b
2
+ h
2

a
b
= l / 2
A
V
O
h
m
l

R
m
l
2
= h
2
+ R
2

2
2
4
l
R =
E C
V
m
l

a
p

l/2
m
l
2
= a
p
2
+ (l/2)
2

.
A
B
C
D
E
F
l
h
PIRAMIDA
HEXAGONAL
V
O
2
p b
l
a P
A

=
b l t
A A A + =
3
h A
V
b

=
2
3 3
2
l
A
b
=
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI TRUNCHI DE PIRAMIDA
TRIUNGHIULARA
A
B
C
A`
B`
C`
O
O`
D
D`
Baza mare
Baza mica
L = latura bazei mari
l = latura bazei mici
Apotema
bazei mici
Apotema
bazei
mari
Muchia
laterala
Inaltimea
( )
2
a P P
A
b B
l
+
=
b B l t
A A A A + + =
( )
b B b B
A A A A
h
V + + =
3
4
3
2
l
A
b
=
.
Trunchi de piramida triunghiulara trapeze de lucru
O
D
O` D`
a
B

a
b

h
a
a
B
= apotema bazei mari;
a
b
= apotema bazei mici;
a

= apotema trunchiului;
h

= inaltimea trunchiului;
( )
2
2
2
h a a a
b B
+ =
.
h
a
B
-a
b

Trunchi de piramida triunghiulara trapeze de lucru
O
O`
A
A`
h
m
l

R
r
h = inaltimea;
m
l
= muchia laterala;
R = raza cercului
circumscris bazei mari;
r = raza cercului
circumscris bazei mici;
( )
2
2 2
h r R m
l
+ =
.
h
R-r
Trunchi de piramida triunghiulara trapeze de lucru
D
C
D`
C`
a
m
l

L/2
l/2
a
L/2-l/2
m
l
= muchia laterala;
a

= apotema trunchiului;
L/2 = jumatate din
latura bazei mari
l/2 = jumatate din
latura bazei mici
( )
2
2 2
2 / 2 / a l L m
l
+ =
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI TRUNCHI DE PIRAMIDA
PATRULATERA
L
a
B

h a
l
a
b

R
r
L = latura bazei mari
l = latura bazei mici
h = inaltimea
a = apotema trunchiului
a
B
= apotema bazei mari
a
b
= apotema bazei mici
R = raza cercului circumscris bazei
mari
r = raza cercului circumscris bazei mici
m
l

m
l
= muchia laterala
( )
2
a P P
A
b B
l
+
=
b B l t
A A A A + + =
( )
b B b B
A A A A
h
V + + =
3
.
CUM CONSTRUIM
CORECT UN TRUNCHI
DE PIRAMIDA?
Urmariti desenul alaturat.
Ce este deasupra
bazei mici se poate
sterge daca nu este
nevoie in
rezolvarea
unei
probleme.
.
A
B
C
D
A` B`
C`
D`
V
ARIA SI VOLUMUL UNUI CILINDRU CIRCULR DREPT
A
A`
B
B`
O
O`
h
G
R
R = raza cilindrului;
h = inaltimea cilindrului;
G = generatoarea cilindrului;
A
l
= 2 RG
A
t
= 2 R(R+G)
V = R
2
h
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI CON CIRCULAR DREPT
A
B
O
V
R
h
G
R = raza conului;
h = inaltimea conului;
G = generatoarea conului;
G
2
= R
2
+ h
2

A
l
= tRG
A
t
= tR(R+G)
3
2
h R
V
t
=
.
ARIA SI VOLUMUL UNUI TRUNCHI DE CON
CIRCULAR DREPT
A
B
A` B`
O
O`
R
G
r
h
R =raza mare a trunchiului de con;
r =raza mica a trunchiului de con;
G =generatoarea trunchiului de con;
h =inaltimea trunchiului de con;
G
2
= h
2
+ (R-r)
2

A
l
= tG(R+r)
A
t
= A
l
+ t(R
2
+r
2
)
( ) Rr r R
h
V + + =
2 2
3
t
.
RAPORTUL
ARIILOR SI
VOLUMELOR
CORPURILOR
ASEMENEA
P
i
r
a
m
i
d
a

m
i
c
a

P
i
r
a
m
i
d
a

m
a
r
e

2
k
A
A
mari piramidei
mici piramidei
=
3
k
V
V
mari piramidei
mici piramidei
=
Unde k este raportul de asemanare, de exemplu:
k =
h`
h`
h
h
.
ARIA SI VOLUMUL UNEI SFERE
O
A
R
R = raza sferei
A
sferei
= 4 R
2

3
4
3
r
V
t
=
.
VREAU SA MA MAI UIT O DATA !
sfrit