Sunteți pe pagina 1din 17

Educaţia

adulţilor

OBIECTIVE
Obiective a

1. Să identifice cauzele care stau la baza


educaţiei adulţilor;
2. Să formuleze în termeni proprii conceptul
de educaţia adulţilor;
3. Să surprindă diferenţele dintre învăţarea
la copil şi învăţarea la adult;
4. Să enumere câteva metode utilizate în
acţiunile de instruire a adulţilor.
1. Este fiecare adaptat cerinţelor vieţii
moderne?
2. Are fiecare individ şanse egale
pentru a-şi folosi valenţele la nivelul
cel mai înalt şi astfel să se integreze
în mediul social?
De ce necesitatea educaţiei adulţilor? a

• dinamica socială actuală


• dezvoltarea puternică a învăţământului
universitar
• uzura morală
Cum putem defini acest concept? a

• nu înseamnă atât achiziţie cât dezvoltarea


disponibilităţilor
• se adresează întregii personalităţi, ajutând
individul să înveţe să-şi pună mai eficient în
valoare aptitudinile
• înseamnă o autostructurare în cunoaştere,
apreciere şi acţiune
• constă în dezvoltarea tuturor rolurilor pe care un
individ le poate avea
Caracteristici ale conceptului a

1. Globalitate şi continuitate
2. Minimul indispensabil
3. Libertate structurală
4. Utilitate
5. Echitate
Funcţii a

• oferă a doua şansă de a obţine o calificare


• favorizează dezvoltarea personalităţii
• creşte competenţa profesională
• promovează acţiunea comunitară
• oferă o nouă abordare a problemelor
Învăţarea : copil vs. adult a

• învăţarea adultului
= adâncire, restructurare, axare pe situaţii
concrete, apel la experienţă;
• accent deosebit pe activităţile creativ-
practice
• adultul nu este un receptor pasiv, el caută
cunoştinţele, fiind un agent al propriei
educaţii
Învăţarea : copil vs. adult a

• adulţii au o motivaţie intrinsecă şi sunt


orientaţi către un scop bine definit
• pentru adulţi, educatorul nu este o
persoană, ci activitatea de muncă în care
este antrenat
Ce îi motivează pe adulţi? a

• stabilirea relaţiilor sociale


• aşteptări externe
• avansare profesională
• evadare / stimulare
• interes cognitiv
În elaborarea unui plan de instruire avem în vedere :

• adulţii au nevoie să ştie utilitatea învăţării unui


anumit lucru
• adulţii învaţă mai bine experimentând
• trebuie implicaţi în planificarea şi evaluarea
activităţii
• învaţă cel mai productiv când subiectul are
aplicabilitate imediată
• sunt mai interesaţi de subiecte referitoare la
profesie sau viaţa personală
Metode utilizate în educaţia adulţilor a

Metode expozitive
• densitate de idei necunoscute, care nu pot fi
descoperite, de regulă, pe baza experienţei
intelectuale personale
• expunere sau prelegere cu ajutorul cărora
specialistul A transmite unui auditoriu B interesat
de conţinutul ideilor emise
Metoda interogativă
• structura esenţială a situaţiei educative constă în
întrebarea-răspuns
• utilizată încă din antichitate în dezbaterile pe
care Socrate şi Platon le purtau cu discipolii lor
Exemple :
• colocviul
• interviul
• masa rotundă
Metode practice demonstrative

• utilizarea principiilor euristicii


• participarea activă
• dezvoltare prin acţiune, experimentare
• este prezentă ideea de a învăţa prin a face
Evaluarea în educaţia adulţilor a

• parte esenţială a programului, pentru că


determină în ce măsură au fost atinse
obiectivele fixate
• evaluarea activităţilor semnifică descrierea
rezultatelor, aprecierea acestora în funcţie
de unul sau mai multe criterii
Principii ale evaluării a

• aprecierea în interiorul grupului este mai


bună decât înafara lui
• evaluarea trebuie să înceapă gradual şi să
se desfăşoare în timp îndelungat
• o evaluare bine făcută cuprinde procesul,
produsul şi structurile, lipsa oricăruia
dintre elemente diminuează valoarea
rezultatelor