Sunteți pe pagina 1din 19

Eliminarea

pierderilor.
Instrumentele ingineriei
industriale (IE)
Esenţa instrumentelor IE: Analizând
procesele, activităţile, ce aduc
valoare adăugată şi cele, care nu
aduc valoare adăugată (Muda),
eliminţnd mişcările inutile poate fi
obţinută o sporire considerabilă a
eficienţei producţiei şi respectiv - a
productivităţii muncii
Valoarea adăugată şi pierdedrile din spaţiul de
producţie

Materiale

Maşini

Intrări Ieşiri
Producţie
(resurse) (produse)

Oameni
Spaţiul de producţie este locul unde:
•Se crează valoare
Informaţie •Sunt generate pierderi
Părţile componente ale ciclului de producţie

Schimbarea formei şi
a dimensiunilor piesei

Lucru care
Şapte tipuri Timp operaţional
aduce valoare
de pierderi adăugată

Operaţii
Pierderi auxiliare

(«Muda»)

Operaţii, timpul cărora poate


fi redus dar nu pot fi
totalmente excluse
(fixarea/scoaterea
piesei, controlul etc.)
Eficienţa ciclului de producţie.

Aţi sosit la aeroport...


Vă întâlniţi
cu prietenul
Avionul s-a oprit

Timpul ciclului

Prezentaţi
Controlul vamal
documentele Primiţi bagajul

Eficienţa ciclului
Să medităm un pic...
Timpul operaţional la «Toyota Motor Corporation»,
conform spuselor managerilor acestei întreprinderi,
constituie cca 20% din timpul ciclului de producţie.
Acesta e recordul mondial pentru indicatorul “eficienţa
ciclului de producţie”.

Cercetările efectuate la una din întreprinderile din


Moldova au arătat, că timpul opeaţional pentru o piesă,
produsă prin metodele producţiei de serie este de 16
мин, ciclul de producţie (timpul de la momentul lansării
piesei în producţie şi până la ieşirea ei de pe teritoriul
întreprinderii) este de 16 zile (lucru în două schimburi).

Care este eficienţa acestui proces?


Sporirea productivităţii muncii înseamnă reducerea ciclului de
producţie.

Cum putem obţine acest lucru?


Să intensificăm operaţiile care aduc valoare adăugată?
(sporirea vitezei de aşchiere, sporirea vitezei de topire a metalului, intensificarea
lucrărilor de asamblare, a lucrărilor de montare, etc.)
- În majoritatea cazurilor aceasta iese din limitele competenţelor întreprinderii şi
se rezolvă la nivel ştiinţific (materiale aşchietoare noi, noi construcţii ale utilajului
pentru topirea metalului, tehnologii noi etc.).
Să intensificăm operaţiile auxiliare?
(Perfecţionarea dispozitivelor, utilajului etc.)
-În acest caz sunt necesare investiţii şi timp, de care nu întotdeauna dispunem.
Chiar dacă întreprinderea dispune de resursele necesare pentru a finanţa lucrări
ştiinţifice şi de proiectare pentru a reduce timpul operaţional, ea va putea reduce
doar partea ciclului de producţie, care constituie doar 20% (în cel mai bun caz) din
timpul total al ciclului.
Concluzie:

Managementul întreprinderii
trebuie să concentreze atenţia
asupra măsurilor de reducere a
pierderilor (mai mult de 80%
din timpul ciclului), adică – să
ridice eficienţa ciclului de
producţie.
Viteza lucrului şi eficienţa lucrului. Comparaţie.

Exemplu: Iepurele şi Broasca ţestoasă

Vitezax =
Eficienţa
Эффективность
работы
lucrului
Productivitate
Производительность
lucrului

10км/5ore
10 км/oră 20%(1oră/5ore)
(2км/oră)

De 4 ori mai De 5 ori mai Cu 25% mai


încet mare mare

2,5 км/oră 100%(4ore/4ore) 10км/4ore


(2,5км/oră)
Mai puţine pierderi
Mecanismul sporirii productivităţii
prin reducerea pierderilor şi sporirea eficienţei

(1) Identificarea opeaţiilor (2) Măsurarea eficienţei (3) Analiza şi


VA şi a pierderilor (a pierderilor) reducerea pierderilor

Operaţii
VA
(33%)
Pierderi
(67%)
Excludere
Dublarea Reducere
eficienţei,
dublarea productivităţii
Operaţii VA
(67%)

(4) Înlocuire cu operaţii


VA

(5) Menţinerea eficienţei


“Să ne învăţăm a transforma pierderile
în câştig” prof. Furuhashi, ChuSanRen
Despre care pierderi e vorba?

Supraproducţie Transportare

Eemente ale
produselor şi
Stocuri proceselor, care
nu aduc valoare

«Muda»
Mişcări inutile ale Căutare,
muncitorului
aşteptare
Produse defecte
10 paşi pentru îmbunătăţirea procesului de
producţie

Pas10:Standardizare
Pas 9:Analiza rezultatelor
Pas 8:Aplicarea contramăsurilor
Pas 7:Elaborarea contramăsurilor
Pas 6:Analiza pierderilor
Pas 5:Măsurarea pierderilor
Pas 4:Identificarea operaţilor VA şi a pierderilor
Pas 3:Măsurarea productivităţii (timpului ciclului)
Pas 2:Interpretarea grafică a procesului
Pas 1:De studiat operaţiile procesului
IE: Instrumentele principale
Analiza
Vizualizare:
Măsurarea eficienţei: Schema
rezultatelor:
Diagrame
Process study proceselor
Pareto
Time study Schema
Diagrame
mişcării
Activity sampling materialelor
“Cauză – efect”
etc.

Driveshaft Manufacturing (before improvement) Date

Flow Machine/ Dis- Time Chart Symbol*


Step
Symbol Tool tance (min)
People Grinder
(m) 1
2
Lathe 6
1 Machine and chamfer driveshaft Lathe 70

2 Transportation Trolley 22 9 2 10 Insertion


2 5 7 9 inspection
3 Inspect chamfer dimensions Calipers 8 2
table
4 Store 90 2
Bay 4 8
5 Transportation Trolley 12 5 2 11
6 Grind to final tolerance Grinder 25 1
Inspection Inspection 12
Transportation 24 11 2
7 Crain
3 Table Table
8 Measure outer diameter Calipers 8 2

9 Transportation Trolley 24 11 2

10 Inspect driveshaft 15 2
Store- 13
11 Transportation Crane 16 8 2
room
12 Store 75 1

13 Final component storage Plan-View Flow Diagram


2 5 3 3
Total 13 times times times times Notes Group:
steps 98 335 22 95 44 31 165
min min min min
By:
Diagrama activităţilor

1 2 3 4
Механическая Перевозка к Проверка Складирование
обработка столу контроля зубцов

8 7 6
5
Измерение Перевозка к Конечная Перевозка к
наружного диаметра столу контроля шлифовка токарю

9
10 11
Проверка Перевозка 12
Перевозка к
столу контроля на склад Склад
Diagrama flux a procesului
Производство тризубца (до улучшения) Дата
Обозначения диаграммы

Действия Инстру - Расто Время


Поток Кол -во
менты яние мин. рабочих
Механическая обработка Станок 70 2
1

2 Перевозка Вагонетка 22 9 2

Проверка зубцов 8 2
3 Калибр

4 Складирование Склад 90 2

5 Перевозка Тележка 12 5 2

6 Конечная шлифовка Токарь 25 1

7 Перевозка Тележка 24 11 2

8 Измерение внешнего диаметра Калибр 8 2

9 Перевозка к столу контроля Тележка 24 11 2

10 Проверка 15 2

11 16 8 2
Перевозка Кран подьем .

12 Складирование 75 1

13 Складирование готовой продукции


2 5 3 3
раза раза раза раза
Всего 13
шагов 98m 335 22 95 44 31 165
мин. мин. мин. мин.
Diagrama fluxului fizic
Токарь

Станок

Стол
контроля

Стол Стол
контроля контроля

Склад

Diagrama fluxului fizic

Observaţii: Grupul:
Executat:
Diagrama fluxului procesual pentru piesa X
Tipul Instru- Distanta, Timpul, Timpul, Nr. De Diagrama fluxului
Nr. Denumirea operatiei
operatiei mentul m min ore persoane Prelucrare Transport Inspectare Stocare Retinere

U3801
1 протирка от масла верстак 0.43 0.01 1 1
2 сварка сварка 0.90 0.02 1 1
3 зачистка верстак 0.24 0.00 1 1
4 контроль наглядно 0.12 0.00 1 1
5 складирование 59.15 0.99 0 1
6 транспортировка тележка 2 0.50 0.01 1 1
7 складирование 29.40 0.49 0 1
8 испытание стенд 0.84 0.01 1 1
9 складирование 29.40 0.49 0 1
10 транспортировка тележка 50 5.00 0.08 1 1
11 складирование 46.20 0.77 0 1
12 токарная ЧПУ-1 1.32 0.02 1 1
13 складирование 46.20 0.77 0 1
14 транспортировка тележка 6 0.50 0.01 1 1
15 складирование 155.40 2.59 0 1
16 токарная ЧПУ-2 4.44 0.07 1 1
17 складирование 155.40 2.59 0 1
18 транспортировка тележка 56 5.00 0.08 1 1
19 складирование 29.40 0.49 0 1
20 испытание стенд 0.84 0.01 1 1
21 складирование 29.40 0.49 0 1
22 транспортировка тележка 1 0.30 0.01 1 1
23 складирование 33.60 0.56 0 1
24 зачистка верстак 0.96 0.02 1 1
25 складирование 33.60 0.56 0 1
26 транспортировка тележка 30 5.00 0.08 1 1
27 складирование 445.20 7.42 0 1
28 притирка 16К20 3.00 0.05 1 1
29 калибровка резьбы 16К20 2.40 0.04 1 1
30 промывка верстак 0.96 0.02 1 1
31 складирование 445.20 7.42 0 1
32 транспортировка тележка 30 5.00 0.08 1 1
33 складирование 35.00 0.58 0 1
34 упаковка верстак 1.00 0.02 1 1
35 складирование 125.00 2.08 0 1
36 транспортировка кран-балка 25 4.00 0.07 1 1
37 конечное складирование 1
10 8 3 16 0
37 200 1740.30 29.01 21
Total U3801 15.65 25.30 1.80 1697.55
Nr. Pasi m min ore persoane min min min min min

31 32 3 51 0
117 838 4843.76 85.37 75
Total U3801-Precamera 587.36 106.30 1.80 4148.80
Nr. Pasi m min ore persoane min min min min min
Activity sampling (Metoda selectivă de studiu al
activităţilor)
Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3
Stabiliţi drumul pe care-l
vor parcurge Stabiliţi graficul
Determinaţi sectorul odservatorii ca să observărilor pentru
care urmează să fie studiat se vadă bine muncitorii o perioadă anumită d timp

Zile Observatori
1 Câteva intervale
2 arbitrare de timp ăn
3
fiecare zi (aplicând curse
4
- diferite)
10

Pasul 6 Pasul 5 Pasul 4


Colectarea datelor

Ziua 1 Ora 08h30


După vre-o 400 probe Observator A
Muncitorii
Alcătuiţi analizaţi datele 1 2 3 ...... 15
Harta comorilor stabiliţi % care P
W
revine fiecări activităţi T
S
Activity sampling
Exemplu de blanchetă pentru analiza activităţilor muncitorilor
Muncitorul Lucru util Urmărire a Căutare scule Discuţii în Transportare Altele
lucrului timpul piese
independent al lucrului
maşinii

Luca

Costache

Pintilie

Ilarion