Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA


Facultatea de FizicĂ, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului
Specializarea: Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII


ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC ABSOLVENT


Prof. univ. dr. ing. C. Koncsag MITREA FLORENTINA
STĂNCUŢA

CONSTANŢA
2009
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII
ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEi
În lucrarea de faţă voi relata modul în care granzii ce activează în
domeniul Petrochimic au răspuns progresului tehnic, dându-i
aplicabilitate asupra instalaţiilor de Piroliză.

Structura lucrării:
-Strategia dinamică a industriei petrochimice
-Eficienţa economică a instalaţiilor de Piroliză
-Bazele teoretice a le procesului de Piroliză
-Inovaţii şi modernizări în procesul de Piroliză
-Studiu privind consumurile tehnologice specifice
transportului ,manipulării, depozitării etilenei
-Aspecte de mediu în Piroliza etilenei

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
STRATEGIA DINAMICĂ A INDUSTRIEI
PETROCHIMICE
Industria petrochimică, prin produsele sale, prin
imensele valori derulate, determină pulsul şi puterea
industriei unui stat dezvoltat.
Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a elaborat procese
pentru valorificarea componenţilor chimici din petrol în
instalaţii automatizate şi computerizate, de înaltă eficienţă
economică, întrucat ţiţeiul şi gazele naturale au devenit
materia primă pentru o noua ramură industrială, a cărui rol a
devenit hotărâtor în întreaga dezvoltare: Petrochimia.
Evolutia dezvoltarii industriei petrochimice in
perioada 1960 – 1995

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Stadiul instalaţiilor petrochimice de bază din
România în 2008
Petrochimia
modernă din
România se naşte
Au urmat apoi
după 1955.
complexele
petrochimice
integrate cu
prelucrarea ţiţeiului
de la Piteşti
Râmnicu Vâlcea,
Timişoara, Ploieşti
Teleajen şi apoi
Midia
 Dup–Năvodari
ă 1990,
majoritatea
instalaţiilor
petrochimice au
fost oprite,în 2008
funcţionând
următoarele:

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


Industria de obţinere a etilenei are o contribuţie majoră şi
constituie un vector al creşterii economice a ţării,.
Etilena este considerată produsul etalon al industriei
petrochimice.
Producţia de olefine s-a dublat in ultimii 15 ani. În prezent
capacitatea este de aproximativ 130 MMt/an, iar cererea de 114
MMt/an.
Creşterea globală a ratei de producţie a etilenei este de 4,5%
pe an,iar capacitatea de procesare se va dubla până în anul 2025.
Tendinţe de creştere a capacităţilor

Evoluţia cererii de
etilenă
2005- 2015 (în milioane
tone metrice).
2005 2015 Creşterea
Etilenă 22.7 25.9 14%
Propilenă* 14.7 17.6 20%

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
În vederea eficientizării economice a
instalaţiilor de Piroliză se au învedere
următoarele:

-Reducerea
mentenanţei

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
FLUX TEHNOLOGIC
Materii
prime:
Lichide:
-Nafta
-Petrol
-Rafinat
-Motorina

Gazoase:
-Etan
recirculat
Produse
-Propan-
butan
finite:
Etilena
Propilena
Metan
Hidrogen
Fractie C4
Fractie C5
Ulei de
piroliza

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Randamentul de etilenă
V A RIA T IA RA NDA M ENT UL UI DE ET IL ENA FUNC T IE DE M A T ERIA PRIM A

60
52.93

50

40 36 .56
ET A N
30.99
B UTA NE
30
P R OP A N
21.9 4 NA F TA
20

10

0
M A T E R II P R IM E

ET A N 52.93
B UTA NE 30.9 9
PR OPA N 3 6.56
NA F TA 2 1.94

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
ETILENA-Produsul de bază al Pirolizei

Caracteristicile etilenei obtinută în diverse


instalaţii din
Caracteristici Braziţară. Pitesti I Pitesti II Midia Teleajen
Puritate, %vol 99.85 99.9 99.9 99.9 99.9
Hidrocarburi :
C3+ ppm vol. Max.100% - - - -

C1-C4 % vol. - Max 0,1 Max 0,1 - -


C1 – C3 % vol. - - - Max 0,1 -
C2, C3, C3’% vol. - - - - Max 0,1

Propilena ppm vol. - - - Max 25 Max 25

Acetilena ppm vol. Max. 10 Max 10 Max 10 Max 5 Max 5

Hidrogen ppm vol Max 100 Max 10 Max 10 Max 10 Max 10


CO ppm vol. Max 20 Max 10 Max 20 Max 2 Max 2
CO2 ppm vol. Max 20 Max 10 Max 20 Max 5 Max 5
Apa ppm vol. Max 10 Max 10 Max 10 Max 5 Max 5
Oxigen ppm vol. Max 5 Max 5 Max 10 Max 5 Max 5
Compusi organici oxigenatiMax 10 Max 10 - Max 10 -
ppm vol.

Sulf total ppm vol. Max 5 Max 5 Max 5 Max 1 Max 1


NH3 ppm vol. - Max 5 Max 0,5 - Max 50
N2 ppm vol. - - - Max 20 Max 20
Oxizi de azot ppm vol. - - - - Max 5

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
VARIABILELE PROCESULUI DE
Temperatur PIROLIZĂ
a- Cresterea temperaturii de iesire din cuptor conduce
la creşterea randamentului în etilenă în timp ce
randamentul în propilenă şi benzina de piroliză scade
Presiunea
-Reacţiile de cracare sunt favorizate de presiuni
scăzute de ~ 2-3 bar
Raportul abur/hidrocarburi
-Aburul are rolul de:
-a scadea presiunea partiala a hidrocarburilor in
amestecul de alimentare,
-a furniza caldura in amestecul de alimentare ,
-a reduce temperatura metalului serpentinei datorita
conductibilitatii mari
mpul de stationare
-a contribui la eliminarea partiala a cocsului din tevi
-Scăderea timpului de staţionare cu creşterea
concomitentă a temperaturii conduce la selectivităţi
sporite în olefine.
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI
CUPTORUL TUBULAR- UTILAJUL “CHEIE “AL
INSTALAŢIEI DE PIROLIZĂ

-Determină capacitatea şi randamentul de produse


valoroase
-În zona de convecţie,amestecul abur/HC este
încălzit pâna la 600°C.
-În secţia de radiaţie se produc reacţiile de
descompunere termică..
-Cuptoarele sunt definite prin dimensiunile şi
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
distribuţia serpentinelor. ETILENEI
Planurile ambiţioase de creştere a capacităţii
de productie,de menţinere a pozitiei de importanţi
jucatori pe piaţa industriei etilenei, determină
companiile
ehnologia
Tehnologia licenţiatoare
cuptorului de cracare de Pirolize să
perfecţioneze în mod continuu această industrie.
• Sarcina secţiei de recuperare
• Coloana de
fracţionare primară
• Îmbunătăţirea
• SerpentineleGK6
deetanării avansate pentru
cuptoarele de piroliză
• Reducerea pierderilor de etilenă în
gazele combustibile la coloana de
demetanare
erea eficienţei coloanei de spălare cu sodă

• Utilaje mari utilizate în tehnologia


• de obţinere
Indepărtarea a etilenei
cocsului din
uleiul quench
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI
Tehnologia cuptorului de cracare
Motivare:
-sporirea eficienţei(energiei,consumul de materii prime);
-sporirea valabilităţii;
-mărirea capacităţii;
-reducerea mentenanţei;
-reducerea poluării mediului;
-sporirea siguranţei: Serpentinele radiante
PYROCRACK™:
-include siguranţa construcţiei;
-siguranţa în operare;
Răcitoarele de gaz cracat
TLE.Răcitoare lineare:

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Sarcina secţiei de recuperare
Linde intervine asupra:
-separarea gudronului,uleiului din apă;
-emulsiile din sistemul de răcire a apei;
-separarea cocsului din uleiul quench;
-controlul vascozitatii uleiului quench;
-purificarea aburului de dilutie condenst şi indepartarea
ncrasarilor;
-coroziunea în generarea aburului de dilutie;
-optimizarea performantelor schimbatoarelor de căldură;
-evitarea ancrasării
compresorului
-minimizarea acumularilor de
cocs;
-controlul adecvat al
vascozitatii

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Coloana de fracţionare primară

-SOLUŢIE:Introducerea unei zone de


stripare la baza coloanei de fracţionare
primară

Îmbunătăţirea
deetanării avansate
R a îmbunatăţit versiunea
stentă de deetanare
vansată prin faptul că a
t
ndensatorul de frig, vasul

ux şi pompa de reflux din


iectul iniţial.
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI
Reducerea pierderilor de etilenă în
gazele combustibile la coloana de
demetanare
-SOLUŢIE:Monterea unei suflante de etilena pe linia de
aspiratie a treptei a I a, imediat in apropierea
condensatoarelor.

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
SerpentineleGK6
Obiectivele pentru
modernizării cu tehnologia GK 6 :
cuptoarele de piroliză cu 145%, creşterea
-creşterea capacitătii
selectivităţii şi reducerea emisiilor;
-reducerea metanului şi etanului în gazul cracat,
care a dus la reducerea încărcării frigurilor,
respective a gazului recirculat;
-creşterea timpului de funcţionare între două
decocsări a cuptoarelor;
eficienţei termice
-flexibilitate în aşi maximizarea
supune cracăriiproducţiei
şi materii de abur;
prime
costurilor
mai grelecu decocsarea
alaturi şi mentenanţă
de nafta;

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Creşterea eficienţei coloanei de spălare cu
odă

SOLUŢIE : în prima treaptă se va utiliza sistem de


spălare regenerativ cu soluţie de dietanolamină în
locul spălării cu soluţie de NaOH .

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
mari utilizate în tehnologia de obţinere a etilenei

Turbine de abur

Turbo compresorul.Tipuri de aranjam

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
epărtarea
Măsuri luatecocsului
depărtarea din uleiul
de BASF pentru quench
rezolvarea problemelor:
-continua diluare a materiilor prime pentru filtrarea uleiului
uşor cu vâscozitate mică;
-măsurarea nivelului de ulei quench eliminat înainte de
îndepărtarea cocsului;
-îndepărtarea cocsului cu ajutorul apei de curăţare HP sub
vid;
-cocsul umed stors este încărcat în containere şi trimis
la incinerare;
-modificarea elementelor de filtrare pentru îndepărtarea mai
uşoară prin curăţărea mecanică;
onsumuri înregistrate la manipulare ,transport,depoz
consumuri

Pierderi şi consumuri înregistrate Dimensiunile conductei Valoare pierderilor/


consumului
1.1.Calculul consumului
1)Calculul consumului de gaze tehnologic datorat refulării Dn= 200 mm,
mm,L=230m,
L=230m,Plucru= 2,5 bar V =27,6[ m3]
datorită cuplărilor de conducte: complete în atmosferă:

1.2.Consum tehnologic de gaze Dn =200mm,


=200mm,L=230m,
L=230m,Pmedie V=43,4 m3
pentru curăţarea conductelor de Dn=100 mm,
mm,L=155 mm,
mm,Predusă V=6,4 m3
impurităţi:
1.3.Consum tehnologic de gaze la Dn refulare=40mm V=34,5 m3
golirea separatoarelor de lichide, P=2,5 bar
amplasate pe traseul conductelor L=12m
de gaze, sau legate de
rezervoarele de depozitare:
1.4. Consum tehnologic de gaze la P=joasă V =0,86 m3
umplerea conductelor până la Dn=200mm
presiunea de regim: L=250 m
2.Consum tehnologic de gaze evacuate P=joasă V=1,24 m3
prin porii conductelor, datorită Dn=200mm
coroziunii ţevilor din oţel: L=250 m
3.Consum tehnologic de gaze evacuate3.1.Consum tehnologic de gaze la-conductă cu P medie V=0,18 m3
prin supape de siguranţă: evacuarea prin supapele de55 m conductă cu 3” şi 150 mcu 2”
siguranţă la creşterea accidentală
a presiunii:
3.2.Consumuri tehnologice de Dn sup.=200mm V=4,4 m3
gaze în timpul verificărilor şi Pcond.=15bar
reglărilor supapelor de siguranţă: t reglare=1 minut

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Pierderi şi consumuri înregistrate Dimensiunile conductei Valoare pierderilor/
consumului
4.Consumuri tehnologice de gaze la Dn=200 V=4,4 m3
îmbinările mecanice demontabile Plucru=0,4 bar
datorate uyurii în exploatare a t între ultima verificare şi oprirea
sistemelor de etanşare: instalaţiei pentru reparaţii

5.Pierderi de etilenă -pentru cant.cisternă=18960kg -pierderi în faza de descărcare raportate la


încărcare/descărcare de pe vapor şi cisterne M=28,05 cantitatea vehiculată =20,042kg
cisterne: T=-1020C -coeficient pierdere în faza desc
P=14,52 psia cisternă=0,00050
Densitate fază lq=4,74lb/gal -cantitatea de produs pierdere=9,5 kg

-pentru Cant.vapor=1896000 -pierderi în faza de descărcare raportate la


M=28,05 cantitatea vehiculată =9662kg
vapor T=-470C -coeficient pierdere în faza desc
P=14,52 psia cisternă=0,00024
Densitate fază lq=4,74lb/gal -cantitatea de produs pierdere=458 kg
6.Pierderi de etilenă la stocare şi -pierderi stocare=5666kg/an -pierderi totale=2,42 kg/1000kg etilenă
manipulare pentru rezervorul de etilenă -pierderi manipulare9706kg/an
într-un an raportat la 1000kg etilenă:

7.Calculul pierderilor la staţionare şi -capacitate totală=10000 m3 -coef. Pierderi=0,000125


operare pentru rezervorul de etilenă: -grad de umplere=70%
P stocare=0,01 atm,
atm,T stocare=-1020C

8.Pierderi prin descărcarea accidentală a D=200mm,


D=200mm,A=17671,5mm2 , Debit evacuat=0,93 kg/sec
supapelor de siguranţă montate pe atm,T0K=256
P=0,16 atm, Cantitatea de produs evacuat=9,35 kg/10 sec
rezervorul de depozitare etilenă: Timp evac.acc.=10 sec.

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Poluarea în obţinerea etilenei
 Monoxidul de carbon,dioxidul de
 carbon sicu
Compusii NOx
sulf
– Dioxidul de sulf
(SO2)
– Trioxidul de sulf
(SO3)
Metode de reducere
– Hidrogenul sulfurat a
(H2S)de azot
oxizilor
onvertoare catalitice

ecircularea gazului ars

rderea cu combustibili
imbunatatit cu oxigen
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI
CONCLUZII
Etilena reprezintă produsul petrochimic cu cel mai
mare volum de producţie şi punctul de plecare pentru cele
mai multe produse petrochimice de ordinul 1.
În mod justificat , Etilena a fost denumită “COLOANA
Dezvoltarea industriei obţineri etilenei pe plan mondial
VERTEBRALĂ “ a Industriei Petrochimice.
în ultimele decenii situează această ramură pe primul loc în
Provocările
industria majore ale fabricilor de olefine sunt
petrochimică.
reprezentate în prezent de capacităţile fabricilor, costul
investiţiei, programul de furnizare al echipamentelor, graficul
contrucţiei.
Creşterea competiţiei pe piaţa de etilenă impune
obţinerea etilenei cu cost de producţie cât mai mic.
Privind aspectele economice ale soluţiilor propuse de
firmele licenţiatoare, beneficiarii sunt motivaţi să aleagă
tehnologii cu o amprentă cât ma redusă asupra mediului,atât
din motive legate de propria lor responsabilitate socială,cât şi
din motive evidente de productivitate şi eficienţă a alocării
resurselor.
PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A
ETILENEI
PROIECTE MAJORE DE
OBŢINERE A ETILENEI

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
Instalaţie de Piroliză cu materie primă nafta(900
kt/a) Shell Moerdijk,
în Olanda

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI
MULŢUMESC!!!

PROGRES TEHNIC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ECONOMICE A INSTALAŢIILOR DE OBŢINERE A


ETILENEI