Sunteți pe pagina 1din 11

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT (ISA 320)

CONF.UNIV.DR. Marcela Dima CHISINAU, 2012

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT

CONSIDERENTE GENERALE

- DENATURARILE, inclusiv riscurile, sunt considerate a fi semnificative daca s-ar putea astepta ca ele, in mod individual sau agregat, sa influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza situatiilor financiare
-PRAGUL DE SEMNIFICATIE este denaturarea maxima admisa care nu influenteaza decizia. Depinde de marimea si natura denaturarii - PRAGUL DE SEMNIFICATIE este afectat de perceptia auditorului cu privire la nevoia de informare a utilizatorilor situatiilor financiare

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT CONSIDERENTE GENERALE CONTINUARE

Conceptul de prag de semnificatie este aplicat de auditor: In etapa de planificare In etapa de efectuare a auditului In evaluarea denaturarilor necorectate pentru formarea opiniei

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT

DEFINITIE PRAG DE SEMNIFICATIE FUNCTIONAL = Suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai scazut decat pragul de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg, pentru a reduce la un nivel adecvat de scazut probabilitatea ca denaturarile necorectate sau nedetectate agregate sa depaseasca pragul de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg.

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT

CERINTELE STANDARDULUI 1. Determinarea pragului de semnificatie si a pragului de semnificatie functional in momentul planificarii auditului. 2. 3. Revizuirea pe masura ce auditul progreseaza. Documentatia.

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT APLICARE

Pentru cerinta 1.
Auditorul trebuie sa obtina o asigurare rezonabila pe baza probelor de audit pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil. Riscul de audit riscul ca auditorul sa exprime o opinie inadecvata atunci cand situatiile financiare sunt denaturate semnificativ.

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT APLICARE CONTINUARE Determinarea pragului de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg: Elementele situatiilor financiare (active, datorii, venituri, cheltuieli) Elementele pe care se focuseaza utilizatorii situatiilor financiare Mediul economic in care opereaza entitatea Structura proprietatii si modul de finantare Repere de determinare a pragului de semnificatie: -profit -cifra de afaceri - active

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT APLICARE CONTINUARE

Niveluri de prag de semnificatie pentru anumite tranzactii, solduri de conturi sau prezentari:
Niveluri mai mici decat pragul de semnificatie total, dar care pot influenta decizia - tranzactii cu parti afiliate - remunerarea conducerii Elemente cheie specifice industriei - cercetare in farmacie Aspecte particulare ale afacerii - o achizitie noua - angajament de franciza

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT APLICARE CONTINUARE

Pragul de semnificatie functional:


Sursa denaturarilor semnificative individuale nu trebuie sa depaseasca pragul de semnificatie al situatiilor financiare - Detectarea denaturarilor impune proceduri de audit suplimentare: - natura - domeniul - momentul (ISA 315) - Evaluarea efectului denaturarilor necorectate asupra situatiilor financiare si a opiniei auditorului

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT

APLICARE
Pentru cerinta 2

Revizuirea pragului progreseaza:

de

semnificatie

pe

masura

ce

auditul

- Modificari in activitatea entitatii - Schimbarea intelegerii auditorului asupra entitatii - Revizuirea pragului de semnificatie poate modifica planul de audit

PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICAREA SI DESFASURAREA UNUI AUDIT

DETERMINAREA PRAGULUI DE SEMNIFICATIE


Determinarea pragului de semnificatie Final Anul curent Lei Profit inaintea impozitarii, dupa ajustarea pentru elementele exceptionale si primele directorilor: 10 % din acesta 5 % din acesta Cifra de afaceri: 2 % din acesta 1 % din acesta Active brute: 2 % din acesta 1 % din acesta Planificat Anul curent Lei Efectiv Anul precedent Lei