Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 9- EPUISMENTE

9.1. Tipuri de epuismente si utilizarea lor


- pompare directa apa
- afluxul de apa subterana mic
- Ah
- strat permeabil sub presiune sub fundul
sapaturii pericol instabilitate sapatura
Epuismente indirecte Epuismente directe
- coborare N.A.S. cu puturi filtrante / filtre
aciculare
- asigurare conditii de lucru in uscat
- inclusiv conditii hidrogeologice
complicate + depresiuni Ah
Fig.1- Epuismente indirecte Fig.2- Epuismente directe
Capitolul 9- EPUISMENTE
Fig.3- Evacuarea apei din
sapatura cu epuismente directe
Criterii orientative
functie de K teren
K = 10
-9
m/s aflux de apa neglijabil
K = 10
-9
10
-7
m/s epuismente directe pompare intermitenta
K = 10
-7
10
-4
m/s epuismente directe / filtre aciculare
K = 10
-4
10
-1
m/s epuismente directe / puturi filtrante
K > 10
-1
m/s evacuare posibila pentru denivelari mici
alte masuri de creere a incintei impermeabile (palplanse, chesoane, etc.)
Alegere mod de executie epuismente = f(hidrogeologie)
DACA + problema economica preferinta + posibilitate evacuare directa apa din groapa
de fundatie
Capitolul 9- Epuismente directe
9.2. Epuismente directe
Fig.4- Filtru invers
Coborare cota sapatura sub N.A.S. + protejare excavatii cu retele de santuri de drenaj
Captare + dirijare ape spre puturile colectoare + evacuare prin pompare directa
Avansare sapatura + adancire santuri / realizare retele de drenare la nivelele succesive
Adancime sant de drenaj colector = 0,5 1 m = f(caracteristici pamant + conditii drenaj)
Adancimea puturilor colectoare = minim 1 m sub fundul sapaturii + sectiune mare
Aflux de apa este foarte mare + pamanturi cu particole fine construire filtru invers
Capitolul 9- Epuismente directe
Q apa / 1 m
3
suprafata a fundului gropii

Nisipuri fine .. 0,16 m
3
/h
Nisipuri mijlocii .. 0,24 m
3
/h
Nisipuri mari .. 0,20 0,36 m
3
/h
Nisipuri fisurate .. 0,15 0,25 m
3
/h
Q
total
pompe instalate = 15 Q
necesar calculat
asigurare randament necesar
Capacitatea de pompare
- initial Q
pompat
= 2 3 Q
calculat

- prima instalare Q = 1,5 Q
calculat

Dirijare apa pompata din sapatura de fundatie distanta mare de groapa de fundatie
Functionare continua a instalatiei de pompare
Pregatire lucrarilor de pompare
Numar + tip de pompe = f(Q
apa infiltratie
, H
groapa fundatie
, distanta pompare apa)
Mai multe pompe cu Q mic

Alegerea tipurilor de pompe
Pompe centrifuge ape curate putin murdare
Pompe cu diafragma ape murdare care antreneaza namol / chiar nisip
Capitolul 9- Epuismente indirecte
9.3. Epuismente indirecte
Fig.5- Dispunerea etajata a
filtrelor aciculare
Sisteme de executie epuismente indirecte
puturi filtrante
filtre aciculare amplasate in afara conturului excavatiei pe unul / m.m. randuri
H coborare N.A.S. = 4 5 m
H > - m filtre etajat pe 2 nivele
Capitolul 9- Epuismente indirecte
Fig.6- Puturi filtrante
coloana filtranta
coloana de absorbtie cu sorb
clapeta / pompa submersibila
+/- instalatii de automatizare si reglaj

H
put
= 8 - 10 m

Distanta intre puturi = 5 15 m
Denivelare = 2 5 m

Conditii hidrogeologice speciale
puturi de H + u mare
Denivelari = 10 20 m

Capitolul 9- Epuismente Calculul epuismentelor
9.4. Calculul epuismentelor
q
Q
n =
Numar de puturi necesare
] zi / m [
15
K
h 2 q
3
f
t =
Capacitate de captare a unui singur put al
coloanei filtrante h
f

K m/s
] m [
A
R
0
t
=
Ansamblu puturi 1 put raza R
0

] m [ k s 3000 R
0
=
k coeficient de permeabilitate [m/zi]
H adancime [m]
s
0
denivelare necesara [m]
R raza de influenta a putului
( ) ] zi / m [ s s H 2
R
R
ln
k
Q
3
0 0
0

t
=
Debit calculat
Calcul epuismente TEOREMA SUPRAPUNERII EFECTELOR PUTURILOR
relatii de calcul denivelare = f(caracteristici hidrogeologice, geometrice)
Relatii de calcul de tip Dupuit
Capitolul 9- Epuismente Calculul epuismentelor
Puturi imperfecte Q
necesar evacuat (s0)
> 20 % Q
calculat

Teren cu infiltratii apa masuri speciale de inchidere a stratului
pereti de palplanse
ecrane de beton
voaluri de injectie
folosirea excavatiei sub apa
chesoane deschise / aer comprimat
Filtrele aciculare = puturi cu diametru mic u 7,5 - 10 cm infipte in teren prin jet de apa la
h = 10 12 m
Fig.8- Epuisment indirect cu sistem cu filtru acicular
Fig.7- Detalii filtru acicular
Capitolul 9- Epuismente Drenaje
9.5. Drenaje
DRENAJE = lucrari cu caracter definitiv folosite pentru coborarea gravitationala a N.A.S.
indepartare exces umiditate de la partea superioara / din adancime
Utilizare: constructii civile si industriale, drumuri, cai ferate, tunele, gospodarie
comunala, imbunatatiri funciare, etc.
Clasificare drenaj
Drenaj vertical
Drenaj vertical cu grupuri de puturi
coborare N.A.F. in zona unui obiectiv izolat
facilitare executie excavatii adanci
Drenaj vertical cu siruri de puturi
interceptare aflux de apa subterana
amplasare L diguri de contur acumulari, terase / L zone depresionare din incinta
Drenaj orizontal
suprafete intinse
eliminare exces umiditate
retea de drenuri absorbante
descarcare in colectoare deschise
/ inchise