Sunteți pe pagina 1din 8
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice, nr. 2.901/2013
pentru aprobarea reglementării tehnice
„Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a
localităților.
Indicativ NP 133—2013”.
1
1

Hidranți de incendiu exteriori

Se specifică următoarele:

  • a) hidranții de incendiu se montează de regulă pe

conductele de serviciu; racordarea lor la conductele

principale se poate face atunci cînd conducta de serviciu

are diametrul sub 100 mm;

  • b) amplasarea hidrantilor de incendiu se face de regulă la

intersecțiile de străzi, precum și în rândul acestora, la

distanțe care să nu depășească 100 m;

  • c) distantele dintre hidranti, dintre acestia și carosabil,

precum și față de clădiri, se stabilesc conform

reglementarilor specifice, astfel încât să

asigure funcționarea mijloacelor de pază contra incendiilor;

  • d) conductele de racord ale hidranților trebuie

să fie cât mai scurte și nu mai mici de 80 mm

diametrul nominal.

2
2

Diametrul conductelor pe care se amplasează

hidranții exteriori vor fi:

  • 100 mm pentru hidranți de 80 mm diametru,

  • 150 mm pentru hidranți de 100 mm diametru

250 mm pentru hidranți de 150 mm, (hidranți supraterani,

amplasați pe artere)

Pentru siguranța intervenției în caz de reparații branșamentele hidranților de 150 mm și 250 mm trebuie prevăzute cu vane de izolare montate în cămine și ținute

sigilate în poziția deschis.

3
3
Debitul minim unui al unui jet al hidrantului de exterior se va considera 5 l/s; în
Debitul minim unui al unui jet al hidrantului
de exterior se va considera 5 l/s; în cazul
clădirilor pentru care este necesar un debit mai
mare vor fi prevăzuți mai mulți hidranți care vor
funcționa simultan. Amplasarea efectivă se va
face conform pevederilor Normativului privind
securitatea la incendiu a construcțiilor, aplicabil,
în vigoare.
Amplasarea și debitul hidranților
interiori, se vor stabili conform
prevederilor Normativului privind
securitatea la incendiu a
construcțiilor. indicativ P118/2-2013.

Prevederile Normativului P118/2-2013, referitoare la

posibilitatea folosirii și altor surse de apă în combaterea incendiilor, vor fi amendate în toate cazurile de următoarea restricție generală: în nici o situație rețeaua de apă potabilă nu va fi conectată cu o altă rețea a cărei apă nu este

potabilă, conform prevederii Legii nr.458/2002, privind calitatea apei potabile,republicată. Acest lucru este valabil pentru rețeaua exterioară clădirii dar și pentru cea interioară. nd stingerea incendiului interior se preconizează să se facă cu apă din alte surse, rețelele vor fi separate, prin măsuri speciale controlabile.

Prevederile Normativului P118/2-2013, referitoare la posibilitatea folosirii și altor surse de apă în combaterea incendiilor ,
Rețelele de distribuție pentru localități cu debit de incendiu > 20 l/s vor fi prevăzute cu
Rețelele de distribuție pentru localități cu debit
de incendiu > 20 l/s vor fi prevăzute cu legătură
dublă la rezervoarele de apă.
Hidranții exteriori vor fi amplasați astfel încât să
fie accesibili și protejați, respectiv pozați subteran
sau suprateran, în soluție constructivă acceptată și
semnalizați corespunzător.
Distanța dintre doi hidranți adiacenți: cel mult 100m
Hidranții de incendiu se amplasează în afara carosabilului, la minimum 5 m de peretele construcției, într-o
Hidranții de incendiu se amplasează în afara carosabilului,
la minimum 5 m de peretele construcției, într-o zonă
protejată dar ușor accesibilă pompelor și marcați vizibil pe
un suport stabil.
Orice capăt final de rețea va avea un branșament,
o cișmea sau un hidrant.
7
V Ă MUL Ţ UMESC PENTRU ATEN Ţ IE! 8

VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!

V Ă MUL Ţ UMESC PENTRU ATEN Ţ IE! 8
8
8