Sunteți pe pagina 1din 11

.

 Realizat de: Onesim Dana


 Repta Alexandra
 Mititiuc Viorica
 Boicu Sabina

Colegiul National
”Mihai Eminescu”

An scolar: 2009-2010
.
 . Big Bangul este una din cele mai răspândite
.
teorii cosmologice, fiind admisă de majoritatea
astrofizicienilor ca model standard de formare a
universului.
 "Teoria Big Bang" se referă la un fel de
explozie specială (deoarece nu s-a produs într-un
spaţiu deja existent), care a dus la apariţia
materiei, energiei, spaţiului şi timpului, altfel
spus la existenţa universului. Această teorie
încearcă să explice de ce universul se extinde
permanent încă de la apariţia sa, şi de ce pare a
fi uniform în toate direcţiile (după cum susţine
George Gamow).
Astronomul
.

american
Edwin Hubble a
descris universul ca
fiind în continuă
extindere, dând
cosmologilor "o temă
pentru acasă". El
porneşte de la ideea
că la începuturi, cu
circa 13,7 miliarde de
ani în urmă, universul
încă nu exista.
. Ceea ce a existat a fost doar un punct
de o natură cu totul .specială, o aşa-numită
singularitate, ceva fără dimensiuni dar cu
o energie nesfârşită. La momentul "zero"
acest punct a ieşit din starea lui de
singularitate (încă nu se ştie din ce cauză)
şi şi-a manifestat uriaşa energie printr-o
inimaginabilă explozie, Big Bangul, care
mai continuă şi în ziua de azi.
 . În anul 1940
. fizicianul ruso-
american George
Gamow şi asistenţii
săi Ralph Alpher şi
Robert Herman au
lansat ideea de
explozie
incandescentă de
materie şi energie
de la începuturile
universului.
 Sunt trei indicii majore că Big Bangul s-a produs
cu adevărat:
.
 Vârsta celor mai bătrâne stele este de 12-13,7
miliarde de ani, adică ea corespunde parţial cu
vechimea Universului.
 Analiza luminii emise de galaxii indică faptul că
obiectele galactice se îndepărtează unele de altele cu
o viteză cu atât mai mare, cu cât sunt mai îndepărtate
de Pământ, ceea ce sugerează că galaxiile erau
altădată adunate într-o regiune unică a spaţiului;
 În ziua de azi, în toate regiunile Universului există
o radiaţie de fond ("radiaţie cosmică") foarte slabă, un
fel de fosilă, rămăşiţă de pe urma torentelor de
căldură şi lumină din primele clipe ale Universului.

Într-un laborator din SUA s-a
reprodus într-o experienţă,
.
pentru o milionime de secundă
(10–7 secunde), modul cum ar
fi fost starea materiei imediat
după Big Bang. Ideea este că
Big Bangul a făcut să
explodeze punctul ce conţinea
o enormă cantitate de energie
şi care, datorită condiţiilor, a
început să se transforme în
materie – „supa primordială”
care nici teoretic nu poate fi
bine definită.
 . Materia rezultată imediat după Big Bang a
.
fost denumită plasma. Experimentul în care s-a
obţinut această plasmă a constat într-un
bombardament de particule de aur greu şi de
deuteriu.
 Expansiunea se datorează inerţiei încă
deţinute de galaxii după Big Bang. După ce
această energie se va epuiza, galaxiile ar
trebui să înceapă să se atragă din nou într-un
punct comun, o singularitate de genul unei
"găuri negre".
 Astfel, cosmologul rus
Alexander Friedmann a propus un
.
model al Universului care ascultă
de cele două ipoteze
fundamentale ale sale. El spune
că Universul are un început la
singularitatea Big Bang, urmat de
o fază de expansiune, dar forţa
gravitaţională dintre diferitele
galaxii va produce în cele din
urmă încetinirea expansiunii.
Până la urmă galaxiile vor începe
să se mişte una spre cealaltă,
Universul sfârşind printr-o
contracţie la singularitatea
numită Big Crunch (marea
contracţie).

S-ar putea să vă placă și