Sunteți pe pagina 1din 14

VIOLENŢA

ÎN
MEDIUL ŞCOLAR
• Violenţa şcolară
1. Ce numim violenţă şcolară?
2. Urmările violenţei elevilor
3. Efectul violenţei in scoală
4. Măsuri de prevenire a violenţei şcolare
• violenţa este arma celor slabi
;
• violenţa este răutatea
genetică neînţărcată la
timpul potrivit ;
• violenţa este ultimul refugiu
al incompetenţei;
• violenţa este tot ceea ce
desfigurează condiţia umană;
• violenţa este replica
incultului.
• Violenţa în şcoală este orice formă de manifestare a unor
comportamente precum:
• exprimare inadecvată sau jignitoare cum ar fi: poreclire,
jignire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;
• agresiune fizică: bruscare, împingere, lovire, rănire;
• comportament care intră sub incidenţa legii:viol,
consum/comercializare de droguri, vandalism (provocarea
de stricăciuni cu bună ştiinţă), utilizare de arme, furt;
• ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului
• didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul
didactic);
• comportament şcolar
neadecvat: întârzierea sau
fuga de la ore, părăsirea
clasei în timpul orei, refuzul
îndeplinirii sarcinilor,
indisciplină, fumatul în şcoală
şi orice alt comportament
care contravine flagrant
regulamentului şcolar în
vigoare.
• Deficienţe de comunicare şi relaţionare în grup;
• Programele şcolare preaîncărcate şi programul
supraaglomerat.
• Climatul de competiţie din şcoală;
• Managementul defectuos al clasei şcolare;
• Decalajul între apiraţiile/valorile elevilor şi oferta/
practica şcolară;
• Nedreptatea profesorului;
• Prejudecăţi ale profesorilor legate de apartenenţa
etnică;
• Imobilismul elevilor;
• Funcţia de selecţie a şcolii.
• copii pot deveni delincvenţi,
dependenţi de droguri sau
alcool, pot abandona şcoala
şi pot avea dificultăţi în
relaţiile cu ceillalţi.
• sunt perceputi ca incapabili
de a se autoapara
• copii sensibili, tacuti, care
sunt izolati social
• mai putin dezvoltati fizic
decat agresorul
• - cu deficiente (fizice sau de vorbire)
- au putini prieteni sau deloc
- afiseaza comportamente asociate cu
depresia
• astfel de acte au un impact negativ asupra
performantelor scolare ale celui agresat,
predispun la sinucidere sau crima si pot
afecta dezvoltarea psihica a copilului.
• pierderea increderii in sine, anxietate,
probleme cu stomacul, reducerea abilitatii
de concentrare, pierderea poftei de
mancare si altele.
• reactioneaza plangand sau se retrag
rusinati in fata actelor de agresiune
• fara incredere in sine
* Respectarea prevederilor regulamentuluişcolar;
* Asistenţă acordată de consilierii şcolari atât elevilor cât
şi părinţilor;
* Implicarea şi responsabilizarea părinţilor;
* Participarea şi implicarea elevilor în acţiuni sau proiecte
care vizează reducerea cazurilorde violenţă;
* Realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale
elevilor;
* Iniţierea şi derularea unor programe de formare a
cadrelor didactice privind managementul
clasei,rezolvarea de conflicte, dezvoltarea abilităţilor
de comunicare.
• Prezentarea unor studii de caz referitoare
la violenţa şcolară şi la modalităţile de
soluţionare;
* Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu
reprezentanţi ai societăţii civile sau ai
comunităţii;implicarea bisericii;
* Elaborarea şi difuzarea de materiale
informative în vederea conştientizării
efectelor negative ale violenţei;
* Introducerea în curriculumul la decizia
şcolii (CDS) a unor teme privind: strategii de
rezolvare a conflictelor, promovarea
toleranţei şi cooperării.
• http://media.photobucket.com/image/pace/nuvoletta_graphic/PAC
http://media.photobucket.com/image/pace/nuvoletta_graphic/PA
• http://www.google.ro/search?hl=ro&q=violenta+in+scoala&meta
=
• http://www.edu.ro/index.php