Sunteți pe pagina 1din 22

PROIEC T

Configurarea unui sistem flexibil de fabricatie asistata CAM/CIM si elaborarea programelor (Programarea teach in! pentru reali"area reperului #Corp MOR$E% intr un proces tehnologic roboti"at

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Ion ION

Student: Arsu Mihai-Marius

Bucuresti 2014

Tema proiectului: Celula flexibila folosind robotul industrial ABB IRB !"" si utila#ele CNC: Strung Ma$a% i&""' (re$a verticala )AAS *(&' Centru de +relucrare MI,RON *C- """' Masina de rectificat S./01R S &.

(ig. &

(ig. 5 Adaosuri de +relucrare si abateri li2ita confor2 S.AS 3!3"-45' clasa I-a de +reci$ie Inclinari necotate: 6 Ra$e de racordare necotate: R&

-entru +iesa-re+er 7Cor+8 se va descrie +rocesul tehnologic roboti$at in concordanta cu fisa tehnologica.

(ig. 3

(ig. 4

(ig. 9

(ig.

(ig. &

-ROC MAIN :A;IM1N.AR1 A < M/CNC -1N.R/ R1A;I=AR1 R1-1R >COR- MORS1>? Move@ ho2e' vA""' $5""' tool B :retragere in ho2e +osition? Set0O ho2ereadCB BDBRB :tri2itere a se2nalului de +re$enta in ho2e +osition? Eait0I S.AR.' B :astea+tare confir2are de ince+ere a +rogra2ului? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Move@ - "' v5"""' $ ""' tool B :a+ro+iere cu gri++er +entru +reluare +iesa de +e 0A? Move; -&"' v5""' fine' tool B :a+ro+iere finala' +recisa de +iesa? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; - "' vA""' $ ""' tool B :retragere fina cu +iesa in gri++er? Move@ -5"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de M/CN ? Move; -<"' v5""' fine' tool B :de+unere +iesa +e M/CN ? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; -5"' v A""' $ ""' tool :inde+artare de M/CN ? Eait0I M/CN FreadC' B :astea+tare confir2are de incheiere a +relucrarilor la M/CN ? :Subrutina CNC - Strun#ire ' Strun#ire &?

Move; -<"' v5""' fine' tool B :a+ro+iere fina de +iesa din M/CN ? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; -5"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare cu +iesa de M/CN ? Move@ -A"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; -!"' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; -A"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ -A"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; -!"' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; -A"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ -3"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de M/CN&? Move; -4"' v5""' fine' tool B :de+unere +iesa +e M/CN&? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; -3"' v A""' $ ""' tool :inde+artare de M/CN&? Eait0I M/CN&FreadC' B :astea+tare confir2are de incheiere a +relucrarilor la M/CN&? :Subrutina CNC& - (re$are?

Move; -4"' v5""' fine' tool B :a+ro+iere fina de +iesa din M/CN&? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; -3"' v A""' $ ""' tool :inde+artare cu +iesa de M/CN&? Move@ -9"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; - ""' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' "B :deschidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; -9"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ -9"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; - ""' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; -9"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ - "' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de M/CN5? Move; - &"' v5""' fine' tool B :de+unere +iesa +e M/CN5? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; - "' v A""' $ ""' tool :inde+artare de M/CN5? Eait0I M/CN5FreadC' B :astea+tare confir2are de incheiere a +relucrarilor la M/CN5? :Subrutina CNC5 - Gaurire' Adancire' Ale$are' (iletare?

Move; - &"' v5""' fine' tool B :a+ro+iere fina de +iesa din M/CN5? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; - "' v A""' $ ""' tool :inde+artare cu +iesa de M/CN5? Move@ - 5"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; - <"' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' "B :deschidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; - 5"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ - 5"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 0I? Movel; - <"' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 0I? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; - 5"' v A""' $ ""' tool B :inde+artare de 0I? Move@ - <"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de M/CN<? Move; - A"' v5""' fine' tool B :de+unere +iesa +e M/CN<? Set0O gri++er' "B :deschide gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; - <"' v A""' $ ""' tool :inde+artare de M/CN<? Eait0I M/CN<FreadC' B :astea+tare confir2are de incheiere a +relucrarilor la M/CN<? :Subrutina CNC< - Rectificare ' Rectificare&?

Move; - A"' v5""' fine' tool B :a+ro+iere fina de +iesa din M/CN<? Set0O gri++er' B :inchidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru inchidere? Move; - <"' v A""' $ ""' tool :inde+artare cu +iesa de M/CN<? Move@ - !"' v A""' $ ""' tool B :a+ro+iere de 01? Movel; - 3"' vA""' fine' tool B :a+ro+iere fina de 01? Set0O gri++er' "B :deschidere gri++er? Eait.i2e B :aste+tare sec +entru deschidere? Move; - !"' v A""' $ ""' tool B :retragere din $ona 01? 1N0-ROC 1N0MO0/;1