Sunteți pe pagina 1din 28

CURS 2

Formularea i nelegerea normelor constructive si de reglementare privind incadrarea retelelor tehnico-edilitare in planul de amenajare generala al unei localiti

Dezvoltarea urbanistica a localitatilor are la baza elaborarea planurilor urbanistice. Aceste documentatii au caracter de reglementare, asigurand corelarea tuturor elementelor implicate in dezvoltarea urbanistica. Astfel, planurile urbanistice cuprind reglementari asupra perimetrului studiat, referitoare la: organizarea retelei stradale; organizarea arhitectural-urbanistica; modul de utilizare al terenurilor; dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic si circulatia terenurilor; protejarea monumentelor istorice si servitutii in zonele de protectie ale acestora; protejarea ariilor cu biodiversitati; etc

Scopul reglementarilor privind urbanismul este stabilirea directiilor de dezvoltare spatiala a localitatilor urbane si rurale, in acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor. Unul din principalele obiective ale activitatii de urbanism este imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii. In acest sens, planul urbanistic urmareste crearea cadrului legal din punct de vedere al planificarii urbanistice, prin elaborarea propunerilor de planificare urbanistica, stabilind printre altele si reglementarile cu privire la echiparea tehnico-edilitara.

Prevederile urbanistice sunt de trei tipuri, dupa cum urmeaza:


Generale (care privesc intreaga localitate) Zonale (care privesc o anumita zona)

de Detaliu (care privesc o vecinatate sau o zona restransa)


Aceste regulamente vin insotite de planuri care poarta nume semnificative, respectiv: P.U.G - Plan Urbanistic General P.U.Z - Plan Urbanistic Zonal P.U.D - Plan Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si

regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al


unitatii de baza. In acelasi timp, Planul Urbanistic General stabileste norme generale,

pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica,


planurile urbanistice zonale si apoi planurile urbanistice de detaliu.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General: - optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean - valorificarea potentialului natural, economic si uman - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan - organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie - stabilirea si delimitarea zonelor construibile - stabilirea si delimitarea zonelor functionale - stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire - stabilirea si delimitarea zonelor protejate - modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare - evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor - delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica - stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localitatii din care face parte. Prin planul urbanistic zonal se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal: - organizarea retelei stradale - zonificarea functionala a terenurilor - organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane - indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc) - dezvoltarea infrastructurii edilitare - statutul juridic si circulatia terenurilor - delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata - masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea exista in zona studiata - mentionarea obiectivelor de utilitate publica - masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice - reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic zonal

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General si Planului Urbanistic Zonal, explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.
Planul urbanistic de detaliu reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista Plan Urbanistic de Detaliu pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza Planului Urbanistic General si Planului Urbanistic Zonal.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu: - regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor - compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor - relatii functionale si estetice cu vecinatatea - asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare - permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor - modul de ocupare si utilizare a terenului (P.O.T, C.U.T) - functiunea si aspectul arhitectural al constructiei / constructiilor si amenajarilor - integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate - interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul) - circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto) - parcaje, spatii de recreere si de joaca - echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari, modernizari, etc) - functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului

Dezvoltarea urbanistica presupune deci dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice.


Aceasta trebuie sa se realizeze insa in mod organizat si planificat, pe baza unei coordonari a dezvoltarii acestora.

Astfel, facand in continuare referire la PUG, acesta constituie cadrul legal pentru realizarea programelor i aciunilor de dezvoltare conform Legii 350/2001, modificat i completat prin Legea 289/2006. PUG-urile cuprind analiza, reglementrile i Regulamentul Local de Urbanism pentru ntreg teritoriul administrativ al unitii de baz, att din intravilan, ct i din extravilan.

Reglementrile pe termen scurt pe care le include PUG-ul se refer la stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan n relaie cu teritoriul administrativ al localitii, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcional, corelat cu organizarea reelei de circulaie, delimitarea zonelor afectate de servitui publice; modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate i de protecie a monumentelor istorice, formele de proprietate i circulaia juridic a terenurilor i precizarea condiiilor de amplasare i conformare a volumelor construite, amenajate i plantate.
Reglementrile pe termen mediu i lung pe care le include PUG-ul se refer la evoluia n perspectiv a localitii, direciile de dezvoltare funcional n teritoriu i traseele coridoarelor de circulaie i de echipare prevzute n planurile de amenajare a teritoriului naional, zonal i judeean.

PUG-ul, cuprinde in continutul cadru, o parte scrisa - Regulamentul de urbanism si o parte desenata. Ambele fac referire, printre altele, la echiparea edilitara si coordonarea retelelor edilitare, partea desenata incluzand planuri ale retelelor edilitare. Regulamentul local de urbanism se constituie n ansamblul general de reglementri, la nivelul unitii teritorial administrative, avnd menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare n materia urbanismului, a conduce la dezvoltarea complex, strategic a localitii, n acord cu potenialul localitii i n interesul general, urmrind utilizarea terenurilor n mod raional, echilibrat i n acord cu funciunile urbanistice adecvate. Regulamentul local stabileste zonele afectate de utiliti publice, zonele protejate i de protecie a monumentelor istorice i a siturilor arheologice reperate, zonele care au un regim special de protecie prevzut n legislaie, zonele de risc natural, zonele cu interdicie temporar ori definitiv de construire i zone n care se preconizeaz operaiuni urbanistice de regenerare urban.

Pentru zonele aminitite anterior i pentru terenurile care au un regim special imprimat de natura lor, astfel cum sunt zonele de protectie sanitara, suprafeele mpdurite, zone verzi de agrement, zone care conin resurse identificate ale subsolului, la eliberarea autorizaiilor de construire se vor analiza ndeplinirea tuturor cerinelor legale speciale alturi de ndeplinirea cerinelor prevzute n regulamentul de urbanism i n documentaiile urbanistice n ansamblul lor.

Regulamentul de urbanism face o descriere a situatiei existente, precum si o descriere a situatiei propuse pana intr-un an considerat tinta, functie de prioritatile stabilite.

In ceea ce privete anticiparea sub aspect cantitativ i calitativ a necesitilor viitoare pentru obiectivele de utilitate public pentru anul tinta al PUG-ului, precum i pentru o populaie tinta, Regulamentul de urbanism tine in general seama de urmtoarele aspecte:
chiar dac n prezent exist o serie de incertitudini privind structurarea viitoare i evoluia cuantumului de teren necesar pentru instituii, servicii, echipamente sociale, amenajri, circulaii i echipare tehnico-edilitar aparinnd domeniului public, la toate nivelurile de organizare a acestora, se poate anticipa atingerea pn n anul tinta a nivelului actual al capitalelor europene; Planul Urbanistic General se poate completa i modifica n cazul apariiei unor noi tendine i necesiti care nu schimb liniile principale de dezvoltare urban i se poate reactualiza periodic dac aceste modificri aduc schimbri structurale majore;

Criteriile de care se ine seama n propunerile privind obiectivele de utilitate public, sunt, de regula, urmtoarele: asigurarea unei flexibiliti ridicate, pe msura apariiei necesitilor i posibilitilor de realizare a obiectivelor de utilitate public; asigurarea posibilitii atingerii obiectivelor strategice generale i a obiectivelor urbanistice de dezvoltare a localitatii; respectarea principiilor Dezvoltrii Durabile, n accepiunea cea mai actual a acestora i n concordan cu documentele recente ale Uniunii Europene; evidenierea particularitilor naturale, arhitectural urbanistice i culturale ale localitatii.

La elaborarea solutiei propuse se tine seama de conditiile impuse de operatorul de servicii privind extinderea, reabilitarea sau modernizarea retelelor edilitare aflate in exploatrea si intretinerea acestuia.
Dupa descrierea situatiei propuse, se trece la elaborarea propriu-zisa a Regulamentului local de urbanism (etapa finala), structurat pe articole, pentru toate obiectele de interes studiate in cadrul obiectivului. Articolele vor face referire exacta la reglementari privind solutiile de realizare a unui element de infrastructura, dupa cum urmeaza:

Asigurarea echiprii edilitare Autorizarea executrii construciilor care, prin dimensiunile i destinaia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i tehnice ale administraiei publice locale ori ale investitorilor interesai sau care nu beneficiaz de fonduri de la bugetul de stat este interzis. Autorizarea executrii construciilor va putea fi condiionat de stabilirea, n prealabil, prin contract, a obligaiei efecturii, n parte sau total, a lucrrilor de echipare edilitar aferente, de ctre investitorii interesai. n intravilanul localitatilor nu se admit soluii de alimentare cu ap i canalizare n sistem individual cu excepia Unitilor teritoriale de referin pentru care regulamentul de urbanism permite realizarea acetor soluii. Prin soluii de echipare edilitar n sistem individual se nelege asigurarea utilitilor i serviciilor edilitare prin construcii i instalaii realizate i exploatate pentru un imobil sau un grup de imobile. Autorizarea executrii construciilor, aletele dect cele aferente infrastructurii edilitare, n zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzis.

La elaborarea documentaiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD se va ine seama de condiiile impuse de operatorul de servicii pentru extensiile, mrirea capacitii sau nlocuirea reelelor de ap-canal.
La elaborarea documentaiilor de urbanism de tip PUZ sau PUD, va fi prevzut nlocuirea magistralelor de utilitati care au durata normat de funcionare depit, respectiv alocarea de terenuri cu statut de domeniu public pentru reamplasarea acestora. Necesitatea nlocuirii sau reamplasrii magistralelor de utilitati va fi specificat n avizul de oportunitate al documentaiilor de urbanism, iar localizarea magistralelor asupra crora se vor lua msuri va fi precizat prin avizul de amplasament emis de ctre administratorul reelei. Se va urmri limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate n reeaua public de canalizare, la nivel de parcel. n acest sens, se recomand realizarea de soluii de colectare, stocare, infiltrare local n sol i evaporare natural a apelor pluviale la nivel de parcel. De asemenea se recomand limitarea sigilrii suprafeelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte nvelitori impermeabile) la strictul necesar, n vederea asigurrii infiltrrii apelor pluviale n terenul natural.

Racordarea la reelele publice de echipare edilitar existente Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibilitatea racordrii de noi consumatori la reelele de utilitati existente. In caz contrar, cu avizul organelor administraiei publice competente, beneficiarul se va obliga s prelungeasc reeaua existent, atunci cnd aceasta are capacitatea necesar, sau se va obliga fie s mreasc capacitatea reelelor publice existente, fie s construiasc noi reele.

Realizarea de reele edilitare Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se pot realiza de ctre investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu Consiliul Local i cu respectarea parametrilor tehnici stabilii prin Planul urbanistic general. Lucrrile de racordare i de branare la reeaua edilitar public se suport n ntregime de investitor sau de beneficiar. Reelele noi / existente de telefonie, comunicaii i de date (internet, televiziune) vor fi amplasate / reamplasate subteran. Reelele de distribuie a gazului metan i racordurile la acestea vor fi amplasate subteran. Extinderile de reele, lucrrile de mrire a capacitii ori noile reele construite, indiferent de natura ori regimul reelei, sunt grevate de o servitute public, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste reele, n limita capacitii lor i cu respectarea condiiilor de exploatare, oricrei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua reea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, n limita capacitii reelei, fiind ns recunoscut dreptul su de a obine o plat proporional cu costul dovedit al lucrrii suportate de el, dac nu exist prevedere contrar, ori lucrarea nu devine proprietate public.

Lucrri de utilitate public

Autorizarea executrii altor construcii pe terenuri care au fost rezervate n planuri de amenajare a teritoriului sau n Planul urbanistic general, pentru realizarea de lucrri de utilitate public, este interzis. Prin lucrri de utilitate public se neleg acele lucrri care sunt definite astfel prin art. 6 din legea 33/1994. Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public se face pe baza documentaiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat conform legii.
Drumurile i cile de acces care sunt prevzute astfel n documentaiile de urbanism vor fi deschise circulaiei i accesului publicului indiferent de regimul de proprietate asupra terenului, acestea fiind afectate de o servitute public.

Suprafeele de teren prevzute n documentaiile urbanistice aprobate ca fcnd obiectul cedrii n proprietate public vor fi afectate folosinei publice chiar dac nc nu au fost realizate toate actele necesare trecerii acestor suprafee n proprietatea municipiului.
Sunt drumuri i/sau ci de acces rezervate accesului privat doar acele suprafee care ndeplinesc cumulativ cerina de a se afla n proprietatea exclusiv a uneia sau mai multor proprietari persoane private i care s fie prevzute n mod expres ca atare n planurile urbanistice zonale.

Amplasarea fa de drumuri publice


n zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraiei publice: construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de deservire, de ntreinere i de exploatare; parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i resurse de energie (inclusiv funciunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); conducte de alimentare cu ap i de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau alte produse petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i infrastructuri ori alte instalaii sau construcii de acest gen. n sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se nelege ampriza, fiile de siguran i fiile de protecie.

Autorizarea executrii construciilor cu diferite funciuni, altele dect cele enumerate la alin.(1), este permis, cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor delimitate conform legii.

Autorizarea construciilor n zonele rezervate pentru lrgirea amprizei strzilor (realiniere), strpungeri de strzi i realizarea de strzi noi, prevzute de Planul urbanistic general i marcate ca atare pe plana Reglementri Urbanistice, este interzis. n cazul msurilor de lrgire a amprizei strzilor prevzute de Planul urbanistic general i marcate pe plana Reglementri Urbanistice, poziia noului aliniament precum i retragerea minim a construciilor fa de acesta se vor preciza n Certificatul de Urbanism.

Strzile noi, strpungerile de strzi, lrgirile strzilor existente vor respecta amprizele i profilele stabilite prin PUG.

Amplasarea fa de ci ferate La data adoptrii prezentului act zona de protecie i zona de siguran a cilor ferate este reglementat de OUG 12/1998. Se interzice amplasarea de construcii n zona de siguran a infrastructurii feroviare altele dect cele necesare pentru amplasarea instalaiilor de semnalizare i de sigurana circulaiei i a celorlalte instalaii de conducere operativ a circulaiei trenurilor, precum i a instalaiilor i lucrrilor de protecie a mediului. n zona de protecie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, numai cu avizul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administratiei Publice: construcii i instalaii aferente exploatrii i ntreinerii liniilor de cale ferat; construcii i instalaii pentru exploatarea materialului rulant i a mijloacelor de restabilire a circulaiei; instalaii fixe pentru traciune electric; instalaii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaii, transmisiuni de date i construciile aferente acestora.

Lucrrile de investiii ale agenilor economici i ale instituiilor publice, care afecteaz zona de protecie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. S.A. i al Ministerului Transporturilor, i anume: ci ferate industriale; lucrri hidrotehnice; traversarea cii ferate de ctre drumuri prin pasaje denivelate; subtraversarea liniilor de cale ferat de reele de telecomunicaii, energie electric, conducte sub presiune de ap, gaze, produse petroliere, termotehnologice i canale libere.

Cedarea, transferul, ocuparea temporar sau definitiv a terenului din patrimoniul Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. - S.A., pentru lucrrile de interes public, att n intravilan ct i n extravilan, se fac numai cu avizul Companiei Naionale de Ci Ferate C.F.R. - S.A. i al Ministerului Transporturilor i Infrastructurii.

Zone de protectie cu regim special Autorizarea executrii construciilor n zonele de protectie ale retelelor si constructiilor edilitare se va face cu aplicarea restriciilor specifice, conform cadrului normativ n vigoare. Zonele de protectie sunt marcate pe planuri aferente Planurilor Urbanistice, pentru fiecare tip de utilitate n parte.

Plan cuprinzand retele edilitare din cadrul PUG - dezbatere