Sunteți pe pagina 1din 17

“Nimeni nu ar mai vorbi mult în

societate, dacă
dacă ar şti câ
cât de des
i-a înţeles greş
greşit pe alţ
alţii”
Goethe

comunicare
Ce este comunicarea ?
 Schimbul / fluxul de informaţie şi de idei
de la o persoană la alta.

Comunicarea este EFICIENTA numai dacă


TU ai aceeaşi reprezentare ca şi MINE
asupra ideii pe care ţi-am transmis-o.

com u n icar e
 Sursa celor mai multe probleme ce apar
într-o organizaţie.
Întrebăm sau nu ?
 Întrebări- închise
- deschise
- retorice

Joc: Cine sunt ?

com u n icar e
Procesul de comunicare
 Schimbul / fluxul de informaţie şi de idei
de la o persoană la alta.

idee
codificare
decodificare

com u n icar e
 Comunicarea există numai dacă
devenim,
alternativ, emiţători şi receptori =>
schimb de informaţii în ambele sensuri.
Canale de comunicare

 Conţinutul => limbajul vorbit sau scris;


fiecare întelege cuvintele în mod destul
de
diferit pentru a lăsa loc la interpretări.

 Contextul sau paralimbajul => modul în


care mesajul este “livrat”; credem mai

com u n icar e
curând ce vedem decât ce auzim.
Barierele comunicării
 Noi înşine: ne concentrăm mai mult
asupra
noastră decât asupra celuilalt/celorlalţi:
 apărare;
 superioritate;
 egocentrism.
 Cultura, educaţia şi “istoria” fiecăruia
dintre noi.

com u n icar e
 Percepţia: ascultăm necritic o persoană
cu
status social ridicat, dar “expediem” una
cu
Barierele comunicării continuar

Mesajul: concentrare pe cuvinte, nu pe


mesaj.

 Atenuarea: credem că unele informaţii nu

au valoare pentru ceilalţi sau că sunt deja

cunoscute.
 Stresul: influenţa cadrului psihologic

com u n icar e
asupra ceea ce auzim, vedem şi
înţelegem.
Managementul barierelor comunicăr

Ascultare activă

Feed - back

com u n icar e
Ascultarea activă “Inteligentul vorbeşte, înteleptul ascultă”
Jimi Hendrix

A auzi = a asculta.

 Ascultare pasivă: motivare marginală de a


asculta.

 Ascultare activă: activitate selectivă de


receptare şi interpretare.
 putem spune 100-175 cuvinte/min, dar putem
asculta activ până la 800 cuvinte/min =>

com u n icar e
folosim sub 20% din capacitatea de a
asculta =>
derapaj mental.
Ascultatorul activ
 Ascultă mai mult timp decât vorbeşte.

 Nu termină el/ea propoziţia celuilalt.

 Este conştient de propriile atitudini.

 Nu încearcă să domine discuţia.

 Îşi structurează răspunsul după, nu în


timp

com u n icar e
ce celălalt vorbeşte.
 Pune întrebări deschise.
Feed - back “Cand ştii, spune ce ştii;
când nu ştii, spune că nu ştii”
Confucius

“Parafrazarea” spuselor celuilalt.

 Schimbarea şi influenţarea mesajului unui


comunicator.

 Include mesaje verbale şi non-verbale.

com u n icar e
 Prin feed-back, spunem de fapt “eu asta am

înţeles din ce spui tu, e corect ?”


5 categorii de feed-back
 Evaluativ:
Evaluativ judecăm valoarea, pertinenţa,
concizia afirmaţiilor celuilalt;
 Interpretativ:
Interpretativ parafrazăm, pentru a
verifica
ce am înţeles.
 Suportiv:
Suportiv încercăm să-l ajutăm pe
celălalt
să se facă mai bine înţeles.

com u n icar e
 Explorator:
Explorator vrem să obţinem mai multe
detalii.
 Conştientizant:
tientizant ce înţelege celălalt ?
Uaţap, doc ?

com u n icar e
Comunicarea non-verbală
 Aspecte comportamentale, conştiente
sau
nu,
nu care influenţează
 Contactul vizual. comunicarea:
 Expresia feţei.

 Gesturile.

 Poziţia corpului.

com u n icar e
 Proximitatea.

 Caracteristicile vocii.
Bla-bla-bla ? Bla-bla !

com u n icar e
Cele 10 porunci ale comunicării
 Nu va jenaţi să întrebaţi.
 Daţi celorlaţi şansa să comenteze /
întrebe.
 Puneţi-vă în “papucii” celuilalt.
 Nu fiţi vag, dar nici nu vă complicaţi inutil.
 Concordanţa verbalului cu non-verbalul.
 Adaptaţi non-verbalul la situaţie.

com u n icar e
 Nu fiţi monoton.
 Ascultaţi-vă interlocutorul.
 Nu ignoraţi non-verbalul celorlalţi.
Vă mulţumim !

punctualconsult

com u n icar e
www.punctual.ro