Sunteți pe pagina 1din 34

"Nu te teme niciodata de umbre,

ele arata doar ca exista lumina in apropiere.
SEMINAR SEAP
ACHIZITII PUBLICE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE
INREGISTRARE S.E.A.P.
E-LICITATIE
GENERAL

Se vor completa obligatoriu campurile: numele agentiei, cod de identificare fiscala, reprezentantul legal,
trezorerie si cont trezorerie;

CONT UTILIZATOR

Se vor completa obligatoriu informatiile: numele si prenumele persoanei care se va ocupa de utilizarea
certificatului, datele de contact ale respectivei persoane e-mailu-ul, telefonul, contul utilizator cu care
ulterior va veti loga in sistem (de regula numele institutiei), parola (format din mimimum 6 caractere)
parola (se reconfirma parola inregistrata);

ADRESE

Se vor completa adresele prin apasarea butonului Adauga. Locatiile la care se va desfasura activitatea
pot fi de tipul: sediu social, punct de lucru, filiala, sucursala, sediu secundar, alte adrese. Se vor
completa obligatoriu campurile: denumire adresa, persoana de contact- nume, prenume, adresa, cod
postal, localitate (folosind pictograma in forma de lupa), telefon, fax (optional), adresa de e-mail (mai
multe adrese separate prin virgula, fara spatiu) si URL (adresa de internet daca exista). Daca se doreste
ca aceasta adresa sa fie cea de contact se va bifa casuta din dreptul informatiei Adresa de Contact.
Pentru a va putea inregistra in sistem este necesar ca macar o adresa din cele validate sa fie cea de sediu
social. Automat aceasta va deveni si adresa de contact. Adresa de contact este adresa unde se vor primi
notificarile din partea eLicitatie.

Dupa ce s-au completat toate datele se apasa butonul SALVEAZA.

E-LICITATIE
Dupa salvare se va genera o pagina continand toate datele introduse. Pentru ca profilul
autoritatii contractante sa fie salvat in maniera in care este prezentat pe aceasta pagina se
apasa butonul ACCEPTA, insa numai dupa se introduce, in partea de jos a paginii, textul
din poza alaturata (cod antirobot). In cazul in care textul s-a introdus gresit, pe ecran va fi
afisat un mesaj de eroare.

Daca salvarea a reusit pe ecran va fi afisat un mesaj de confirmare: Salvarea s-a realizat
cu succes si cheia de acces pentru download-area certificatului digital reprezentata de un
numar format din partu cifre: Codul PIN este:1456.

ATENTIE!
Codul PIN (cheia de acces pentru download-area certificatului digital) se memoreaza si nu
se incredinteaza niciunei persoane straine. Codul PIN se va utiliza la descarcarea
certificatului digital.
Dupa inregistrare se va genera automat un e-mail de confirmare inregistrare (pe adresa de
e-mail bifata ca adresa de contact) urmand ca accesul in sistem sa se faca dupa ce
administratorul aplicatiei va valideaza inregistrarea, moment in care se va genera un al
doilea e-mail, de confirmare validare.
E-LICITATIE
Dupa inregistrarea on-line, autoritatea contractanta, urmand procedura de inregistrare in
sistemul electronic al achizitiilor publice, art.6 din H.G 1660/2006 va completa CEREREA DE
INREGISTRARE IN SISTEM.

Cererea de Inregistrare se va trimite in original, prin posta sau in forma electronica,semnata
cu semnatura electronica extinsa a solicitantului,bazata pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat;

Dupa INREGISTRAREA ON-LINE si primirea CERERII DE INREGISTRARE, operatorul SEAP
valideaza inregistrarea autoritatii contractante, informarea asupra validarii comunicandu-se
pe adresa de e-mail bifata in sistem ca adresa de contact;

Dupa generarea automata a mail-ului de CONFIRMARE VALIDARE in termen de 2 zile
lucratoare se trimite pe e-mailul de contact al autoritatii contractante (adresa de contact)
link-ul de unde utilizatorul nou inregistrat va putea sa-si descarce certificatul digital;
Certificatul digital se va instala (conform instructiunilor primite pe e-mail din partea echipei
eLicitatie in calculatorul de pe care se va accesa sistemul electronic al achizitiilor publice;

CERTIFICATUL DIGITAL se poate instala pe mai multe calculatoare

E-LICITATIE
Pentru a va putea loga in sistem in PAGINA PRINCIPALA trebuie selectat link-ul
ACCES IN SISTEM. Veti fi directionat catre o noau pagina.

Se introduc datele cerute, respectiv: CONT UTILIZATOR si PAROLA si se apasa
butonul LOGIN

ATENTIE!
Parola nu este vizibila. In locul caracterelor parolei vor aparea alte simboluri

In cazul in care ati uitat parola cu care va logati in sistem, din Pagina de logare se
apasa link-ul Ati uitat parola?
Veti fi directionat catre o pagina CERERE DE PAROLA NOUA

Se completeaza casuta cu contul dumneavoastra de utilizator si se apasa butonul
TRIMITE CEREREA.
In maximum o ora se va genera un e-mail (pe adresa de e-mail introdusa la
sectiunea Cont Utilizator) cu toate informatiile necesare pentru schimbarea
parolei.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
E-LICITATIE
In conformitate cu H.G 801/2011, A.N.R.M.A.P EVALUEAZA, nainte de transmiterea spre
publicare a invitaiei/anunului de participare, CONFORMITATEA cu legislaia aplicabil din
domeniul achiziiilor publice a DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE aferente contractelor de achiziie
public care intr sub incidena prevederilor O.U.G 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, aceast evaluare neviznd aspectele tehnice ale caietului de sarcini.

Procesul de EVALUARE A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE se REALIZEZA prin MIJLOACE
ELECTRONICE, prin intermediul S.E.A.P, respectiv prin TRANSMITEREA DOCUMENTATIEI DE
ATRIBUIRE si NOTELOR JUSTIFICATIVE care vor fi ncrcate integral n S.E.A.P. de ctre autoritatea
contractant, accesand sectiuni separate ADAUGA DOCUMENT DE ATRIBUIRE / ADAUGA NOTA
JUSTIFICATIVA

Evaluarea se realizeaza de ctre A.N.R.M.A.P. ntr-un termen de 14 zile pentru fiecare
documentatie de atribuire transmisa de catre autoritatea contractanta in S.E.A.P.
E-LICITATIE
La completarea formularului - documentatia de atribuire - disponibil
online n cadrul S.E.A.P., autoritatea contractant va atasa obligatoriu in
fisiere distincte, denumite generic (denumirea va indica n mod clar
continutul acestora), urmatoarele:

caiet de sarcini
modele de formulare
clauze contractuale obligatorii
note justificative prevazute de legislatia in domeniu

! Dup completarea on-line de ctre autoritatea contractanta a
formularului standard disponibil n sistem, la transmiterea spre publicare
a documentaiei de atribuire, SE VA GENERA AUTOMAT DE CTRE SISTEM,
FIA DE DATE IN FORMAT PDF.
ANUNTURI
E-LICITATIE
Autoritatea Contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii
contractelor de achizitie publica si incheierii acordurilor-cadru prin publicarea
anunturilor de intentie, de participare si de atribuire.

S.E.A.P. permite PUBLICAREA urmatoarelor tipuri de anunturi:

- ANUNTUL DE INTENTIE
- ANUNTUL DE PARTICIPARE
- ANUNTUL DE ATRIBUIRE
- ANUNTUL DE TIP ERATA


E-LICITATIE
ANUNTUL DE INTENTIE

Pentru contractele de achizitie a caror valoare estimata depaseste pragul stabilit de lege,
autoritatea contractanta are obligatia sa publice un anunt de intentie. Publicarea anuntului
de intentie nu obliga autoritatea contactanta la efectuarea respectivei achizitii. Se poate
defini un singur anunt pentru mai multe proceduri sau un anunt pentru o singura procedura
ce urmeaza a se initia.
Anuntul de Intentie se publica cand se are in vedere reducerea termenelor limita pentru
depunerea ofertelor in cazul procedurilor de atribuire si daca se ating valorile prevazute in
OUG 34/2006
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI optiunea ANUNTURI DE
INTENTIE;
Se va deschide pagina de start a modulului Anunturi de Intentie;
Modulul ANUNTURI DE INTENTIE NEPUBLICATE permite VIZUALIZAREA anunturilor de
intentie nepublicate, DEFINIREA si PUBLICAREA acestora;
Modulul ANUNTURI DE INTENTIE PUBLICATE permite VIZUALIZAREA anunturilor de intentie
publicate;
Pentru a defini un anunt de intentie se acceseaza modulul Anunturi de Intentie nepublicate
si se apasa butonul AGAUGA
Se COMPLETEAZA FORMULARUL pentru anutul de intentie (general, sectiunea I, sectiuneaII,
sectiunea III, sectiunea VI, Anexa A, Anexa B) se SALVEAZA si se PUBLICA.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE PARTICIPARE

Autoritate contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci
cand: initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere
cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie
publica sau pentru incheierea acordului-cadru; lanseaza un sistem dinamic de achizitie; initiaza
procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in
acest caz publicandu-se un anunt simplificat; organizeaza un concurs de solutii; initiaza o
concesiune de servicii sau de lucrari;
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI optiunea ANUNTURI DE
PARTICIPARE;
Se deschide pagina principala a modulului Anunturi de Participare;
Aceasta pagina contine LISTA ANUNTURILOR DE PARTICIPARE definite de autoritatea
contractanta, aflate in starile: definire, in asteptare validare, in asteptare trimitere la JOUE, trimis
la JOUE sau respinse.
Pentru a PUBLICA un anunt de participare se acceseaza modulul Anunturi de Participare si se
apasa butonul AGAUGA SELECTEAZA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
! Prin atasarea documentatiei de atribuire, FORMULARUL anunt de participare se va COMPLETA
AUTOMAT cu INFORMATIILE PRELUATE DIN FISA DE DATE ON-LINE.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea Contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire
in cel mult 48 de zile dupa ce: a finalizat procedura de atribuire - licitatie deschisa, licitatie
restransa, dialog competitiv, negociere sau cerere de oferta - prin atribuirea contractului
de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru; a finalizat un concurs de solutii prin
stabilirea concurentului castigator; a atribuit un contract de achizitie publica printr-un
sistem dinamic de achizitii.
Anuntul de Atribuire se publica in S.E.A.P. si, dupa caz in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene;
Anuntul de Atribuire corespunde unei singure proceduri; nu se poate defini un anunt de
atribuire in S.E.A.P. daca anuntul de participare/invitatia de participare nu a fost in
prealabil definite in S.E.A.P.. Exceptie constituie cazul in care procedura utilizata a fost
negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare sau obiectul contractului
a constat in Servicii din Anexa 2B;
Elementele anuntului de atribuire, corespunzator unei achizitii desfasurate online, se vor
completa automat cu informatii preluate din anuntul/invitatia de participare definite.
Unele din elementele preluate vor avea doar caracter de propunere, iar autoritatea
contractanta le va putea modifica, iar altele vor fi nemodificabile.
Pentru achizitiile desfasurate in S.E.A.P., atat anuntul /invitatia de participare cat si anuntul
de atribuire vor fi legate de procedura in sine, asigurand in acest fel trasabilitatea.
E-LICITATIE
ANUNTUL DE ATRIBUIRE

La completarea anuntului de atribuire pentru o procedura offline, autoritatea contractant
are posibilitatea de a selecta ofertantul castigator din sistem.
Pentru a vizualiza acest modul se acceseaza din meniul ANUNTURI optiunea ANUNTURI DE
ATRIBUIRE;
Se va deschide pagina principala a modulului Anunturi de Atribuire;
Pagina contine lista anunturilor de atribuire definite de autoritatea contractanta, aflate in
starile: definire, asteptare validare, asteptare trimitere la JOUE, trimis la JOUE sau respinse.
Pentru a defini un anunt de atribuire se acceseaza modulul Anunturi de Atribuire si se apasa
butonul AGAUGA
Se COMPLETEAZA FORMULARUL pentru anuntul de atribuire (general, sectiunea I, sectiunea
II, sectiunea IV, sectiunea V, sectiunea VI, Anexa D) se SALVEAZA si se PUBLICA.E-LICITATIE
ANUNTUL DE TIP ERATA

Pentru a corecta, a aduce informatii suplimentare sau a anula o procedura de licitatie
deschisa/restrans/negociere cu publicare a unui anunt de participare/dialog competitiv,
autoritatea contrcatanta are la dispozitie anuntul de tip erata;
Anuntul de tip erata se publica in S.E.A.P. accesand din DETALIUL ANUNTULUI DE PARTICIPARE
DEJA PUBLICAT butonul LISTA ERATE- comanda ADAUGA; se completeaza formularul specific
anuntului de tip erata (sectiunea I, sectiunea II, sectiunea IV, sectiunea VI) se salveaza si se
publica;
Dupa transmiterea spre publicare, anuntul de tip erata intra automat in stare asteptare validare
ANRMAP;
Modulul de ANUNTURI DE TIP ERATA nepublicate se acceseaza selectand din pagina de start a
meniului Anunturi de Intentie/ Participare/Atribuire pictograma corespunzatoare acestui modul.
Utilizatorul este redirectat in pagina Lista erate nepublicate;
Pagina va cuprinde toate eratele nepublicate pentru un anumit tip de anunt, aflate in starile
definire, in asteptare validare, respinse, in asteptare trimitere JOUE, trimis la JOUE;


PROCEDURI DE ATRIBUIRE
MODALITATE DE DESFASURARE
ON-LINE
E-LICITATIE
CUMPARAREA DIRECTA

Autoritatea Contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care
valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare.
Modulul Cumparari Directe permite gestionarea cumpararilor directe in sistem; pentru a accesa acest modul se
selecteaza optiunea CUMPARARI DIRECTE din meniul PROCEDURI DE ATRIBUIRE;
Informatiile din acest modul sunt grupate in urmatoarele categorii de interes:
- CATALOG DE PRODUSE/SERVICII/LUCRARI
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de vizualiza catalogul de produse/servicii/lucrari si
de a afla informatii cu privire la produsele/serviciile/lucrarile postate in catalogul propriu al tuturor ofertantilor
inregistrati in S.E.A.P. care au publicat produse/servicii/lucrari, se pot defini achizitii directe si se pot initia
cumparari directe prin publicarea acestora;
- CUMPARARI DIRECTE IN DESFASURARE
pagina contine lista cumpararilor directe in desfasurare. O achizitie in desfasurare se poate afla
in una din urmatoarele stari: DEFINIRE (achizitie nepublicata), OFERTARE (achizitie publicata de autoritatea
contractanta la care se asteapta decizia ofertantului), DELIBERARE (achizitie la care ofertantul a furnizat un pret
si autoritatea contractanta trebuie sa decida daca o atribuie sau o refuza)
- CUMPARARI DIRECTE ATRIBUITE
pagina contine lista achizitiilor directe finalizate de catre autoritatea contractanta si operatorul
economic prin atribuirea acestora;
- CUMPARARI DIRECTE ANULATE
pagina contine lista achizitiilor anulate, respectiv cumpararile directe neatribuite (conditii refuzate sau
tranzactii neacceptate in termen)
- VALORI CUMPARARI DIRECTE
pagina informativa care contine valorile totale ale achizitiilor realizate pana in prezent pentru fiecare
cod CPV.

E-LICITATIE
CUMPARAREA DIRECTA

Pentru a initia o cumparare directa prin S.E.A.P., din meniul Cumparari Directe Catalog de
produse/servicii/lucrari, se acceseaza pictograma de detaliu a produsului/serviciului/lucrarii selectat in vederea
achizitionarii si se pasa butonul INITIAZA ACHIZITIE DIRECTA.
ETAPELE cumpararii directe:
- INITIERE ACHIZITIE
Autoritatea Contractanta consulta catalogul de produse ale ofertantilor, alege un
produs/serviciu/lucrare , completeaza conditiile de livrare si plata (se definesc initial in sectiunea Administrare
Sabloane), cantitatea, unitatea de masura si optional pretul maximal; deasemenea va stabili si
data limita pana la care ofertantul poate formula raspunsul.
- DECIZIE OFERTANT (OFERTARE)
La primirea cererii, ofertanul are doua optiuni:
- sa refuze cererea autoritatii contractante, caz in care este obligat sa completeze motivul refuzului;
- sa accepte cererea autoritatii contractante, caz in care va completa valorile pentru costuri
suplimentare si/sau reducere (daca este cazul). Pretul de vanzare se va calcula in functie de Pretul de catalog
PRETUL DE VANZARE=PRET CATALOG*CANTITATE TOTALA.+COST SUPLIMENTAR-REDUCERE) /CANT TOTALA.
Costul Suplimentar si Reducerea se vor raporta la cantitatea totala.
In cazul in care ofertantul nu furnizeaza niciun raspuns pana la data limita stabilita de autoritatea
contractanta, procesul de tranzactionare se va inchide, iar cumpararea directa nu se va mai atribui.
- DECIZIE AUTORITATE CONTRACTANTA - etapa exista doar daca ofertantul accepta cererea in faza anterioara
(DELIBERARE)
La primirea raspunsului privind oferta propusa, autoritatea contractanta are doua posibilitati:
- sa accepte oferta operatorului economic
- sa refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului.

E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA
Autoritatea Contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care
valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a
urmatoarelor praguri: pentru contractul de furnizare 125.000 euro, pentru contractul de servicii 125.000
euro si pentru contractul de lucrari 4.845.000 euro.
Cererea de oferte prin mijloace electronice se initiaza prin publicarea in S.E.A.P. a unei invitatii de
participare la procedura de atribuire pentru care s-a avizat in prealabil documentatia de atribuire si in care
s-a optat obligatoriu modalitatea de desfasurare ON-LINE. Accesarea formularului de invitatie se face din
pagina principala, meniul PROCEDURI DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA.
Pagina principala a modulului Cereri de Oferta cuprinde urmatoarele categorii de interes:

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante definirea, publicarea si vizualizarea documentatiilor de
atribuire;

- INVITATII DE PARTICIPARE
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de a vizualiza, defini si publica cereri de oferta
desfasurate offline/online prin accesarea butonului ADAUGA INVITATIE DE PARTICIPARE SELECTEAZA
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE;

- ANUNTURI DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante publicarea unui anunt de atribuire si vizulizarea listei
cererilor de oferta atribuite;


E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA

- DEFINIRE (ORGANIZARE)
Invitatia de participare pentru o cerere de oferta online/offline se completeaza AUTOMAT prin selectarea DOCUMENTATIE DE
ATRIBUIRE validata de A.N.R.M.A.P., se SALVEAZA si se PUBLICA;

- DEPUNERE OFERTA
Orice ofertant inregistrat in S.E.A.P. poate depune oferta. Depunerea ofertei consta in formularea raspunsurilor la criteriile
de calificare si cerintele minime obligatorii definite de autoritate contractanta, incarcarea de documente reprezentand
raspunsurile la cerintele de calificare si propunerea tehnica, precum si introducerea ofertei de pret in conformitate cu
solicitarea sistemului informatic in campul destinat ofertei de pret prin CRIPTAREA si SALVAREA acestei valori. In aceasta
etapa autoritatea contractanta are posibilitatea, in functie de situatie, sa EXTINDA PERIOADA DE DEPUNERE A OFERTELOR, sa
SUSPENDE procedura de cerere de oferta, sa ANULEZE procedura, sa adauge CLARIFICARI la documentatia de atribuire sau sa
raspunda la INTREBARILE adresate de catre ofertantii inscrisi la procedura respectiva;

- EVALUARE OFERTA
Autoritatea contractanta evalueaza ofertele depuse de operatorii economici. Operatorii economici sunt evaluati de catre
aceasta, in baza raspunsurilor la criteriile de calificare si propunerea tehnica cu optiunea Admis / Respins. Vor putea fi
evaluati DOAR ofertantii care la data limita de depunere oferta erau inscrisi in achizitie si aveau oferta de pret depusa criptat.
Etapa se incheie dupa ce autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea tehnica si a celei financiare.
E-LICITATIE
CERERE DE OFERTA

La FINALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE TEHNICA, se DECRIPTEAZA OFERTELE DE PRET
si S.E.A.P., in FUNCTIE DE CRITERIUL DE ATRIBUIRE, AFISEAZA AUTOMAT autoritatii
contractanate CLASAMENTUL OFERTELOR.
Etapa de evaluare se va finaliza dupa analiza propunerilor financiare depuse prin optiunea
Admis/Respins. In aceasta etapa autoritatea contractanta are posibilitatea de a solicita in
cazul ofertelor neobisnuit de scazute, justificari operatorilor economici care vor proceda la
incarcarea in S.E.A.P. a raspunsurilor aferente.

- DELIBERARE
Autoritatea contractanta va proceda la selectarea din clasamentul pus la dispozitie de catre
S.E.A.P. a castigatorului procedurii de achizitie publica.

Nu se vor decripta si nu vor fi afisate in clasament, ofertele financiare ale operatorilor
economici care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare
tehnica.E-LICITATIE

LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA


Procedura de licitatie deschisa/restransa/restransa accelerata se intiaza prin publicarea in
S.E.A.P. a unui anunt de participare.

Organizarea unei proceduri de licitatie deschisa/restransa/restransa accelerate prin mijloace
electronice se realizeaza prin publicarea in S.E.A.P. a anuntului de participare pentru care s-a
avizat in prealabil documentatia de atribuire si in care s-a optat obligatoriu modalitatea de
desfasurare ON-LINE.
Pagina de start a modulului Anunturi de Participare cuprinde urmatoarele categorii de interes:

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
linku-ul permite autoritatilor contractante definirea, publicarea si vizualizarea
documentatiilor de atribuire;

-ANUNTURI DE PARTICIPARE
link-ul ofera autoritatilor contractante posibilitatea de a vizualiza, defini si publica proceduri
de licitatie deschisa/restransa/restransa accelerata desfasurate offline/online prin accesarea
butonului ADAUGASELECTREAZA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE;


E-LICITATIE
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA

- DEFINIRE (ORGANIZARE)
Anuntul de participare pentru o licitatie deschisa/restransa/restransa accelerata online/offline se
completeaza AUTOMAT prin selectarea DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE validata de ANRMAP, se
SALVEAZA si se PUBLICA;

- DEPUNERE OFERTA
Orice ofertant inregistrat in SEAP poate depune o oferta la o procedura online. Depunerea ofertei
consta in formularea raspunsurilor la criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii definite
de autoritate contractanta, precum si introducerea/criptarea ofertei de pret. In aceasta etapa
autoritatea contractanta are posibilitatea, in functie de situatie, sa EXTINDA PERIOADA DE
DEPUNERE A OFERTELOR, sa SUSPENDE sau sa ANULEZE procedura de achizitie , sa adauge
CLARIFICARI la documentatia de atribuire sau sa raspunda la INTREBARILE adresate de catre
ofertantii inscrisi la procedura respectiva;

- EVALUARE OFERTA
Autoritatea contractanta evalueaza ofertele depuse de operatorii economici. Criteriile de
calificare si cerintele minime obligatorii se evalueaza cu Admis / Respins. Vor putea fi evaluati
DOAR ofertantii care la data limita de depunere oferta erau inscrisi la procedura si aveau oferta
de pret depusa. Etapa se inchide cand autoritatea contractanta finalizeaza evaluarea
E-LICITATIE
LICITATIE DESCHISA/RESTRANSA/RESTRANSA ACCELERATA

La FINALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE TEHNICA, se DECRIPTEAZA OFERTELE DE PRET si
S.E.A.P., in FUNCTIE DE CRITERIUL DE ATRIBUIRE, AFISEAZA AUTOMAT autoritatii contractanate
CLASAMENTUL OFERTELOR.
Etapa de evaluare se va finaliza dupa analiza propunerilor financiare depuse prin optiunea
Admis/Respins. In aceasta etapa autoritatea contractanta are posibilitatea de a solicita in cazul
ofertelor neobisnuit de scazute, justificari operatorilor economici care vor proceda la incarcarea
in S.E.A.P. a raspunsurilor aferente.

- DELIBERARE
Autoritatea contractanta va proceda la selectarea din clasamentul pus la dispozitie de catre
S.E.A.P. a castigatorului procedurii de achizitie publica.

Nu se vor decripta si nu vor fi afisate in clasament, ofertele financiare ale operatorilor economici
care au fost respinsi de catre autoritatea contractanta in etapa de evaluare tehnica.
E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA

Licitatiea electronica reprezinta un proces de imbunatatire succesiva a ofertei pe diferite componente
ale acesteia.
Licitatia electronica este faza finala a :
Procedurii offline aceste proceduri se desfasoara in afara sistemului electronic pana in momentul
licitatiei electronice.
Procedura online desfasurate in intregime in sistem.
LICITATIILE ELECTRONICE PROCEDURI OFFLINE
In acest caz LE se desfasoara ca o faza finala electronica a unei proceduri aplicata offline. La acest tip de
licitatie isi pot depune oferta doar operatorii economici care au trecut de fazele anterioare de
selectie/calificare, desfasurate offline.
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in S.E.A.P. conform
ar. 6 alin.(2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea
contractanta, conform prevederilor art. 165 alin.(2) din O.U.G 34.
Autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in S.E.A.P. informatii cu privire la numarul de
runde ale licitatiei electronice pe care le organizeaza, calendarul de desfasurare a acestora, precum si
elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare.
Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa
imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.
In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica, in cadrul fazei de licitatie electronica elementele
ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare
oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in S.E.A.P. de
autoritatea contractanta.
E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA
ETAPELE LICITATIEI ELECTRONICE:
I. DEFINIRE starea implicita pe care o va avea licitatia electronica de la data crearii in sistem pana la data publicarii
acesteia;
Etapa 1 - Introducere informatii procedura
Se vor introduce informatii legate de :denumirea procedurii, tipul procedurii, se va selecta dupa
caz, invitatia/anuntul de participare si factorii de evaluare care pot intra in LE (numai in cazul in care criteriul de
atribuire este oferta cea mai avantajoasa dpdv economic);
Etapa 2 - Lista ofertanti calificati
Pagina contine lista tuturor ofertantilor selectati /calificati de autoritatea contractanta. AC-ul trebuie sa introduca cel
putin un ofertant pentru a putea trece la pasul urmator;
Etapa 3 - Clasament licitatie electronica
Pagina contine lista tuturor ofertantilor introdusi de autoritatea contractanta, ordonata crescator dupa pret - in cazul
criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut", sau descrescator dupa punctaj -in cazul criteriului "cea mai
avanatajoasa oferta dpdv economic";
Etapa 4 - Configurare licitatie electronica
Pagina contine lista rundelor si a pauzelor LEdefinite de AC (calendarul procedurii) si informatiile legate de
participarea la LE care pot fi disponibile ofertantilor cat timp licitatia este in desfasurare, respectiv: afisarea celui mai
mic pret, afisarea numarului de participanti inscrisi in licitatie, prelungirea automata a licitatiei, in cazul modificarii
clasamentului (optiune disponibila doar in cazul in care criteriul pret este inclus inlicitatia electronica), utilizarea
pasului de licitare (optiune disponibila doar in cazul in criteriu pret este inclus in licitatia electronica); Valoarea
procentuala a pasului de licitarepoate varia intre 0,01% - 5%, configurabil de catre utilizatorul AC la definirea
licitatieielectronice.E-LICITATIE
LICITATIE ELECTRONICA

ETAPELE LICITATIEI ELECTRONICE:

II. ASTEPTARE INCEPERE LICITARE ELECTRONICA urmeaza starii de definire si este atributul
licitatie electronice de la data publicarii acesteia pana la data de inceput a primei runde
stabilite de AC in etapa precedenta;

III. LICITARE starea se repeta in functie de numarul de runde;
Durata se intinde de la data de inceput a rundei pana la data de sfarsit a rundei, perioada
stabilita de AC in etapa de definire a licitatie electronice

III. PAUZA starea se repeta de un numar de ori egal cu numarul de runde si dureaza de la
data de sfarsit a rundei anterioare pana la data de inceput a rundei urmatoare

IV. DELIBERARE precede automat runda de licitare/ ultima runda de licitare din cadrul
licitatie electronice
MODALITATE SPECIALA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
ACORDUL-CADRU
E-LICITATIE
ACORD-CADRU
Sistemul permite atribuirea acordului cadru si a contractelor subsecvente pentru toate tipurile de
proceduri, defalcate sau nu pe loturi, indiferent de modalitatea de desfasurare (online/ offline, cu
sau fara faza finala de licitatie electronica) sau criteriul de atribuire;
In cazul in care AC opteaza pentru atribuirea procedurii de atribuire prin acord-cadru, cu reluarea
competitiei in vederea atribuirii contractelor subsecvente prin S.E.A.P., in anuntul/ invitatia de
participare va preciza in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
- daca se desfasoara etapa de reofertare (reluarea competitiei); aceasta optiune se poate
selecta indiferent daca acordul cadru se incheiei cu unul sau mai multi ofertanti;
- in cazul criteriului de atribuire cea mai avantajoasa oferta dpdv economic se va preciza
pentru fiecare factor de evaluare in parte, daca intra sau nu in etapa de reofertare; daca S-A
OPTAT PENTRU REOFERTARE, TOATE CONTRACTELE SUBSECVENTE SE VOR ATRIBUI PRIN
LICITATIE ELECTRONICA;
Etapa de reofertare in S.E.A.P. (licitatia electronica) se va defini doar dupa atribuirea procedurii
(prin publicarea anuntului de atribuire la acordu-cadru); in cazul unei proceduri defalcate pe
loturi cu etapa de reofertare, AC va lansa cate o licitatie electronica (LE) pentru fiecare lot in
parte, pentru care a publicat un contract de acord-cadru;

E-LICITATIE
ACORD-CADRU

La organizarea LE pentru contractele subsecvente, criteriile electronice care vor intra in
licitare se pot selecta doar din factorii de evaluare declarati ca si criteriu de reofertare in
etapa de definire a anuntului/ invitatie de participare; NU ESTE OBLIGATORIU sa fie
INTRODUSI IN LE TOTI FACTORII DE EVALUARE declarati la definirea procedurii de achizitie
publica!
La reofertare toti agentii economici declarati castigatori vor avea posibilitatea sa introduca
noi oferte; la finalul LE autoritatea contractanta va desemna din clasamentul pus la
dispozitie de SEAP castigatorul pentru comnda respectiva si va completa contractul
subsecvent la anuntul de atribuire la acordul cadrul; CONTRACTELE SUBSECVENTE la
acordul cadru SE DEFINESC DIN DETALIUL ANUNTULUI DE ATRIBUIRE PUBLICAT, indiferent
de modalitatea de desfasurare a procedurii (online/ offline) sau a reofertarii (in S.E.A.P./ in
afara S.E.A.P.) prin accesarea comenzii CONTRACT SUBSECVENT;
In cazul in care NU EXISTA REOFERTARE, in SEAP autoritatea contractanta va introduce
DOAR CONTRACTELE SUBSECVENTE la acordul cadru, accesand din DETALIUL ANUNTULUI
DE ATRIBUIRE PUBLICAT butonul CONTRACTE SUBSECVENTE.


ADMINISTRARE
E-LICITATIE
Meniul ADMINISTRARE este motorul care si cu care autoritatile contactante isi ORGANIZEAZA SI
GESTIONEAZA propriile activitati desfasurate in SEAP.
Informatiile din acest modul sunt grupate pe urmatoarele categorii
UTILIZATORI
La inregistrare in sistem, persoana careia I s-a asignat contul de utilizator va deveni automat utilizator
MASTER al sistemului, avand din momentul respectiv toate drepturile conferite de sistem;
Din meniul Administrare modulul UTILIZATORI, autoritatea contractanta are posibilitatea de a adauga
noi utilizatori si de a modifica profilul acestora (informatii generale legate de utilizator si roluri acordate
acestora) acorda sau revoca drepturi utilizatorilor pe care acestia le au in gestionarea activitatilor
autoritatii contactante de care apartine.
PROFIL
Link-ul Profil din meniul Adminstrare permite autoritatilor Contractante sa-si modifici o serie de date pe
care le-au introdus la inregistrare (trezorerie, cont trezorerie, telefon, e-mail,etc.) Pentru a salva
modificarile facute in sectiunea Profil se acceseaza butonul SALVEAZA
SABLOANE
Sectiunea permite utilizatorului, inaintea demararii oricareri proceduri desfasurata prin mijloace
electronice, sa-si defineasca CONDITIILE DE PLATA, CONDITIILE DE LIVRARE si PRODUSELE care vor fi
utilizate de autoritatea contractanta in definirea de noi proceduri.
DOCUMENTE
Pagina contine lista documentelor definite si incarcate de autoritatea contractanta in SEAP
(documentatie de atribuire, caiet sarcini etc.)

S-ar putea să vă placă și