Sunteți pe pagina 1din 34

TRAUMATISME CRANIO-

CEREBRALE
Conf. Univ.dr. Nicolae OBADA
As.Univ. dr.Aurelian IVASCU
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
I!IO"ATOLO#IE I
$
"rinci%alele &i%uri de for&e ce %roduc le'iuni cranio-cere(rale)
- accelera&ia (rusca
- decelerarea (rusca
- ro&a&ia* aces&e &i%uri de for&e se %o& co+(ina le'iuni a,rava&e
$
Decelerarea (rusca conduce la)
- le'iuni %olare - lo(ii fron&al. &e+%oral
- ru%&uri ale venelor co+unican&e ce drenea'a san,ele in sinusurile
durale
$
Su%ravie&uirea creierului &rau+a&i'a& de%inde de cali&a&ea iri,arii
$
Iri,area adecva&a cu san,e o/i,ena& de%inde de)
- %resiunea de %erfu'ie cere(rala 0""C1
- %resiunea in&racraniana 0"IC1
- eficien&a res%ira&orie
$
"resiunea de %erfu'ie cere(rala es&e diferen&a din&re %resiunea ar&eriala
+edie0"AM1 si %resiunea in&racraniana 0"IC1
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
I!IO"ATOLO#IE II
$
Valorile nor+ale ale ""C sun& a%ro/i+a&iv de 233 ++4,
$
""C es&e %rac&ic de&er+ina&a de %resiunea ar&eriala. "IC avand valori +ici
$
E/%ansiunea cere(rala da&ori&a ede+ului cere(ral sau unui %roces
inlocui&or de s%a&iu es&e li+i&a&a da&ori&a ine/&ensi(ili&a&ii cu&iei craniene
$
Marirea unui volu+ cere(ral de&er+ina i+%in,erea LCR caudal si
co+%ri+area sinusurilor durale 0+ecanis+e co+%ensa&orii1
$
De%asirea aces&or +ecanis+e co+%ensa&orii de&er+ina cres&erea %resiunii
in&racraniene
$
La %acien&ii %oli&rau+a&i'a&i cu co+%onen&a le'ionala cranio-cere(rala o
""C es&e de re,ula re'ul&a&ul unei scaderi a "AM. asocia&a cu o cres&ere a
"IC - ede+
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE I
$
Le'iunile s&ruc&urilor cranio-cere(rale %o& fi i+%ar&i&e in &rei
ca&e,orii)
- le'iuni ale &esu&urilor +oi
- le'iuni ale craniului
- le'iuni ale ele+en&elor nervoase
2. Le'iuni ale &esu&urilor +oi
- ec5i+o'e
- 5e+a&oa+e e%icraniene
- %la,i ale scal%ului
6. Le'iunile craniului
- frac&uri ale (ol&ei 0calo&ei craniene1
- frac&uri ale (a'ei craniului
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE II
$
rac&uri ale (ol&ei craniene)
- si+%le
- cu infundare - fara le'iuni durale
- cu le'iuni duro-cor&icale
- cu le'iuni vasculare
$
rac&uri ale (a'ei craniului)
a. frac&uri de fosa cere(rala an&erioara
- ec5i+o'a +onoclulara
- ec5i+o'a %erior(i&ara (ila&erala 0racoon7 s e8es1
- rinolicvoreea
- rinora,ia
- anos+ia
- &ul(urari vi'uale
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE III
(.frac&uri de fosa cere(rala +edie si %os&erioara)
- ec5i+o'a +as&oidiana 0se+nul Ba&&le1
- o&ora,ie
- o&olicvoree
- %arali'ie faciala %eriferica
9. Le'iuni ale ele+en&elor nervoase
a. le'iuni cere(rale %ri+are - co+o&ia cere(rala
0%roduse in +o+en&ul
&rau+ei1 - con&u'ia cere(rala
- dilacerea cere(rala
(. le'iuni cere(rale secundare - ede+ul cere(ral
- 5e+a&o+ e%idural
- 5e+a&o+ su(dural
- 5e+a&o+ in&ra%arenc5i+a&os
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE IV
COMOTIA CEREBRALA
$
A(olire de scur&a dura&a a s&arii de cons&ien&a
$
Es&e da&ora&a undelor de soc ce au afec&a& sis&e+ul re&icula& ac&iva&or
ascenden&
$
Nu re%re'in&a o le'iune de ele+en&e nervoase* es&e doar o al&erare
func&ionala
$
Es&e co+%le& reversi(ila
$
Cu reca%a&area s&arii de cons&ien&a %acien&ul %oa&e %re'en&a a+ne'ie
re&ro,rada si an&ero,rada
$
Nu se inso&es&e de defici&e neurolo,ice
$
Es&e indica&a in&ernarea %acien&ului si &inerea su( o(serva&ie
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE V
CONTU!IA CEREBRALA
$
Re'ul&a din ru%&ura vaselor de +ici di+ensiuni ale +e+(ranei %ia-+a&er
$
I+%lica le'iuni neurolo,ice +a:ore
$
De re,ula defici&ele neurolo,ice se ins&alea'a i+edia&
$
In ra%or& cu ,radul le'iunilor neuronale si severi&a&ea defici&elor
neurolo,ice con&u'iile %o& fi +inore. +edii si severe
$
Con&u'ia +inora &ra&a+en& cu cor&icos&eroi'i 0De/a+e&a'ona ;-2<
+,='i1. sedare +odera&a. anal,e'ie * are evolu&ie favora(ila
$
Con&u'ia severa %re'in&a %er&ur(ari ,rave neurove,e&a&ive. necesi&a
in&ernarea in&r-un serviciu de &era%ie in&ensiva cu +oni&ori'are
%er+anen&a. ven&ilare adecva&a0in&u(a&ie1 %en&ru +en&inerea func&iilor
vi&ale
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE VI
DILACERAREA CEREBRALA
$
Solu&ie de con&inui&a&e la nivelul &esu&ului cor&ical
$
I+%lica a&a& ele+en&e nervoase ca& si vasculare
$
Are co+%lica&ii frecven& ,rave cu evolu&ie severa
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE VII
4EMATOMUL E"IDURAL
$
Acu+ulare de san,e in&re dura+a&er si &a(lia in&erna a calvariei
$
Sursa de 5e+ora,ie %oa&e fi ar&eriala 0ar&era +enin,ee +edie frecven&1. venoasa sau
de la nivelul frac&urii craniene
$
Clinic du%a un TCC i+%or&an& cu o scur&a %erioada de %ierdere a s&arii de cons&ien&a
a%are un in&erval lucid de +inu&e sau ore. ur+a& de ins&alarea %ro,resiva a
defici&elor neurolo,ice si al&erare a s&arii de cons&ien&a
$
Clinic: anizocorie, cu midriaza nonreactiva ipsilaterala si deficit motor
(hemipareza, hemiplegie) contralateral
$
Radio,rafia craniana releva frac&ura craniana su%raiacen&a
$
Inves&i,a&ia de elec&ie es&e e/a+enul CT ara&a &raiec&ul frac&urii. s&a(iles&e cu
acura&e&e locali'area. volu+ul le'iunii si le'iunile asocia&e
$
Tra&a+en&ul - neuroc5irur,ical %en&ru evacuarea colec&iei san,vine si 5e+os&a'a
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE VIII
4EMATOMUL SUBDURAL
$
Acu+ularea de san,e in s%a&iul su(dural cau'a& de ru%&uri &rau+a&ice ale
ar&erelor de la su%rafa&a cor&e/ului. a unei vene cor&icale sau a unei vene
de drena: in sinusurile durale +a:ore
$
4e+a&o+ul %oa&e fi su%raacu& 0cu de'vol&are in ca&eva +inu&e1. acu& 0ore1.
su(acu& 0'ile1. cronic 0cu de'vol&are in ca&eva sa%&a+ani1
$
Clinic. du%a un e%isod ini&ial de %ierdere a s&arii de cons&ien&a ur+ea'a un
in&erval li(er ur+a& de ins&alarea se+nelor de la&erali'are) ani'ocorie.
+idria'a nonreac&iva i%sila&erala si defici& +o&or con&rala&eral
$
In le'iunile (ila&erale sau s&adii avansa&e +odificarile devin (ila&erale
$
In s&adii avansa&e se ins&alea'a +odificari ve,e&a&ive 0ari&+ii res%ira&orii.
cardiace. +odificari ale TA1
$
Radio,rafia craniana releva frac&ura craniana
$
Inves&i,a&ia de elec&ie es&e CT cranio-cere(ral - ara&a &raiec&ul frac&urii.
locali'area si +ari+ea colec&iei su(durale. %recu+ e/is&en&a unor le'iuni
asocia&e
$
Tra&a+en& neuroc5irur,ical - %en&ru evacuarea colec&iei si 5e+os&a'a
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE I>
4EMATOMUL INTRA"ARENC4IMATOS
$
Ru%erea &rau+a&ica a unor vase san,vine in %arenc5i+ul cere(ral
$
"rin cres&erea sa de volu+ duce la cres&erea "IC. de%lasand la&eral
s&ruc&urile liniei +ediane
$
A%are %ierderea de cons&ien&a ra%id ur+a&a de de&eriorare neurolo,ica
i+%or&an&a
$
Inves&i,a&ia de elec&ie es&e CT cranio-cere(ral ce ara&a &raiec&ul frac&urilor
osoase. locali'area 5e+a&o+ului. volu+ul si e/is&en&a unor le'iuni asocia&e
$
Tra&a+en&ul es&e neuroc5irur,ical
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MORO"ATOLO#IE >
$
ETIOLO#IA TCC)
- a,resiuni
- acciden&e ru&iere
- caderi
- acciden&e de +unca
$
ELEMENTE DE "RO#NOSTIC NEAVORABIL IN TCC)
- s&o%ul cardiores%ira&or
- vars&a
- insuficien&a res%ira&orie acu&a
- socul
- le'iunile asocia&e
- convulsiile
- (oli asocia&e
- in&erval +are de &i+% %ana la acordarea %ri+ului a:u&or
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MANA#EMENTUL LA LOCUL ACCIDENTULUI I
$
Sco%ul %rinci%al es&e +en&inerea in via&a a %acien&ului si %revenirea unor
de&eriorari neurolo,ice da&ora&e - 5i%o/iei
- 5i%o&ensiunii sis&e+ice
- convulsiilor
$
La locul acciden&ului)
- se +en&in ca%ul-,a&ul-&runc5iul in acelasi %lan
- ad+inis&rare de o/i,en 0%e +asca faciala sau in&u(a&ie oro&ra5eala1
- ins&alarea unei linii venoase i.v.
- evaluarea eficien&ei ven&ila&orii
- +oni&ori'area E?# si a ,a'elor san,vine
- cu%area convulsiilor - Dia'e%a+ I. V.
- +oni&ori'area TA. %uls. frecven&a res%ira&orie
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MANA#EMENTUL LA LOCUL ACCIDENTULUI II
$
De evi&a&)
- ad+inis&rarea de seda&ive inain&e de e/a+inarea neurolo,ica
- a(ordul inci%ien& al unei vene cen&rale
- ad+inis&rarea de seda&ive in do'e +ari inain&e de a asi,ura o (una
ven&ila&ie a (olnavului
- in&u(a&ia naso&ra5eala
- in&roducerea %e cale nasala a &u(urilor de drena: ,as&ric
- cau&area refle/elor oculocefalice la %acien&ii cu le'iuni ale coloanei
cervicale
- 5i%er5idra&area %rin linia I.V. in ca'ul unei le'iuni craniocere(rale
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
MANA#EMENTUL LA LOCUL ACCIDENTULUI III
$
Trans%or&ul %acien&ului la s%i&al)
- cu un ve5icul adecva&
- ca%ul (olnavului ridica& la 93@
- +oni&ori'area s&arii de cons&ien&a folosind #.C.S.
- auscul&a&ia cardio%ul+onara re%e&a&a
- evaluarea eficien&ei res%ira&orii sau ven&ila&orii
- +oni&ori'area %ara+e&rilor de ven&ila&ie +ecanica 0volu+. frecven&a.
%resiune1
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA I
$
Obiective:
- verificarea %er+ea(ili&a&ii cailor aeriene
- verificarea eficien&ei res%ira&orii si a ven&ila&iei
-evaluarea s&a&usului cardiocircula&or 0%uls. TA1.efec&uarea 5e+os&a'ei.
+on&area uneia sau a +ai +ul&or linii I.V.
- R/ &oraco-%ul+onara %en&ru %neu+o&ora/ si=sau 5e+o&ora/
- R/ craniu si coloana ver&e(rala cervicala A=- ,uler cervical
- al&e +asuri &era%eu&ice ur,en&e 0daca e necesar1) drena: &oracic.
&ransfu'ii san,vine
$
Examinarea neurologica etape:
1 Examinarea externa
- scal% - %la,i. frac&uri
- nas - e%is&a/is. rinolicvoree
- urec5i - o&ora,ie. o&olicvoree
- ec5i+o'a %erior(i&ara - se+n Ba&&le
- oc5ii - dia+e&ru %u%ilar. refle/ fo&o+o&or. corneal.ani'ocorie
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA II
! "emne de hipertensiune intracraniana
# al&erarea s&arii de cons&ien&a
- cefalee
- ede+ %a%ilar
- ani'ocorie
- (radicardia
- vo+a de &i% cen&ral
$ "corul %lasgo&
' (eflexe
) *eficite senzitive si+sau motorii
, Examinarea membrelor
- Coordonarea
. /orbirea si functiile corticale superioare
0Examinarea neurovegetativa (ritm respirator, cardiac,temperatura)
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA III
11 Examinari de laborator:
# examene (x, C2, (34, ecografie
# gaze sangvine
# grup sangvin, 5b, 5t, creatinina, glicemie, uree, ionograma,
timp de sangerare si de coagulare, alcoolemie
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA IV
$
De re&inu&)
- orice %acien& cu TCC &re(uie in&erna& si &ra&a& in&r-un serviciu
s%eciali'a& - clinica neuroc5irur,ie - c5iar daca s&area sa neurolo,ica
es&e (una
- %ana la de+ons&rarea con&rariului orice TCC va fi au&o+a& considera&
ca fiind inso&i& de le'iuni ale coloanei cervicale i+o(ili'are %rin
,uler cervical
- (radicardia es&e se+n al cres&erii "IC
- asocierea 5i%o&ensiune A &a5icardie - de re,ula es&e o le'iune
e/&racere(rala
- in&ervalul li(er %ana la ins&alarea s&arii de co+a %oa&e fi re%re'en&a&
nu nu+ai de un nivel nor+al al s&arii de cons&ien&a ci si de o(nu(ilare
sau s&are s&u%oroasa
- +idria'a nonreac&iva - &rau+a&is+ ocular direc&
- &rau+a&is+ al nervului o%&ic
- u&ili'area unor dro,uri +idria&ice
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA V
$
De re&inu&)
- cola%sul vascular la un %acien& cu TCC se %oa&e da&ora)
- frac&uri i+%or&an&e
- &rau+a&is+e severe &oracale
- &rau+a&is+e severe a(do+inale
- &rau+a&is+e ar&eriale +a:ore
- orice %acien& cu TCC %re'in&a risc de varsa&ura si as%ira&ie
- s&area de a,i&a&ie a unui %acien& cu TCC se %oa&e da&ora nu doar
le'iunii cere(rale ci si)
- in,es&iei de alcool
- 5i%o/iei
- dis&ensiei ve'icii urinare
- ad+inis&rarea de o%ioide. seda&ive. +iorela/an&e. 5i%no&ice la un
TCC inain&ea e/a+enului clinic neurolo,ic va +asca si+%&o+a&olo,ia
clinica
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA VI
$
Obiective:
2. Men&inerea unei o/i,enari cere(rale adecva&e
6. Men&inerea unei %resiuni de %erfu'ie cere(rala adecva&a
9. "revenirea si reducerea ede+ului cere(ral
B. Neuro%ro&ec&ie
$
3asuri generale:
2. A%ara& res%ira&or)
- +en&inerea "a CO6 la 93 ++4,
- as%ira&ie &ra5eo(ronsica
- ven&ila&ie +ecanica - cand o/i,enarea scade %rin di+inuarea
efor&ului res%ira&or %ro%riu
- daca ven&ila&ia +ecanica es&e necesara %es&e C 'ile - se i+%une
&ra5eos&o+ie
- +oni&ori'area ,a'elor san,vine - ele+n& i+%or&an& in evaluarea
%acien&ului si %lanificarea &ra&a+en&ului
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA VII
6. A%ara& cardio-vascular)
- evi&area 5i%er5idra&arii (olnavilor TCC
- un ,rad +odera& de 4TA es&e (enefic %en&ru iri,area adecva&a a
s&ruc&urilor nervoase si nu va fi corec&a&
- valori crescu&e ale TA %o& fi evi&a&e %rin &ra&a+en&ul adecva& al
durerii. dis&ensiei ve'icale. 5i%o/iei. 5i%o,lice+iei
- o(iec&ivul de (a'a ra+ane +en&inerea unei ""C adecva&e %en&ru
evi&area isc5e+iei
9. Ca&e&eri'area ve'icii urinare)
- %er+i&e evi&area re&en&iei urinare
- %er+i&e +oni&ori'area diure'ei
- %er+i&e evaluarea s&a&usului vole+ic al %acien&ului cu evi&area 5i%er
sau 5i%o5idra&arii
B. Tra&a+en&ul %recoce al convulsiilor)
- cu Dia'e%a+ sau eni&oina
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA VIII
D. Men&inerea cons&an&elor nor+ale)
- 4(. ,lice+ie. uree. crea&inina. iono,ra+a
<. Res&a(ilirea +o&ili&a&ii in&es&inale
C. "revenirea ulcerelor de s&ress
;. Evi&area des5idra&arii corneene
E. "revenirea escarelor de decu(i&
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA I>
$
3asuri terapeutice specifice care vizeaza structurile nervoase:
2. Reducerea ede+ului cere(ral
- 5i%erven&ila&ie
- diure&ice 0furose+id1
- +ani&ol 63F
- cor&icos&eroi'i) De/a+e&a'ona
2. Neuro%ro&ec&ie
- o/i,enare si %as&rarea unei ""C adecva&e
- s&eroi'i - rol de s&a(ili'a&or de +e+(rana
- su(s&an&e neuro&ro%e) "irace&a+. Meclofeno/a&
- vi&a+ina C - rol de fi/a&or de radicali li(eri
- vi&a+ina B2 si B< - cofac&ori i+%or&an&i in +e&a(olis+ul ener,e&ic
neuronal
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA >
$
"emne clinice ale complicatiilor leziunilor intracraniene:
- sun& secundare ede+ului cere(ral. 5e+a&oa+elor in&racraniene.
5ernierilor cere(rale
- se+ne clinice - scaderea scorului #las,oG
- (radicardie
- 5i%o&ensiunea ar&eriala
- &ul(urari ale ri&+ului res%ira&or
- convulsii
- se+ne de la&erali'are - defici&e focale neurolo,ice
- +odificari ale reac&ivi&a&ii %u%ilare
- +odificarea refle/elor
- afec&area +iscarilor oculare
- aces&e se+ne clinice re%re'in&a ur,en&e vi&ale si &re(uie &ra&a&e cu
%riori&a&e
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA >I
2ipuri (pattern#uri) de tulburari ale constientei
$
"ierderea de cons&ien&a 0su( D +inu&e1 A reca%a&area s&arii de cons&ien&a A
a+ne'ie H co+o&ie cere(rala
$
"ierdere de cons&ien&a A in&erval li(er A al&erarea nivelului de cons&ien&a A
se+ne de suferin&a neurolo,ica H 5e+a&o+ e/&radural= su(dural=con&u'ie
cere(ral
$
"ierderea de cons&ien&a fara in&erval li(er A al&erarea %ro,resiva a nivelului de
cons&ien&a A se+ne de defici& neurolo,ic H con&u'ie cere(rala severa
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE
ATITUDINEA TERA"EUTICA >II
Contraindicatiile interventiei neurochirurgicale in 2CC
$
Con&u'ii cere(rale severe (ila&erale
$
Le'iuni severe ale &runc5iului cere(ral
$
4e+a&oa+e su(durale de di+ensiuni +ici 0su( 9-D ++1
$
4e+a&oa+e in&ra%arenc5i+a&oase de volu+ +ic
$
Ede+ cere(ral ,enerali'a&