Sunteți pe pagina 1din 31

STILURILE MOBILEI

 ANTICHITATEA: stilul egiptean, stilul antic


grec și roman, stilul chinezesc și japonez.
 EVUL MEDIU: stilul islamic, stilul gotic.
 EPOCA MODERNĂ: Renașterea, stilul Ludovic,
stilul clasic englez, Empire, Biedermayer.

U.C. 16 – Conceptul de design în mobilă


C 16.3 – Descrie evoluția stilurilor de mobilier
ANTICHITATEA
 Cuprinde stilurile vechilor popoare (egiptean,
indian, japonez), precum și stilulurile antice,
grec şi roman.
 In acea perioadă, mobila a apărut şi existat ca
un obiect de necesitate practică, cu forma şi
estetica influenţate de mijloacele materiale si
tehnice existente în acea vreme.
 Obiectele de mobilier erau reduse ca varietate,
de o structură simplă şi rigidă si cu decorațiuni
pentru mascarea îmbinarilor.
STILUL EGIPTEAN
 Poporul egiptean este considerat ca find cel
mai vechi creator de mobilă, el reușind să
creeze unelte – precum burghiul, dalta și
ferăstrăul – necesare pentru construcția
mobilierului.
 Deoarece lemnul lipsea în această regiune, s-a
impus aducera lui din alte părți – de exemplu,
Asia Mica și Mediterana.
 Astfel, s-a folosit lemnul de tisa, cedru, măslin,
sicomor (specie similară smochinului).
 Structura și construcția mobilei egiptene era de
formă simplă, cu linii şi suprafeţe drepte, cu o
oarecare tendinţă de comoditate la obiectele de
şedere şi odihnă care, adesea, erau acoperite
cu ţesături si tapiţerii luxoase, viu colorate, sau
cu piei de animale.
 Obiectele de mobilă specifice stilului egiptean
sunt: taburetul, scaunul, patul, masa, lada.
 Ornamentele erau încrustate sau pictate,
alcătuite din linii, spirale, volute, figuri de
oameni și animale – sfinxul, hieroglife etc.
SFINXUL DIN GIZEH
TABURETUL, SCAUNUL
STILUL GREC
 Forma obiectelor de mobilă oficială era
masivă, greoaie şi rigidă, influenţată de
stilul egiptean şi asirian, dar mobilierul de
familie avea o line mai delicată şi mai fină,
era mai elegant şi mai comod.
 Speciile cele mai folosite au fost: paltin,
măslin, chiparos (conifer), tisa, abanos,
nuc.
 Finisarea mobilierului se realiza prin
vopsire sau pictură, băițuire și lustruire,
procedee cunoscute la acea vreme.
 Predominau obiectele de odihnă şi şedere,
lăzile pentru păstrarea hainelor, mesele de
lucru, sipetele pentru obiecte preţioase, toate
aratând o preocupare pentru estetic şi
comod.
 Tapiţeria era formată mai mult din perne
libere, ţesături textile şi piei de animale.
 Au folosit un fel de furnir mai gros pentru
acoperirea elementelor din lemn inferior.
 Au folosit marmura foarte mult, chiar şi
pentru a realiza obiecte în totalitate din
marmură.
OBIECTELE SPECIFICE STILULUI
 Taburetul fix și cel pliant, cu picioarele
drepte, respectiv în X.
 Scaunul pentru ceremonii sau uz
general, cu elemente decorative pentru
mascarea îmbinărilor, din repere drepte
sau curbe.
 Paturileerau înalte, confortabile, cu
țesături bogate, folosind și pentru a lua
masa în pat.
STILUL ROMAN
 Arta romană s-a dezvoltat între sec. IV î.e.n. –
sec. IV e.n., influențată de arta antică greacă.
 Prelucrarea materialelor a cunoscut o mare
perfecționare, fapt care a permis realizarea unor
sortimente mai largi de mobilier.
 Romanii au inventat rindeaua, strungul, diferite
ferăstraie și burghie, realizând astfel îmbinări
precise, estetice și rezistente.
 Au folosit ornamentația
sculptată și pe cea
realizată prin încrustații,
pictura și mozaicurile din
marmură colorată.
 De asemenea, au folosit și
frunza de acant,
palmetele, meandrele,
rozetele, motivelele
geometrice, arcadele,
volutele, piciorul de
căprioară, laba de leu,
sfinxul, laurii, frunza de
viță, feroneria decorativă
etc.
OBIECTELE SPECIFICE STILULUI

 Taburetul, cu șezutul tapițat și cadrul cu


încrustații prețioase, a fost mult folosit
de romani.
 Mesele romane aveau
diverse întrebuințări:
pentru servirea mesei,
pentru scris, console
pentru păstrarea
vaselor decorative etc.
 Aveau, de regulă, trei
picioare sau unul
singur, masiv, si erau
din lemn sau
marmură, folosindu-se
și bronzul pentru plăci.
 Ca formă, erau pătrate
sau rotunde.
 Patul, sofaua, folosite pentru odihnă și
pentru luat masa, cu perne, saltele și un
taburet pentru ușurarea urcatului în pat,
ca la greci.
 Pentru populația înstărită, paturile
pentru odihna din timpul zilei erau și din
marmură sau bronz, masive, grele,
luxoase.
 Lăzilesau cuferele erau executate din
lemn și consolidate cu feronerie
decorativă, folosite pentru depozitarea
lucrurilor.
BAIE ÎN STILUL ANTIC
COLOANE ÎN STIL DORIC
FOTOLII ÎN STIL ROMAN
MASĂ ÎN CONSOLĂ
MASĂ ROTUNDĂ
ELEMNTE ANTICE
DECORATIVE
STUDIU INDIVIDUAL:
Mobilier și ornamente în stil
japonez
VA CONTINUA...