Sunteți pe pagina 1din 22

Curs Manager de Proiect

Cadrul programatic si institutional al


Instrumentelor Structurale in Romania
Agenda
1. Introducere
2. Documente de programare si implementare
3. Criterii de eligibilitate
Instrumentele Structurale in
ROMANIA
Regiuni de
Dezvoltare
RegionalaAlocarea Instrumentelor Structurale
Provocarea Romaniei:
reducerea disparitatilor intre Romania si media statelor UE
Probleme :
1. Infrastructura - infecienta si de calitate slaba
2. Mediu natural - defectuos administrat
3. Capital uman - accent slab pe educatie, invatamant continuu, instruire
profesionala; sistemul de invatamant neadaptat cerintelor mediului de afaceri
4.Competitivitate economica- productivitatea sczut, echipamentele i tehnologia
invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un mediu de afaceri dificil i
lipsa unei infrastructuri adecvate de sprijin pentru afaceri, accesul slab la finanare i
investiiile insuficiente n cercetare-dezvoltare i ITC
5.Capacitate administrativa servicii publice slabe si nesatisfacatoare
6. Dezvoltare dezechilibrata intra- si inter-regionala

Alocarea Instrumentelor Structurale
Probleme
Prioritati de
dezvoltare
Prioritatile Tematice
(sectoriale)

Dimensiune
teritoriala
Imbunatatirea Competitivitatii pe Termen Lung a
Economiei Romanesti
Dezvoltarea Infrastructurii de Baza la Standarde
Europene
Dezvoltarea si Utilizarea mai Eficienta a Capitalului
Uman
Consolidarea unei Capacitati Administrative
Eficiente
cuprinse in documentele de programare
inainate Comisiei UE pentru alocarea
fonduri
Alocari financiare pentru Romania


Convergenta: 19,2 mld.
Cooperare teritoriala europeana: 0,5 mld.

Instrumentul pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala 2007-2013: 13,3mld.
Cofinantarea nationala (buget stat, bugete locale, contributie privata): 5,1 mld.


Alocarea totala publica FSC 2007-2013: 19,7 mld.
Documente de Programare si
Implementare
Planul National de Dezvoltare 2007- 2013 document de
programare, stabileste prioritatile de dezvoltare

Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR)
strategia nationala (nu este document de implementare)

Programe Operationale documente de programare prin care se
implementeaza prevederile CSNR

Programe Complement (Programe Cadru pentru implementarea
PO) - documente ce detaliaza continutul PO (beneficiari, grupuri tinta,
criterii eligibilitate /selectie, activitati, buget, nivelul granturilor, aspecte
orizontale, etc.) si sistemul de implementare

Altele: brosuri, ghidul solicitantului, manuale, proceduri, etc

Pasi in implementarea I.S.
Program Complement
Propus de statul membru
Programe Operationale
Propus de statul membru
Cadrul Strategic National de Referinta
Propus de statul membru
Planul National de Dezvoltare
Propus de statul membru
Politica de Coeziune
Liniile strategice ale politicii de coeziune propuse de Comisia UE
Documente de programare 2007-2013
Cadrul Strategic Naional de Referin

Autoriti de managementOrganisme intermediare
Liniile strategice de
coeziune ale UE
Axe prioritare, domenii de intervenie, operaiuni indicative
Detalierea operaiunilor,
criterii de eligibilitate, selecie,
tipologii de proiecte,
rate de co-finanare
Ce este CSNR ?
Documentul strategic fundamental pentru programarea
Instrumentelor Structurale (IS) in perioada 2007-2013

Strategia nationala privind utilizarea IS, elaborata de
fiecare Stat Membru si agreata cu Comisia Europeana

CSNR fundamenteaza strategic Programele Operationale

CSNR nu este document de management al fondurilor;
implementarea se face prin Programe Operationale (PO)

Reflecta contributia IS la Obiectivele Lisabona

Alocarea financiara indicativa
pe Prioritati Tematice
Infrastructura de Baza 60%
Competitivitate
Economica
15%
Capitalul Uman 20%
Capacitate Administrativa 5%
CAPITAL
UMAN
INFRASTRUCTURA
DE BAZA
COMPETITIVITATE
ECONOMICA
PO
ASISTENTA
TEHNICA
PO REGIONAL
PO
COMPETITIVITATE
PO
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
PO
RESURSE
UMANE
PO MEDIU
PO
TRANSPORT
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
PO-URI
COOPERARE
TERITORIALA
Viziunea Strategica
Obiectiv Global:
Reducerea disparitatilor socio-
economice intre Romania si UE
(crestere suplimentara
de 10% a PIB pana in 2015)

PO - INSTRUMENTE
PO Instrument
Competitivitate FEDR
Dezvoltarea Resurselor Umane FSE
Infrastructur Transport FEDR+FC
Protecia mediului FEDR+FC
Dezvoltare regional FEDR
Asisten tehnic FEDR
Administraie Public/Capacitate
administrativ
FSE
Cooperare transfrontalier FEDR
Cooperare transnaional FEDR
Mil.
Prioriti PND 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1. Competitivitate 651,4 620,7 793,1 882,7 842,9 761,2 682,1 5234,4
2. Infrastructura
de transport
2094,9 2517,4 2465,2 2071,3 1819,8 1832,2 1853,7 14654,
8
3. Mediu 753,1 898,7 1099,1 1160,4 1069,5 810,7 806,2 6597,9
4. Resurse Umane 711,6 912,5 1297,1 1317,6 1313,2 115,8 940,7 7608,6
5. Dezvoltare
rural
1585,5 1757,7 2200,9 2335,5 2395,1 2445,1 2517,3 15237,
3
6. Dezvoltare
regional
1294,8 1281 1397,9 1336,4 1342,3 1344,5 1342,9 9339,9
Total 7091,6 7988,1 9253,5 9103,9 8783 8309,7 8143,1 58673,
1
Tabel financiar PND 2007-2013
CSNR
2007 - 2013
Cooperare Teritorial
European
Convergen
Competitivitate
regional i ocupare
Structura instituional autoriti de management
Structura instituional:
autoriti de management i organisme intermediare
ANIMMC
Min. Educaiei i Cercetrii
Min. Comunicaiilor i TI
MEC Directia gen. Energie
Autoritatea Na. Turism
8 OI regionale ale MMSSF
ANOFM
Min. Educatiei si Cercetarii
CNDIPT
FDSC
FRDS
Cele 8 ADR-uri
8 OI Regionale POS Mediu

Administraia central i administraia local
(consilii judeene, consilii locale, primrii)
ONG-uri (asociaii, fundaii de profil, sindicate
etc.)
Mediul de afaceri (organizaii patronale, camere
de comer, asociaii profesionale, bnci, firme
etc.)
Institutele de cercetare, universiti, institute
de pregatire profesional i vocaional etc.
Poteniali beneficiari
ai programelor operationale pentru
Convergenta
PROGRAMELE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA
autoriti de management
Managing
Authority
Certifying
Authority
Intermediate
Bodies
Beneficiaries
Programme Monitoring Committee
Projects Schemes
European
Commission

Autoritatea de
Management
Autoritatea
Certificare/Pli
Organisme
Intermediare
Beneficiari
Comitetul de monitorizare a programului
Proiecte
Scheme granturi
Comisia
European

Autoritatea
de Audit
Sistemul de implementare PO