Sunteți pe pagina 1din 12

1

Principalele diferente IFRS


OMFP nr. 3055/2009
2
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009- situatii fiananciare
OMFP 3055
Format standardizat
aplica principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
prezentarea cheltuielilor pe functii in nota 4;

IFRS
Denumiri diferite ale componentelor situtiilor financiare
Componentele situaiilor financiare dezvoltate prin prisma pragului de
semnificatie (IAS 1)
Bilanul de deschidere al perioadei de raportare comparativ trebuie s fie
prezentat dac entitatea raportoare retrateaz perioada anterioar
Contul de profit si pierdere poate fi prezentat atat dupa natura, cat si dupa
functii
Cheltuieli si venituri extraordinare neprezentate distinct (IAS 1);
elemente necuprinse in situatiile pe OMFP conform IFRS 5, IAS 40, IAS 41,
IAS 12.
prezentat modul n care entitile trebuie s aplice IFRS pentru prima dat,
inclusiv ndrumri privind politicile contabile, excepii i derogri.
cerine specifice pentru identificarea, msurarea i prezentarea de informaii
pe segmente.(IFRS 8)
3
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Capital social

OMF 3055:
Capitalul social subscris i vrsat se nregistreaz distinct n
contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice i a
documentelor justificative privind vrsmintele de capital.
Ramane la cost istoric

IAS 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste

Elementele de active (imobilizari corporale si necorporale evaluate la
cost) si capitaluri proprii (capital social, prime de emisiune)
obtinute/constituite inainte de 1 ianuarie 2004 trebuie ajustate cu
indicele de inflatie, conform IAS 29.
Reevaluarile care au majorat capitalul social pana in anul 2003
trebuie reversate inainte de aplicarea indicelui de inflatie la data varsarii
capitalului.


4
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Imobilizari necorporale
OMF 3055:
Amortizare pe o perioada de maxim 5 ani
nu permite existenta de imobilizari necorporale cu durata de utilizare nedefinita
modelul reevaluarii nu este permis.
Recunoasterea fondului comercial negativ la pasive
Fondul comercial pozitiv se amortizeaza

IFRS:
IAS 38 "Imobilizri necorporale"
Societatile pot opta pentru modelul de cost sau modelul de reevaluare in
conformitate cu IAS 38,
Cheltuielile de constituire se trec direct pe cheltuiala la momentul efectuarii
Fondul comercial pozitiv nu se amortizeaza, se testeaza anual de depreciere.
Pierderile din depreciere legate de fondul comercial nu se reiau in conformitate
cu IFRIC 10
Fondul comercial negativ se inregistreaza direct ca venit la data achizitiei;

IAS 29 - Raportarea financiara in economii hiperinflationiste
ajustare cu indicele de inflatie pentru imobilizarile tinute la cost si achizitionate
inainte de anul 2003
5
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Imobilizari corporale
OMF 3055:
utilizarea amortizarii accelerate pe considerente fiscale nu economice
baza de amortizare nu include si valoarea reziduala ca ajustare
nu sunt tratate distinct investitiile imobiliare si activele biologice
Aboradarea pe componente nu este atat de stricta
Abordarea capitalizarii este diferita
Activele detinute in vederea vanzarii nu sunt reglementate
poate opta intre a capitaliza sau nu cheltuielile cu dobanda aferente activelor

IFRS:
IAS 16 - Imobilizri corporale
posibilitatea raportarii imobilizarilor corporale in cadrul soldurilor de deschidere la cost
presupus, ca o alternativa la valoarea costului recomandat de IAS 16 (derogare pe IFRS 1)
Ulterior datei tranzitiei la IFRS, Societatea poate opta pentru aplicarea modelului bazat
pe cost sau modelul reevaluarii conform IAS 16
Amortizarea accelerata nu este permisa
Baza de amortizare este reprezentata de cost minus valoare reziduala (cazul nostru, se
considera valoarea reziduala ca fiind zero);
permite revizuirea periodica, cel putin anuala a duratei de viata, valorii reziduale si
metodei de amortizare (ritmului de consum al beneficiilor economice viitoare) - modificari
considerate ca schimbari de estimari contabile;
Abordarea pe componente trebuie s fie aplicat n determinarea amortizrii imobilizrilor
corporale

6
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Imobilizari corporale

IAS 16 - Imobilizri corporale
Costul imobilizarii reprezinta echivalentul in numerar al pretului la data recunoasterii.
Plata amanata peste termenele normale ale creditului pentru o imobilizare corporala -
diferenta dintre echivalentul in numerar al pretului si plata totala este recunoscuta drept
dobanda;
Piesele de schimb importante utilizate pe o perioada mai mare de un an sunt considerate
imobilizari corporale;
Inspectiile generale regulate pentru depistare defectiuni se capitalizeaza in valoarea
activului;
Cheltuielile cu amortizarea incluse in contul de profit si pierdere, numai daca nu sunt
incluse in valoarea contabila a unui alt activ.
IAS 40 Investitii imobiliare si IAS 41 - Agricultura
Optiune de evaluare: cost istoric sau valoarea justa (evaluata prin contul de profit si
pierdere).
IAS 29 - Raportarea financiara in economii hiperinflationiste
ajustare cu indicele de inflatie pentru imobilizarile tinute la cost si achizitionate inainte de
anul 2003
IFRS 5 - Active imobilizate deinute pentru vnzare i activiti ntrerupte
evaluate la valoarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valorea justa minus
IAS 23 Costul indatorarii
Obligativitatea capitalizarii costurilor indatorarii.
7
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Stocuri

OMF 3055:
Descarcarea din gestiune prin utilizarea metodei
LIFO.
Distinctie intre reducerile comerciale si cele financiare

IAS 2 Stocuri
nu se face distinctia intre diferitele tipuri de reduceri
de pret (comerciale sau financiare), toate fiind
reduceri de pret si diminueaza costul de achizitie;
metoda LIFO nu este permisa .

8
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
instrumente financiare
OMF 3055:
nu exista o clasificarea a componentelor de datorii i capitaluri proprii
In general evaluate la cost cu mici exceptii
Reguli de evaluarea instrumentelor derivate prevazute numai in consolidare
Nu sunt prevazute reguli pentru contabilitatea de acoperire a riscurilor

IAS 32, 39, IFRS 7,9
Evaluarea si recunoasterea la cost amortizat sau valoare justa
recunoaterea separata a componentelor instrumentelor financiare compuse
care:
creeaz o datorie financiar a entitii (un angajament contractual de a
ceda numerar sau un alt activ financiar) i
confer o opiune deintorului instrumentului s-l converteasc ntr-un
instrument de capitaluri proprii al entitii.
Contabilitatea de acoperire a riscurilor

9
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
- Venituri
OMF 3055
Veniturile se recunosc la valoarea nominala
Incadrarea unor tranzactii in venituri extraordinare
Stocarea serviciilor nereceptionate pana in acel moment (costuri privind
materialele auxiliare, forta de munca, amortizare chipamente), (ct. 332)
punctele cadou folosite in viitor se nregistreaz provizion la final de an.

IAS 18 Venituri
Recunoasterea veniturilor ia in considerare valoarea justa a
consideratiei de primit ( exclusiv reducerile de pret sau puncte de
fidelitate conform IFRIC 13)
Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute in functie de stadiul de
executie al contractului la finalul perioadei de raportare, inregistrandu-
se asftel si profitul (metoda procentului de finalizare);
intrarea de numerar este amanata
valoarea justa a contraprestatiei poate fi mai mica decat valoarea nominala
a numerarului de primit.
Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala a instrumentului la pretul
curent de vanzare in numerar este recunoscuta drept venit din dobanda


10
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Venituri
IAS 11 Contracte de constructii
Daca se estimeaza pierderi din contracte, acestea se pot recunoaste (IAS 11)
Recunoasterea pe venituri a serviciilor in functie de conditii si elementele
contractului

IFRIC 13 Programe de fidelizare a clientilor
Venitul este recunoscut exclusiv cu valoarea puncte de fidelizare estimate
care sunt inregistrate ca venit amanat conform IFRIC 13. In momentul in care
punctele de fidelizare sunt schimbate de client in produse si societatea isi
indeplineste obligatia de a furniza premiile, venitul amanat este transferat la
venit;


11
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
Cheltuieli
OMFP 3055
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile cu persoanele fizice autorizate in baza unor
contracte de prestari de servicii de management, precum si
cheltuielile aferente membrilor Consiliului de Administratie se
inregistraza in conturile "Alte cheltuieli cu serviciile executate
de teri", respectiv "Cheltuieli cu colaboratorii".
IAS 19 Beneficii angajati
Beneficiile angajailor cuprind toate formele de
contraprestaii acordate de o entitate n schimbul
serviciului prestat de angajai. n sensul prezentului
standard, termenul angajai" include directorii si
ali membri ai personalului de conducere
12
Principalele diferente IFRS OMFP nr. 3055/2009
-deprecierea
Omfp 3055
Prevederi limitate legate de depreciere (pot fi
utilizate metode bazate pe fluxuri de numerar,
efectuate de catre personalul entitatii sau evaluatori
independenti.)

IAS 36 Deprecierea activelor
Definitii si indrumari clare privind determinarea:
Valoari recuperabiler - cea mai mare valoare dintre
valoarea just minus costurile generate de vnzare i
valoarea de utilizare pe baza fluxurilor de numerar
actualizate;
Ordinea alocarii pierderilor din deprecieri in urmatoarea
ordine: active deteliorate, fond comercial alocat pe UGN,
apoi pro-rata pe baza valorii contabile pe restul activelor ale
UGN;