Sunteți pe pagina 1din 12

Audit de mediu

Studiu de caz
-Electro Dovis SRL-
UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS DIN GALAI
FACULTATEA Stiinta si Ingineria Alimentelor
SPECIALIZAREA: Controlul si Expertiza calitatii mediului
Bostan Ioana
Caranfil Alina Mihaela
CECM Anul II
Audit de mediu definitie

Obiectivele generale si specifice ale auditului de
mediu

Tipuri de audit de mediu

Scopul auditului de mediu

Studiu de caz Electro Dovis SRL-

Conlcuzii

Un audit de mediu care este n concordan cu ghidurile internaionale
acceptate (ISO 14001), reprezint un instrument de management care comport o
evaluare sistematic, documentat, periodic i obiectiv pentru a stabili ct de
binefuncioneaz organizarea, gospodrirea i dotrile de mediu, scopul fiind protecia
calitii mediului prin:
facilitatea controlului
managerial al practicilor de
mediu
i evaluarea conformriicu
politicile companiei, care
implic satisfacerea cerinelor
legislative

Auditul de mediu este o nou form a unei vechi activiti i anume o analiz
sistematic a impactului activitii companiei asupra mediului.

const n identificarea aspectelor de mediu asociate cu procese de fabricaie, prelucrare,
operare sau prestri servicii, nainte ca acestea s se transforme in raspunderi (penale,
amenzi)
asigurarea conformrii cu legislaia i standardele de mediu
satisfacerea cerinelor investitorilor, bancherilor i companiilor de asigurare
nvingerea opoziiei sectorului public fa de activitatea companiei
confirmarea meninerii i funcionrii la un nivel corespunztor a sistemului de
management demediu.
Auditul de mediu este o procedur prin care o persoan sau o echip compar
activitile de mediu specificate (inclusiv energia,evenimente, condiii, sistemele manageriale ca
o entitate) cu o referin specific legat de mediu(de exemplu, legislaia de mediu, autorizaia
de mediu, sistemul managerial) i raporteaz constatrile (diferena dintre activitile,
evenimentele etc. studiate i cerinele de referin)clientului.
n funcie de natura auditorului se disting trei tipuri de audit de mediu:
Auditul
intern
Auditul
extern
Auditul de
secunda
parte
Organizatia este verificat de
ctre o organizatie
independent (tert
parte), de obicei acreditat ca
organism de certificare, n
scopulcertificrii clientului.
O organizatie (a clientului)
doreste s verifice n ce
msur o alt organizatie
definit si desfsoar
activittile n limitele
cerintelor asupra crora s-a
czut de acord de
ambele prti (ar putea fi
orice cerint legat de
mediu). De exemplu,
auditul efectuat de client
asupra unui furnizor sau
poten tial furnizor
Organizatia verific ea nssi n
ce msur functioneaz n
limitele cerintelor la care ader.
n acest caz clientul si subiectul
auditului se afl n cadrul
aceleiasi organizatii.
Programul de audit de mediu al organizatiei defineste in scris obiectivele fiecarui audit
sau ciclu de audit, inclusiv frecventa auditului pentru fiecare activitate.

Obiectivele se refera in special la evaluarea sistemelor de management operationale si
si la determinarea conformarii cu politica si programul organizatiei, care includ
respectarea cerintelor relevante privind reglementarea de mediu
Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de audit, dupa caz, trebuie sa
defineasca si sa precizeze:

1. domeniile acoperite
2. activittile de audit
3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;
4. perioada acoperita de audit.
Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare pentru evaluarea performantei de
mediu a organizatiei
Managementul de varf al S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L.,CONSTANTA a
adoptat o politica de mediu aplicabila naturii activitatilor, proceselor ,
dimensiunilor si impactului asupra mediului si anume "COMERCIALIZARE
APARATE, ECHIPAMENTE, ACCESORII SI MATERIALE PENTRU
EXECUTAREA LUCRARILOR IN DOMENIUL ELECTRIC", care sa ofere
cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale , obiectivelor specifice
de mediu si "tintelor" propuse.
Informeaza consumatorii referitor la sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor, rolul
utilizatorilor in refolosirea, reciclarea si celelalte forme de valorificare, efectele potentiale asupra mediului
si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice,
semnificatia marcajelor aplicate pe produse si / sau etichete. Rolul consumatorilor cuprinde: indeplinirea
obligatiilor ce lerevin legate de colectarea separata si predarea acestor tipuri de deseuri catre sistemele
decolectare organizate.

Mentinerea consumului de resurse naturale si de materii prime in limitele planificate

Imbunatatirea continua a calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea
performantei reale de mediu si evaluarea conformarii cu cerintele legale.

Politica de mediu este comunicata intregului personal si este disponibila pentru Parti interesate,
Clienti , Autoritati.

Cultivarea in randul personalului propriu a competentei, responsabilitatii si a unei atitudini
de parteneriat pozitiv

Se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului sioricarei evolutii a acestora, referitoare la
activitatile, procesele desfasurate
Principalele obiective ale politicii privind protectia mediului asumate
de managementul de varf al S.C.ELECTROO DOVIS S.R.L.
S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L., se angajeaza la o imbunatatire continua a performantelor sale demediu si
la prevenirea poluarii mediului

Se angajeaza la colectarea selectiva a deseurilor si valorificarealor prin centre specializate;

Se acorda toata atentia nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind problemele de
protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu;

Prevenirea poluarii, impacturilor semificative de mediu si reducerea cantitatilor de deseuri si prevenirea
poluarii;

Conformarea cu legislatia nationala si internationala / DIRECTIVA 2002/96/CEE (privind echipamentele
electrice si electronice in Romania), la care Romania este parte semnatara precum si cu reglementarile de
mediu aplicabile zonei si activitatilor, proceselor desfasurate inS.C.ELECTRODOVIS S.R.L.,CONSTANTA;


Politica de mediu al carei obiectiv este imbunatatirea continua a performantei de
mediu si se realizeaza prin participarea activa a fiecarui angajat indiferent de
pozitia detinuta de acesta in organizatia S.C.ELECTRO DOVIS
S.R.L.,CONSTANTA.

Politica in domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului;
ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si
rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor la nivel international
privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale
Managementul de varf al S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.,CONSTANTA, se
angajeaza ininfaptuirea politicii de mediu declarate si a obiectivelor de mediu
propuse, a masurilor deimbunatatire continua si de prevenire a poluarii, de
conformitate cu legislatia si cu reglementarilede mediu aplicabile precum si cu
alte cerinte pe care S.C.ELECTRO DOVIS S.R.L.,CONSTANTA, le-a adoptat,
alocand in acest scop resurse financiare pentru dotari si asigurareaunui mediu
de lucru adecvat in scopul prevenirii poluarii si pentru instruirea intregului
personalin problematica de mediu.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Dumitru SENDRUC