Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator ştiinţific: Asistent Univesitar

Absolvent:

- 2005-
POSIBILITĂŢI DE
DEZVOLTARE A
TURISMULUI ÎN
JUDEŢUL BRAŞOV
CUPRINS
1. Conţinutul şi particularităţile pieţei turistice

2. Prezentarea potenţialului turistic al judeţului Braşov

3. Analiza circulaţiei turistice din judeţul Braşov

4. Cercetarea de marketing cu tema:


„Atitudini, opinii şi preferinţe ale populaţiei municipiului
Braşov, cu privire la activităţile de conservare,
restaurare şi/sau amenajare a monumentelor istorico –
culturale braşovene ca puncte turistice”

5. Propuneri de dezvoltare a turismului


POTENŢIALUL TURISTIC AL
JUDEŢULUI BRAŞOV
• RESURSE NATURALE
- Munţii – cca. 40 % din spurafaţa judeţului
- Râul Olt – curge pe o suprafaţă de 210 km si
primeşte numeroşi afluenţi
- Pădurile – acoperă o suprafaţă de circa 183.700 ha
- Fauna – cuprinde specii ocrotite
- Rezervaţii - floristice, faunistice, fosilifere şi
ştiinţifice
RESURSELE TURISTICE
ANTROPICE
• Cetăţi şi castele
• Biserici fortificate
• Muzee şi case memoriale
• Artă şi tradiţii populare
• Mănăstiri şi biserici
• Evenimente culturale moderne
BAZA TEHNICO – MATERIALĂ
SPECIFICĂ TURISMULUI 10% 0.27%
5.40% 5.40%
1.35% 9.45%

0.80%
- 370 unităţi de cazare, în
anul 2003
12.42%

- Pensiunile agroturistice
deţin ponderea cea mai
mare 32,97 %
32.97%
0.27%
0.54% 21.08%

Hoteluri 10%
Vile turistice 9.45%
Sat turistic 0.27%
Hotel pentru tineret 0.27%
Pensiuni urbane 12.42
Pensiuni rurale 21.08%
- Numărul locurilor de cazare
Campinguri 0.54%
Tabere 0.8%
Pensiuni agroturistice 32.97%
Moteluri 1.35%
a scăzut cu 8,9 % în anul
Bungalouri 5.4% Cabane 5.4%
2003 faţă de anul 2000
BAZA TEHNICO – MATERIALĂ
SPECIFICĂ TURISMULUI
Există instalaţii de transport pe cablu
- 3 telecabine
- 1 telegondolă
- 3 telescaune
- 11 telesckiuri
Mijloacele de agrement sunt diverse:
- 12 stadioane
- 9 bazine de înot
- 2 patinoare artificiale
- 3 poligoane de tir
- 6 popicării
- 10 pârtii de scki
- Un centru de echitaţie
CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN
JUDEŢUL BRAŞOV

- Numărul
8 0 0 00 0 turiştilor în anul
7 0 0 00 0
2003 este de
6 0 0 00 0
324.816 cu
5 0 0 00 0
4 0 0 00 0 58 % mai puţin
3 0 0 00 0 faţă de anul
1 9 91 09 91 19 91 29 91 39 91 49 91 59 91 69 91 79 91 89 92 90 0 0 1990
CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN JUDEŢUL
BRAŞOV

Numărul înnoptărilor a scăzut cu 66 %


în anul 2003, faţă de anul 1990
Durata medie a sejurului este de 2,5 zile,
în anul 2003
Densitatea în raport cu suprafaţa este de
60,7 % turişti/km, în anul 2003
CERCETARE DE MARKETING
CU TEMA:

• „Atutidini, opinii si preferinţe ale


populaţiei municipiului Braşov, cu
privire la activităţile de conservare,
restaurare şi/sau amenajare a
monumentelor istorico – culturale
braşovene ca puncte turistice”
METODA DE OBŢINERE A
DATELOR PRIMARE:
Ancheta pe bază de sondaj

• Mărimea eşantionului:
- 50 de persoane

• Metoda de eşantionare:
- eşantionarea aleatoare în trepte
REZULTATELE CERCETĂRII DE
MARKETING
Cele mai cunoscute monumente istorico – culturale sunt:
Biserica Neagra 96 %, Casa Sfatului 70 % si Biserica Sf.
Nicolae 56 %
Bastionul Graft restaurat în 2003 este necunoscut de 70 %
din persoanele intervievate
Primele 3 criterii care influenţează decizia de revizitare
sunt:
- Varietatea bogaţiilor 36 %
- Bogăţia informaţiilor documentare 24 %
- Modul de prezentare a exponatelor 34 %
80 % din persoanele intervievate consideră necesară
activitatea de conservare si restaurare a monumentelor
istorico - culturale
PROPUNERI PENTRU DEZVIOLTAREA
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV
• Elaborarea unui cadru legislativ stimulativ
• Protejarea şi conservarea resurselor
turistice
• Modernizarea bazei tehnico – materiale
• Ridicarea nivelului de pregătire a forţei de
muncă
• Dezvoltarea unor produse turistice noi:
observarea faunei si florei, drumeţia,
circuite culturale şi religioase
• Sporirea acţiunilor promoţionale
BIBLIOGRAFIE
 A. Ispas, D. Patriche, G. Bratucu - Marketing Turistic, Ed. Infomerket, 1999
 Ariastide Stavros – Muntii judetului Brasov, Ed. Sport, 1998
 Constantin Draica – Ghid practic de turism international si intarn (A.B.C.
- Turism), Ed. All Beck, 1999
 Constantin Lefter, Cristina Rauta – Cercetari de Marketing, Indrumar –
Lucrari practice, Universitatea „Transilvania” Brasov,
2000
 Cristina Crtistureanu – Economia si politica turismului international, ABEONA,
1992
 Gabriela Stanculescu – Managementul operatiunilor de turism, 2003
 Gheorghe Bratu – Turismul si calitatea vietii, Ed. Politica, 1980
 Ioan Cosmescu – Turismul Fenomen complex contemporan, Ed. Economica, 1998
 Ion Dumitrascu, Maria Maximescu – O istorie a Brasovului, Ed. Phonix, 2002
 Maria Ionica – Economia serviciilor. Teorie si practica, Editia a III a, Ed. Uranus,
2003
 Nicoleta Albu – Turism si eficienta. Turismul Brasovean, Ed. Lux Libris, 2001
 Oscar Snak, Petre Baron, Nicolae Neacsu – Economia turismului, Ed. Expert, 2001
VĂ MULŢUMESC
PENTRU
ATENŢIA ACORDATĂ !!!