Sunteți pe pagina 1din 32

STUDIUL METODELOR KINETOTERAPEUTICE MODERNE DE RECUPERARE RAPIDA DUPA TRAUMATISME ALE GENUNCHIULUI, LA SPORTIVI DE PERFORMANTA

In cadrul patologiei posttraumatice a genunchiului, la sportivii de

performanta, leziunile au fost si sunt in continuare extrem de

frecvente. Acest lucru nu este intamplator, deoarece, in activitatea

sportiva de performanta, regasim atat factorii etiologici cat si

factorii favorizanti, raspunzatori de aparitia leziunilor.

Importanta Importanta problemei problemei caracteristicile caracteristicile zonei

tehnica chirurgicala

tehnica

zonei anatomice

anatomice

chirurgicala utilizata

utilizata

interventia mijloacelor

interventia

mijloacelor specifice

specifice

recuperarii

recuperarii precoce

precoce postoperator

postoperator

Genunchi

operat pe cale

clasic`

Genunchi

operat pe cale

artroscopic`

 • Tratament kinetic = 6-8 luni

 • Tratament kinetic = 4 luni

Este bine si in interesul pacientului, ca specialistul kinetoterapeut sa fie familiarizat cu tehnica chirurgicala moderna, artroscopica.

Comparativ cucu tratamentul

Comparativ

tratamentul kinetic

kinetic \n\n cazul

cazul

nesportivilor,

nesportivilor,

tratamentul \n\n cazul

tratamentul

cazul sportivilor

sportivilor traumatiza]i

traumatiza]i vava

trebui s`s` ]in`

trebui

]in` seama

seama dede unele

unele circumstan]e

circumstan]e

specifice specifice Vindecare rapid` Sportiv traumatizat
specifice
specifice
Vindecare rapid`
Sportiv traumatizat
Anihilarea efectelor inactivit`]ii kinetice
Anihilarea efectelor
inactivit`]ii kinetice

Recuperare complet`

cu cu tratamentul Comparativ kinetic \n \n cazul nesportivilor, nesportivilor, \n \n cazul tratamentul sportivilor

Presiuni antrenori

Particularitati

Particularitati ale

ale zonei

zonei genunchiului,

genunchiului, implicata

implicata inin traumatism

traumatism

Particularitati ale zonei genunchiului, implicata in in traumatism Leziuni asociate LIA – se opune “sertarului anterior”
Leziuni asociate LIA – se opune “sertarului anterior” 43,6% Cea mai mare frecven]` a traumatismelor m.
Leziuni
asociate
LIA – se opune
“sertarului anterior”
43,6%
Cea mai mare frecven]`
a traumatismelor m. inf.
Solicitat` \n static` [i locomo]ie
Cea mai pu]in protejat` de p`r]i moi

Particularit`]i

Particularit`]i ale

ale metodelor

metodelor dede tratament

tratament

chirurgical [i[i influen]a

chirurgical

influen]a acestora

acestora asupra

asupra

tratamentului

tratamentului recuperator

recuperator

Particularit`]i ale metodelor de de tratament [i [i influen]a chirurgical acestora asupra tratamentului tratamentului recuperator recuperator
Particularit`]i ale metodelor de de tratament [i [i influen]a chirurgical acestora asupra tratamentului tratamentului recuperator recuperator
 • - timpul – de la accidentul traumatic - interven]ie

chirurgical` max 2

s`pt`m#ni.

 • - tipul de instabilitate

 • - gravitatea leziunii – leziuni asociate

 • - avantajele kinetoterapiei rezult` [i din tipul de

abordare chirurgical`

Astazi, se foloseste tehnica chirurgicala artroscopica care

creaza un avantaj enorm in ceea ce priveste aplicarea programelor de

kinetoterapie la 24 de ore post interventie chirurgicala.

Tehnica chirurgicala artroscopica este considerata pe plan

mondial cea mai noua si cea mai performanta tehnica chirurgicala

ortopedica.

Programele de kinetoterapie folosite sunt adaptate, pe plan

mondial, in functie de specificul leziunii.

Personal, am ales un program de recuperare kinetica utilizat

cu succes in Romania, pe care l-am aplicat intr-un spatiu de

recuperare din Grecia, urmarind daca se poate scurta perioada de

recuperare a genunchiului (in cazul rupturilor de ligament incrucisat

anterior la sportivi de performanta) si mai ales cum se poate realiza

acest lucru.

Obiectivele recuper`rii

Obiectivele

recuper`rii

normal al

aliniamentului normal

restabilirea

restabilirea aliniamentului

al corpului;

corpului;

redob#ndirea

redob#ndirea amplitudinii

amplitudinii dede mi[care,

mi[care, aa for]ei

for]ei

[i[i aa rezisten]ei

rezisten]ei musculare;

musculare;

recuperarea

recuperarea coordon`rii,

coordon`rii, controlului

controlului [i[i

echilibrului;

echilibrului;

redob#ndirea

redob#ndirea capacit`]ii

capacit`]ii dede efort.

efort.

Indoloritate Stabilitate Mobilitate
Indoloritate
Stabilitate
Mobilitate

Indolorita

Indolorita

tete

 • - medica]ie medica]ie antiinflam-antalgic` antiinflam-antalgic`

 • - crioterapie crioterapie

 • - REPAUS REPAUS ARTICULAR ARTICULAR

Indolorita Indolorita te te - medica]ie medica]ie antiinflam-antalgic` antiinflam-antalgic` - crioterapie crioterapie - REPAUS REPAUS ARTICULAR

•desc`rcare articular` \n

ortostatism [i mers.

•genunchi flectat (25-30grd)

Stabilitat

e

pasiv`
pasiv`
Indolorita Indolorita te te - medica]ie medica]ie antiinflam-antalgic` antiinflam-antalgic` - crioterapie crioterapie - REPAUS REPAUS ARTICULAR
activ`
activ`

Imobiliza

re

Indolorita Indolorita te te - medica]ie medica]ie antiinflam-antalgic` antiinflam-antalgic` - crioterapie crioterapie - REPAUS REPAUS ARTICULAR
Rolul
Rolul

cvadricepsului

•asigurat` de

ap.capsulo-lig.

•axele

anat.femuro-

tibiale

Indolorita Indolorita te te - medica]ie medica]ie antiinflam-antalgic` antiinflam-antalgic` - crioterapie crioterapie - REPAUS REPAUS ARTICULAR

Atrofie

Tonifierea cvadricepsului

Tonifierea

cvadricepsului ==

obiectiv

obiectiv

principal al

principal

al

cvadricepsului Tonifierea = = obiectiv principal al principal al recuper`rii recuper`rii 1. Exerci]ii izometrice 2.

recuper`rii

recuper`rii

 • 1. Exerci]ii izometrice

 • 2. Exerci]ii cu \nc`rcare progresiv`

Muscula]

Tonifierea

ia celor

ischiogambierilor

cvadricepsului Tonifierea = = obiectiv principal al principal al recuper`rii recuper`rii 1. Exerci]ii izometrice 2.

1. Exerci]ii izometrice

4 fe]e

2. Exerci]ii cu contrarezisten]`

Tonifierea tricepsului sural

Tonifierea tensorului fasciei

lata

Mobilitat

Obiectiv == rec#[tigarea

Obiectiv

rec#[tigarea

e

amplitudinilor maxime

amplitudinilor

maxime dede mi[care.

mi[care.

Mobilitat = = rec#[tigarea Obiectiv e maxime amplitudinilor de de mi[care. Redob#ndirea extensiei complete: - preg`tire

Redob#ndirea extensiei

complete:

-preg`tire ini]ial` prin

termoterapie

-pozi]ion`ri (greut`]i)

-mi[c`ri active

-masaj

Redob#ndirea flexiei normale:

-Termoterapie

-Masaj

-Mobiliz`ri pasive, active

- exerci]ii

exerci]ii gestice

gestice (mers,

(mers, urcat/cobor#t

urcat/cobor#t sc`ri)

sc`ri)

-- terapie

terapie ocupa]ional`

ocupa]ional` (\not,

(\not, ciclism)

ciclism)

Mijloacele kinetoterapiei

SPECIFICE NESPECIFICE
SPECIFICE
NESPECIFICE

Exerci]ii fizice active [i pasive

Postur`ri sau pozi]ion`ri

Masaj

Ergoterapie

Termoterapie, hidrotermoterapie,

electroterapie, mij.psihice.

COMPLEXE

Hidrotermokinetoterapie

Mijloace specifice

Mijloace

specifice

1. Exerci]ii

fizice

Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i

cresc capacitatea coordinativ`:

echilibrul, orientarea spa]ial`,

precizia

ini]iate [i finalizate \n diverse

pozi]ii fundamentale [i/sau

derivate

Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i
Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i
Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i
Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i
Mijloace specifice Mijloace specifice 1. Exerci]ii fizice cresc capacitatea coordinativ`: echilibrul, orientarea spa]ial`, precizia ini]iate [i

Modalit`]i

Modalit`]i dede aplicare

aplicare exerci]ii

exerci]ii dede grup

grup

-- exerci]ii

exerci]ii

individuale

individuale

MOBILIZARE PASIV~

v`
v`
Modalit`]i de de aplicare – – exerci]ii de de grup - - exerci]ii individuale individuale MOBILIZARE

pur`

asistat`

utilizeaz` bra]e mari ale

p#rghiei

prin intermediul unor

instala]ii

Modalit`]i de de aplicare – – exerci]ii de de grup - - exerci]ii individuale individuale MOBILIZARE

autopasi

prin mecanoterapie

pasivo-

activ`

MOBILIZAREA ACTIV~

MOBILIZAREA

ACTIV~ MOBILIZAREA (static` [i [i dinamic`) asistat`(activo-pasiv`) scripeti-ajutor kineto activ` liber` (activ` pur`) activ` rezistiv`
ACTIV~ MOBILIZAREA (static` [i [i dinamic`) asistat`(activo-pasiv`) scripeti-ajutor kineto activ` liber` (activ` pur`) activ` rezistiv`

ACTIV~ (static`

(static` [i[i dinamic`)

dinamic`)

asistat`(activo-pasiv`)

scripeti-ajutor kineto

activ` liber` (activ` pur`)

activ` rezistiv` (cu

rezisten]`)

Kineto, scripe]i, gravita]ie, ap`,

autorezisten]`, obiecte portative,

rezisten]e reglabile

Ex.fizice dinamice

Ex.fizice statice

sugestie autosugestie
sugestie
autosugestie

POSTUR~RILE

POSTUR~RILE

-segmentare
-segmentare

AUTOCORECTIVE

instrumentale

manuale

rezisten]a kineto

bra] p#rghie scurt

[edin]e 3-4 min/repet 10-

sugestie autosugestie POSTUR~RILE POSTUR~RILE -segmentare AUTOCORECTIVE instrumentale rezisten]a kineto bra] p#rghie scurt [edin]e 3-4 min/repet 10-

20/zi

Masaj

crioterapie

-prin greutatea corpului

Utiliz.greut`]i (\nc`rc`turi)

-directe (sac nisip) -Indirecte (scripe]i)

MASAJ MASAJ
MASAJ
MASAJ

-de \nc`lzire (efectuat anterior efortului)

-de refacere postefort (relaxant)

Efecte: stimulare- sistem

muscular

Procedee: netezire, fric]iuni

-masaj cu ghea]` (crioterapie)- efect

analgezic

-vibromasaj

ERGOTERAPIA (terapia ocupa]ional`)

-\not,ciclism

-dac` \nc`rcarea este permis` sau nu

Mijloace nespecifice

Mijloace

nespecifice

-Termoterapia

-Hidrotermoterapia

-Electroterapia

-Mijloace psihice – antrenament

mental

Autosugestie

Autocomenzi

G#ndire

pozitiv`

Con[tientizar

e corporal`

Relaxare

Mijloace complexe -

hidrotermokinetoterapie

Cercetarea s-a bazat pe analiza unui lot de pacienti,

internati cu diagnosticul de ruptura de ligament

incrucisat antero-extern in CENTRUL DE

FIZIOTERAPIE, EPAMEINONTAS DETORAKIS

Am aplicat fiecarui pacient in parte programul de recuperare,

tinand cont de tipul de leziune, varsta pacientului, gradul de

mobilitate in articulatia genunchiului la inceperea tratamentului,

durata imobilizarii, greutatea corporala.

Am efectuat masuratori pentru determinarea gradului de refacere

a mobilitatii articulare si a hipotrofiei musculare la membrul

inferior corespunzator genunchiului afectat.

Am alcatuit fise individuale in care am trecut periodic rezultatele

masuratorilor si pentru a fi mai usor de urmarit evolu]ia valorilor am

alcatuit grafice in care am trecut urmatoarele date:

Am alcatuit fise individuale in care am trecut periodic rezultatele masuratorilor si pentru a fi mai

Graficul nr.1. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient K.G., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Am alcatuit fise individuale in care am trecut periodic rezultatele masuratorilor si pentru a fi mai

Graficul nr.2

Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului K.G., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.3. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient S.I., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.3. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient S.I., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.3. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient S.I., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Grafic nr.4. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului S.I., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi stg.

Graficul nr.5. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient X.H., 27 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.5. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient X.H., 27 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.6. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului X.H., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.5. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient X.H., 27 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior
Graficul nr.7. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient Z.T., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.7. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient Z.T., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.7. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient Z.T., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.8. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului Z.T., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.9. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient L.A., 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.9. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient L.A., 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.9. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient L.A., 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.10. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului L.A, cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.11. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient M.S., 21 ani, ruptur` ligament incruci[at anterior

Graficul nr.11. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient M.S., 21 ani, ruptur` ligament incruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.11. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient M.S., 21 ani, ruptur` ligament incruci[at anterior

Graficul nr.12. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului M.S., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.13. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient K.K., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.13. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient K.K., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Grafic nr.14. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului K.K., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.15. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient M.I., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.15. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient M.I., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.15. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient M.I., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.16. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului M.I, cu ruptur` de ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.17. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient` G.M., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.17. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient` G.M., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.17. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient` G.M., 21 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.18. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientei G.M., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.19. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient D.D. 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.19. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient D.D. 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.19. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului st#ng Pacient D.D. 22 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.20. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului D.D., cu ruptur` de ligament \ncruci[at anterior genunchi st#ng

Graficul nr.21. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient D.A., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior

Graficul nr.21. Evolu]ia flexiei \n articula]ia genunchiului drept Pacient D.A., 20 ani, ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

Graficul nr.22. Evolu]ia perimetrelor coapselor [i a greut`]ii pacientului D.A., cu ruptur` ligament \ncruci[at anterior genunchi drept

CONCLUZII

Aplicand un set de mijloace adecvate kinetoterapeutice, dozate individual, am obtinut rezultate pozitive dupa cum urmeaza:

 • Analiz#nd datele, se vede clar cum, de la evaluare la evaluare, rezultatele recuper`rii s-au \mbun`t`]it, ajung#ndu-se \n final la o medie a flexiei active de 118,1°, ceea ce reprezint` 98,4% din valoarea flexiei active fiziologice (descrise \n literatura de specialitate), fapt ce certific` eficacitatea programului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor.

 • De la evaluare la evaluare, valorile flexiei pasive au crescut,
  ajung#ndu-se \n final la o medie de 137,2°, ceea ce reprezint` 98% din flexia pasiv` fiziologic` (descris` \n literatura de specialitate), fapt ce demonstreaz` eficacitatea programului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor.

 • De la o evaluare la alta, valorile extensiei au crescut,
  ajung#ndu-se \n final la o medie de 179,6°, ceea ce reprezint` 99,8% din valoarea fiziologic` a extensiei (valori de referin]` \n literatura de specialitate), fapt ce demonstreaz` eficien]a programului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor.

 • Analiz#nd datele, se observ` cum for]a muscular` a cvadricepsului s-a \mbun`t`]it de la evaluare la evaluare, ajung#nd \n final la o medie de –5, ceea ce reprezint` 97% din valoarea maxim` fiziologic` (men]ionat` \n literatura de specialitate), fapt ce demonstreaz` eficien]a programului kinetoterapeutic executat de pacien]i.

 • Analiz#nd datele se vede cum for]a muscular` a ischiogambierilor s-a \mbun`t`]it pe parcursul tratamentului kinetoterapeutic ajung#nd \n final la o medie de –5, ceea ce reprezint` 97,5% din valoarea maxim` fiziologic` (descris` \n literatura de specialitate), fapt ce demonstreaz` eficien]a programului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor.

 • Analiz#nd datele se vede clar cum, de la etap` la etap`, tot mai pu]ini pacien]i s-au pl#ns de durere, ajung#nd \n final ca 90% dintre ei s` nu aib` dureri, fapt ce demonstreaz` eficien]a programului kinetoterapeutic aplicat pacien]ilor.

 • Analiz#nd datele se vede clar \mbun`t`]irea acestor parametrii pe parcursul tratamentului kinetoterapeutic. Plec#nd de la o medie de 4,52 cm, diferen]` \ntre coapse, s-a ajuns la doar 1 cm diferen]` \ntre perimetrele coapselor, fapt ce demonstreaz` valoarea programului kinetoterapeutic aplicat.

 • Efectuarea zilnic`, sistematic` [i pe toat` durata recuper`rii a programului kinetic folosit, precum [i nerenun]area la [edin]ele kinetoterapeutice o dat` cu primele semne de recuperare a genunchiului au reprezentat baze ale succesului recuper`rii.