Sunteți pe pagina 1din 52

RAPORT DE ACTIVITATE

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI
INFORMARE
GRUPUL ŞCOLAR
,,N.BĂLCESCU”-FLĂMÎNZI
ANUL ŞCOLAR
2008-2009
ZIUA LIMBILOR STRĂINE
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 Prof.Atodiresei Maria
 Psih.Pîrnău Silvia
 Doc.Grosu Viorica
 Clasa a VIII-a A
STRĂMOŞII NOŞTRI
ACTIVITATE REALIZATĂ DE ÎNV.DASCALIUC
ELENA
TRASFRONTALIER
FLĂMÎNZI-CĂUŞENI
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 Director Prof.Maria Dariciuc
 Director adj. Prof.Ştefănucă Mihaela
 Înv.Mursa Paraschiva
 Înv.Guraliuc Marinela
 Prof.Găitan Roxana
 Prof.Murariu Petru
 Doc.Grosu Viorica
 Reprezentanţi ai autorităţii locale
 Reprezentanţi ai autorităţilor din Căuşeni
Comisia metodică
limbă şi comunicare
Tema : Evaluarea în viziunea
elevului
Responsabil :prof.Fegher
Augustina
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 DIRECTOR PROF. MARIA DARICIUC
 DIRECTOR PROF. ADJ.ŞTEFĂNUCĂ MIHAELA
 CONSILIER EDUCATIV AGAFIŢEI CONSTANTIN
 DOCUMENTARIST GROSU VIORICA
 PROF. GĂITAN ROXANA
 PROF.PATACĂ CRISTINA
 PROF.PAŞALICA ANA
 PROF.MURARIU PETRU
 PROF.MURSA CONSTANTIN
 PROF.MAHU MARIANA SĂRBĂTOAREA
 ÎNV.MURSA PARASCHIVA
 ÎNV.GURALIUC MARINELA CRIZANTEMELOR
 ÎNV.CUIBAR LILIANA
 ÎNV.BĂDĂLUŢĂ MARIA ACTIVITATE DIN
 PROF.FERARIU COSTACHE
 PROF.ANDREEA ANDREI PARTENERIAT CU
 PROF.CRÎŞMĂREANU CONSTANTIN
 PROF.SIMINICEANU ELENA GR.ŞC.VORONA ŞI SAM
 PROF.DICU CRISTINA
 PROF.RADU IRINA COPĂLĂU
 PROF.DĂNILĂ MARA
 PROF.BĂLĂŞANU LILIANA
 PROF.FEGHER AUGUSTINA
 PROF.BRUMĂ MIHAI
 PSIH. PÎRNĂU SILVIA
 ÎNV.HĂISAN ELENA
 ÎNV.HĂISAN MIHAI
 ÎNV.BOUTIUC RUXANDA
 ÎNV.DASCALIUC ELENA
 PROF.BADALE LILIANA
 SECRT. BOLOHAN VIORICA
 SECRT.BURSUC MIHAELA
 INFO.ŢUCULEANU DORU
 ELEVI DE LA CLASELE I-XIII
INTERCULTURALITATE
ACTIVITATE ÎN PARTENERIAT
CU SAM COPĂLĂU , ŞC.NR.10
BOTOŞANI
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 DIRECTOR MARIA DARICIUC
 DIRECTOR ADJ.MIHAELA ŞTEFĂNUCĂ
 CONSILIER EDUCATIV AGAFIŢEI CONSTANTIN
 PROF.GĂITAN ROXANA
 DOCUMENTARIST GROSU VIORICA
 ELEVI
ŞCOALA PĂRINŢILOR
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 DIRECTOR PROF. MARIA DARICIUC
 DIRECTOR ADJ. PROF.MIHAELA
ŞTEFĂNUCĂ
 PSIH.PÎRNĂU SILVIA
 PĂRINŢI
PE CĂRĂRILE TOAMNEI
ACTIVITATE REALIZATĂ
DE ÎNV.CUIBAR LILIANA
Clasa a II-a A
ATELIER DE ANIMAŢIE
GĂSIREA CĂRŢII DUPĂ TEXT
ACTIVITATE REALIZATĂ CU CLASA a IV-a B
ÎNV.BĂDĂLUŢĂ MARIA ŞI DOC.GROSU VIORICA
REPORTER PENTRU 5 MINUTE
ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF. FEGHER
AUGUSTINA –CLASA a IX-a A
TEHNICI DE DOCUMENTARE

ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF.FEGHER AUGUSTINA


CLASELE IX- XI A, B
CERCUL ÎNVĂŢĂTORILOR
RESPONSABIL ACTIVITATE:
ÎNV.CUIBAR LILIANA
CERCUL PEDAGOGIC AL
PROFESORILOR DE TEHNOLOGII
RESPONSABILI PROF. DE TEHNOLOGII
EXPOZIŢII DE DESENE ,COLAJE PE DIFERITE
TEME
REALIZATE DE PROF.GĂITAN ROXANA
CU ELEVII CLASELOR V-X
,,DIN SUFLET PENTRU SUFLET”
ACTIVTATE REALIZATĂ DE CONSILIER EDUCATIV AGAFIŢEI

CONSTANTIN

CONSILIUL ELEVILOR ,DOC.GROSU VIORICA


TRADIŢII,DATINI ŞI OBICEIURI
Proiect realizat de prof.Fegher
Augustina cu elevi din clasele VIII-XI
FESTIVALUL DE COLINDE
Activitate realizată de prof.
Găitan Roxana şi prof. Patacă
Cristina
cu grupul vocal al şcolii
GÂNDIND LA EMINESCU
 CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
 DIRECTOR PROF.MARIA DARICIUC
 DIRECTOR ADJ. PROF.MIHAELA ŞTEFĂNUCĂ
 DOCUMENTRIST GROSU VIORICA
 CONSILIER EDUCATIV AGAFIŢEI CONSTANTIN
 PROF.FEGHER AUGUSTINA
 PROF.GĂITAN ROXANA
 PROF.MURSA IOAN
 PSIH. PÎRNĂU SILVIA
 PROF.MURSA CONSTANTIN
 PROF.FERARIU CONSTANTIN
 PROF.PAŞALICA ANA
 PROF.BĂLĂŞANU LILIANA
 PROF.ANDREI ANDREEA
 PROF.CLIPACIUC IRINA
 PROF.BADALE LILIANA
 PROF.RADU IRINA
 MORCOV GHEORGHE
 ÎNV.BĂDĂLUŢĂ MARIA
 ÎNV.HĂISAN MIHAI
 ÎNV.MURSA PARASCHIVA
 SEC.BOLOHAN VIORICA
 SEC.BURSUC MIHAELA
 ELEVI
 INVITAŢI- PROF. VALERIAN ŢOPA ,POET LOCAL GHEORGHE PRODAN
DOR DE EMINESCU
ACTIVITATE REALIZATA DE PROF.PASALICA
ANA
CU ELEVII CLASELOR a V-a A şi B
EMINESCU, DEVINE CUNOSCUT

ÎN LUMEA PREŞCOLARILOR
,,VEDETA DINTRE PRĂJITURI”
activitate realizată de elevii clasei a VIII a ,diriginte
prof. Fegher Augustina în parteneriat cu elevii clasei
a VIII a Flămînzi nr.2 (Cordun) ,diriginte prof.
Rebenciuc Elena
EXPOZIŢII ,COLAJE
REALIZATE DE ELEVII CLASELOR I-VIII,coordonaţi de prof. Găitan
Roxana
învăţătorii: Mursa Paraschiva,Dascaliuc Elena,Guraliuc Marinela ,
Cuibar Liliana,Hăisan Elena,Bădăluţă Maria
FRANCOFONIE
ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF. AGRAVILOAEI MIHAELA CU
ELEVII CLASEI a X-a A
SĂPTĂMÂNA PRESEI
CADRE DIDACTICE IMPLICATE: DIRECTOR PROF.DARICIUC MARIA
DIRECTOR ADJ.ŞTEFĂNUCĂ MIHAELA ,PROF.AGAFIŢEI
CONSTANTIN,PROF.DĂNILĂ MARA, DOC. GROSU VIORICA
ELEVII CLASELOR a V-a B şi a VI-a B
MĂRŢIŞOR DE SUFLET
ROMÂNESC
 ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF.GĂITAN ROXANA(în parteneriat cu
prof.NEGRII CAMELIA –SAM COPĂLĂU) , DOC.GROSU VIORICA
 DIRECTOR PROF.MARIA DARICIUC
 DIRECTOR ADJ.PROF. ŞTEFĂNUCĂ MIHAELA
 CU PARTICIPAREA CADRELOR:
 EDUCATOARE: CRAUCIUC BUJOR MARIA,GĂITAN ELENA, SIMINIC EUGENIA
,ŢĂRUŞ EUGENIA
 ÎNVĂŢĂTORI: GURALIUC MARINELA,HĂISAN ELENA,CUIBAR LILIANA,HĂISAN
MIHAI,MURSA PARASCHIVA,DASCALIUC ELENA,BOUTIUC
RUXANDA,BĂDĂLUŢĂ MARIA.
 PROFESORI:BORFOTINĂ PETRONELA ,BACIU CĂTĂLINA, MAFTEI
ALEXANDRA,PÎRNĂU SILVIA
SĂRBĂTORILE PASCALE
EXPOZIŢIE PREZENTATA LA CCD BOTOSANI IN CADRUL
,,ZILELE EDU –CCD EDITIA I “REALIZATA DE ELEVII CLASEI a X
a ,COORDONATOR PROF.GĂITAN ROXANA,CLASA a III a ,ÎNV.
MURSA PARASCHIVA
CONCURS JUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL
LUCIAN BLAGA COORDONAT DE PROF.FEGHER AUGUSTINA,DOC.GROSU VIORICA,GĂITAN
ROXANA
PROFESOR PARTICIPANT –BRUMĂ DORIN MIHAI –LOCUL I FAZA JUDEŢEANĂ ,LOCUL III-
FAZA NAŢIONALĂ
ELEVII: BĂLTUŢĂ CRISTINA,LÎNĂ ADRIANA,TIMOFTE SIMONA,CURUCIUC ALINA,LIPCIUC
SABRINA-CREAŢII LITERARE ,LIPCIUC DANIELA(ARTA PLASTICĂ) –DIFERITE PREMII SI
MENTIUNI FAZA JUDEŢEANĂ
ZILELE EDU-CCD
PARTICIPARE LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI CU
ARTICOLELE:
FORMAREA CONTINUĂ-
LA NIVELUL UNITĂŢILOR CU ÎNVĂŢĂMÎNT
PROFESIONAL ŞI TEHNIC - PROF. MARIA DARICIUC
CENTRUL DE DOCUMENTARE, O NECESITATE

A EDUCAŢIEI- DOC.GROSU VIORICA


PARTICIPARE LA FESTIVALUL
ŞANSELOR TALE CU REVISTA
ŞCOLII ,,MERIDIAN ŞCOLAR”
Spring Day
 REALIZAT DE PROF.FEGHER AUGUSTINA,
 DIRECTOR PROF.DARICIUC MARIA
 DIRECTORADJ.ŞTEFĂNUCĂ MIHAELA ,
 DOC. GROSU VIORICA
 CU IMPLICAREA CADRELOR:
 PROF.MURSA CONSTANTIN
 PROF. MAHU MARIANA
 PROF.BACIU CĂTĂLINA
 PROF.MAFTEI ALEXANDRA
 PROF.BORFOTINĂ PETRONELA
 PSIH.PÎRNĂU SILVIA
 ÎNV.GURALIUC MARINELA
 ÎNV.CUIBAR LILIANA
 ÎNV.MURSA PARASCHIVA
 ÎNV.DASCALIUC ELENA
 ELEVII CLASELOR a VIII-a A , a IX-a B , a XI-a B
 PARTENERI – ŞCOALA NR. 2 FLĂMÎNZI
EXPOZIŢIE DE ŞERVEŢELE
REALIZATĂ DE ELEVA
ALEXANDRA NEGRII CLASA a
V-a B
LECŢIA DE CITIRE
1989,POARTA SPRE LIBERTATE
ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF.FEGHER AUGUSTINA –ELEVI
DE LA CLASA a IX-a A , a XI-a B
PRO-ACŢIUNE
PROIECT EUROPEAN ,COORDONAT DE PROF. COJOCARIU

NICOLETA
PARTENERIAT
ŞCOALA FLĂMÎNZI NR.2
ÎNV.CUIBAR LILIANA
PARTENERIAT

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII VLĂDENI –DEAL


ACTIVITATE REALIZATA DE ÎNV.HĂISAN ELENA ŞI HĂISAN

MIHAI
EVALUARE
PROIECT PROVOCARE LA LECTURĂ-PROIECT CCD
REALIZAT CU IMPLICAREA PROF. PAŞALICA ANA,
GĂITAN ROXANA –ELEVII CLASELOR a V- a A ŞI B
FESTIVALUL DE TEATRU ŞCOLAR
ACTIVITATE INIŢIATĂ ŞI REALIZATĂ DE PROF.FEGHER AUGUSTINA,
DIRECTOR PROF.DARICIUC MARIA, DIRECTOR ADJ.PROF. ŞTEFĂNUCĂ
MIHAELA ,DOC.GROSU VIORICA
CADRE DIDACTICE PARICIPANTE : ÎNV.GURALIUC MARINELA,HĂISAN
ELENA,SADAGURSCHI GHEORGHE(PRISACAN) FORMAŢII DE TEATRU
DE LA ŞCOLILE:POIANA,FLĂMÎNZI NR.1 ,FLĂMÎNZI NR.2
,PRISACANI,GR.ŞC.N.BĂLCESCU

Concursuld
Iuni
Co
MICII JURNALIŞTI
ACTIVITATE REALIZATĂ DE PROF.FEGHER
AUGUSTINA CU ELEVII CLASELOR a VIII-a A,
a IX-a B ŞI A
Material realizat de
documentarist –institutor
Grosu Viorica