Sunteți pe pagina 1din 41



Prezentare TVA

Mihai Vintu
VAT Assistant Manager

Bucuresti
24 noiembrie 2006
Slide 1
*connectedthinking 13 octombrie 2006
Impactul aderarii
Concepte noi

Inainte de data aderarii Dupa data aderarii

 Exporturi catre Statele Membre Livrari Intracomunitare


 Importuri din Statele Membre Achizitii Intracomunitare
 Operatiuni de perfectionare Regimul de TVA pentru circulatia
activa/pasiva cu Statele Membre bunurilor
 Antrepozite vamale Stocuri in consignatie sau la dispozitia
clientului
Regimuri speciale - mijloace de
transport noi, bunuri accizabile, vanzari
la distanta

Prezentare TVA Page 2


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Principalele modificari privind TVA

 Noul regim pentru comertul cu Statele Membre

 Operatiuni de import/ export

 Livrari interne de bunuri

 Noul tratament de TVA pentru servicii

 Noi aspecte privind tranzactiile imobiliare

 Noi obligatii de raportare

 Oportunitati

Prezentare TVA Page 3


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim pentru comertul cu Statele Membre
Livrari Intracomunitare (LIC)

Vanzare de bunuri

Expedierea bunurilor

LIC scutita de TVA cu drept de deducere in RO:


Dovada transportului bunurilor

Codul valid de inregistrare de TVA al clientului

! Declaratia recapitulativa pentru LIC scutite


Prezentare TVA Page 4
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim pentru comertul cu Statele Membre
Achizitii Intracomunitare (AIC)

Vanzare de bunuri

Expedierea bunurilor

Regula generala:
Taxare in RO - societate inregistrata in scopuri de TVA (taxare
inversa)
Taxare in SM origine - societate neiregistrata in scopuri de TVA si
valoare anuala AIC < 10 000 Euro
Reguli speciale
Taxare in RO - mijloace noi de transport si bunuri accizabile

! Declaratia recapitulativa pentru AIC


Prezentare TVA Page 5
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim pentru comertul cu Statele Membre
Transfer

Transport bunuri

Transfer - transportul bunurilor intre 2 State Membre fara transmiterea


proprietatii bunurilor

SM1 : Transfer asimilat unei LIC

SM2 : Operatiune asimilata unei AIC - Taxare inversa

! Proprietarul trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in SM2


!? Masuri de simplificare.
Prezentare TVA Page 6
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in alt Stat Membru

 Stocuri in consignatie / Stocuri la dispozitia clientului

 Presupune transfer in SM de origine / AIC asimilata in SM de destinatie


urmata de o livrare locala

! Inregistrarea furnizorului in SM de destinatie, cu exceptia cazului in care


atat SM de origine cat si SM destinatie aplica masuri de simplificare.

Prezentare TVA Page 7


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in Romania
Studiu de caz

Societatile comerciale B, persoana impozabila inregistrata pentru


scopuri de TVA in Germania, respectiv C, inregistrata in scopuri de
TVA in Belgia detin stocuri in Romania, in baza unor contracte de
consignatie incheiate cu A, persoana impozabila inregistrata in scopuri
de TVA in Romania.
 Transportul bunurilor din Germania in Romania are loc la
data de 1 Februarie 2007.
 Transportul bunurilor din Belgia in Romania are loc la data
de 1 Aprilie 2007.

La 1 Septembrie 2007, A vinde bunurile unor clienti romani.

Prezentare TVA Page 8


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in Romania

Germania Romania
Bunuri Stoc
Clienti
B B’ A romani

1 februarie 2007
B: LIC scutita in Germania
B’: AIC asimilata in RO (taxare inversa)

!B trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in RO (B)

1 Septembrie – data gasirii clientului final


B’: Livrare interna catre A
A: Livrare interna catre clientii romani
Prezentare TVA Page 9
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in Romania
Stocuri in consignatie

Belgia Romania
Bunuri Clienti
A
C Stoc
romani

1 Aprilie 2007

 A: document => Registrul special

1 Septembrie-Data gasirii clientului final

 C: LIC scutita in Belgia


 A: AIC in Romania (taxare inversa)

Prezentare TVA Page 10


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in Romania
Studiu de caz

Societatea comerciala A, persoana impozabila inregistrata in


scopuri de TVA in Austria, plaseaza la 1 martie 2007 bunuri in
stoc la dispozitia clientului B intr-un depozit al acestuia in
Romania. B retrage aceste bunuri din stoc in functie de
necesitatile sale.

Prezentare TVA Page 11


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Bunuri in stoc in Romania
Stocuri la dispozitia clientului
Romania
Austria

Transport bunuri Stoc B


A

1 Martie 2007

B : document => Registru special

Data tragerii din stoc

A: LIC scutita in Austria


B : AIC in RO (taxare inversa)
Prezentare TVA Page 12
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim pentru comertul cu Statele Membre
Non-transfer

Transport bunuri

Non- transfer = transportul bunurilor intre 2 State Membre fara transmiterea dreptului
de proprietate si care nu se asimileaza cu o LIC si respectiv AIC, in cazul:
 Uzul temporar al bunurilor in alt SM in scopul prestarii de servicii (ex.leasing)

 Lucrari efectuate asupra bunurilor in alt SM cu conditia intoarcerii acestora in tara de


origine
 Transmiterea de bunuri in vederea testarii si verificarii conformitatii (maxim 24 luni)

Prezentare TVA Page 13


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim pentru comertul cu Statele Membre
Operatiuni tripartite

SM2 - B

Vanzare de bunuri Vanzare de bunuri

SM1 - A Transportul bunurilor


SM3 - C

3 persoane impozabile (ABC) in trei SM diferite


2 vanzari: A-B si B-C
1 transport direct din SM1 in SM3
Prezentare TVA Page 14
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Regimuri speciale

AIC
 Mijloace de transport noi TVA in SM de destinatie
 Bunuri accizabile

Vanzari la distanta TVA in SM de origine, CA< 35.000 Euro


TVA in SM de destinatie, CA>35.000 Euro

Prezentare TVA Page 15


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Regimuri speciale
Mijloace de transport noi

! Mijloace noi de transport auto


 Livrate cu maxim 6 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau
 Nu au parcurs mai mult de 6.000 km

! AIC impozabila in Romania (indiferent de cumparator)


Prezentare TVA Page 16
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Regimuri speciale
Bunuri accizabile

Transport bunuri

 Uleiurile minerale
 Alcoolul si bauturile alcoolice
 Tutunul prelucrat

! AIC impozabila in Romania


Prezentare TVA Page 17
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Regimuri speciale
Vanzari la distanta
Livrare intracomunitara de bunuri ce presupune transportul bunurilor
dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru de catre sau in numele
furnizorului, iar clientul este:

Persoana juridica neimpozabila

Intreprindere mica

Persoana impozabila care desfasoara exclusiv operatiuni scutite fara


drept de deducere

Persoana fizica

Prezentare TVA Page 18


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Regimuri speciale
Vanzari la distanta

Bunuri
Transport furnizor

 Plafonul pentru vanzari la distanta fixat de celalalt SM nu este depasit

=> TVA RO
 Plafonul pentru vanzari la distanta fixat de celalalt SM este depasit,
furnizorul trebuie sa se inregistreze pentru TVA in celalalt SM

Prezentare TVA Page 19


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Operatiuni de Import/Export - TVA

 Plata TVA import (taxare inversa)


!Persoane inregistrate in scopuri de TVA

 Noi documente pentru justificarea scutirii pentru exporturi:


 declaratia de export care sa cuprinda numele furnizorului in calitate
de exportator (stampilata de 1 sau 2 autoritati vamale);
 Contractul, documente de transport si asigurare,etc;
 Copie a facturii.

Prezentare TVA Page 20


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Livrari interne

Compania A

Compania B

Termen de facturare: pana in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare

Livrare pe baza de aviz de expeditie / factura

Factura centralizatoare

Prezentare TVA Page 21


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim de TVA pentru servicii
Servicii prestate de catre nerezidenti
Tipul serviciului Locul prestarii

Servicii prestate in legatura cu TVA in SM unde sunt efectiv prestate


bunurile mobile (reparatii), servicii accesorii serviciile sau TVA in SM al beneficiarului
transportului

Servicii de transport intracomunitar TVA in SM unde incepe transportul sau


TVA in SM al beneficiarului
Servicii prestate in legatura cu bunuri imobile
Locul unde se afla imobilul
Servicii de consultanta,
furnizare personal, software
TVA in SM al beneficiarului
Servicii de training

TVA in SM unde serviciile sunt efectiv


prestate

Prezentare TVA Page 22


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim de TVA pentru servicii
Servicii prestate de nerezidenti

 Nu se mai emite autofactura, cu exceptia cazului in care beneficiarul nu


primeste factura la timp

Prezentare TVA Page 23


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim de TVA pentru servicii
Servicii transport / accesorii transportului

Servicii de
transport bunuri

a) Beneficiarul comunica codul de inregistrare de TVA: TVA RO 19% –


Taxare inversa
b) Beneficiarul nu comunica codul de inregistrare de TVA:
- TVA in SM in care incepe transportul
- TVA in SM in care serviciile logistice sunt efectiv prestate
! Rambursare TVA
Prezentare TVA Page 24
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim de TVA pentru servicii
Servicii efectuate asupra bunurilor mobile

HU A
Vanzare de bunuri RO
Transport C
bunuri
B Prestare de servicii

 C trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Ungaria, cu exceptia


cazului in care se aplica masuri de simplificare

Prezentare TVA Page 25


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim de TVA pentru servicii
Operatiuni financiar bancare

 Operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA


 Aplicarea restrictiva a scutirilor (conform CEJ si Comitetului TVA )

 Taxarea operatiunilor de:


 Factoring
 Recuperare creante

Prezentare TVA Page 26


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Leasing
Noul tratament pentru operatiuni de leasing

Leasingul bunurilor mobile Sediul beneficiarului


corporale cu exceptia mijloacelor de
transport

Leasingul mijloacelor de transport


Sediul prestatorului
efectuat de prestatori din UE

Leasingul mijloacelor de transport Locul utilizarii efective


efectuat de prestatori din afara UE

!!! TVA pe dobanda – contracte


incheiate dupa 1 Ianuarie 2007
Prezentare TVA Page 27
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Noul regim TVA pentru tranzactii imobiliare

Scutire – fara drept de deducere


 Vanzare cladiri vechi si orice
teren neconstruibil
 Leasing imobiliar
 Inchiriere
!!! Optiune taxare

Taxare – 19%
 Vanzare cladiri noi si teren
construibil
! Masuri de simplificare

Prezentare TVA Page 28


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Optiunea de taxare

 Vanzarea bunurilor imobile


 Leasing imobiliar
 Inchiriere

! Se notifica organele fiscale pentru


fiecare cladire/teren in parte

! Notificarea nu poate fi depusa ulterior


exercitarii taxarii

Prezentare TVA Page 29


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Dreptul de deducere
Ajustarea dreptului de deducere

Scutire fara drept de deducere


 Vanzare
 Inchiriere
 Leasing

Perioada de ajustare 20 ani


 Constructia
 Achizitia
 Transformarea sau modernizarea (20%)

Prezentare TVA Page 30


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Dreptul de deducere
Pro-rata

Rotunjirea pro-ratei (ex. 70,08% => 71%)

Nu se iau in calculul pro-rata:


 Livrarile de bunuri de capital utilizate in activitatea economica

 Tranzactiile ocazionale (ex. Operatiuni financiar-bancare)

 Alte venituri (ex. dividende, penalitati) – Decizii CEJ

Prezentare TVA Page 31


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Operatiuni de restructurare

Nu se aplica TVA pentru transferul partial sau total al activelor


Ex: - Vanzare
- Aport in natura
- Divizare
- Fuziune

Transfer partial = transferul unei sectii/ramuri a activitatii economice

!!! Beneficiarul devine succesorul cedentului pentru exercitarea dreptului de


deducere

Prezentare TVA Page 32


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Jurnale & Declaratii
Jurnale TVA (lunar)
 Nu exista model standard
 Minimum de elemente obligatorii
Decontul TVA (lunar)
 Noi informatii de introdus
Declaratie recapitulativa (trimestrial)
 LIC
 AIC
Registrul non-transferurilor
Registrul bunurilor primite
Registrul special
Registrul bunurilor de capital
Declaratia Intrastat (livrari & achizitii)
Prezentare TVA Page 33
PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Decontul de TVA (proiect model)

Prezentare TVA Page 34


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Declaratia recapitulativa LIC/ AIC

Prezentare TVA Page 35


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Declaratia Intrastat (Model)

Prezentare TVA Page 36


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Oportunitati
Facturare

 Eliminarea facturilor si avizelor fiscale tipizate

 Termen de facturare: a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare (livrari interne,


prestari de servicii)

Avantaje:
 Factura centralizatoare
 Emiterea facturii de catre client in numele furnizorului
 Facturare electronica
 Arhivare electronica

Prezentare TVA Page 37


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Oportunitati
Rambursarea TVA din alte tari

Din UE (Directiva a 8-a)


 Nu efectueaza operatiuni impozabile in acel stat – exceptii!!
 Cerere si facturi in original

 Din afara UE (Directiva a 13-a)


 Reciprocitate

Prezentare TVA Page 38


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Oportunitati
Grupul de TVA

W X
Grupul X

Y SA Z

!!! Consolidarea pozitiei TVA


intre companiile din Grup  Evitarea pozitiei de rambursare

Prezentare TVA Page 39


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Concluzii

 Identificarea ariilor de risc si a impactului aderarii asupra companiei

 Ajustarea sistemelor de IT

 Pregatirea personalului

Prezentare TVA Page 40


PricewaterhouseCoopers 24 noiembrie 2006
Your worlds Our people

Page 41
Prezentare TVA
© 2006 PricewaterhouseCoopers.
PricewaterhouseCoopers
All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network
of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and
independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers.
  
24 noiembrie 2006