Sunteți pe pagina 1din 29

FABBv

PIETE
PIETE FINANCIARE
FINANCIARE

Prof.dr. Ion STANCU


Asist.drd. Florentina BALU

Catedra de FINANTE
A.S.E. – Bucuresti

2006
PIATA FINANCIARA IN ROMANIA

1.
1. Componentele
Componentele Pietei Pietei Financiare
Financiare din
din Romania
Romania
2.
2. Functiile
Functiile PF PF in
in economia
economia de de piata
piata din
din Romania
Romania
3.
3. Functia
Functia dede evaluare
evaluare aa proiectelor
proiectelor de
de investitii
investitii
4.
4. Functia
Functia dede transfer
transfer aa capitalurilor
capitalurilor
5.
5. Oferta
Oferta sisi cererea
cererea dede capitaluri
capitaluri in
in Romania
Romania
6.
6. Functia
Functia dede protectie
protectie aa investitorilor
investitorilor
Functia de evaluare a proiectelor de investitii

Pret mediu
de tranzactie
Valoare Analiza
observabila grafica
(pret)
Curs bursier Analiza
Valoare bursiera
Valoare
patrimoniala
Valoare Analiza
calculata Valoare de randament
fundamentala
(intrinseca)
Valoare mixta
Functia de transfer a capitalurilor

• Y + M = C + FBC + G + X
• Y = C + FBC + G + NX
• Y = YD + TR – TA
• YD = C + [I + (G + TR – TA) + NX]
• YD = C + S => YD – C = S
• S – I = BS + NX
• S = I
Obiectivul major in FINANTE

• Yd – C = S : economisiri; sacrificiu
• S = I + Bs + Nx : investitii; sd.bug.stat.; export net
• S = I : afaceri (LI; SRL; SA)
0 1 2 3 n

I0 PN PN
CFD CFD

I0 < V0 1/(1+k)t
OFERTA SI CEREREA DE CAPITALURI
2004

•• Gospodariile
Gospodariile familiale
familiale •• Institutiile
Institutiile publice
publice
24,5mld.
24,5 mld. RON
RON 1,1
1,1 mld.
mld. RON
RON
•• Intreprinderile
•• Intreprinderile
Intreprinderile Intreprinderile
11,8mld.
11,8 mld. ++ 21,5
21,5 mld.
mld. RON
RON
•• Investitorii
Investitorii
•• Trezoreria
Trezoreria publica
publica institutionali
2,3mld.
mld. RON
RON institutionali
2,3
•• Investitorii
Investitorii straini
straini
18,8mld.
18,8 mld. ++ 15,4
15,4 mil.
mil. RON
RON
Functia de protectie a investitorilor

Investitori institutionali titluri indirecte


• banci comerciale titluri directe
• case de economii
• uniuni de credit
• societati de asigurari
• societati de investitii
• fonduri mutuale BNR (piata monetara)
Reglementari CNVM (piata de capitaluri)
MECANISMUL TRANSFERURILOR DE CAPITAL

• Transfer direct, intermediat si indirect


• Plasament privat si oferta publica
• Piata bursiera si extrabursiera (de capital)
• Determinarea cursului bursier
• Ratele de rentabilitate si de dobanda pe pietele
financiare
Transferul direct, intermediat si indirect

1. Transfer direct 2. Transfer intermediat 3. Transfer indirect


Firma Firma Firma
antreprenoare antreprenoare antreprenoare
Titluri directe (acţiuni, obligaţiuni)

Titluri directe

Titluri directe

Cash
Cash
Capital economisit (cash)

Intermediar Investitori
financiar instituţionali
Titluri directe

indirecte
Titluri
Cash

Cash
Economisitori Economisitori Economisitori
Plasamentul privat si oferta publica

• Oferta publica de valori mobiliare


• Plasament privat • de vanzare
• C.N.V.M. • initiala de vanzare
• primara de vanzare
• Investitori
• secundara de vanzare
sofisticati
• de cumparare
• Conditii de • Prospect de oferta publica de vanzare
desfasurare • Autorizarea ofertei publice de cumparare
Componentele pieţei financiare

PIAŢA FINANCIARĂ

PIAŢA MONETARĂ ŞI PIAŢA PIAŢA DE CAPITAL


VALUTARĂ DE ASIGURĂRI şi CEA IMOBILIARĂ

(pe termen scurt) ≤ 1 an (pe termen lung) > 1 an

Titluri Cash Titluri Cash


monetare financiare
Titluri Titluri

pre
om
isit

An
ori

tre
Ec
on

SEGMENTUL PRIMAR

SEGMENTUL SECUNDAR
Cash Cash
Schema de principiu de organizare a pieţei bursiere naţionale

Parlament

Preşedinte Guvern

COMISIA NAŢIONALĂ
III A VALORILOR MOBILARE

ASOCIAŢIA BURSEI ANSVM


COMITETUL BURSEI COMITETUL DIRECTOR

RBV BVB RASDAQ RI

SOCIETĂŢI DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE


II - tranzacţii cu valori mobiliare
TransfonD SNCDD
- depozite şi deconturi de valori mobiliare
- creditare pentru cumpărare de valori mobiliare etc.
AGENŢI DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE

- Ofertă publică - Ofertă publică


Cenzori de vânzare de cumpărare Consultanţi de
externi - Plasament garantat (de schimb) plasament
- Ordin de vânzare - Ordin
de cumpărare
I

EMITENŢI – VÂNZĂTORI INVESTITORI - CUMPĂRĂTORI


(OFERTA) (CEREREA)
Criterii de performanta pt. admiterea la cota B.V.B.
Nr Criterii de performanţă Categoria I Categoria a II-a
(de bază)
1. Valorile mobiliare trebuie să fie liber transferabile x x
2. Înregistrarea la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare (OEVM) organizat de x x
către CNVM de la BVB şi la Registrul BVB sau la un registru independent
3. Furnizarea de informaţii şi de servicii adecvate actualilor şi potenţialilor deţinători x x
de valori mobiliare
4. Plata comisioanelor bursiere x x
5. Certificarea bilanţului şi contului de profit şi pierderi de către un auditor financiar x x

6. Desfăşurarea unei activităţi lucrative pe o perioadă de minimum trei ani x ─


7. Realizarea de profit x ─
• net în ultimii doi ani de activitate (exclusiv venitul financiar) ─ x
• pe ultimul an sau pe cel puţin doi din ultimii trei ani
8. Management competent şi integru x ─
9. Capitalul social sau media capitalizării bursiere pe ultimele şase luni Minimum Minimum
8 mil. € 2 mil. €
10. Inscrierea acţiunilor: minimum 15% să fie deţinute de cel puţin 1.800 de acţionari x ─
sau minimum-ul de 15% să reprezinte cel puţin 75.000 de acţiuni
11. Inscrierea obligaţiunilor: minimum 30% să fie deţinute de cel puţin 1.000 de x ─
deţinători sau minimul de 30% să reprezinte cel puţin 50.000 de obligaţiuni
12. Numărul de zile încare nu se înregistrează tranzacţii bursiere nu depăşeşte o x x
pătrime din numărul total al zilelor de tranzacţionare din cadrul unui an
calendaristic
Criterii de performanta pt. admiterea la cota
burselor europene
Criterii Euronext (via Paris) London Stock Exchange
1. Capitalizarea bursieră min.700/800 mil.€ (I-er Marche); min.12/15 mil. € (II-min. 700.000£ (circa 1 mil.$)
nd Marche); min.1,5 mil. € (Nouveau Marche)

2. Valori mobiliare libermin.25% (I-er); min.10% + min.4,5 mil.€ titluri oferitemin. 25% din capitalul social
negociabile (difuzate în(II-nd); min. 20% + min.5 mil. € titluri oferite (NM)
public)

3. Activitate economică ultimele trei exerciţii financiare ultimele trei exerciţii financiare
4. Solvabilitate capital de lucru (circulant) suficient pt.
cel puţin 12 luni de la data listării

5. Informarea privind total remuneraţii şi beneficii din ultimul


remunerarea manegerilor an + detalii despre contractele de
servicii pt. manageri

6. Notificarea oricăreiinformarea imediată a intermediarului bursier inclusiv informarea modificării deţinerii


modificări majore care ar de pachete mai mari sau mai mici de
determina o influenţă 10%, 20%, 33%, 50%, 66%
semnificativă asupra
preţului titlului listat

7. Documente de sintezăauditate cf. IFRS auditate cf. UK/US/IAS


contabile
8. Mărimea minimă amin 200.000 € min. 200.000£ (circa 300.000$)
emisiunii de obligaţiuni
admisibile în listă
Societatile si agentiile de valori
mobiliare
• Subscrierea
• Distribuirea (risc al
Modalitati de distribuire:
• cumparare negociata
nedistribuirii) • licitatia ofertelor de
• Consultanta de specialitate cumparare
Costurile intermedierii: • distribuirea pe baza de
• costuri de consultanta comision
• costuri de emisiune • subscrierea asistata
• costuri de subscriere
Cotatia discontinua

• Ordinele “la cursul cel mai bun ⇒ la cursul pietei”


• Ordinele “la curs limitat ⇒ maxim la cumparare
⇒ minim la vanzare”

P1
Vânzător Pret maxim
P2

P3 Marjă P`4
de
P4 negociere P`3

Pret minim P`2


Cumparator
P`1
Cotatia discontinua (continuare)
CEREREA = ∑ OC (BID) OFERTA = ∑ OV (ASK)
CURS BURSIER MINIM
Efectivă Cumulată Cumulată Efectivă
100 buc cel mai bun la –
100 275 100
cumpărare
80 buc 180 40.100 lei/buc. 275 25 buc. 180
60 buc 240 40.000 lei/buc. 250 50 buc. 240

40 buc 280 39.900 lei/buc. 200 75 buc. 200


cel mai bun la
– 280 125 125 buc. 125
vânzare

Curs
bursier
c.m.b.c. Ord. de bursă
executate neexecutate
40.100 OV
40.000
FIXING=40.000
39.900

c.m.b.v. OC

100 240 280 Nr. titluri


Cotatia continua

• B.V.B.: Cotatia continua in timpi diferiti


Ora: 915 -9 30 Ora: 930 Ora: 1430 -1615 Ora: 16 30
Predeschidere Deschiderea Preînchiderea Închiderea
pieţei şedinţei

Introducere Ora: 9 30 -14 30 Introducere


ordine bursă Cotare ordine bursă
continuă

• RASDAQ: Cotatia continua in timp real


Principiul “primul venit, primul servit” (FIFO)
Sistemul ARENA (regului de tranzacţionare electronică)

• orele de operare pe piaţa principală sunt între 10,00 şi 14,30, cu şedinţă de


predeschidere (9,15 – 10,00) şi cu o şedinţă de preînchidere (14,30 – 16);
• ordinea de prioritate a executării ordinelor de bursă (OC şi OV):
– de preţ: cel mai bun la cumpărare (cel mai mare) şi cel mai bun la vânzare (cel mai
mic),
– de sursă a ordinului (de tipul contului) în următoarea succesiune, indiferent de timpul
când ordinul a fost introdus: client, instituţie financiară, pe cont propriu (pro,
house) şi pentru personalul SSIF (staff, insider),
– de termeni, mai întâi ordinele comune (regular, fără restricţii de tranzacţionare) şi
apoi ordinele cu termeni speciali „cu execuţie specială” (totul sau nimic, execuţie
minimă etc.) şi „cu decontare specială” (întârziată, timpurie, cash),
– de timp, după regula „primul venit, primul servit” (FIFO), respectiv ordinul cel mai
devreme introdus în coada ordinelor,
• determinarea ordinelor agresive, cele care declanşează tranzacţia şi primesc cel mai
bun preţ posibil de tranzacţionare. Ordinul agresiv este cel care tocmai s-a introdus
la cotaţie, iar ordinul pasiv este cel precedent, deja introdus;
• determinarea preţului tranzacţiei care va fi egal cu preţul cel mai bun de cumpărare
(maximum) sau de vânzare (minimum) al ordinului pasiv (cu excepţia ordinelor „cross”:
OC şi OV primite de un ASIF pentru acelaşi simbol, titlu şi la acelaşi preţ, care se execută
la cel mai bun preţ al pieţei, stabilit de piaţă).
Sistemul ARENA (cotarea continua a actiunii BT)

Timp de Sursa Suma OC Prioritate PREŢ Prioritate Suma OV Sursa Timp de


intrare = 3300 de preţ de preţ = 3200 intrare
5 PRO 200 1 4,03
la piaţă

7 STAFF 350 2 4,02

9 CLIENT 600 3 4,02 1000 CLIENT 4

10 CLIENT 1050 4 4,01 5 650 CLIENT 1


4,00 4 600 PRO 3

2 INST FIN 1100 5 3,99 3 450 CLIENT 6

3,99 2 300 INST FIN 11

3,98 1 200 STAFF 8


la piaţă
Sistemul ARENA (cotarea continua a actiunii BT)

Tranzacţia nr. 1, la cel mai bun preţ = (ASK)3,98/4,03(BID)


(8) OV STAFF = 200 @ la piaţă (4,03)*) Ordin Agresiv
(5) OC PRO = 200 @ la piaţă (3,98)* ) Ordin Pasiv
OC PRO = 200 = OV STAFF @ 3,98 lei/buc.
*) In timpul tranzacţiei continue, dacă există preţuri pe ambele părţi ale pieţei (ASK
şi BID), preţul limită al ordinului ”la piaţă” este egal cu cel mai bun preţ de pe
partea opusă introduceii. Prioritatea de preţ de pe aceeaşi parte a pieţei
determină care ordin este agresiv. Apoi este folosită prioritatea FIFO, în cadrul
aceluiaşi nivel de preţ, pentru determinarea ordinului agresiv.
Tranzacţia nr. 2, la cel mai bun preţ = 3,99/4,02
(7) OV CLIENT = 600 @ 4,02 A
(6) OC CLIENT = 450 @ 3,99 P
OC CL = 450 = OV CL @ 3,99 lei/buc. . . .
Doua Principii in Finante

Un LEU astazi este mai valoros decat un LEU maine


Un LEU cert este mai valoros decat un LEU incert

E(R) s
S
OC
OG
CT π
Rf

Risc
k = E(R)i = Rf + π
Rf = Rr + π inflatie
π = π insolvabilitate + π maturitate + π liq
AVERAGE RETURNS AND STANDARD DEVIATIONS
1926 - 1997

Average
Average Average
Average Average
Average Standard
Standard
nominal
nominal real
real risk
risk deviation
deviationPortfolio
Portfolio
return
return return
return premium
premium of returns
of returns
Treasury
Treasurybills
bills 3.8%
3.8% 0.7%
0.7% 00%% 3.3%
3.3%
Government
Governmentbondsbonds 5.6
5.6 2.6
2.6 1.8
1.8 8.7
8.7
Corporate
Corporatebonds
bonds 6.1
6.1 33 2.3
2.3 8.3
8.3
Common
Commonstocks
stocks 13.0
13.0 9.7
9.7 9.2
9.220.2
20.2
Small-firm
Small-firmstocks
stocks 17.7
17.714.2
14.2 13.9
13.9 34.3
34.3
Source: Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: 1998
Source: Stocks,
Yearbook, Bonds,Associates,
Ibbotson Bills, and Inflation:
Chicago,1998
1998
Yearbook, Ibbotson Associates, Chicago, 1998
Annual Returns on Investments in:
Year T.Bills T.Bonds Stocks
1928 3,08% 0,84% 43,81% Returns on S&P 500
1929 3,16 4,20 -8,30
1930 4,55 4,54 -25,12
...
2003 1,80 0,38 28,41
2004 2,18 4,49 10,74

Arithmetic Average / Std. Deviation Risk Premium


T.Bills T.Bonds Stocks Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds
1928-2004 3,88% 5,27% 11,81% 7,92% 6,53%
3,13% 7,58% 20,15%
1964-2004 5,99% 7,47% 11,81% 5,82% 4,34%
2,71% 9,45% 16,5%
1994-2004 4,10% 6,88% 12,70% 8,60% 5,82%
1,58% 10,22% 20,15%
Implied Premium versus Riskfree Rate
25,00%

Expected Return on Stocks = T.Bond Rate + Equity Risk Premium

20,00%

ERP
15,00%

10,00%

5,00%
T. Bond Rate

0,00%
61

69

83

87

91

93

95

99
63

65

67

71

73

75

77

79

81

85

89

97

01

03
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20
T.Bond Rate Implied Premium (FCFE)
Structura la termen a ratelor de dobanda

Rata
dobanzii
(in %) Februarie 1993 = inflaţie mare

20 Structura inversata

15 Curba plata
Iunie 1997 = stabilitate
10
Curba crescatoare
5
Martie 1995 = încurajare economic
ă

5 10 15 20 Maturitate (in ani)


Structura la termen a ratelor de dobanda
(continuare)

• Teoria Anticiparilor Omogene (I. Fisher)

(1 + 0k2)2 = (1 + 0k1)(1 + 1k2)

T
(1+ 0 k T ) = Π (1+ t −1 k t )
T
t =1

T
0 kT = T Π (1+ t −1 k t ) − 1
t =1
Structura la termen a ratelor de dobanda
(continuare)

• Teoria Preferintei pentru Lichiditate (J.R. Hicks)


Preferinta pentru investitii pe termen scurt → la termen lung: prima de risc
de lichiditate

11 11 + 100 9,5 + 100


V0,2 = + = 102,62 V0,1 = = 100
1 + 0,095 1,095 2 1 + 0,95

11 11 + 100 12,52 + 100


V0,2 = + = 97,45 V1,2 = = 100
1 + 0,1252 1,1252 2
1 + 0,1252
Prima de risc suplimentar de lichiditate = 1,5%

 Teoria Segmentarii Pietei (J. Culberston)


Piata financiara este segmentata in piete de
maturitati diferite