Sunteți pe pagina 1din 69

METODE DE

RECUPERARE A
CREANELOR
VALERIA NISTOR,

TIPURI DE CREANE
CREANELE
FISCALE: creane
rezultate din raporturi
juridice fiscale prin
care o companie are
de recuperat sume de
la bugetul de stat sau
prin care statul are de
recuperat impozite,
taxe sau contributii
sociale

CREANE
COMERCIALE:
creane rezultate din
desfurarea
activitii comerciale,
care, de regul, nu
sunt garantate

Recuperarea creantelor fiscale de


catre institutiile statului:

Incasare (plata voluntar)


Compensare
Executare silita
Scutire
Anulare
Prescriptie
Cesiune de creane
Dare n plat

Studiu de caz (plata):


Societatea X plateste beneficiaza de prevederile OUG
nr. 92/2009 (amanare la plata pe 6 luni) si are obligatii
de plata pentru 20 decembrie 2009. Ordinul de plata
este emis electronic prin Multicash (sistem de plata online) in data de 18 decembrie 2009, dar din cauza unor
probleme tehnice, serverul nu confirma plata.
Reprezentantul societatii X nu verifica platile
confirmate si in data de 22 decembrie 2009, cu ocazia
verificarii soldului din cont constata ca banii nu au iesit
din cont deoarece ordinul de plata a ramas in server.
In opinia ANAF inlesnirea la plata este pierduta,
deoarece data platii este data debitarii contului
contribuabilului, cu conditia creditarii contului bugetar
corespunzator.

Studiu de caz Compensare:


Societatea A are o datorie la bugetul de stat rezultata dintr-un act
de control (decizia de impunere). Decizia de impunere a fost
contestata in contencios administrativ si a fost suspendata, pana
la solutionarea irevocabila a litigiului. In afara de aceasta datorie,
societatea A are de plata contributii sociale, in data de 25 ianuarie
2009.
Societatea A are de primit sume de la buget ca urmare a unei plati
eronate efectuate in decembrie 2008 (ordinul de plata a fost
completat cu o suma de 10 ori mai mare decat cea datorata)
Societatea A a solicitat in data de 25 ianuarie 2009 efectuarea
compensarii sumelor de restituit cu sumele aferente contributiilor
sociale. Organul fiscal a stins si sumele aflate in litigiu.
Instanta a desfiintat decizia de compensare a ANAF, pe motiv ca
a stins o datorie stabilita printr-un act administrativ fiscal
suspendat cu totul la executare, nu numai ca executare silita.

Studiu de caz Executare silita:


ANAF incepe executarea silita prin poprire bancara impotriva
contribuabilului Y. data la care se transmite infiintarea popririi este
aceeasi cu data la care se trimite catre contribuabil titlul executoriu
si somatia. Banca plateste sumele mentionate in titlu executoriu.
Contribuabilul Y face contestatie la executare si invoca:
- Decizia de impunere nu i-a fost comunicata (ANAF spune ca a
comunicat-o prin publicitate pe pagina de Internet)
- Suma din decizia de impunere este de 7 ori mai mica decat cea din
titlul executoriu (ANAF mentioneaza ca diferenta este reprezentata
de accesorii) si pentru diferenta nu exista decizii de impunere
(tritluri de creanta)
- Presupusul titlu executoriu nu este nici semnat, nici stampilat
- Potrivit CPF titlul de creanta (decizia de impunere) se transforma in
titlu executoriu daca nu este achitat la termen si prin urmare nu este
legala demararea executarii sile pe baza unei hartii numita titlu
executoriu, fara sa existe un titlu de creanta.
Instanta a admis contestatia la executare si a dispus restituirea sumelor.

Recuperarea sumelor datorate de


stat:

Restituire
Rambursare
Compensare
Executare silit
Cesiune de creane

Restituirea i rambursarea:

cele platite fara existenta unui titlu de creanta;


cele platite in plus fata de obligatia fiscala;
cele platite ca urmare a unei erori de calcul;
cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale;
cele de rambursat de la bugetul de stat;
cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor
organe competente potrivit legii;
cele ramase dupa efectuarea distribuirii ca urmare a executarii
silite;
cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din
retinerile prin poprire, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti
prin care se dispune desfiintarea executarii silite.
Daca debitorul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele se vor
restitui numai dupa efectuarea compensarii.

Compensarea:
Prin compensare se sting creantele administrate de ANAF cu
creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de
restituit de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume,
cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de
creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel.
Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea
debitorului sau inainte de restituirea ori rambursarea sumelor
cuvenite acestuia, dupa caz. Dispozitiile privind ordinea
stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator.
Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cate
ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia
sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata
fara optiune de rambursare.

Majorri de ntrziere n cazul


compensrii
pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la
organul competent a cererii de compensare;
pentru compensarile din oficiu, data stingerii este data
inregistrarii operatiei de compensare de catre unitatea de
trezorerie teritoriala, conform notei de compensare intocmite de
catre organul competent;
pentru compensarile efectuate ca urmare a unei cereri de
restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data
stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de
restituire.
In cazul in care in urma exercitarii controlului sau analizarii cererii
de compensare s-a stabilit ca suma ce urmeaza a se compensa
este mai mica decat suma cuprinsa in cererea de compensare,
majorarile de intarziere se recalculeaza pentru diferenta ramasa
de la data inregistrarii cererii de compensare.

Studiu de caz compensarea:


Societatea X are o datorie la bugetul de stat rezultata dintr-un act de
control (decizia de impunere) care stabileste TVA de plata. Decizia de
impunere a fost contestata in contencios administrativ, dar societatea a
renuntat la cererea de suspendare. In afara de aceasta datorie,
societatea A are de plata accize si impozite cu retinere la sursa, in data
de 25 noiembrie 2008.
Societatea X a formulat o cerere de rambursare la buget pentru TVA-ul
aferent lunilor august si septembrie 2008.
Societatea X a solicitat in luna decembrie 2008 efectuarea compensarii
sumelor de restituit cu sumele de plata. Organul fiscal a stins si sumele
aflate in litigiu, motivand ca nu exista o suspendare a actului
administrativ.
Instanta mentinut decizia de compensare a ANAF, pe motiv ca
societatea nu a solicitat suspendarea actului administrativ fiscal.
Societatea a atacat toate actele emise de ANAF. Litigiile sunt in
continuare pe rol.

Executarea silit a statului:


Art. 139 CPF: Impozitele, taxele, contributiile si
orice alte venituri ale bugetului general
consolidat nu pot fi urmarite de niciun creditor
pentru nicio categorie de creante in cadrul
procedurii de executare silita
OG 22/2002 reguli de executarea silit a
instituiilor publice

OG 22/2002:
Creanele stabilite prin titluri executorii n sarcina instituiilor
publice se achit din sumele aprobate prin bugetele acestora, de
la titlurile de cheltuieli la care se ncadreaz obligaia de plat
respectiv.
Dac executarea creanei stabilite prin titluri executorii nu ncepe
din cauza lipsei de fonduri, instituia debitoare este obligat ca, n
termen de 6 luni, s fac demersurile necesare pentru a-i
ndeplini obligaia de plat. Acest termen curge de la data la care
debitorul a primit somaia de plat comunicat de organul
competent de executare, la cererea creditorului.
In cazul n care instituiile publice nu i ndeplinesc obligaia de
plat n termenul de 6 luni, creditorul va putea solicita efectuarea
executrii silite potrivit Codului de procedur civil i/sau
potrivit altor dispoziii legale aplicabile n materie.

Cesiunea dreptului de recuperare a


sumelor de la buget:
Creantele principale sau accesorii privind drepturi de
rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum
si sumele afectate garantarii executarii unei obligatii
fiscale pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor potrivit
legii.
Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal
competent numai de la data la care aceasta i-a fost
notificata.
Desfiintarea cesiunii sau constatarea nulitatii acesteia
ulterior stingerii obligatiei fiscale nu este opozabila
organului fiscal.

Modaliti de recuperare a creanelor


comerciale:
-

Negocierea
Aplicarea clauzelor contractuale
Medierea
Concilierea prealabil unui litigiu
Executarea silit (dac exist un titlu
executoriu)
Somaia la plat
Ordonana la plat
Procedura european a somaiei la plat
Concordatul preventiv
Insolvena

NEGOCIEREA:

Metod non-conflictual
Fr intermediari
Cheltuieli de recuperare reduse
anse de reuit mai mari

Aplicarea clauzelor contractuale


- vanzare cu clauza de transfer al
dreptului de proprietate la data plii
integrale a preului,
- prestare servicii cu clauza de retenie
a bunului,
- clauz privind transferul dreptului de
proprietate asupra unui anumit bun n
caz de neexecutare.

Medierea:
Legea 192/2006:
o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe
cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane
specializate n calitate de mediator, n conditii de
neutralitate, impartialitate si confidentialitate.
se bazeaza pe ncrederea pe care partile o acorda
mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile
dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea
conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc
convenabile, eficiente si durabile.
rar utilizat, dei hotrrea de expedient pronunat de
mediator prezint avantajul de a avea valoarea unui titlu
executoriu

Concilierea prealabil / direct:


Art. 720 indice 1 din Codul de procedur civil
- O faz prealabil obligatorie declansrii unui litigiu n materie comercial,
evaluabile n bani.
- n scopul concilierii directe, reclamantul va convoca partea advers,
comunicndu-i n scris preteniile sale i temeiul lor legal, precum i toate actele
doveditoare pe care se sprijin acestea. Convocarea se va face prin scrisoare
recomandat cu dovad de primire, prin telegram, telex, fax sau orice alt mijloc
de comunicare care asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii
acestuia. Convocarea se poate face i prin nmnarea nscrisurilor sub semntur
de primire.
- Data convocrii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data
primirii actelor comunicate.
- Rezultatul concilierii se va consemna ntr-un nscris cu artarea preteniilor
reciproce referitoare la obiectul litigiului i a punctului de vedere al fiecrei pri.
- nscrisul despre rezultatul concilierii ori, n cazul n care prtul nu a dat curs
convocrii, dovada c de la data primirii acestei convocri au trecut 30 de zile, se
anexeaz la cererea de chemare n judecat.
- Fa de aceast modalitate de recuperare este de reinut faptul c gradul c nu
prezint cheltuieli semnificative i c, n fapt, este o form oficial a negocierii

Executarea silit:
Executarea silit este reglementat de Cartea a V-a
din Codul de procedur civil.
Una din condiiile eseniale pentru efectuarea
executrii silite este deinerea unui titlu
executoriu.
Executarea silit se efectueaz de un executor
judectoresc. Modalitile de executare silit sunt
variate i gradul de recuperare al creanei difer,
de la caz la caz.

Titluri executorii n raporturile


juridice comerciale:
-

Hotrrile judectoreti
Efectele de comer (cambie, bilet la ordin, cec)
Contractul de credit bancar
Contractul autentificat de notar prin care se
atest o crean bneasc
- Contractul de asisten juridic
- Contractul de mediere, n ceea ce privete
onorariul mediatorului
- Hotrrea de expedient care consfinete
hotrrea prilor aflate n litigiu

Somaia la plat:
Temei legal: OG nr. 5/2001: creditorul care are o
crean constnd ntr-o sum de bani cert,
lichid i exigibil, constatat printr-un nscris
sau orice alt act sau document recunoscut sau
acceptat de debitor poate cere tribunalului s
emit o somaie n care debitorul s fie obligat
s i achite datoria n termen de 10 zile de la
primirea somaiei.
n caz contrar somaia devine titlu executoriu.
ntre 90-97% soluii de respingere pentru c nu
este o crean fr discuii.

Ordonana la plat:
Temei legal: OUG nr. 119/2007 i Directiva
2000/35/CE
Recuperarea creantelor certe, lichide si exigibile
ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de
bani care rezulta din contracte comerciale.
Contract comercial = contractul incheiat intre
comercianti ori intre acestia si o autoritate
contractanta, avnd ca obiect furnizarea unor
bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret
constnd intr-o suma de bani

Diferene ntre somaia la plat


i ordonana la plat:
- Ordonana la plat se aplic numai n raporturi
juridice comerciale
- n cazul ordonanei la plata nu este obligatorie
procedura de conciliere prealabil reglementat
de art. 7201 din CPC
- Daca debitorul nu formuleaz ntmpinare n
cazul ordonanei la plat, este deczut din
dreptul de a se mai apra (este echivalent cu
recunoaterea)
- Ordonana la plat este titlu executoriu
- n cazul ordonanei la plat se poate stabili liber
rata dobnzii

Concordatul preventiv:
o variant a procedurii insolvenei, mai puin
drastic n ceea ce privete activitatea desfurat
de comerciant i care ofer posibilitatea
negocierii cuantumului creanelor, inclusiv a
acordrii de faciliti fiscale.

Ultima soluie de recuperare a


creanelor, INSOLVENA:
PROCEDURA CONCURSUALA DE
RECUPERARE FORTATA A
CREANTELOR DE LA UN DEBITOR
AFLAT N SITUAIA DE A NU FACE
FA DATORIILOR SALE, SUB
SUPRAVEGHEREA UNUI JUDECATOR
SINDIC

Definiia neoficial a insolvenei:


= eecul n afaceri
= starea pe care ntreprinztorul ar fi trebuit,
dar nu a putut, s o evite
= modul n care legea i tribunalul
organizeaz eecul n afaceri

Insolventa
este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizeaza prin insuficienta fondurilor
banesti disponibile pentru plata datoriilor
exigibile:
- insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci
cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta,
nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi
creditori
- insolventa este iminenta atunci cand se
dovedeste ca debitorul nu va putea plati la
scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile
banesti disponibile la data scadentei

EVOLUTIA NUMARULUI
DOSARELOR DE INSOLVENTA:
51000

60000
50000
40000
30000
20000

16319

21349

29893

10000
0
NUMAR DOSARE IN CARE ORGANELE
FISCALE AU CALITATEA DE
CREDITOR

Dec-06
Dec-07
Dec-08
Dec-09

Gradul de recuperare a creanelor n


procedura insolvenei:
2008:
Creditorii bugetari
11,6%
Creditorii chirografari
1%

2009:
Creditorii bugetari
2,8%
Creditorii chirografari
0,2%

FAZELE PROCEDURII
INSOLVENTEI
Perioada de observatie - de la deschiderea procedurii (T0)
pana la:
- Conformarea unui plan de reorganizare (T1)
- Intrarea n procedura falimentului (T2)
Reorganizare deladataconfirmriiplanuluidereorganizare
(T1),pnla:
- nchidereaproceduriiinsolveneicaurmareandeplinirii
planului de reorganizare (T3)(intrncircuituleconomic
normal)
- Intrarea n procedura falimentului (T2)pentrucproduce
pierderiinuindeplineteplanuldereorganizare
Faliment (deladatapronunriihotrriideintrarenfaliment
- T2 pnlahotrreadenchidereaprocedurii- T3)
nchiderea procedurii T3 (prinhotrrejudectoreasc)
Radierea debitorului T FINAL

VOTUL PLANULUI DE
REORGANIZARE N PREZENT:
Fiecarecreanbeneficiazdeundreptdevot,pecare
titularulacesteialexercitncategoriadecreanedin
carefacepartecreanarespectiv.
Categoriiledistinctedecreane,carevoteazseparat:
a)creditoriicucreanegarantate;
b) creditorii bugetari;
c) creditorii chirografari care au calitatea de furnizori care
nupotfinlocuii;
d)ceilalicreditorichirografari.
Unplanvafisocotitacceptatdeocategoriedecreane
dacncategoriarespectivplanulesteacceptatdeo
majoritateabsolutdinvaloareacreanelordinacea
categorie.

Tipuri de creditori n procedura


insolvenei:
- Creditorii garantai
- Creditorii bugetari (ANAF, primrii, AVAS,
etc.)
- Salariaii (toate persoanele fizice ce au de
recuperat creane salariale)
- Creditorii chirografari (toi ceilali creditori)

Creditorii garantai se refer numai la


garaniile reale:
Ipoteca (garanie real constituit asupra unui
bun imobil care d un drept de preferin
creditorului n favoarea cruia este instituit)
Garania real mobiliar (deosebirile ntre cele
cu caracter comercial i cele cu caracter civil)
Dreptul de retenie (condiia publicitii)
Privilegiile (practica instanelor): privilegiul
locatorului unui imobil, privilegiul
transportatorului, privilegiul vnztorului pentru
preul nencasat pe un imobil, privilegiul
arhitectului, etc.

CONFIRMAREA PLANULUI DE
REORGANIZAREJUDICIAR:
celpuinjumtateplusunadintrecategoriilede
creaneacceptsausuntsocotitecaccept
planul,cucondiiacaminimumunadintre
categoriiledefavorizatesaccepteplanul;
ncazulncaresuntdoardoucategorii,planul
seconsideracceptatncazulncarecategoria
cuvaloareatotalceamaimareacreanelora
acceptat planul;
fiecarecategoriedefavorizatdecreanecarea
respinsplanulvafisupusunuitratamentcorect
iechitabilprinplan.

Reorganizarea:
restructurarea si continuarea activitatii
debitorului,
lichidarea unor bunuri din averea acestuia,
o combinatie a celor doua variante de
reorganizare(restructurareilichidare
parial).

Administratorul special:
Dupa deschiderea procedurii, adunarea
generala a actionarilor/asociatilor
debitorului persoana juridica va desemna,
pe cheltuiala acestora, un reprezentant,
persoana fizica sau juridica, administrator
special, care sa reprezinte interesele
societatii si ale acestora si sa participe la
procedura, pe seama debitorului

Organelestatutarepotalegespstrezen
aceastpoziieunuldintreadministratorii
existenisausnumeascunadministrator
specializatnconducereansituaiidecriz.
Alegerea unui administrator special
experimentatestefoarteimportantmaialesn
situaiancaredebitoruldoretespropuni
sdesfoareunplandereorganizare.
n fazele procedurii n care i este ridicat
debitorului dreptul de administrare,
administratorul special va avea rolul de a
reprezentanprocedurinteresul
asociailor/acionarilordebitorului.

Administratorul judiciar:
persoana fizica sau juridica, practician in
insolventa, autorizat in conditiile legii,
desemnat sa exercite atributiile prevazute
la art. 20 din Legea nr. 85/ 2006 in
perioada de observatie si pe durata
procedurii de reorganizare

Lichidatorul:
persoana fizica sau juridica, practician in
insolventa, autorizat in conditiile legii,
desemnata sa conduca activitatea
debitorului si sa exercite atributiile
prevazute la art. 25 din Legea nr. 85/2006
in cadrul procedurii falimentului, atat in
procedura generala, cat si in cea
simplificata

RAPOARTELE LUNARE ALE


ADMINISTRATORULUI JUDICIAR:
=principalulinstrumentdemonitorizaredectreinstani
comitetulcreditoriloraactivitiipracticianuluininsolvenpe
parcursul procedurii.
Raportullunardeactivitateserveteurmtoarelorscopuri
principale:
Posibilitateaverificriidectrejudectorul-sindicidectre
Comitetulcreditorilorancasriloriaplilorefectuaten
lunarespectiv
Verificareadectrejudectorul-sindicidectreComitetul
creditorilor a ndeplinirii obiectivelor propuse prin planul de
reorganizare
Verificareadectrejudectorul-sindicidectreComitetul
creditoriloraderulriiactivitilordelichidarenfaliment
PunerealadispoziiaComitetuluicreditoriloria
judectorului-sindic a actelor care au stat la baza ncheierii
tuturortranzaciilor

RAPOARTELE TRIMESTRIALE ALE


ADMINISTRATORULUI SPECIAL:
situaiafinanciaradebitorului,
modul n care pe parcursul perioadei analizate
acesta a respectat prevederile planului de
reorganizare,
motivuleventualelorabateriimsurileceaufost
luate pentru prentmpinarea efectelor negative,
modulncaredebitorulaefectuatplictre
creditori,curespectareaProgramuluidePlata
Creanelor.
sumele datorate administratorului judiciar

RAPORTULUI DE DISTRIBUIRE:

Considerente generale - o prezentare a cadrului general de realizare


a distribuirii.
Considerente specifice - o prezentare a cadrului specific al
distribuiriiceserealizeaz,respectivoprezentareamotivelori
criteriiloravutenvedereicarestaulabazarealizriidistribuirii,un
inventaralprincipalelorreperealelichidrii.
Disponibiliti,ncasriipli untablousuccintalncasrilori
plilorefectuatencadrulproceduriidelichidare,precumi
disponibilitiledecaredispunedebitorulladataefecturii
distribuirii.
Obligaiicurenteneachitate cuantificarea sumelor necesare a fi
constituitedreptrezervedindisponibilitiledebitoruluiatuncicnd
sestabiletevaloareasumeicepoatefidistribuit.
Plata sumelor distribuite creditorilor conform distribuirilor
precedente.
Planul de distribuire o succesiune de tablouri ntocmite astfel
nctsasigureprezentareantr-omanierctmaitransparenta
evoluieitabeluluidecreane,respectivaoperaiunilorefectuate
asupratabeluluidecreane.
Termenul,condiiileimodalitateadeplatasumelordistribuite
calendaruldeefectuareaplilor.

PLANUL DE DISTRIBUIRE:
Tabeluldefinitivdecreane
Tabelul creditorilor ajustriadusetabelului
definitivdecreane
Tabelul creditorilor sumedistribuitepnla
data prezentei distribuiri
Tabelul creditorilor sumermasedup
ajustareatabeluluidefinitividistribuirile
efectuatepnlaaceastdistribuire
Tabelul creditorilor sume distribuite n prezenta
distribuire
Tabelul creditorilor sumermasedup
efectuarea acestei distribuiri

ORDINEA DE STINGERE:
taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente
procedurii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
conservareaiadministrareabunurilordin
avereadebitorului,precumiplata
remuneraiilorpersoanelorangajate(raportde
distribuieasumelor);
creaneleizvortedinraportuldemunc;
creanelereprezentndcreditele,cudobnzilei
cheltuielileaferente,acordatedeinstituiide
creditdupdeschidereaprocedurii,precumi
creanelerezultnddincontinuareaactivitii
debitoruluidupdeschidereaprocedurii;
creanelebugetare;

creanelereprezentndsumeledatoratedectre
debitorunorteri,nbazaunorobligaiidentreinere,
alocaiipentruminorisaudeplataunorsume
periodicedestinateasigurriimijloacelordeexisten;
creanelereprezentndsumelestabilitedejudectorulsindicpentruntreinereadebitoruluiiafamilieisale,
dacacestaestepersoanfizic;
creanelereprezentndcreditebancare,cucheltuielile
idobnzileaferente,celerezultatedinlivrride
produse,prestrideserviciisaualtelucrri,precumi
din chirii;
altecreanechirografare;
creanelesubordonate(crediteleacordatepersoanei
juridicedebitoaredectreunasociatsauacionar,
creaneleizvornddinactecutitlugratuit)

INCOMPATIBILITILE
PRACTICIANULUININSOLVEN:
Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar/lichidator
aluneipersoanejuridicepracticianulninsolvencarea
avut ntr-operioadde2 anianterioardateipronunrii
hotrriidedeschidereaprocedurii/denumirecalitatea
de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert
contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator,
conciliator, expert judiciar al acelei persoane juridice.
Nupoatefinumitncalitatedepracticianninsolven
laopersoanjuridicpersoanacareadeinutcalitatea
deadministrator,asociat,acionar,directorsaumembru
nconsiliuldeadministraieorialtefunciisaupoziii
similarelaaceapersoanjuridic.
Practicianulninsolvennupoateficoncomitent
administratorjudiciarsaulichidatoralunuidebitorial
creditorului acestuia.

CONFLICTELE DE INTERESE ALE


PRACTICIENILORNINSOLVEN:
=stareancareseaflmembrulUniuniicareare
uninterespersonal,denaturpatrimonialsau
nepatrimonial,carearputeainfluena
imparialitateaiobiectivitateaactivitiisalen
evaluarea,realizareairaportareaatribuiilorce
i revin
MembriiUniuniiauobligaiasseabindela
oricefeldeconflictdeintereseiscomunice
instanelor,ncazulncareaufostnumii,cnu
ipotndepliniobligaiiledincauzaacestui
conflict, solicitnd nlocuirea.

Falimentul:
= procedura de insolventa concursuala
colectiva si egalitara care se aplica
debitorului in vederea lichidarii averii
acestuia pentru acoperirea pasivului,
fiind urmata de radierea debitorului
din registrul in care este inmatriculat.

Efectele deschiderii procedurii


asupracreanelor:
Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice
fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va
putea fi adaugata creantelor nascute anterior
datei deschiderii procedurii.
In cazul in care se confirma un plan de
reorganizare, dobanzile, majorarile ori
penalitatile de orice fel sau cheltuielile accesorii
la obligatiile nascute ulterior datei deschiderii
procedurii generale se achita in conformitate cu
actele din care rezulta si cu prevederile
programului de plati.

EFECTELE ASUPRA
SALARIAILORNPROCEDURA
SIMPLIFICAT:
nprocedurasimplificatdefaliment,
desfacerea contractelor individuale de
muncsevafacenregimdeurgen,cu
respectarea preavizului de 15 zile,darfr
a parcurge procedura de concediere
colectiv,respectndastfelprincipiul
celeritiicareguverneazntreaga
procedursimplificat.

Rspundereamembrilororganelor
de conducere:
La cererea administratorului judiciar sau a
lichidatorului,judectorul-sindic poate dispune
caoparteapasivuluidebitorului,persoan
juridic,ajunsnstaredeinsolven,sfie
suportatdemembriiorganelorde
supravegheredincadrulsocietiisaude
conducere,precumideoricealtpersoan
careacauzatstareadeinsolvenadebitorului,
pentrusvrireaanumitorfapte.
Antrenarearspunderiicivilenunlturaplicarea
legii penale pentru faptele care constituie
infraciuni

Situaiincaresepoatecere
atragerearspunderii:
au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice n folosul
propriu sau n cel al unei alte persoane;
aufcutactedecomerninterespersonal,subacoperirea
persoanei juridice;
audispus,ninterespersonal,continuareauneiactiviticare
ducea,nmodvdit,persoanajuridiclancetareadepli;
auinutocontabilitatefictiv,aufcutsdisparunele
documentecontabilesaunuauinutcontabilitatean
conformitate cu legea;
au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice
oriaumritnmodfictivpasivulacesteia;
aufolositmijloaceruintoarepentruaprocurapersoaneijuridice
fonduri,nscopulntrzieriincetriidepli;
nlunaprecedentncetriiplilor,aupltitsauaudispussse
plteasccupreferinunuicreditor,ndaunacelorlalicreditori.

Comitetulcreditorilorpoatecerejudectorului-sindicsfie
autorizatsintroducaciuneanatragerearspunderii,
dacadministratoruljudiciarsaulichidatorulaomiss
indice,nraportulsuasupracauzelorinsolvenei,
persoaneleculpabiledestareadeinsolvena
patrimoniuluidebitoruluipersoanjuridicoridacacestaa
omissformulezeaciuneairspundereaameninsse
prescrie.
ncazdepluralitate,rspundereaestesolidar,cucondiiaca
apariiastriideinsolvensfiecontemporansau
anterioarperioadeidetimpncarei-au exercitat
mandatulorincareaudeinutpoziiacarearfipututcauza
insolvena.
Persoanelencauzsepotapradesolidaritatedac,n
organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, sauopuslaacteleorifaptelecareaucauzatinsolvenasau
aulipsitdelaluareadeciziilorcareaucauzatinsolvenai
aufcutsseconsemneze,ulteriorluriideciziei,opoziia
lor la aceste decizii.

Aciuneanatragerearspunderiiseprescrientermende
3 anideladatalacareafostcunoscutsautrebuia
cunoscutpersoanacareacauzatapariiastriide
insolven,darnumaidevremede2 ani de la data
hotrriidedeschidereaprocedurii.
Sumeleobinutevorintranavereadebitoruluiivorfi
destinate,ncazdereorganizare,completriifondurilor
necesarecontinuriiactivitiidebitorului,iarncazde
faliment, acoperirii pasivului.
Odatcucerereadeatragerearspunderii,administratorul
judiciarsaulichidatorulori,dupcaz,comitetul
creditorilorvaputeacerejudectorului-sindicsinstituie
msuriasigurtoriiasuprabunurilordinaverea
persoanelorurmrite,cufixareauneicauiunide10%
dinvaloareapreteniiloresteobligatorie.
Cerereademsuriasigurtoriipoatefiformulatiulterior
introduceriiaciuniicivile.

JURISPRUDEN:
Rmnereanpasivitateaadministratoruluin
efectuareapliiuneidatoriinupoateficonceputca
folosireaunormijloaceruintoaredesusinerea
activitiisocietii,primafaptavnduncaracteromisiv,
acruiconsecinunicestemrireapasivelor,ntimp
cenaccepiuneaart.137alin.(1)lit.f)dinLegeanr.
64/1995,republicat,faptapresupuneexclusivaciuni,
antamareaunoractivitinoinsarcinasocietii,
contractareaunorraporturijuridicenoincondiii
dezavantajoaseidiscrepanefadecondiiiapreciate
normalenactivitateacivilieconomicaacelei
societi(DECIZIECOMERCIALNr.2714/Rdin3
noiembrie 2006 CAB).

EXECUTAREASILIT:
Executareasilitmpotrivapersoanelorpentru
care s-adispusatragerearspunderiicivilese
efectueazdectreexecutoruljudectoresc,
conformCoduluideprocedurcivilsaude
organulfiscalconformCoduluideprocedur
fiscal.
Dupnchidereaproceduriifalimentului,sumele
rezultatedinexecutareasilitvorfirepartizate
dectreexecutoruljudectoresc/executorul
bugetar, n conformitate cu prevederile prezentei
legi, n temeiul tabelului definitiv consolidat de
creanepusladispoziiasadectrelichidator.

NCHIDEREA PROCEDURII:
noricestadiualprocedurii(insolven,
reorganizare,faliment),dacseconstatcnu
existbunurinavereadebitoruluioricacestea
sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile
administrativeiniciuncreditornuseofers
avansezesumelecorespunztoare,judectorulsindicvaputeadaosentindenchiderea
procedurii,princaresedispuneiradierea
debitorului din registrul n care este nmatriculat.
- PENTRUEVITAREATERGIVERSRILOR

nchiderea procedurii de
reorganizare:
Oprocedurdereorganizareprin
continuareaactivitiisaulichidarepe
bazdeplanvafinchis,prinsentin,n
urmandepliniriituturorobligaiilordeplat
asumate n planul confirmat
Dacoprocedurncepecareorganizare,
dar apoi devine faliment, aceasta va fi
nchispotrivitregulilorprevzutepentru
faliment

nchiderea procedurii de faliment:


Oprocedurdefalimentvafinchisatuncicnd
judectorul-sindic a aprobat raportul final, cnd
toate fondurile sau bunurile din averea
debitoruluiaufostdistribuiteicndfondurile
nereclamateaufostdepuselabanc.
nurmauneicererialichidatorului,judectorulsindicvapronunaosentin,nchiznd
procedura, iar n cazul persoanelor juridice
dispunndiradiereaacestora.

Daccreaneleaufostcompletacoperiteprindistribuirile
fcute,judectorul-sindicvapronunaosentinde
nchidereaproceduriifalimentuluiideradierea
debitorului din registrul n care este nmatriculat:
chiarnaintecabunuriledinavereadebitoruluisfifost
lichidatenntregime,ncazulncaretoiasociaii
persoaneijuridicesaupersoanafizic,dupcaz,solicit
acest lucru n termen de 30 de zile de la notificarea
lichidatoruluifcutadministratoruluispecial,urmndca
bunurilestreacnproprietateaindiviza
asociailor/acionarilor,corespunztorcotelorde
participare la capitalul social;
n toate celelalte cazuri, procedura se nchide numai
duplichidareacompletaactivului,eventualelesume
reziduale ultimei distribuiri urmnd a fi depuse ntr-un
contladispoziiaasociailorsaupersoaneifizice,dup
caz.

Sentinadenchidereaproceduriivafinotificat
dejudectorul-sindicdirecieiteritorialea
finanelorpubliceioficiuluiregistrului
comeruluisau,dupcaz,registruluisocietilor
agricole unde debitorul este nmatriculat, pentru
efectuareameniunii.
Prinnchidereaprocedurii,judectorul-sindic,
administratorul/lichidatorulitoatepersoanele
care i-auasistatsuntdescrcaideorice
ndatoririsauresponsabiliticuprivirela
procedur,debitoriaverealui,creditori,titulari
degaranii,acionarisauasociai

ACTE CE TREBUIE PREZENTATE


CU OCAZIA NCHIDERII
PROCEDURII FALIMENTULUI:
Raportul privind nchiderea procedurii;
Raportul final de activitate
Situaiilefinanciarefinale

RAPORTUL PRIVIND
NCHIDEREA PROCEDURII:
Utilizareasumelorrmasencontuldelichidareacror
distribuirectrecreditorinuestejustificatdin
considerente de ordin pragmatic (sume mici comparativ
cucosturiledealocareiplat).
Utilizareasumelordistribuiteinepltitecreditorilordin
considerente obiective (neidentificarea creditorilor, lipsa
de interes a creditorilor, costuri n excesul acestor sume
etc.).
Gestiuneaarhiveiaferenteactivitiidelichidare.
Moduldentocmireasituaiilorfinanciarefinale.
Oricealtedeciziinecesarerealizriinchideriiprocedurii
de faliment

RAPORTUL FINAL DE
ACTIVITATE:
Activitatea lichidatorului n procedura de
faliment(prezentarecronologic)
ncasriipli(pesurseidestinaii)
Acoperirea masei pasive (pe tipuri de
creditori)
Situaiifinanciarefinale(situaia
patrimoniului,contuldeprofitipierdere,
situaiafluxurilordenumerarisituaia
modificriicapitalurilor)

JURISPRUDENNCHIDEREA
PROCEDURII:
Instana a respins cererea creditoarei motivat pe lipsa
diligenei lichidatorului n identificarea bunurilor
debitoarei artnd faptul c creditoarea doar a
invocat faptul c nu s-au ntreprins de ctre
lichidatorul judiciar toate demersurile necesare
pentru identificarea bunurilor debitoarei, fr s
invoce care ar putea fi aceste demersuri sau s
indice existena vreunui bun, despre care are
cunotin c s-ar gsi n patrimoniul societii
debitoare, chiar mai mult creditoarea a artat c
debitoarea nu este nregistrat n evidenele sale ca
titular de bunuri mobile sau imobile.
(Curtea de Apel Timioara Decizia nr. 31 din 17 ianuarie
2005)

JURISPRUDEN:NCHIDEREAPROCEDURII
(NOTIFICAREA CREDITORILOR):
Instana a hotrt c n cauz nu se mai
impune notificarea creditorilor cu privire la
soluia de nchidere a procedurii potrivit art.
121 din Legea nr. 64/1995, republicat,
creditorii interesai, ca i recurenta, avnd
calea recursului mpotriva sentinei de
nchidere, cale prin intermediul creia i pot
exprima eventualele obieciuni i critici.
(Curtea de Apel Constana Decizia nr. 78 din 7
februarie 2005)

JURISPRUDEN:NCHIDEREA
PROCEDURII (CREDITOR UNIC):
Dac la expirarea termenului pentru nregistrarea cererilor de admitere a
creanelor mpotriva averii debitoarei nu s-au formulat alte cereri dect
cererea iniiat de creditorul petent, hotrrea de deschidere a
procedurii urmeaz a fi revocat, judectorul-sindic fiind ndreptit a
pronuna sentina de nchidere a acesteia, pe considerentul c, n
situaia analizat, creditoarea poate exercita procedura execuional
silit individual, raiunea urmrii procedurii prevzute de Legea nr.
64/1995, republicat, nefiind justificat ct vreme ea este instituit n
scopul asigurrii plii pasivului debitorului aflat n stare de
insolven, aa nct s se satisfac interesele creditorilor, fiind o
procedur esenialmente concursual. n consecin, dreptul
creditorului de a opta ntre procedura execuional individual i
procedura colectiv concursual reglementat de Legea nr. 64/1995,
republicat, subzist numai n contextul existenei mai multor creditori
care s invoce creane asupra averii debitoarei. n ipoteza n care
dreptul de crean al creditorului petent are caracter singular, acest
drept de opiune nu mai subzist, el urmnd a fi executat dup regulile
procedurii execuionale individuale reglementate de Codul de
procedur civil i de legile speciale n materie, n raport de calitatea
urmritorului.
(Tribunalul Comercial Cluj Sentina nr. 143 din 26 ianuarie 2005)

Efectele nchiderii procedurii:


Prin nchiderea procedurii de faliment, debitorul
persoanfizicvafidescrcatdeobligaiilepecarele
aveanaintedeintrareanfaliment,nssubrezervade
anufigsitvinovatdebancrutfrauduloassaudepli
oritransferurifrauduloase;nastfeldesituaii,elvafi
descrcatdeobligaiinumainmsurancareacestea
aufostpltitencadrulprocedurii.
Ladataconfirmriiunuiplandereorganizare,debitorul
estedescrcatdediferenadintrevaloareaobligaiilorpe
careleaveanaintedeconfirmareaplanuluiicea
prevzutnplan.
Descrcareadeobligaiiadebitoruluinuatrage
descrcareadeobligaiiafidejusoruluisaua
codebitorului principal.