Sunteți pe pagina 1din 23

Comisia Naional a Valorilor Mobiliare

- Romania -

GUVERNANTA CORPORATIVA IN ROMANIA

Catalina IORDAN
- Atelier de lucru privind guvernana corporativ,
Chisinau, mai 2012 -

PRINCIPALELE REGLEMENTARI DIN ROMANIA IN DOMENIUL


GUVERNANTEI CORPORATIVE

Legea societatilor comerciale (L31/1990R, cu modificarile ulterioare) +


legislatie specifica (ex. legislatie aplicabila
intreprinderilor publice)
Pe piata de capital
- Legea privind piata de capital (L 297/2004, cu modificarile ulterioare)
- Reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)

Codul de guvernanta corporativa al S.C. Bursa de Valori Bucuresti


S.A.

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE


GUVERNANTA CORPORATIVA

Promovarea unei bune guvernante corporative


promovare a integritatii si increderii in pietele financiare

masura

de

Implementarea principiilor de guvernanta corporativa unul dintre


obiectivele avute in vedere la modificarea legii privind societatile
comeriale si la elaborarea cadrului legislativ aferent pietei de capital
Principiile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
(OECD) punct de referinta in elaborarea normelor sau a codurilor
privind guvernanta corporativa

PRINCIPIILE O.E.C.D. DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta corporativa din Romania in contextul principiilor O.E.C.D.


(Organisation for Economic and Co-operation and Development)
Principiile O.E.C.D. de guvernanta corpoativa:
I.
Asigurarea unui cadrul adecvat pentru implementarea efectiva a unei
bune conduceri corporative
II.
Drepturile actionarilor si aspecte fundamentale legate de dreptul de
proprietate
III.
Tratamentul egal al tuturor actionarilor
IV.
Rolul in guvernanta corporativa a actionarilor si al celorlalte entitati
intereste de societatea comerciala (stakeholders)
V.
Informarea si transparenta
VI.
Responsabilitatea administratorilor

CADRUL PENTRU IMPLEMENTAREA GUVERNANTEI CORPORATIVE

I. Asigurarea unui cadrul adecvat pentru implementarea efectiva a unei


bune conduceri corporative
(Cadrul aplicabil in domeniul guvernantei corporative trebuie sa promoveze
piete transparente si eficiente. Autoritatile de reglementare si supraveghere
trebuie sa aiba autoritatea, integritatea si resursele necesare pentru a-si
indelini sarcinile intr-o maniera profesionala si obiectiva.)

Legislatie
4 autoritati BNR, CNVM , CSA si CSSPP
Pe piata de capital din Romania, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
o autoritatea competenta pe piata de capital care aplica prevederile Legii
nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, potrivit
prevederilor din Statului CNVM
o reglementeaza si supravegheaza societatile ale caror valori mobiliare
sunt tranzactionate pe piata de capital, precum si alte entitati care
opereaza pe piata de capital

DREPTURILE ACTIONARILOR LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE


(1)

II. Drepturile actionarilor si aspecte fundamentale legate de dreptul de


proprietate
(Cadrul aplicabil guvernantei corporative
faciliteze exercitarea drepturilor actionarilor)

trebuie

sa

protejeze

si

sa

Legea societatilor comerciale - principalele drepturi ale actionarilor:


Dreptul de a participa si a vota in cadrul AGA, direct sau prin
reprezentant;
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA
(Actionarii care detin 5%, in 15 zile de la publicarea convocatorului),
dreptul de a convoca AGA (la cererea actionarilor reprezentand 5%)

DREPTURILE ACTIONARILOR LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE


(2)

Dreptul la informare
(situaiile financiare anuale si rapoartele aferente, precum i propunerea
privind dividendele se pun la dispozitia actionarilor, la sediul societii, de la
data convocrii AGA)

Dreptul de a pune intrebari ntrebri referitoare la activitatea societii


(inainte de AGA)

Dreptul de a primi dividende


( in termen de 6 luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente
exerciiului financiar ncheiat)

Dreptul de a alege si revoca membrii consiliului de administratie


/consiliului de supraveghere

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL


(1)
Legislatia pietei de capital principalele drepturi ale actionarilor

Existenta unor metode sigure de inregistrare a drepturilor de


proprietate, transmitere sau transfer al actiunilor.
Toate valorile mobiliare sunt depozitate la un depozitar central autorizat

Dreptul actionarilor de a participa si vota la AGA, direct sau prin


reprezentant
- Impiedicarea accesului unui actionar la AGA dreptul de a cere in justitie
anularea AGA
- Pariticipare la AGA prin mijloace electronice si votul prin corespondenta,

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL


(2)

Dreptul actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre


problemele supuse dezbaterii adunarii generale
Cu cel puin 30 de zile nainte de AGA, societatea comerciala publica pe websiteul su : convocatorul, numrul total de aciuni i drepturile de vot, documentele
care urmeaz s fie prezentate AGA, proiectele de hotrre si, dupa caz,
formularele de procur special si formularele pentru votul prin coresponden

Dreptul actionarilor de a primi dividende


Termenul de acordare a dividendelor
Daca AGA nu stabileste un termen

max 6 luni de la AGA


- 60 de zile de la publicarea AGA in
Monitorul Oficial al Romaniei

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL


(3)

Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA si de a prezenta


proiecte de hotarare

Dreptul de a alege membrii consiliului de administratie (piata reglementata) prin


metoda votului cumulativ
Aceasta metoda de alegere are drept scop asigurarea unei reprezentari la nivelul
consiliului de administratie si a actionarilor minoritari

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL


- ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administratie prin metoda


votului cumulativ
S.C. X S.A.

Capital social - 7.000 u.m.

Participarea acionarilor la capitalul social :


- Acionar 1
3850 aciuni
- Acionar 2
1050 aciuni
- Acionar 3
700 aciuni
- Acionar 4
700 aciuni
- Acionar 5
350 aciuni
- Acionar 6
350 aciuni

Nr. actiuni
- 7.000
Valoare nominala - 1 u.m.

55%
15%
10%
10%
5%
5%

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL


- ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

- 1 actiune 1 drept de vot


- Numarul membrilor CA 5;

Numarul candidatilor pentru un CA 7

Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acionar este urmtoarea:


- Acionar 1
19.250 voturi cumulate (3850 * 5)
- Acionar 2
5250 voturi cumulate (1050 * 5)
- Acionar 3
3500 voturi cumulate (700 * 5)
- Acionar 4
3500 voturi cumulate (700 * 5)
- Acionar 5
1750 voturi cumulate (350 * 5)
- Acionar 6
1750 voturi cumulate (350 * 5)

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL


- ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV n cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administraie
au fost acordate astfel:

Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7


Acionar 1

15000

2000

2000

250

TOTAL
19250

Acionar 2

5250

5250

Acionar 3

3500

3500

Acionar 4
Acionar 5

1000

Acionar 6
TOTAL

15000

2000

450

1300

2450

1550

2000

1500

3500

500

250

1750
1750

9750

2500

1750

35000

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL


- ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

Ca urmare a acestui vot au fost alei ca membri n Consiliul de


Administraie:
Persoana 1 care a obinut 15000 voturi cumulate
Persoana 5 care a obinut 9750 voturi cumulate
Persoana 6 care a obinut 2500 voturi cumulate
Persoana 3 care a obinut 2450 voturi cumulate
Persoana 2 care a obinut 2000 voturi cumulate

TRATAMENTUL EGAL AL ACTIONARILOR

III. Tratamentul egal al tuturor actionarilor


(Guvernanta corporativa trebuie sa promoveze asigurarea unui tratament echitabil
pentru toti actionarii, inclusiv actionarii minoritari si actionarii straini)

Legea societatilor comerciale - aciunile trebuie s fie de o egal valoare


si acord posesorilor drepturi egale.

Reglementarile pietei de capital - dispozitii exprese privind obligatia


societatilor comerciale de a asigura un tratament egal pentru toti actionarii
care detin actiuni de aceeasi clasa

ROLUL ENTITATILOR INTERESATE DE SOCIETATEA COMERCIALA


(STAKEHOLDERS)
IV. Rolul in guvernanta corporativa a actionarilor si al celorlalte entitati
intereste de societatea comerciala (stakeholders)
(Cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa recunoasca drepturile actionarilor si ale
celorlalte entitati interesate (stakeholders), stabilite prin lege sau prin acorduri
mutuale si sa incurajeze cooperarea activa intre corporatii (societati comerciale),
actionari si alte entitati implicate in crearea de bunastare, locuri de munca si
sustenabilitate a societatilor solide din punct de vedere financiar)

Reglementarile in vigoare cuprind o serie de dispozitii care stabilesc cadrul


juridic pentru exercitarea drepturilor actionarilor (Actionarii pot participa si
vota in AGA, pot pune intrebari privind problemele inscrise pe ordinea de zi,
exercitandu-si astfel rolul activ de promovare a unei conduceri eficiente a
societatilor comerciale.)
Reglementarile privind cerintele de transparenta (cu precadere in cazul
societatilor comerciale listate) creaza premisele unei informari corecte,
eficiente a tuturor persoanelor interesate de viata societatii comerciale,
inclusiv a actionarilor, angajatilor sau creditorilor societatii

INFORMAREA SI TRANSPARENTA

V. Informarea si transparenta
(Cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa impuna publicarea la timp a tuturor
informatiilor seminificative referitoare la societatea comerciala, inclusiv situatia
financiara, performantele, actionariatul si conducerea societatii comerciale)

Pe piata de capital - cerinte de raportare (transparenta) mai ridicate decat


cele din legislatia societatilor comerciale
Societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata
reglementata intocmesc: rapoarte anuale, rapoarte semestriale,
rapoarte trimestriale, rapoarte curente (privind informatiile privilegiate),
publica notificarile privind detinerile semnificative (ex. 5%, 10% 15%
etc), publica comunicate privind plata dividendelor etc.

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR
(1)
VI. Responsabilitatea administratorilor
(Cadrul referitor la guvernanta corporativa trebuie sa promoveze asigurarea unei
ghidari strategice a societatii comerciale, monitorizarea efectiva a conducerii de
catre consiliul de administratie, precum si resposabilitatea administratorilor fata de
societatea comerciala si actionarii acesteia)

Legea societatilor comerciale

Administrarea societatii: a) sistem unitar consiliu de administratie (CA)/


administrator
CA poate delega conducerea societii directorilor,
numind pe unul dintre ei director general (in unele cazuri,
delegarea este obligatorie)

b) sistem dualist consiliu de supraveghere si


directorat

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR
(2)
In sistemul unitar - atributii principale
Consiliul de administratie: -supravegheaza activitile directorilor
- stabilirea direciilor principale de activitate i de
dezvoltare a societii

Administratorii sunt
- raspunzatori de existena real a dividendelor pltite, existena registrelor cerute
de lege i corecta lor inere, exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale;
- rspund fa de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele ndeplinite de
directori sau de personalul ncadrat, cnd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi
exercitat supravegherea impus de ndatoririle funciei lor

In sistemul dualist atributii principale


Consiliul de supraveghere - exercit controlul permanent asupra conducerii

societii de ctre directorat;


- verific conformitatea cu legea, cu actul constitutiv
i cu hotrrile adunrii generale a operaiunilor de
conducere a societii;

Unele prevederi privind raspunderea administratorilor se aplica corespunzator


si in cazul consiliului de supraveghere

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR
(3)

Legislatia pietei de capital administratorii, directorul si/sau directorul


executiv sunt obligati sa prezinte actionarilor situatii financiare exacte si
informatii reale privind conditiile economice ale societatii

CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA A S.C. BURSEI DE VALORI


BUCURESTI S.A.

Codul de guvernanta corporativa al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Codul cuprinde 19 principii si o serie de recomandari de implementare

Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata


reglementata administrata de S.C. BVB S.A. pot adopta Codul in mod
voluntar. Prin exceptie, emitentii de pe Categoria I ( categorie superioara)
au obligatia de a respecta cel putin 14 din cele 19 principii

Incepand cu raportul anual aferent anului 2010, emitentii admisi pe piata


reglementata administrata de BVB au obligatia sa ataseze o declaratie prin
care certifica conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului
(declaratia aplici sau explici)

CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA A S.C. BURSEI DE VALORI


BUCURESTI S.A.

Principiile din cadrul Codului S.A. BVB S.A. se refera la principalele aspecte:

Structuri de Guvernanta Corporativa


Drepturile detinatorilor de instrumente financiare ale emitentilor
Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie
Structura Consiliului de Administratie
Numirea membrilor Consiliului de Administratie
Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie
Transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului
Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate (tranzactiile cu
sine)
Regimul informatiei corporative
Responsabilitatea sociala a emitentului
Sistemul de administrare

Bibliografie selectiva
-http://www.cnvmr.ro/
-http://www.bvb.ro/
-legislatia societatilor comerciale si legislatia pietei de capital