Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 26.

10
MEDICAŢIA CU
ACŢIUNE ASUPRA
SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV-
CURS 2
SUBSTANTELE GANGLIONARE,

BLOCANTELE NEURO-MUSCULARE
Substanţele ganglionare

 Acţionează la nivelul sinapselor


ganglionare vegetative periferice,
interferând acţiunea acetilcolinei la
nivelul receptorilor colinergici
nicotinici situaţi pe membrana post
sinaptică.
Substanţele ganglionare
acţionează
 ca substanţe agoniste -nicotina in
doze mici, sau,
 ca substanţe antagoniste
-substanţele ganglioplegice:
 nicotina in doze mari,
 hexametoniu,
 mecamilamina,
 trimetafan
Nicotina
 Initial sunt stimulati ganglionii
parasimpatici, mai sensibili si ulterior
cei simpatici,
 Efectele stimulatoare ale dozelor mici
de nicotină se manifestă la nivelul
organelor cu inervatie vegetativă dublă
-cord, tub digestiv, in doi timpi,
 Organele inervate exclusiv simpatic –
vasele, prezintă de la inceput efecte de
tip simpatic.
Nicotina
 Substantă foarte toxică - doza letală
la om este de 50-150 mg.
 O tigaretă conţine 6-8 mg nicotină,
din care prin fumat se absorb 1 - 4
mg.
 Intoxicatia acută.

 Intoxicatia cronică.
Ganglioplegicele
 Paralizează ganglionii vegetativi,
descentralizând periferia efectoare.
 Paralizia ganglionilor vegetativi simpatici –
suprimă controlul vasomotor simpatic, tonic
si reflex, cu hipotensiune arterială
importantă, (cu caracter ortostatic).
 Paralizia ganglionilor parasimpatici induce
constipatie, ileus, tulburări de mictiune.
Ganglioplegicele - utilizare
terapeutică

 în realizarea hipotensiunii controlate


- în anestezia generală si,
 în unele urgente hipertensive,
exceptând feocromocitomul.
Ganglioplegice
 hexametoniul, utilizat numai in
medicina experimentală,
 mecamilamina utilizată limitat in
tratamentul hipertensiunii arteriale,
 trimetafanul, cel mai frecvent utilizat
in urgenţe - hipertensiunea arterială
paroxistică, disecţie sau ruptură de
anevrism de aortă.
BLOCANTELE NEURO-
MUSCULARE
 Substanţele blocante neuro-musculare,
(curarizante), împiedică transmisia influxului
nervos la nivelul joncţiunii neuro-musculare.
 Au acţiune de tip antagonist sau agonist a la
nivelul receptorilor colinergici nicotinici N2 ai
plăcii motorii.
 Se clasifică in antidepolarizante şi
depolarizante.
Curarizantele
antidepolarizante
 ocupă receptorii colinergici nicotinici ai
plăcii motorii împiedicând, prin
mecanism competitiv acţiunea
depolarizantă fiziologică a acetilcolinei.
Reprezentanti:
 d-tubocurarina, alcaloid natural,
 galamina -flaxedil, pancuroniu -pavulon,
alcuronium – tacrium, substante
sintetice.
Curarizantele depolarizante
 acţionează ca agonisti ai receptorilor
colinergici nicotinici ai plăcii motorii si
produc, similar acetilcolinei, depolarizarea
membranei postsinaptice.
 Deoarece nu sunt distruse de către
colinesteraza, produc o depolarizare
intensă si durabilă, care provoacă in final
blocarea jonctiunii neuromusculare.
Curarizantele depolarizante

 Sunt curarizante depolarizante:


 suxametoniul succinilcolina,
miorelaxin,
 decametoniul.