Sunteți pe pagina 1din 21

Gestiunea financiara a

intreprinderii
conferentiar
Laura OBREJA
BRASOVEANU

ASE- Bucuresti
2009 1
Mod de notare a
studentilor
…% nota de la examen – subiecte grila
…% nota acordata pentru seminar:
prezente 20%
teste 40%
teme 10%
proiect “Analiza financiara aplicata
pentru cazul firmei…………”
proiect realizat in echipe de 5 studenti
30%
………de discutat structura proiectului………… 2
Bibliografie
1. Brigham, E.; Daves, P. “Intermediate financial management”,
Thomson South-Western, 2004
2. Dragota, V. si colectivul “Management financiar” , Editura
Economica, 2003
3. Dragota, V. si colectivul “Abordari practice in finantele firmei”,
Editura IRECSON, 2005
4. Halpern “Finante manageriale”, Editura Economica
5. Neale, B.; McElroy, T. “Business Finance”, Prentice Hall, 2004
6. Robinson, T.; Munter, P.; Grant, J. ”Financial Statement
Analysis”, Person Education, 2004
7. Stancu, I. “Finante”, Editura Economica, 2007
8. Vintila, G. “Gestiunea financiara a intreprinderii”, Editura
Didactica si Pedagogica, 200?

3
Analiza financiara
În momentul constituirii unei afaceri, indiferent de fel şi
amploare, trebuie determinate:
• mărimea şi felul investiţiei pe termen lung
• sursele de finanţare pe termen lung pentru realizarea
investiţiilor
• modalitatea de desfăşurare a activităţii zilnice (încasări
şi plăţi)
Analiza financiară caută solutii la aceste probleme!
Firma:
• acţionari – de regulă nu sunt implicaţi direct în decizii
• manageri – angajaţi pentru a reprezenta interesele
acţionarilor
4
Analiza financiara
Relaţia de agent:
Contract între principal (contractor) şi agent (contractat),
prin care agentul reprezintă interesele principalului –
acest contract exprimă delegarea de autoritate şi
transferul puterii de decizie.
Asimetrie de informaţii – agentul şi principalul nu deţin
aceleaşi informaţii
• Selecţie adversă – agentul deţine o informaţie privată
înainte de încheierea contractului; principalul poate
verifica comportamentul agentului, dar apar costuri;
• Hazard moral – acţiunea agentului este neverificabilă sau
agentul primeşte informaţii private după încheierea
contractului.
5
Analiza financiara

Exemplu de relaţie de agent: manager – acţionari


Cost de agent
-- indirect – pierdere de oportunităţi (investiţii riscante
dar profitabile)
-- direct – facilităţi suplimentare acordate managerului
– monitorizarea acţiunilor agentului (plata
unor auditori externi pentru verificarea informaţiilor
financiare)

Mecanisme de a determina manegerul să acţioneze în


interesul acţionarilor:
• riscul concedierii
• riscul preluării
• stimulente manageriale structurate în corelaţie cu
performanţele (opţiuni call, acţiuni distribuite în 6
funcţie de performanţe).
Analiza financiara

Relaţia de agent apare şi între acţionari


– creditori:
acordarea de credite cu dobânzi determinate în
funcţie de gradul de risc al fluxului de numerar
• gradul de risc al activelor existente
• gradul de risc al activelor ce vor fi
achiziţionate
• structura capitalului
• previziunea modificării structurii capitalului.

7
Managementul financiar
 Prin intermediul managementului financiar putem
raspunde la intrebarile:
– Cum se realizează gestionare eficientă a activităţii
curente a întreprinderii? (politica de management al
capitalului de lucru)
– Care sunt investiţiile pe care întreprinderea ar trebui
să le realizeze? (politica de investitii)
– Care sunt sursele de finanţare la care întreprinderea
ar trebui să apeleze pentru finanţarea activităţii
curente, respectiv a investiţiilor? (politica de
indatorare)
– Care este politica de dividend ce ar trebui adoptată
de către întreprindere? (politica de dividend)

8
Rolul Managerului Financiar
Decizia de investiţie Decizii Decizia de finanţare

(2) (1)
Managerul
Activitatea curentă Investitori
a întreprinderii Financiar
(4a)

Active (3) (4b)

(1) Capital atras de investitori


(2) Capital investit în întreprindere
(3) Fluxuri de numerar rezultate din activitatea curenta,
de exploatare sau de investiţii
(4a) Flux de numerar reinvestit
(4b) Flux de numerar distribuit investitorilor 9
Principii de baza ale
managementului financiar
 Investeste inteligent!

 Gaseste sursele de finantare adecvate!

 Gestioneaza eficient activele!

 Repartizeaza cat mai corect profiturile


obtinute!

10
Principii de baza ale
managementului financiar
…investeste inteligent! (Pp.1)
In ce proiecte ar trebui sa investim?
Cum ne fundamentam aceasta decizie?

11
Principiile managementului
financiar
…investeste inteligent! (Pp.1)
 Investeşte în proiecte care îţi oferă o rată de rentabilitate mai mare
decât nivelul ratei de rentabilitate cerută de către furnizorii de
capitaluri (banci, parteneri, societati de leasing, alti creditori).
– Rentabilitatea proiectelor de investiţii ar trebui cuantificată pe
baza fluxurilor de numerar pe care acestea le generează de-a
lungul duratei lor de viaţă.

– Rata de rentabilitate cerută ar trebui estimată în funcţie de


riscurile pe care şi le asumă furnizorii de capitaluri, respectiv
costul de oportunitate al acestor capitaluri.

12
Principiile managementului
financiar
….Gaseste sursele de finantare
adecvate! (Pp.2)
 Cum ne fundamentam decizia de finantare?
Ce ar trebui sa avem in vedere atunci cand
suntem in situatia de a alege dintre mai
multe surse de finantare?

13
Principiile managementului
financiar
….Gaseste sursele de finantare
adecvate! (Pp.2)
 Alege varianta de finanţare care minimizează
costul capitalurilor atrase şi acoperă necesităţile
de finanţare ale întreprinderii în funcţie de
scadenţele acestora.

– Îndatorarea este avantajoasă pentru


întreprindere atâta timp cât rentabilitatea
activelor finanţate este mai mare decât costul
creditelor contractate (efect de levier pozitiv)
14
Principiile
managementului financiar
….Gestioneaza eficient activele!
(Pp.3)
 Ce presupune o gestiune eficienta a
activelor? Dati exemple de cateva active a
caror gestiune este cruciala pentru
asigurarea continuitatii activitatii
intreprinderii.

15
Principiile managementului financiar
….Gestioneaza eficient activele! (Pp.3)
Gestionarea eficienta a activelor presupune:
 durata redusa de imobilizare a capitalului atras in activele
intreprinderii
 plus de rentabilitate obtinut din exploatarea activelor fata de
costul fondurilor utilizate pentru finantarea lor.
Tipuri de active:
 creante
 stocuri
 disponibilitati si tiluri de plasament
 active imobilizate (terenuri, cadiri, echipamente etc.)

16
Principiile managementului financiar
…Repartizeaza cat mai corect profiturile obtinute!
(Pp.4)

Cât din profiturile generate de către


întreprindere ar trebui reinvestite?
Cât din profiturile generate de către
întreprindere ar trebui distribuite acţionarilor?

Situatii extreme:
100%-0%
0%-100%

17
Principiile managementului financiar
…Repartizeaza cat mai corect profiturile obtinute!
(Pp.4)

Daca
nu sunt suficiente proiecte de investiţii în care să-ţi
plasezi banii la o rata de rentabilitate mai mare decât
costul capitalului atras
distribuie profiturile acţionarilor.

18
Rolul managementului financiar
Îmi voi primi banii
împrumutati
Creditori plus dobânda?

Cât de performantă este


investiţia pe care am făcut-o? Cât de performantă
este întreprinderea
pe care o conducem?

Acţionari

Management
financiar
Management financiar-
scop principal
OBIECTIVE POSIBILE ale
managementului financiar:
 minimizarea costurilor
 maximizarea cotei de piata
 maximizarea cifrei de afaceri
 minimizarea riscurilor
 maximizarea valorii de piata a firmei
(maximizarea averii actionarilor)
 maximizarea profitului
 evitarea falimentului
 mentinerea ratei de crestere sustenabila

20
Management financiar-
scop principal
Scopul principal al managementului financiar (care include si
celelalte scopuri, considerate intermediare) este
maximizarea/cresterea valorii de piata a firmei
(maximizarea/cresterea cursului actiunilor)

21