Sunteți pe pagina 1din 23

Colegiul

Colegiul Naional
Naional Dimitrie
Dimitrie Cantemir
Cantemir -Oneti
Oneti

Studiu de caz:

Latinitate
i dacism
Proiect
Proiect de
de grup
grup al
al
clasei
clasei a
a XI-a
XI-a D:
D:
Bulai
Bulai Radu
Radu Alexandru
Alexandru
Gogu
Gogu Paul
Paul Constantin
Constantin
Mititelu
Mititelu Teofil
Teofil
Pucalu
Pucalu Vldu
Vldu
Profesor
Profesor
coordonator:
coordonator:

Cuprins
1.
2.
3.
4.

Cuvnt nainte *
Delimitri conceptuale
Repere istorice ale evoluiei celor dou concepte
nfiarea celor dou mituri:
Mitul latinit
ii
Mitul dacic

5. Reflectarea latinitii i a dacismului n alte


domenii
6. Concluzii
7. Bibliografie

* Cuvnt nainte
Introducere
Un
Unpopor
poporcare
carenu
nui
icunoate
cunoateistoria
istoriaeste
esteca
caun
uncopil
copilcare
care nu-i
nu-icunoate
cunoateprinii.
prinii.
Nicolae
NicolaeIorga
Iorga(1871-1940)
(1871-1940)

Aadar,
Aadar,a-i
a-icunoate
cunoaterdcinile
rdcinilereprezint,
reprezint,precum
precumsubliniaz
subliniazcolosalul
colosalulistoric
istoricNicolae
NicolaeIorga,
Iorga,un
un
gest
nu
doar
de
patriotism
(...dei reuind a fi considerat cea mai precis dovad de iubire fa de ar) , ci i o certitudine a
gest nu doar de patriotism (...dei reuind a fi considerat cea mai precis dovad de iubire fa de ar), ci i o certitudine a
propriei
proprieiidentiti.
identiti.Pentru
Pentruaaconfrunta
confruntaviitorul
viitorulpregti
pregtii,
i,pentru
pentruaane
nepzi
pzide
dendoctrinri
ndoctrinriiifalse
false
dileme,
este
necesar
o
cunoatere
temeinic
a
originilor
noastre
att
ca
etos
(..cultur), ct i ca limb.
dileme, este necesar o cunoatere temeinic a originilor noastre att ca etos (..cultur), ct i ca limb.
Prin
Prinprezentul
prezentulstudiu
studiude
decaz,
caz,ne
nepropunem
propunems
sprezentm
prezentminformaii
informaiisuccinte
succintedespre
despreoriginea
originea
concret
a
poporului
i
limbii
romne,
ferindu-ne
de
sursele
false,
provenite
din
secolul
concret a poporului i limbii romne, ferindu-ne de sursele false, provenite din secolulalalXIX-lea,
XIX-lea,
care,
pentru
a
construi
o
imagine
mgulitoare
acestui
popor,
au
susinut
c
romnii
ar
fi
urmaii
care, pentru a construi o imagine mgulitoare acestui popor, au susinut c romnii ar fi urmaii
exclusivi
exclusiviaiairomanilor.
romanilor.De
Deasemenea,
asemenea,nici
nicielementele
elementeledacice
dacicenu
nuvor
vorfifiprezentate
prezentatentr-o
ntr-omsur
msur
aberant...
Oricum,
nici
una
dintre
aceste
poziii
nu
reflect
opinia
noastr,
astfel,
considerm
aberant... Oricum, nici una dintre aceste poziii nu reflect opinia noastr, astfel, considermc
c
etnogeneza
romneasc
s-a
desfurat
ntr-o
lung
perioad
de
timp,
la
nord
i
sud
de
Dunre,
etnogeneza romneasc s-a desfurat ntr-o lung perioad de timp, la nord i sud de Dunre,
avnd
avnddrept
dreptevenimente
evenimentemajore
majoresinteza
sintezaiisimbioza
simbiozadaco-roman,
daco-roman,alturi
alturide
deasimilarea
asimilareaslav.
slav.
Nscut
odat
cu
poporul
care
o
vorbete,
limba
romn
este
fundamental
romanic,
dar
Nscut odat cu poporul care o vorbete, limba romn este fundamental romanic, darpstreaz
pstreaz
elemente
dacice
i
influene
slave.
elemente dacice i influene slave.

Delimitri conceptuale
Analiznd
Analiznd cei
cei doi
doi termeni,
termeni, temelia
temelia limbii
limbii si
si a
a poporului
poporului romn
romn o
o reprezint
reprezint latinitatea
latinitatea
ii dacismul,
dacismul,
concepte

i
curente
de
idei
care
au
strbtut
cultura
romneasc
de-a
lungul
timpului,
punnd
concepte i curente de idei care au strbtut cultura romneasc de-a lungul timpului, punnd n
n rela
rela ie
ie
dou
dou componente
componente fundamentale
fundamentale ale
ale etnogenezei
etnogenezei romnilor
romnilor ((substratrul
substratrul dacic
dacic
ii elementul
elementul latin
latin).
).

Latinitatea
Latinitatea este
este un
un curent
curent aprut
aprut n
n lingvistica
lingvistica
ii n
n filologia
filologia romneasc,
romneasc, ideea
ideea propriu-zis
propriu-zis a
a acesteia
acesteia
fiind
afirmat,
mai
nti,
de
crturari
strini,
nc
din
Evul
Mediu,
apoi
in
scrierile
cronicarilor
din
fiind afirmat, mai nti, de crturari strini, nc din Evul Mediu, apoi in scrierile cronicarilor din rile
rile
romne
n
secolele
al
XVI-lea,
respectiv
al
XVII-lea,
ca
o
fireasc
dorin

de
cunoa

tere
a
originilor

romne n secolele al XVI-lea, respectiv al XVII-lea, ca o fireasc dorin de cunoa tere a originilor ii de
de
mndrie
mndrie a
a unor
unor descende
descendeee ilustre.
ilustre. Urmnd
Urmnd ca
ca spre
spre sfr
sfr
itul
itul secolului
secolului al
al XVIII-lea,
XVIII-lea, aceasta
aceasta s
s fie
fie folosit
folosit ca
ca
argument
pentru
sus

inerea
drepturilor
romnilor
din
Transilvania,
atingnd
un
punct
de
apogeu
(

i
de
argument pentru susinerea drepturilor romnilor din Transilvania, atingnd un punct de apogeu ( i de
exagerri)
exagerri) n
n epoca
epoca
colii
colii Ardelene,
Ardelene, ca
ca imperativ
imperativ ideologic
ideologic
ii
tiin
tiin ific
ific de
de legitimare
legitimare (justificare..)
(justificare..) a
a unui
unui popor
popor
(respectiv
romnii
din
Transilvania)
,
n
fa

a
istoriei.
(respectiv romnii din Transilvania), n faa istoriei.
Totodat
Totodat termenul
termenul de
de latinitate
latinitate denume
denume
te
te ac
aciunea
iunea de
de impunere
impunere a
a limbii
limbii latine
latine
ii a
a civiliza
civiliza iei
iei latine
latine n
n
urma
urma cuceririi
cuceririi Daciei
Daciei de
de ctre
ctre romani.
romani.
Dacismul
Dacismul este
este un
un curent
curent de
de reac
reacie
ie
ii de
de echilibrare
echilibrare n
n istoriografie
istoriografie (*
(*
tiin
tiin
a
a istoriei
istoriei care
care se
se ocup
ocup cu
cu studiul
studiul evolu
evoluiei
iei
concep

iilor

i
al
operelor
istorice)
,
afirmat
la
jumatatea
secolului
al
XIX-lea,
prin
absolutizarea
(mitizarea)
concepiilor i al operelor istorice), afirmat la jumatatea secolului al XIX-lea, prin absolutizarea (mitizarea)
contribu
contribuiei
iei dacilor
dacilor la
la formarea
formarea poporului
poporului romn.
romn. Astfel,
Astfel, n
n urma
urma ideii
ideii de
de latinitate,
latinitate, devine
devine un
un demers
demers
cotradictoriu
cotradictoriu mpotriva
mpotriva exagerrilor
exagerrilor savan
savan ilor
ilor
colii
colii Ardelene
Ardelene
ii ale
ale purismului
purismului latinist,
latinist, care
care deprtau
deprtau
cercetarea

tiin

ific
de
adevrul
istoric

i
de
practica
fireasc
a
limbii
romne.
cercetarea tiinific de adevrul istoric i de practica fireasc a limbii romne.
Acesta
Acesta
ii face
face simti
simti
prezen
prezena
a odata
odata cu
cu interesul
interesul romnilor
romnilor pentru
pentru etnogenez,
etnogenez, alturi
alturi de
de mitologia
mitologia din
din
spa

iul
traco-dac.
Se
contureaz
astfel
ca
un
curent
de
idei,
mai
mult
sau
mai
pu

in
unitar
n
perioada
spaiul traco-dac. Se contureaz astfel ca un curent de idei, mai mult sau mai pu in unitar n perioada
interbelica,
interbelica, de
de multe
multe ori
ori fiind
fiind asimilat
asimilat cu
cu orientarea
orientarea tradi
tradi ionalist
ionalist
ii alimentnd
alimentnd uneori,
uneori, mi
mi
crile
crile
extremiste
de
dreapta
sau
na

ionalist-comuniste.
extremiste de dreapta sau naionalist-comuniste.

Ca o trstur distinct, sensibil spre deosebire de alte popoare, literatura romn descinde
(provine..), n latura ei scris, direct din istorie. Cu acest prilej, se poate spune c formarea limbii
romne este un proces complex, desfurat intr-un timp ndelungat i ntr-un spa iu cu o
configura
ie etnic de
o mare sensibil
diversitate,
marcat
de importante
evenimente
istorice.
Ca o trstur
distinct,
spre
deosebire
de alte popoare,
literatura
romn descinde
(provine..), n latura ei scris, direct din istorie. Cu acest prilej, se poate spune c formarea limbii
Aeste
adar,
din complex,
mileniul al
III-lea
.Hr.,
poporul
venind
din Europa,
a ocupat
romne
uninc
proces
desf
urat
intr-un
timptracilor,
ndelungat
i ntr-un
spa iu
cu o un
spaiu ntins,
cuprins
Carpa
ii nordici
i Asiade
Mic,
precum evenimente
i regiunea Bugului
configura
ie etnic
de ntre
o mare
diversitate,
marcat
importante
istorice. si vestul Mrii
Negre. Odat cu trecerea timpului (sec VI .Hr.), ntre triburile trace se impun geto-dacii, care apar in
grupului
nordic
al din
tracilor.
Aadar,
inc
mileniul al III-lea .Hr., poporul tracilor, venind din Europa, a ocupat un
dobnde
teiiastfel
o dezvoltare
nfloritoare
cea maisimare
timpul
spaiu Statul
ntins,geto-dac
cuprins ntre
Carpa
nordici
i Asia Mic,
precum ii ntinderea
regiunea Bugului
vestulnMrii
domniei
lui Burebista
(82-44
.Hr.),
ajungnd
afirm
vestitul
istoricgeto-dacii,
i geografcare
grecapar in
Negre.
Odat
cu trecerea
timpului
(sec
VI .Hr.),dup
ntrecum
triburile
trace
se impun
Strabon,nordic
s fie al
temut
chiar i de romani. De asemenea, intervalul dintre domniile lui Burebista i
grupului
tracilor.
Decebal
(87-106
d.Hr.)
reprezint
totodat
o perioad
de maxim
prosperitate
civiliza
ieingetoStatul
geto-dac
dobnde
te astfel
o dezvoltare
nfloritoare
i ntinderea
ceaa mai
mare
timpul
dace,
confruntat
tot
mai
mult
cu
o
alt
mare
civiliza

ie,
cea
roman.
domniei lui Burebista (82-44 .Hr.), ajungnd dup cum afirm vestitul istoric i geograf grec
Strabon, s fie temut chiar i de romani. De asemenea, intervalul dintre domniile lui Burebista i
Decebal (87-106 d.Hr.) reprezint totodat o perioad de maxim prosperitate a civiliza iei getodace, confruntat tot mai mult cu o alt mare civilizaie, cea roman.

Repere istorice ale evoluiei cel


dou concepte
* Scurt istoric al originii i

ntre
ntre anii
anii 101-102
101-102
ii 105-106,
105-106, cele
cele dou
dou rzboaie
rzboaie dacice,
dacice, pornite
pornite din
din hotrrea
hotrrea noului
noului mprat
mprat
Traian
Traian (53-117
(53-117 d.Hr.)
d.Hr.) de
de a
a nltura
nltura permanenta
permanenta
ii puternica
puternica amenin
amenin are
are a
a grani
grani elor
elor de
de Nord-Est
Nord-Est ale
ale
imperiului,
duc
la
desfin

area
statului
dac

i
transformarea
acesteia
n
provincie
roman.
Noua
imperiului, duc la desfinarea statului dac i transformarea acesteia n provincie roman. Noua
provincie,
provincie, care
care cuprindea
cuprindea Transilvania,
Transilvania, Banatul
Banatul
ii Oltenia
Oltenia este
este colonizat
colonizat nc
nc din
din primii
primii ani
ani cu
cu
popula
populaii
ii aduse
aduse n
n principal
principal din
din teritoriile
teritoriile n
n care
care limba
limba dominanta
dominanta era
era latina,
latina, astfel
astfel producndu-se
producndu-se
un
amestec
de
popula

ii
n
care
cea
autohton
sufer
un
intens
proces
de
romanizare.
un amestec de populaii n care cea autohton sufer un intens proces de romanizare.
** Majoritatea
Majoritatea speciali
speciali
tilor
tilor consider
consider c
c procesul
procesul romanizrii
romanizrii a
a fost
fost relativ
relativ ndelungat,
ndelungat, ncepnd
ncepnd
cu
cu secolul
secolul II .Hr.
.Hr. pn
pn n
n secolul
secolul al
al VII-lea
VII-lea d.Hr.,
d.Hr., fiind
fiind analizate
analizate mai
mai multe
multe perioade
perioade (respectiv,
(respectiv, cele
cele
care
presupun
nceputurile,
expansiunea,
generalizarea

i
definitivarea
romanizrii).
n
general,
care presupun nceputurile, expansiunea, generalizarea i definitivarea romanizrii). n general,
printr-o
printr-o apropriere
apropriere tot
tot mai
mai mare
mare ntre
ntre cele
cele dou
dou civiliza
civiliza ii
ii (geto-dac
(geto-dac
ii roman)
roman),, se
se vizeaz
vizeaz nu
nu
numai
numai aspectele
aspectele lingvistice,
lingvistice, ci
ci
ii credin
credinele
ele
ii obiceiurile,
obiceiurile, a
a
ezrile
ezrile umane,
umane, comer
comer ul,
ul, agricultura
agricultura
precum

i
moduri
de
administrare
teritorial.
Deci,
se
poate
spune
c
a
existat
o
anume
precum i moduri de administrare teritorial. Deci, se poate spune c a existat o anume
compatibilitate
compatibilitate de
de ordin
ordin lingvistic
lingvistic
ii nonlingvistic,
nonlingvistic, facilitndu-se
facilitndu-se impunerea,
impunerea, ntr-o
ntr-o perioad
perioad
scurt
a
stratului
latin,

i
asimilarea
substratului
dacic
(autohton).
Astfel,
se
constituie
ceea
scurt a stratului latin, i asimilarea substratului dacic (autohton). Astfel, se constituie ceea ce
ce
lingvi
lingvi
tii
tii numesc
numesc limba
limba romn
romn comun
comun (totodata
(totodata purtnd
purtnd numele
numele de
de strromn,
strromn, protoromn,
protoromn,
traco-romanic
sau
romn
balcanic
).
traco-romanic sau romn balcanic ).

Repere istorice ale evoluiei cel


dou concepte
* Scurt istoric al originii i

Unitatea
Unitatea romnei
romnei comune
comune este
este spart
spart mai
mai trziu
trziu de
de evolu
evolu ia
ia istoric,
istoric, prin
prin a
a
ezarea
ezarea slavilor
slavilor n
n
spa

iul
carpato-dunrean

i
balcanic,
n
secolul
al
VI-lea,
nregistrndu-se
n
limba
romn
comun
spaiul carpato-dunrean i balcanic, n secolul al VI-lea, nregistrndu-se n limba romn comun
tranformri
tranformri importante.
importante. Bulgarii,
Bulgarii, popula
populaie
ie slav
slav din
din zona
zona fluviului
fluviului Volga,
Volga, migreaz
migreaz n
n sudul
sudul Dunrii
Dunrii
ii
ntemeiaz,
ntemeiaz, n
n anul
anul 681,
681, un
un hanat
hanat (respectiv
(respectiv un
un teritoriu
teritoriu condus
condus de
de un
un han),
han), popula
populaia
ia autohton
autohton urmnd
urmnd
apoi
a
fi
asimilat
(trasturile
caracteristice
proprii
precum
limba

i
obiceiurile
fiind
pierdute)
.
Astfel,
apoi a fi asimilat (trasturile caracteristice proprii precum limba i obiceiurile fiind pierdute) . Astfel,
unitatea
unitatea limbii
limbii romne
romne dispare
dispare treptat,
treptat, proces
proces care
care a
a condus
condus n
n secolele
secolele X-XIV
X-XIV la
la formarea
formarea celor
celor patru
patru
dialecte
ale
limbii:
dialecte ale limbii:

Dialectul
Dialectul dacoromn,
dacoromn, cuprinznd
cuprinznd limba
limba vorbit
vorbit la
la nord
nord de
de Dunre
Dunre pe
pe teritoriul
teritoriul actual
actual al
al celor
celor dou
dou
state
romne

ti
(Romnia

i
Republica
Moldova)

i
n
zone
limitrofe
din

rile
nvecinate
(precum
state romneti (Romnia i Republica Moldova) i n zone limitrofe din rile nvecinate (precum
Debre
Debrein
in n
n Ungaria,
Ungaria, valea
valea Timocului
Timocului n
n Serbia
Serbia
ii zona
zona Cernu
Cernu ilor
ilor din
din Ucraina)
Ucraina) ;;

Dialectul
Dialectul aromn,
aromn, vorbit
vorbit n
n comunit
comunit ii din
din Grecia,
Grecia, Serbia,
Serbia, Albania,
Albania, Bulgaria
Bulgaria
ii Macedonia
Macedonia de
de ctre
ctre o
o
popula

ie
romn
care
a
migrat
n
secolele
IX-X
de
la
Dunre

i
s-a
a

ezat
n
sudul
Peninsulei
populaie romn care a migrat n secolele IX-X de la Dunre i s-a a ezat n sudul Peninsulei
Balcanice;
Balcanice;

Dialectul
Dialectul meglenoromn,
meglenoromn, vorbit
vorbit n
n regiunea
regiunea Meglen,
Meglen, la
la nord
nord de
de Salonic,
Salonic, mprit
mprit ntre
ntre
Grecia
i
Macedonia
de
urmaii
unei
populaii
care
a
migrat
n
secolele
XI-XII
n
sudul
Grecia i Macedonia de urmaii unei populaii care a migrat n secolele XI-XII n sudul
Peninsulei
Peninsulei Balcanice;
Balcanice;

Dialectul
Dialectul istroromn,
istroromn, present
present n
n cteva
cteva localiti
localiti din
din peninsula
peninsula Istria,
Istria, n
n Croaia,
Croaia, fiind
fiind
vorbit
de
o
populaie
care
a
migrat
n
secolele
X-XI
din
vestul
Transilvaniei
i
din
vorbit de o populaie care a migrat n secolele X-XI din vestul Transilvaniei i din Banat.
Banat.
n
n toat
toat aceast
aceast perioad,
perioad, limba
limba romn
romn nregistreaz
nregistreaz modificrile
modificrile cele
cele mai
mai importante
importante
n
n domeniul
domeniul vocabularului,
vocabularului, proveniena
proveniena cuvintelor
cuvintelor fiind
fiind strns
strns legat
legat de
de istoria
istoria poporului
poporului
romn,
din
perioada
ntemeierii
i
a
formrii
sale
pn
astzi.
romn, din perioada ntemeierii i a formrii sale pn astzi.

Repere istorice ale evoluiei cel


dou concepte
* Scurt istoric al originii i

nfiarea celor dou


mituri:

Mitul latinitii
ntemeierea
ntemeierea istoric
istoric
ii lingvistic
lingvistic a
a ideii
ideii de
de latinititate:
latinititate:
Ideea
Ideea de
de latinitate,
latinitate, prin
prin care
care se
se n
nelege
elege originea
originea romanic
romanic a
a poporului
poporului romn
romn
ii a
a limbii
limbii romne,
romne,
apare
mai
trziu
n
aten

ia
crturarilor
romni,
care
au
ncercat
s
reconstituie
faptele
istorice
apare mai trziu n atenia crturarilor romni, care au ncercat s reconstituie faptele istorice de
de la
la cel
cel
dinti
,,desclecat,
de
la
venirea
mpratului
Traian,
pn
n
secolele
scrierii
lor.
dinti ,,desclecat, de la venirea mpratului Traian, pn n secolele scrierii lor.

Grigore
Grigore Ureche
Ureche (n.
(n. 1590
1590
d.
d. 1647)
1647)
Acesta
scrie
deliberat,
n
Letopiseul
Acesta scrie deliberat, n Letopiseul rii
rii Moldovei",
Moldovei", aducnd
aducnd argumente
argumente de
de natur
natur istoric
istoric
i
lingvistic
despre
originea
poporului
romn
i
asemnarea
limbii
romne
cu
limba
latin.
i lingvistic despre originea poporului romn i asemnarea limbii romne cu limba latin.
Aadar,
Aadar, accentund,
accentund, se
se poate
poate considera
considera c
c acesta
acesta afirm
afirm cu
cu putere
putere romanitatea
romanitatea poporului
poporului
romn
i
a
limbii
romne:
,,Rumnii,
ci
s
afl
lcuitori
la
ara
Ungureasc
i
la
Ardeal
romn i a limbii romne: ,,Rumnii, ci s afl lcuitori la ara Ungureasc i la Ardeal i
i la
la
Maramorou,
de
la
un
loc
suntu
cu
moldovenii
i
toi
de
la
Rm
s
trag.";
de
aceea,
latinitatea
Maramorou, de la un loc suntu cu moldovenii i toi de la Rm s trag."; de aceea, latinitatea
limbii
limbii este
este pronunat
pronunat fr
fr ndoial,
ndoial, cu
cu toate
toate c,
c, fiind
fiind ara
ara neaezat,
neaezat, limba
limba romn
romn este
este
alctuit,
precum
precizeaz
cronicarul:
din
multe
limbi
[...]
i
ne
ieste
amestecat
graiul
alctuit, precum precizeaz cronicarul: din multe limbi [...] i ne ieste amestecat graiul nostru
nostru
cu
cu al
al vecinilor
vecinilor de
de prinprejur,
prinprejur, mcar
mcar c
c de
de la
la Rm
Rm ne
ne tragem,
tragem, i
i cu
cu ale
ale lor
lor cuvinte
cuvinte ni-s
ni-s
amestecate.
amestecate. Cum
Cum spune
spune i
i la
la prelosloviia
prelosloviia letopiseului
letopiseului celui
celui moldovenescu
moldovenescu de
de toate
toate pre
pre rndu:
rndu:
ce
fiindu
ara
mai
de
apoi
ca
la
o
slobozie,
de
prinprejur
venindu
i
disclicndu,
din
limbile
ce fiindu ara mai de apoi ca la o slobozie, de prinprejur venindu i disclicndu, din limbile lor
lor
s-au
amestecat
a
noastr:
de
la
rmleni,

cele
ce
zicem
latin,
pine,
ei
zic
panis,
carne,
ei
s-au amestecat a noastr: de la rmleni, cele ce zicem latin, pine, ei zic panis, carne, ei zic
zic
caro,
gina,
ei
zicu
galena,
muieria,
mulier,
fmeia,
femina,
printe,
pater,
al
nostru,
nostr
i
caro, gina, ei zicu galena, muieria, mulier, fmeia, femina, printe, pater, al nostru, nostr i
altile
altile multe
multe din
din limba
limba latineasc,
latineasc, c
c ne-am
ne-am de
de socoti
socoti pre
pre amruntul,
amruntul, toate
toate cuvintile
cuvintile le-am
le-am
ineleage
."
ineleage."

Miron Costin (1633-1691)

Miron Costin i explic, Predoslovia" la lucrarea De neamul


moldovenilor", intenia iniial de a scrie despre nceputul rilor
acestora i neamului moldovenescu i muntenescu i ci sunt i n rile
ungureti cu acest nume, romni i pn a stzi, de unde suntu i de ce
seminie, de cnd i cum au desclecat aceaste pri de pmntu.... El
deplnge i absena inforniaiilor istorice, lipsa de tiina nceputului
acetii ri, de la desclicatul ei cel dinti, toate alte ri tiindu
nceputurile sale.". Combate, n acelai timp, :basnele" lui Simion Dasclul
i Misail Clugrul, copiatori ai cronicii lui Grigore Ureche, care au introdus
neadevruri istorice, adosturi"; nu letopisee, ci ocri sntu".
Ideea fundamental a lui Miron Costin este originea latin a poporului
romn i a limbii romne, el fiind primul umanist autohton care ncearc s
traseze coordonatele universal valabile ale existen ei poporului romn ntre
celelalte popoare europene.

Ideile latinitii
reflectate n literatur:
,,La
,,La Italia
Italia
Gheorghe
Gheorghe Asachi
Asachi
Poezia
La
Italia"
este
conturat
n
limba
italian
nc
din
1809,
sub
impactul
privirii
la
faa
Poezia La Italia" este conturat n limba italian nc din 1809, sub impactul privirii la faa locului
locului
asupravestigiilor
mree
ale
Romei,
dar
inclus
abia
n
ediia
a
doua
a
poeziilor
lui
Gheorghe
Asachi,
din
asupravestigiilor mree ale Romei, dar inclus abia n ediia a doua a poeziilor lui Gheorghe Asachi, din 1854,
1854,
probabil
dup
ndelungi
prelucrri,
avnd
n
vedere
perfeciunea
clasic
a
discursului
liric.
Este
o
od,
poetul
probabil dup ndelungi prelucrri, avnd n vedere perfeciunea clasic a discursului liric. Este o od, poetul
slvind,
slvind, n
n versuri
versuri solemne,
solemne, de
de o
o amplitudine
amplitudine retoric
retoric evocatoare,
evocatoare, rolul
rolul Cetii
Cetii Eterne
Eterne n
n istorie,
istorie, cu
cu o
o subtil
subtil
trimitere
la
filiaia
etnic,
pstrat
n
contiin
de
un
romn
a
Daciei"
ce
vine
la
strbuni,
ca
s
srute/
trimitere la filiaia etnic, pstrat n contiin de un romn a Daciei" ce vine la strbuni, ca s srute/ rna
rna
de
pe-a
Ior
mormnturi,
i
s-nvee-a
lor
virtute!".
de pe-a Ior mormnturi, i s-nvee-a lor virtute!".
,,Cntecul
,,Cntecul gintei
gintei latine
latine
Vasile
Vasile Alecsandri
Alecsandri
Vasile
Vasile Alecsandri
Alecsandri dedic
dedic o
o od
od marii
marii familii
familii a
a popoarelor
popoarelor latine,
latine, publicat
publicat n
n 1876
1876 n
n ziarul
ziarul Timpul
Timpul

i
premiat
n
anul
1878
de
ctre
Societatea
pentru
studiul
limbilor
romanice,
din
Montpellier,
Fran

a,
aflat
i premiat n anul 1878 de ctre Societatea pentru studiul limbilor romanice, din Montpellier, Fran a, aflat sub
sub
semntura
unui
mare
scriitor
provensal
(Frederic
Mistral).
Prin
tema
abordata,
discursul
pentru
aprecierea
foarte
semntura unui mare scriitor provensal (Frederic Mistral). Prin tema abordata, discursul pentru aprecierea foarte
favorabila
favorabila a
a latinit
latinitii
ii (a
(a
adar,
adar, un
un elogiu),
elogiu), care
care une
une
te,
te, sub
sub o
o cupola
cupola comuna,
comuna, idiomuri,
idiomuri, popoare
popoare si
si spirite,
spirite,
Cntecul
gintei
latine
are
un
ecou
in
Europa
si
un
enorm
succes
in
tara,
unde
poetului
i
se
aduc
onoruri
publice
Cntecul gintei latine are un ecou in Europa si un enorm succes in tara, unde poetului i se aduc onoruri publice
la
la scena
scena deschisa.
deschisa.

Latinitatea limbii romne


Limba
Limba romn
romn pstreaz,
pstreaz, n
n toate
toate compartimentele
compartimentele sale,
sale, trsturi
trsturi fundamentale
fundamentale ale
ale
limbiilatine,
formnd,
mpreun
cu
derivatele

i
compusele
lor,
circa
20%
din
totalul
limbiilatine, formnd, mpreun cu derivatele i compusele lor, circa 20% din totalul cuvintelor:
cuvintelor:
a)
a) pstrarea
pstrarea celor
celor cinci
cinci vocale
vocale din
din limba
limba latin,
latin, a,
a, e,
e, i,
i, o,
o, u,
u, la
la care,
care, n
n romna
romna comun,
comun, se
se
adaug
adaug ,
, iar
iar mai
mai trziu,
trziu, sub
sub influena
influena limbii
limbii slave,
slave,
b)
b) n
n vocabularul
vocabularul de
de baz
baz se
se selecteaz,
selecteaz, un
un fond
fond de
de cuvinte
cuvinte ce
ce reprezint
reprezint necesitile
necesitile minime
minime
i
i imediate
imediate ale
ale comunic'rii,
comunic'rii, la
la care
care se
se adaug
adaug cuvintele
cuvintele substituente
substituente i
i relaionale;
relaionale; cuvintele
cuvintele de
de
legtur,
aa-zisele
unette
gramaticale:
legtur, aa-zisele unette gramaticale:
denumiri
denumiri privitoare
privitoare la
la corpul
corpul omenesc
omenesc i
i la
la prile
prile lui:
lui: cap,
cap, carne,
carne, ceaf,
ceaf, cot,
cot, deget,
deget, falc,
falc,
ficat,
ficat, fiere,
fiere, gean,
gean, gt,
gt, gur,
gur, gu,
gu, os,
os, pr,
pr, plmni;
plmni;
denumiri
denumiri privitoare
privitoare la
la locuin
locuin i
i la
la obiectele
obiectele casnice:
casnice: cas,
cas, cuptor,
cuptor, scar,
scar, treapt,
treapt, u,
u, zid;
zid;
cheie,
cui,
cutit,
mas,
ol;
cheie, cui, cutit, mas, ol;
denumiri
denumiri ale
ale celor
celor mai
mai importante
importante aciuni
aciuni i
i procese:
procese: a
a afla,
afla, a
a ajuta,
ajuta, a
a alege,
alege, ,, a
a prea,
prea, a
a
psa,
a
arde,
a
arunca,
a
atepta,
a
bucura,
a
csca,
a
cuta,
a
cere,
a
certa,
a
rmne,
a
scrie,
a
psa, a arde, a arunca, a atepta, a bucura, a csca, a cuta, a cere, a certa, a rmne, a scrie, a
strica,
strica, a
a vedea
vedea etc.;
etc.;
denumiri
denumiri privitoare
privitoare la
la familie:
familie: mam,
mam, tat,
tat, sor,
sor, unchi,
unchi, nepot,
nepot, vr,
vr, brbat,
brbat, socru,
socru, fiic,
fiic,
nor,
ginere,
cumnat
etc.;
nor, ginere, cumnat etc.;
nume
nume de
de fiine:
fiine: om,
om, brbat,
brbat, fat,
fat, albin,
albin, arici,
arici, berbec,
berbec, bou,
bou, broasc,
broasc, cioar,
cioar, capr,
capr, caine,
caine,
corb,
corb, gin,
gin, lup,
lup, mgar,
mgar, musc,
musc, oaie,
oaie, arpe,
arpe, ap,
ap, ntar,
ntar, urs,
urs, vac,
vac, vulpe,
vulpe, vultur
vultur etc..
etc..

Latinitatea limbii
romne:

Trecerea
Trecerea de
de la
la limba
limba latin
latin popular
popular la
la romna
romna comun
comun a
a nregistrat
nregistrat transformri
transformri
fonetice
care
au
condus
ctre
formele
lexicale
specifice.
Principalele
legi
fonetice
fonetice care au condus ctre formele lexicale specifice. Principalele legi fonetice sunt:
sunt:

a)
a) cderea
cderea consoanelor
consoanelor finale
finale -m,
-m, -n,
-n, -s,
-s, -t:
-t: ventum
ventum >
> vnt;
vnt; bonus
bonus >
> bun;
bun; caput
caput >
> cap;
cap;
b)
consoana
-lintervocalic
se
transforrm
n
-r(fenomenul
de
rotacism):
salem>sare;
b) consoana -l- intervocalic se transforrm n -r- (fenomenul de rotacism): salem>sare;
soleni
soleni >
> soare;
soare; filum
filum >
> fir;
fir; mola
mola >
> moar;
moar;
c)
c) .consoana
.consoana dubl
dubl -//-//- se
se reduce
reduce la
la -l-:
-l-: olla
olla >
> oal;
oal; caballus
caballus cal;
cal;
d)
d) cderea
cderea lui
lui -b-b- intervocalic:
intervocalic: caballus
caballus >
> cal;
cal;
e)
e) dispariia
dispariia lui
lui hh- n
n poziie
poziie iniial:
iniial: herba
herba >
> iarb;
iarb; hordeum
hordeum >
> orz;
orz;
f)
f) transformarea
transformarea vocalelor
vocalelor -a-,
-a-, -e-,
-e-, -i,
-i, -o-,
-o-, urmate
urmate de
de -m-,
-m-, -n-,
-n-, -v-,
-v-, n
n -a-:
-a-: campus
campus >
> cmp;
cmp;
ventus
>
vnt;
fontana
>
fntan;
rivus
>
ru;
ventus > vnt; fontana > fntan; rivus > ru;
g)
g) ii dup
dup consoan
consoan duce
duce la
la modificarea
modificarea sau
sau dispariia
dispariia consoanei:consoanei:- dicere
dicere >
> dzicere
dzicere >
> zicere;
zicere;
filius
>
fitt;
filius > fitt;
i)
i) grupul
grupul de
de consoane
consoane -ct-ct- devine
devine -pt-:
-pt-: noctem
noctem >
> noapte;
noapte; lactem
lactem >
> lapte;
lapte;
j)
j) grupul
grupul de
de consoane
consoane -cs-cs- devine
devine -ps-:
-ps-: coxa
coxa >
> coaps;
coaps;
k)
k) vocala
vocala accentuat
accentuat -o-o- se
se diftongheaz:
diftongheaz: solem
solem >
> soare;
soare; porta
porta >
> poart.
poart.

Mitul dacic
Teorii ce reflect importana substratului dac:
Cu o jumtate de veac dup manifestaia conceptului de latinitate, Bogdan Petriceicu Hadeu, ndrznete s resping
ideea nimicirii totale a dacilor considernd c vitalitatea poporului romn provine dintr-un trunchi romanic, ns cu rdcini dacice
.
Astfel studiul su Perit-au dacii are un rol de echilibru n epoc, bazndu-se pe izvoare istorice i pe fapte de limb pentru a
dovedi c naionalitatea noastr s-a format din cteva elemente din care nici unul nu a fost preponderent, ci contopirea
acestora, fcnd ca noul popor s fie o via neatrnat, cu insuiri proprii provenite din insuirile fiecarei pri constitutive.

n anul 1921, Lucian Blaga public articolul Revolta fondului nostru nelatin aprut n revista ,,Gndirea. Acesta combate
exclusivismul latin promovat de coala Ardelean in componenta spirituala a poporului romn , amintind i de un bogat fond
slavo-trac.
,,Simetria i armonia latin ne e adeseori sfrticat de furtuna care fulger monoton n adncimile oarecum metafizice ale
sufletului romanesc. E o revolt a fondului nostru nelatin."

De asemenea o teorie asemntoare lui Lucian Blaga este abordat i de istoricul Vasile Prvan n lucrarea Getica(1926) ce
d o viziune complex i profund asupra lumii geto-dace din mileniul I .Hr., cu o civilizaie comparabil cu aceea a Greciei antice
. Cu argumente de cultur strveche, revalorizeaz componenta autohton a etnogenezei romnilor care precede cu aproape un
mileniu, contactul cu civilizaia roman.
Dei afirm superioritatea spiritual a geto-dacilor manifestat n idei morale i credine religioase, Vasile Prvan nu
supraliciteaz rolul filonului geto-dac n formarea poporului romn, ci consider c ideea mam a ntregii culturi romaneti e
ideea roman.
Vasile Prvan reconstituie ntregul mod de via al vechilor daci, trstura lor fundamental fiind statornicia, iar ocupaia
principal agricultura.
Locuinele geto-dace erau ceti de piatr pentru aprarea n faa dumanilor. La cmpie aveau colibe sau bordeie aezate pe
malul apelor, pe jumtate ngropate n pmnt, pentru a se proteja de iernile aspre.La deal i la munte, casele erau de brne,
aezate pe pmnt sau pe piloni de lemn, piatr.

Mitul dacic
Religioi fiind, geto-dacii credeau n nemurirea sufletului, n timp ce trupul era considerat o piedic a accesului la
nemurire. Concepia lor era c numai prin moarte omul va putea ajunge la viaa cea venic.
Zeul lor suprem a fost Zalmoxis, considerat a fi aflat n cer i ntr-o lupt continu cu demonii ri ai furtunilor,
norilor i a grindinei.

Geii ii ajut zeul n potolirea forelor malefice ale naturii trgnd cu arcul ctre norii ntunecai sau prin
intermediul marelui preot, nlocuitor al zeului pe pmnt.

Aprecieri la adresa geto-dacilor remarcm i n studiul lui Simion Mehedini Vechimea poporului roman i
legtura cu elementele alogene. Geograful grec Strabo l admir pe Zalmoxe ca pe un geniu etic care a indus
dacilor doctrina c sntatea sufletului poate asigura sntatea i frumuseea corpului.

Teorii ale dacismului au fost dezvoltate i de Dimitrie Cantemir in Descrierea Moldovei , de Mihail
Kogalniceanu n Introducie la Dacia literar, de Ion C.Brtianu n Studii istorice asupra originilor
naionalitii noastre i de Mircea Eliade n lucrarea ,,De la Zalmoxis la Genghis-han
O teorie fantezist aparinnd conceptului de dacism este extrem de controversatalucrare ,,Dacia
Preistoric ,scris de Nicolae Densusianu, atrgnd de-a lungul timpului critici din partea oamenilor de
tiin. Autorul dezvolt in lucrare teoria unei civilizaii preistorice avansate, pe care Densuianu o
numetecivilizaie pelasg cu leagnul n spaiul Romniei de astzi i care ar fi dat natere (n viziunea
autorului) ntregii civilizaii europene.

Mitul dacic
Superioritatea dacic reflectat n
literatura romn:


Printre
Printre temele
temele comune
comune legate
legate de
de etnogenez
etnogenez amintim
amintim povestea
povestea tragic
tragic a
a Dochiei
Dochiei ,, ori
ori
cucerirea
Daciei
de
ctre
Traian
.
cucerirea Daciei de ctre Traian .
n
n ceea
ceea ce
ce privete
privete prima
prima tem
tem ,, soarta
soarta tragic
tragic a
a Dochiei
Dochiei ,, este
este dezvoltat
dezvoltat de
de mai
mai muli
muli
autori
cunoscui
:
Gheorghe
Asachi(Traian
i
Dochia)
,
Dimitrie
Bolintineanu(Dochia)
autori cunoscui : Gheorghe Asachi(Traian i Dochia) , Dimitrie Bolintineanu(Dochia) ,,
Aron
Aron Densusianu(Negrida)
Densusianu(Negrida) .. Pn
Pn i
i Costache
Costache Stamati
Stamati pomenete
pomenete de
de eroina
eroina mitologiei
mitologiei
dacice
n
balada
sa
Drago
unde
o
consider
drept
simbol
al
arii
eliberate
.
dacice n balada sa Drago unde o consider drept simbol al arii eliberate .
Aceeai
Aceeai tem
tem o
o ntlnim
ntlnim i
i n
n opera
opera eminescian,de
eminescian,de exemplu
exemplu n
n Memento
Memento mori=,,Nu
mori=,,Nu uita
uita
c
eti
muritor(titlu
de
inspiraie
romanic,
ba
chiar
mistic)
evoc
cu
deosebire
n
episodul
c eti muritor(titlu de inspiraie romanic, ba chiar mistic) evoc cu deosebire n episodul
consacrat
consacrat vechii
vechii Dacii,
Dacii, chipul
chipul legendar
legendar al
al Dochiei,
Dochiei, simbolul
simbolul mitologic
mitologic al
al Daciei.
Daciei. Motivul
Motivul Dochiei
Dochiei
este
reluat
de
poet
n
Povestea
Dochiei
i
ursitoarele,
n
care
Eminescu
face
din
nou
apel
este reluat de poet n Povestea Dochiei i ursitoarele, n care Eminescu face din nou apel la
la
tradiii,
iar
mai
apoi
i
n
,,Muatin
i
codrul.
tradiii, iar mai apoi i n ,,Muatin i codrul.
La
La rndul
rndul lui,
lui, un
un alt
alt autor
autor aparinnd
aparinnd epocii
epocii Marilor
Marilor Clasici,
Clasici, Mihail
Mihail Sadoveanu
Sadoveanu
demonstreaz
n
romanul
Creanga
de
aur
pe
aceleai
teme
ale
tradiiilor,
demonstreaz n romanul Creanga de aur pe aceleai teme ale tradiiilor, faptul
faptul c
c dacii
dacii au
au
continuat
s
supravieuiasc
prin
muni
i
prin
codri
neatini
n
elementele
lor,
eseniale
de
continuat s supravieuiasc prin muni i prin codri neatini n elementele lor, eseniale de
via,
via, pn
pn trziu,
trziu, n
n epoca
epoca nceputurilor
nceputurilor voievodale.
voievodale.

* Reflectarea latinitii
i a dacismului n alte
domenii
Reflectarea temei n cinematografie:
Reflectarea temei n cinematografie:

** De-a
De-a lungul
lungul timpului,
timpului, existnd
existnd o
o dorin
dorin
permanent
permanent de
de a
a ne
ne cunoa
cunoa
te
te
originile,
originile, marii
marii regizori
regizori precum:
precum: Sergiu
Sergiu Nicolaescu,
Nicolaescu, Mircea
Mircea Drgan
Drgan
ii
Gheorghe
Gheorghe Vitanidis
Vitanidis au
au fost
fost inspirai
inspirai de
de conceptele
conceptele de
de latinitate
latinitate i
i dacism,
dacism,
dnd
dnd astfel
astfel natere
natere unor
unor filme
filme precum:
precum:

Dacii
Dacii
-fiind
-fiind un
un film
film istoric
istoric romno-francez,
romno-francez, regizat
regizat n
n anul
anul 1967
1967 de
de Sergiu
Sergiu
Nicolaescu
Nicolaescu alturi
alturi de
de Studioul
Studioul Cinematografic
Cinematografic Bucure
Bucure
ti,
ti, prezint
prezint prin
prin
ac
aciunea
iunea sa
sa ncercarea
ncercarea lui
lui Domi
Domiian,
ian, mparatul
mparatul roman,
roman, de
de a
a cuceri
cuceri
Dacia,
Dacia, perioada
perioada ntmplrilor
ntmplrilor avnd
avnd loc
loc n
n timpul
timpul aniilor
aniilor 86-88
86-88 d.Hr..
d.Hr..

Columna
-este un film istoric romno-est german, regizat de ctre Mircea Drgan n anul
1968, scenariul fiind scris de romancierul Titus Popovici. Aciunea filmului se petrece n
anul 106, atunci cnd armata roman, intr-o uria desfurare de fore, asediaz capitala
Daciei, Sarmizegetusa. Regele Decebal, fiind prea demn pentru a se lsa prins, se
sinucide, mparatul Traian inelegnd astfel c Dacia a fost nfrnt, dar nu invins.

Burebista
-este un film istoric romnesc aprut n cinematografe n anul 1980, fiind regizat de
Gheorghe Vitandis, dup scenariul scris de dramaturgul Mihnea Gheorghiu. Aciunea
filmului se petrece n secolul I .Hr., n perioada domniei regelui Burebista, acesta avnd
grij s evite confruntarea cu armata roman care vedeau Imperiul Dac ca fiind un
obstacol n cadrul expansiunii romane.

Reflectarea temei n
sculptur:
,,Columna
,,Columna lui
lui Traian
Traian
-precum
-precum
tim,
tim, columna
columna lui
lui Traian
Traian este
este un
un monument
monument antic
antic din
din Roma
Roma construit
construit din
din ordinul
ordinul
mpratului
mpratului Traian
Traian care
care s-a
s-a pstrat
pstrat pn
pn n
n zilele
zilele noastre.
noastre. Monumentul
Monumentul se
se afl
afl n
n Forul
Forul lui
lui
Traian,
Traian, n
n imediata
imediata apropiere
apropiere la
la nord
nord de
de Forul
Forul roman.
roman. Terminat
Terminat n
n 113,
113, basorelieful
basorelieful n
n form
form
de
spiral
a
fost
nl

at
att
pentru
a
comemora
victoriile
lui
Traian,
fiind
o
adevrat
istorie
de spiral a fost nlat att pentru a comemora victoriile lui Traian, fiind o adevrat istorie
gravat
gravat n
n piatr,
piatr, ct
ct
ii pentru
pentru a
a servi
servi ca
ca mausoleu
mausoleu (dup
(dup deces,
deces, cenu
cenu
a
a mpratului
mpratului a
a fost
fost
depus
depus n
n ncperea
ncperea de
de la
la baza
baza columnei).
columnei).
,,Tropaeum
,,Tropaeum Traiani
Traiani
-este
-este un
un monument
monument triumfal
triumfal roman
roman n
n Adamclisi,
Adamclisi, jude
jude ul
ul Constan
Constan a,
a, ridicat
ridicat n
n cinstea
cinstea
mpratului
mpratului roman
roman Traian
Traian ntre
ntre anii
anii 106-109
106-109 d.Hr.
d.Hr. pentru
pentru a
a comemora
comemora victoria
victoria romanilor
romanilor
asupra
asupra dacilor
dacilor n
n anul
anul 102
102 d.Hr..
d.Hr..
,,Podul
,,Podul lui
lui Traian
Traian
-este
-este un
un pod
pod construit
construit de
de Apolodor
Apolodor din
din Damasc
Damasc ntre
ntre primvara
primvara anului
anului 103
103
ii primvara
primvara
anului
anului 105
105 peste
peste Dunrea
Dunrea de
de Jos,
Jos, la
la est
est de
de Por
Por ile
ile de
de Fier,
Fier, n
n apropiere
apropiere de
de ora
ora
ul
ul DrobetaDrobetaTurnu
Turnu Severin.
Severin. Scopul
Scopul construc
construciei
iei a
a fost
fost de
de a
a facilita
facilita transportul
transportul trupelor
trupelor romane
romane conduse
conduse de
de
Traian

i
a
proviziilor
necesare
celei
de-a
doua
campanii
miltare
de
cucerire
a
Daciei.
Traian i a proviziilor necesare celei de-a doua campanii miltare de cucerire a Daciei.

Prezen
t
n
trecut

Concluzii
Putem concluziona ntr-un final, probabil mult ateptat, faptul c originea limbii
romne a fost strns legat de procesul de etnogenez i provine, sub influena
etapelor istorice de rigoare, din limba latin, ,,vorbit n mod nentrerupt n partea
oriental a Imperiului Roman, cuprinznd provinciile romanizate (Dacia, Panonia
de Sud, Dardania, Moesia Inferioar i Superioar), din momentul ptrunderii
limbii n aceste provincii i pn n zilele noastre . (Al. Rosetti, n Istoria limbii
romne(...)~1971)
Totodat, amintim c aceasta se formeaz pornind de la substractul daco-moesic,
stratul fundamental fiind oferit de limba latin vulgar... urmnd n secolul al VI-lea o
important etap a influenei slave, precum i intrarea a unor cuvinte din alte limbi n
secolul precedent, mprumuturi, aducnd astfel limba vorbit din zilele noastre.
Limba romn face parte, evident, din familia limbilor romanice, alturi de limba
francez, spaniol, italian i portughez (...precum i sarda, provensala, catalana,
retoromana i dalmata ).

Bibliografie
Manualul pentru clasa a XI-a de Limba i
literatura romn, Ed. ART
ndrumtor pentru noua program i noile
manuale alternative clasa a XI-a, Ed. CARMINIS
(Hadrian Soare, Gheorghe Soare)