Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI

FARMACIE “Victor Babeş” TIMISOARA

DISCIPLINA DE
INFORMATICA MEDICALA

www.medinfo.umft.ro/dim

1
CURSUL 5

TESTE STATISTICE (II)

2
Capitolele biostatisticii
• Inferenta statistica
• Statistica descriptiva - Parametrii statistici
• Estimarea statistica
• Teste statistice
• Corelatia si regresia
• Prelucrări avansate (Analiza clasificării etc)
• Aplicaţii speciale:
– Epidemiologie (Analiza riscului)
– Aplicaţii în demografie (Analiza supravietuirii)
3
TESTE STATISTICE
UZUALE
(II)

4
TESTE STATISTICE UZUALE

Format de prezentare

• PARAMETERII DE COMPARAT
• TESTUL RECOMANDAT
• Ipoteza de zero, Condiţii
• ALTE COMENTARII

5
• 3.1. DOUA MEDII – PT. DOUA SERII
INDEPENDENTE (INDIVIZI DIFERITI)
• TESTUL t NEPERECHE (‘pooled t test’)
• H0 : X1 = X2 , conditie: s1 = s2
• TEST DE SEMNIFICATIE, PARAMETRIC

6
• 3.2 DOUA MEDII – PT. DOUA SERII
PERECHE (‘MATCHED’) OBTINUTE PE
– ACEIASI INDIVIZI
– IN DOUA CONDITII DIFERITE
• TEST t PERECHE (‘paired’, ‘matched’)
• H0 : X1 = X2
• TEST DE SEMNIFICATIE, PARAMETRIC

7
• 3.3. DOUA MEDII - DOUA SERII CU
DISTRIBUTIE NECUNOSCUTA SAU
NEGAUSSIANA
• TESTUL MANN – WHITNEY (‘u’)
• H0 : X1 = X2
• TEST DE SEMNIFICATIE,
NEPARAMETRIC

8
• 3.4. RANGURI - DOUA SERII
• a) SERII INDEPENDENTE (nepereche)
• TESTUL WILCOXON - ‘RANK SUM’
(suma rangurilor)
• H0 : Me1 = Me2
• TEST DE SEMNIFICATIE,
NEPARAMETRIC,
PENTRU VARIABILE ORDINALE

9
• b) SERII DEPENDENTE (serii pereche)
• TEST WILCOXON - ‘SIGN - RANK’
(semn-rang)
• H0 : Me1 = Me2
• TEST DE SEMNIFICATIE,
NEPARAMETRIC,
PENTRU VARIABILE ORDINALE

10
3.5. n SERII
EXPERIMENTALE

• ANALIZA VARIANTEI
(ANALYSIS OF VARIANCE)
• ANOVA

11
• a) n SERII INDEPENDENTE (nepereche)
• ONE WAY ANALYSIS (unifactoriala)
• TESTUL KRUSKAL - WALLIS
• H0 : X1 = X2 = . . . = Xn
• TEST NEPARAMETRIC
• In caz de diferente semnificative (p<0.05) se
efectuaza o “rafinare” (Bonferoni), adica se
iau 2 cate 2 toate perechile posibile
12
• b) n SERII DEPENDENTE (perechi)
• TWO WAYS ANALYSIS (bifactoriala)
• TESTUL FRIEDMAN
• H0 : X1 = X2 = . . . = Xn
• TEST NEPARAMETRIC
• Sub-loturi cu diferite succesiuni ale conditiilor
• PATRATUL LATIN: A B C D
C A D B
D C B A
B D A C
13
• 3.6. TESTE PENTRU INDICATORI DE
DISPERSIE
• a) pentru DOUA SERII
• TESTUL FISHER (F TEST, F RATIO)
• H 0 : s1 = s2
• TEST DE OMOGENITATE

14
• b) n SERII INDEPENDENTE
(nepereche)
• TESTUL BARTLETT
• c) n SERII - PERECHE
• TESTUL COCHRAN
• H 0 : s1 = s2 = . . . = sn
• TESTE DE OMOGENITATE

15
• 3.7. TESTE PENTRU PROPORTII -
(VARIABLE NOMINALE - CALITATIVE)
• TESTUL HI PATRAT (chi - square) -
PEARSON
• (sau testul z – pentru 2 proportii)
• H0 : Oi = Ei pentru toate clasele “i”
(Oi = “Observed”, Ei = “Expected”)
• (sau P1 = P2 pentru testul z)
• TEST DE SEMNIFICATIE/CONCORDANTA
16
• 3.8. T.CLASIFICARE (CONTINGENTA)
• TESTUL HI PATRAT
• TEST DE INDEPENDENTA
• 3.9. T. NORMALITATE
• TESTUL HI PATRAT
• TEST DE CONCORDANTA
• 3.10. T. COEFICIENTUL DE CORELATIE
• TESTUL t
• TEST DE SEMNIFICATIE
17
- pauza -

18