Sunteți pe pagina 1din 23

Cancerul de colon

Etiologie

10% din tumorile maligne


locul al III-lea @ntre cancerele digestive
B=F
predomin[ @n decada a 6-a ]i a 7-a
localizare
60% colon st`ng din care 75% pe sigmoid
30-40% colonul drept

5% din cazuri tumori multiple (sincrone)

Patogenie
necunoscut[
factori de risc
nutri\ional
regim s[rac @n fibre celulozice
regim bogat @n gr[simi animale

st[rile precanceroase
polipii adenomato]i
bolile inflamatorii ale colonului (RCUH, boala Crohn)

genetici (HNPCC, PAF)


antecedentele de cancer

Anatomie patologic[
Macroscopic
tumori vegetante
cancerul schiros (@n virol[)
tumorile intersti\iale
retrac\ia peretelui colic (longitudinal pe dreapta, circular pe
st`nga)
sclerolipomatoza peritumoral[

Microscopic
80% adenocarcinoame
10-20% carcinoame mucoase, anaplastice
neepiteliale - foarte rare

Modul de extindere
local[
@n profunzimea peretelui colic ]i @n suprafa\[, longitudinal ]i circular

limfatic[
ggl. epicolici, paracolici, intermediari, centrali (originea AMS, AMI)
pt. flexura splenic[ - ggl. retropancreatici ]i ai hilului splenic

hematogen[
sistemul port - ficat - plaman - circulatia sistemic[

endoluminal[
perinervoas[
peritoneal[ (carcinomatoz[, tumorile Krukenberg)

Stadializare
DUKES - ASTLER_COLLER
stadiul f[r[ adenopatii
A leziune limitat[ la mucoas[
B1 - leziune p`n[ la muscular[
B2 - leziune dincolo de muscular[

stadiul cu adenopatii neoplazice


C1 - B1 + ggl. Invada\i neoplazic
C2 - B2 + ggl. Invada\i neoplazic

stadiul D - metastaze hepatice

Stadializare
TNM (UICC)
Tis - carcinom preinvaziv
T1 - tumor[ limitat[ la mucoas[ ]i submucoas[
T2 - tumor[ invad`nd musculoasa sau musculoasa ]i seroasa
T3 - tumor[ extins[ dincolo de peretele colic
T4 tumor[ extins[ dincolo de peretele colic la \esuturile vecine
N0 - f[r[ invazie a ganglionilor limfatici regionali
N1 - cu invazie a ganglionilor limfatici regionali
N2 - invazia a ggl. limfatici juxtaregionali (paraaortici)
M0 f[r[ metastaze la distan\[
M1 cu metastaze la distan\[

Stadializare
Stadiul Ia Tis , T0, T1
Stadiul Ib T1,
Stadiul II

N0,

N0
M0

T3 sau T4 N0

M0

Stadiul III orice T

N1

M0

Stadiul IV orice T
orice T orice N

N4
M1

M0

M0

Studiu clinic
Manifest[ri generale
sc[dere ponderal[, astenie fizic[, inapeten\[
tulbur[ri func\ionale
tulbur[ri de tranzit intestinal
constipa\ie, alternan\[ constipa\ie - diaree

dureri
s`nger[rile
aspect de melen[ - colonul drept
s`nge ro]u - rect ]i sigmoid

Cancerul de colon drept


sindrom anemic
durerea
inconstant[ @n fazele ini\iale
jen[, durere estompat[ @n flancul drept
intens[ precis localizat[

tulbur[ri de tranzit
constipa\ie, alternan\[ de constipa\ie diaree @n localiz[rile care cuprind valvula
ileo-cecal[

tumor[ palpabil[ @n jum[tatea dreapt[ a colonului

N.B. de cele mai multe ori semnele generale atrag aten\ia


pacientului asupra bolii sale

Cancerul de colon st`ng


Tulbur[rile de tranzit
constipa\ie progresiv[
alternan\[ cu diaree apoas[

dureri cu caracter de plenitudine jenant[ sau


colicative @n fosa iliac[ dreapt[ (Bouveret)
modificarea aspectului scaunelor
scaune cu mucus ]i s`nge
scaune creionate

Cancerul de colon transvers


Particularit[\i determinate de forma ulcerovegetant[ a tumorii ]i de vecin[tate cu
organele din etajul superior al abdomenului
simptome de @mprumut gastro-duodenale,
biliare

Examenul clinic

ini\ial asimptomatic
distensia abdominal[
tumor[ palpabil[ (colon drept ]i sigmoid)
tu]eul rectal
tu]eul vaginal

Examenul clinic
colonoscopia cu biopsie
irigografia-irigoscopia
stenoza neoplazic[
defileu neregulat excentric, -cotor de m[r-, dilata\ia colonului supraiacent
lacun[ marginal[ sau de fa\[
stopul clismei baritate

radiografia abdominal[ simpl[


@n caz de ocluzie intestinal[

ecografia abdominal[
metastaze hepatice,
obstruc\ia ureteral[ (dilata\ii pielo-caliceale)

urografia
laparoscopia exploratorie (pt. Stadializare)

Examenul biologic

Anemie
hipoproteinemie
hiperleucocitoz[
V.S.H. crescut

A.C.E.

Diagnosticul cancerului de colon

tardiv de obicei
orice subiect peste 40 de ani cu tulbur[ri de tranzit,
sindrom dispeptic, f[r[ explica\ie aparent[, anemic explorarea colonului

Diagnosticul diferen\ial
formele clinice cu anemie
afec\iunile tubului digestiv susceptibile de a da hemoragii oculte:
hernii hiatale, tumori benigne sau malign, ulcer gastro-duodenal,
diverticuli colici, polipoza recto-colic[

formele clinice cu tumor[ palpabil[


cancerul de colon drept
plastron apendicular, tbc cecal, boala Crohn, tumori retroperitoneale

cancerul de colon st`ng


diverticulita, perisigmoidita, endometrioza colic[, R.C.U.H., polipoza
recto-colonic[

cancerul de colon transvers: neoplasmul gastric, pancreatita

afec\iuni colice cu risc de malignizare - urm[rire atent[

Evolu\ia ]i complica\iile

Exitus - prin invazia organelor din vecin[tate ]i a


metastazelor
complica\iile
peritonita
ocluzia intestinal[
fistulele neoplazice
stomac, duoden, intestin

Tratamentul cancerului de colon

chirurgical
radioterapia
chimioterapia
imunoterapia

Tratamentul chirurgical

corectarea dezechilibrelor biologice


corectarea tarelor organice
profilaxia antibiotic[
preg[tirea mecanic[ a colonului
regim + clisme evacuatorii
purgative saline, Manitol 10%
PEG (Fortrans), X-prep

profilaxia trombozelor

Tratamentul chirurgical
in functie de stadiu
cu viz[ radical[
cancer colon drept = hemicolectomia dreapt[
cancerul de colon st`ng

hemicolectomia st`ng[
+ splenopancreatectomie st`ng[ pt cancerul de flexur[ splenic[
colectomie segmentar[ de sigmoid
recto-sigmoidectomie

paleative
deriva\ii interne:
ileotransversoanastomoz[, ileosigmoidoanastomoza, transversosigmoidoanastomoza

rezec\ie segmentar[ tip Hartmann


deriva\iile externe: cecostomia, anusul iliac st`ng

rezec\iile pe cale laparoscopic[ @n curs de evaluare

Tratamentul adjuvant
Chimioterapia
indicat[ @n stadiul C (Dukes) de principiu
stadiul B2 numai @n trialuri terapeutice
asocia\ii 5FU - acid folinic (FU-FOL)

Radioterapia
preoperatorie - tumori infectate, extinse
postoperator - 4-5 s[pt[m`ni dup[ opera\ie
paleativ[ - cancere inoperabile

rezultate
Mortalitatea operatorie tratamentul electiv < 10%
crescut[ @n urgen\[

supravie\uire global[ la 5 ani - 42%


46% femei
38% b[rba\i

consecin\e func\ionale neglijabile


ameliorarea rezultatelor - depistarea precoce