Sunteți pe pagina 1din 29

Fotorezistorul

Student: Trif Florin Vasile


Cuprins :
1. Introducere
2. Functionare fotorezistor
3. Tipuri de dispozitive fotoelectrice
4. Caracteristicile fotorezistoarelor
a) Caracteristica curent-tensiune
b) Caracteristica energetică a fotorezistorilor
c) Caracteristicile spectrale
d) Dependenţa sensibilităţii de frecvenţă
5. Parametrii unui fotorezistor
6. Categori de lungimi de unda
7. Aplicaţii
a) Analogice
b) Digitale
8. Avantaje si dezavantaje
9. Aplicaţi cu fotoreziostor
10.
11.
Introducer
e
 Componentă electrică -modifică valoarea
rezistenţei în funcţie de lumina care cade
pe suprafaţa sensibilă
 Fără lumină – fotorezistenţa are o
rezistenţă foarte mare
 La luminarea suprafaţei fotorezistenţei
curentul treace prin ea - valoarea
rezistenţei scade.

1/26
Funcţionarea
fotorezistenţei
Fenomenul internă fotoelectric: electroni de valenţă într-o sferă şi le furnizează
energia lor, câştigul de electroni asigură suficientă energie pentru a depăşi
decalajul şi sari din banda de valenţă în banda de conducţă.

•o gaură - electron defect


•electroni liberi care contribuie la
reducerea rezistenţei electrice
•lumină multa pe fotorezistor- acesta
creează electroni mai liber

2/26
Simboluri

Structură

3/26
 Sensibile la radiatile electromagnetice;

 Radiaţia electromagnetică - energia


radiază
• în spectrul vizibil la fel ca şi în regiunea
• ultraviolet şi cea infraroşu (0,3 … 15um);

4/26
Sunt pat ru t ipuri de dispozit ive fot oelect rice:

 Tipul fotoemisie;
 Tipul fotovoltaic;
 Tipul cu joncţiune fotoconductivă;
 Tipul cu efect de buffer
fotoconductiv;

5/26
•Celula fotoemisie - electroni lovesc suprafaţă acoperită
cu fosfor care produce luminarea ei.
•Celula fotovoltaică - utilizează radiaţia solară pentru
generarea tensiuni electrice.

•Celula fotoconductivă cu joncţiune se bazează pe


proprietăţile fotoconductive ale joncţiuni P-N

•Celula fotoconducţie cu efect de bulk se bazează pe


utilizarea proprietăţilor fotoconductive ale cristalului

6/26
Caracteristicile fotorezistoarelor

•Caracteristica curent-tensiune

•Caracteristica energetică a fotorezistorilor

•Caracteristicile spectrale

•Dependenţa sensibilităţii de frecvenţă

7/26
Caracteristica curent-tensiune

I - curentul total
I0 - curentul de întuneric
IL – fotocurentul
Co, Cf – constante determinate de proprietăţile fizice ale
semiconductorului la întuneric şi la iluminare
γ- coeficientul de neliniaritate a caracteristicii energetice
U – tensiunea aplicata

γ
I = I 0 + I L = C0 ⋅ U + C f ⋅ Φ ⋅ U 0
8/26
9/26
Caracteristica energetică a fotorezistorilor
Pentru majoritatea
fotorezistorilor
caracteristicile energetice
posedă două regiuni
distincte:
•Regiunea liniară - la
intensităţi slabe ale
radiaţiei incidente;
•Regiunea subliniară - la
intensităţi mari ale
radiaţiei incidente.

10/26
Caracteristicile spectrale

Caracteristica spectrală este puternic influenţată de prezenţa impurităţilor în


semiconductor. Impurităţile se introduc cu scopul sporirii sensibilităţii şi a lărgimii
spectrului spre lungimi de undă mai mari.

11/26
Caracteristicile spectrale (2)

12/26
Dependenţa sensibilităţii de frecvenţă

τ i -este constantă de creştere a fotocurentului sau timpul în care fotocurentul


creşte;
I 0 -valoarea staţionară a fotocurentului; - constanta de timp a descreşterii
fotocurentului;
Odată cu creşterea frecvenţei fluxului luminos, amplitudinea
componentei variabile a fotocurentului scade.

13/26
Parametrii unui fotorezistor sunt :

• valoarea rezistenţei electrice la întuneric ;


• tensiunea maximă admisă la borne ;
• puterea maximă disipată ;
• sensibilitatea la lumină ‑ reprezintă raportul dintre variaţia
curentului şi variaţia iluminarii, la o tensiune constantă.Se
măsoară în mA/lx.
• sensibilitatea spectrală‑depinde de natura materialului
semiconductor utilizat şi reprezintă dependenţa sensibilităţii S de
lungimea de undă a radiaţiei incidente.

14/26
Lumina poate fi împarţită în funcţie de lungimea de undă în trei
categori:
• Lumina ultravioletă – sub 0,4µm (4000Aº);
• Lumină vizibilă – între 0,4µm şi 0,7µm (4000 ÷ 7000Aº);
• Lumina infraroşie – peste 0,7µm (7000Aº);

15/26
Rezele de lumina vizibile de la unde scurte (4000Aº) la unde lungi
(7000Aº) apar pentru ochiul uman asftel:

•Violet – 0,46µm (4600Aº); •Galben – 0,59µm (5900Aº);


•Albastru – 0,5µm (5000Aº); •Portocaliu – 0,61µm (6100Aº);
•Verde – 0,56µm (5600Aº); •Roşu – 0,66µm (6600Aº);

16/26
17/26
Răspuns spectral - specific tuturor tipurilor de fotorezistenţe.
Senzitivitatea maximă se obţine pentru culoare verde şi senzitivitatea
minimă se obţine pentru culoarea roşu şi cea violet.

•Sensibilitatea relativă a
unei celule fotoconductive
este dependentă de
lungime de undă a luminii
incidente.
•Fiecare fotoconductor
tipic de material are
propria sa curbă unică de
răspuns spectral sau
răspuns relativ al
fotocelulei coparat cu
lungimea de undă a lumini

18/26
Aplicaţii analogic:
• Control timpului de expunere al camerei;
• Focalizare automată – cu dublă celulă;
• Xerox şi copiatoare – reglează densitatea de
toner
• Echipamente de test colorimetric;
• Densitometru
• Cantare electronice – cu dublă celulă;
• Controlul automat al porţii – sursă de lumină
modulată;

19/26
Aplicaţii digital:
• Control automat al luminozităţi farurilor;
• Control al lumini pe timp de noapte;
• Detector de flacără;
• Controlul lumini pentru iluminatul public;
• Absenţă / Prezenţă (întrerupător de întâlnire);
• Senzor de poziţie;

20/26
Cateva aplicaţi cu fotoreziostor

Fotorezistor activat de întuneric

21/26
Fotorezistor activat de lumină

22/26
Senzor “orb”
Fotorezistor acţionează baza
tranzistorului, care este conectată
la un divizor de tensiune. Primul
“rezistor” este potenţiometrude
100K legat în serie cu un rezistor
de protecţie de 1KΩ, rezistenţă a
doua este rezistenţa
fotorezistorului.
Cantitatea de lumina necesare
pentru a acţiona releu poate fi
schimbat prin schimbarea
potentiometru 100K.

23/26
Fotorezistor cu sensibilitate crescută
Circuitele de mai jos funcţionează ca detector de întuneric, atunci când
nivelul de lumina cade sub o valoare presetată releu este acţionat.
Avemun plus de
sensibilitatea a circuitului
montand un tranzistor care
sa comande baza
tranzistorului 2N2222.
Fereastra histerezis este
scăzut în mod
semnificativ, atunci când
releu este activat, acesta
nu va fi dezactivat cu
aceeaşi cantitate de
lumină, care s-a folosit la
activare.

24/26
Fotorezistor cu sensibilitatea cea mai buna
Circuitul următoare foloseşte un amplificator operaţional 741 pentru a obţine
sensibilitate maximă. Acest circuit poate sesiza modificări de lumină foarte
uşoare şi pote fi foarte bine ajustat. 741 este conectat la un comparator de
tensiune, două divizoare de tensiune, primul dintre ele este fotorezistenţa si
rezistenţa de 100K, iar al doilea este compus de două rezistenţe: 470 Ohmi şi
potenţiometru de 10K.

25/26
Avantaje
•Sensibilitate semnificativă;
•Uşor de utilizat si la costuri reduse;
•Utilizarea în circuite DC şi AC (lucrează în mod independent de
direcţia de curentului);
Dezavantaje
•Timp de răspuns mare, care creşte în cazul în care lumina
intensă este urmată rapid de întuneric;
•Dependenţa semnificativă de temperatură, de rezistenţă;
•Fotorezistenţe operaţionale în funcţie de vârstă;
•Poate fi utilizată numai pentru sute de Hertzi;
•Pentru o sensibilitate mare suprafaţa sensibilă la lumină ajunge
până la câteva zeci de milimetri pătraţi;

26/26
Vă Multumesc