Sunteți pe pagina 1din 23

Integrarea Monetara

Europeana
Sumar
 Notiune de ‘’Sistem Monetar’’;
 SME:etape premergatoare;
 Creare SME:principii si functionare;
 Criza SME din 1992-1993;
 Trecerea de la SME la UME:etape ale
infaptuirii UME;
 Rolul BCE si al SEBC;
 Moneda Euro si efectele acesteia;
 Impactul monedei EURO asupra Economiei
Romaniei.
Sistemul monetar-ansamblul normelor
legale si al institutiilor,care reglementeaza
organizarea si supravegheaza relatiile
monetare din cadrul unei economii.
Integrarea monetara in
cadrul SME

 1972-mecanismul “sarpelui
monetar”;
 1979-infiintarea SME;
 1993-inceputul procesul infiintarii
monedei unice EURO;
Sarpele monetar
 fluctuarea monedelor europene fata
de $ SUA in limitele a (+,-)2,25%;
 Fluctuarea monedelor europene intre
ele,intre marjele (+,-)4,5%.
Sistemul Monetar European
(caracteristici)
 moneda ECU;
 mecanismul de

schimb;
 mecanismele de

“credit”.
Institutiile comunitare
utilizau ECU-ul pentru:

 stabilirea bugetului;
 exprimarea tarifelor vamale;
 stabilirea prelevarilor si a altor varsaminte
intracomunitare.
Functiile ECU-ului in
SME:
 moneda de schimb in mecanismul de
schimb al SME;
 baza de calcul al paritatilor celorlalte
monede;
 baza de interventie in mecanismul de
interventie si de credit;
 instrument de reglare a soldurilor
creditoare si debitoare,intre
autoritatile monetare.
Mecanismul ratei de
schimb:

1.curs central;
2.curs pivot bilateral;
3.cursurile efective fluctuau
fata de pivot,ajustate cu
(+,-2,25%).
Mecanismele de
“credit” in cadrul SME

 finantarea pe termen scurt;


 sustinerea monetara pe termen

scurt;
 concursul financiar pe termen

mediu.
SME-UME
Accentuarea crizei din perioada
anilor ’92-’93 a SME,determina
guvernele Uniunii Europene sa
relanseze proiectul de Uniunii
Monetare veritabil si sa
introduca o moneda unica.
Obiectivele economice pentru
introducerea UM

 sporirea stabilitatii internationale;


 diminuarea variabilitatii si incertitudinii
ratelor de schimb;
 reducerea costurilor de tranzactionare;
 imbunatatirea competitivitatii;
 sporirea stabilitatii interne;
 scadrea anticipata a ratelor dobanzii si
inflatiei.
Etapele realizarii UME:

1. 1990-1993: liberalizarea miscarii


capitalurilor;
2. 1994-1998: crearea IME;
3. 1 ianuarie 1999: IME-BCE.
Criteriile de convergenta
 rata inflatiei<1,5%Rm a 3 tarii cu
mari performante;
 deficitul bugetar<=3%PIB-ul tarii;
 datoria publica<=60%PIB-ul tarii;
 rata dobanzii<=2%Rdm a 3 state cu
performanta mari;
 rata de schimb sa nu depaseasca
marjele de(+,-2,25%).
Functiile BCE:
 implimenteaza politica monetara a
Comunitatii;
 detine si administreaza rezervele oficiale
ale statelor membre;
 promoveaza un sistem de plati eficient;
 Contribuie la supravegherea prudentiala a
institutiilor de credit din tarile membre.
Atributiile SEBC:

 definirea si punerea in practica a politicii


monetare unice;
 conducerea operatiunilor
valutare,obtinerea si gestiune rezervelor
valutare oficiale ale statelor membre;
 promovarea bunei functionari a sistemului
de plati.
Bancnotele,7 la numar, cu o
grafica simbolica pentru
arhitectura europeana.Ferestrele
si portile de pe fata lor reprezinta
spiritul de cooperare si deschidere
in UE.Podurile de pe spatele
bancnotelor reprezinta o metafora
a comunicarii oamenilor in Europa
si cu restul lumii.
Efectele introducerii Euro
pentru firme:
 eliminarea costurilor si a riscului
schimburilor internationale;
 transparenta preturilor-duce la o mai
buna concurenta cu privire la bunuri
si la servicii;
 standartizarea contabilitatii si a altor
sisteme.
Avantajele monedei unice
pentru Romania:
 va stimula importul si exportul;
 va exclude din patrimoniul agentilor
economici pierderile cauzate de fluctuatiile
cursului valutar;
 transparenta-exprimarea in Euro a
preturilor va ajuta agentii economici sa-si
aleaga furnizorii.
Riscurile monedei unice
pentru Romania:
 cresterea generalizata a preturilor(specularea
unor erori de rotunjire);
 dimensionarea, pe termen scurt, a
lichiditatilor in Euro in SB;
 pierderea cursului, ca instrument pentru
inlaturarea dezechilibrelor macroeconomice.