Sunteți pe pagina 1din 6

Tratamente termice

1. Obiectivele cursului
Disciplina urmăreşte însuşirea de către
studenţi a cunoştinţelor esenţiale privind teoria
şi aspectele practice ale tratamentelor termice
de volum si de suprafata aplicate produselor
metalice (semifabricate, piese şi scule), astfel
incat să fie în măsură să indice tratamentul
care se impune a fi aplicat unui produs pentru
a-i asigura proprietăţile mecanice/functionale
necesare unei bune functionari in exploatare
sau a unei prelucrabilitati corespunzatoare.
1
2. Definirea si scopul tratamentelor
termice
• Un tratament termic reprezinta o succesiune de
operatii de incalzire, mentinere si racire
aplicate unui produs metalic (p.m.) in scopul
modificarii microstructurii si, implicit a
proprietatilor acestuia.

• Nota: Proprietatiele unui material cu o anumita


compozitie chimica pot varia in limite foarte largi
in functie de microstructura.

2
3. Clasificarea tratamentelor termice
Dupa adancimea de patrundere:

Tratamente termice

Tratamente termice Tratamente de suprafata


patrunse (de volum) Calire superficiala
Tratamente termochimice
- Carburare
Recoaceri - Nitrurare
Caliri - Nitrocarburare
Reveniri - Borurare, etc.
Alte tratamente de suprafata
- Ecruisare mecanica
3
4. Ciclul termic si parametrii tehnologici ai unui tratament termic
Ciclul termic (ciclograma de t.t.) = reprezentare grafica in
coordonate timp - temperatura a operatiilor de incalzire, mentinere
si racire.

tc tpf = ti
t,
o
C

tp Incalzirea, mentinerea si
racirea = operatiile de baza
ale t.t.

MENTINERE
INCALZIRE RACIRE
tpi

4
τi τm τr τ, min/s
Parametrii tehnologici:
A. La incalzire:
- Mediul de incalzire: aer
gaze de ardere
bai de saruri topite
atmosfere neutre (Ar, N2)
vid
- Temperatura de incalzire: tpf = ti = tcr + (20-
30) oC
Temperatura cuptorului: tc = tpf + (20-30) oC
- Durata de incalzire τi - min sau h
Viteza medie de incalzire: vi = (tpf – tpi)/τi
oC/h
5
B. Mentinere:
Durata de mentinere: τm = τeg + τtr
τeg = (0,20-0,25) x τi (sau prin calcule
analitice)
τtr = 5 -30 min - in functie de microstructura
initiala a materialului

C. Racire:
Mediul de racire - in cuptor
- in aer
- in ulei
- in apa
Viteza medie de racire: vr = (tpf – tmr)/τr oC/s
6