Sunteți pe pagina 1din 8

Agentii

Educatiei

Profesorul-agent

al actiunii

educative;
Profesorul obiectul unor
investigatii
pluridimensionale(pedagogice,axiolo
gice
psihosociale,etc);
Profesorul-un furnizor de
informatii,ce mereu se
documenteaza,reflecteaza,studiind
FENOMENELE EDUCATIONALE

Profesorul,exercita urmatoarele
roluri:
Tehnician
Tehnician
Metodolog
Metodolog
Consilier
Consilier

Furnizor
Furnizor
De
Deinformatii
informatii

Agent
Agent
motivator
motivator
Expert
Expert
aaactului
actului
De
Depredare
predare

Cercetator
Cercetator

Evaluator
Evaluator
Manager
Manager

Referential-fisa competentelor
profesionale ale cadrului didactic,care ii
permit realizarea cu succes a
obicetivelor educative.
Paradigma-un nod de principii,
concepte,idei cu caracter general ce
determina rolul de a percepe si aborda
o realitate

K.M.Zechner,propune 6 modele
de profesori:

Profesor
Instruit
(poseda
Cunostine
vaste);

Profesor
Tehnician
(stapinest
e
Tehnica
pedagogic
a

Profeso
r
Artizan
(abilitati
didactic
e)

Practicia Profesor Profeso


n
r
Actor
reflexiv
social
ca
(experient (competen Persoa
a
te sociale); na
didactica);
(relatia
prof
cu sine
Insusi);

Competenta-capacitatea

dea solutiona eficient probleme,de a


lua decizii adecvate,de a exercita roluri
profesionale cu rezultate bune;

Competent-este considerat o

persoana bine informata,cu capacitatea


de a emite aprecieri despre fenomenele
e ducationale;

M.Calin,identifica 6 tipuri
de competenta:
Competenta

comunicativa-

Competenta

informationala-

transmiterea,decodificarea mesajului;
repertoriul de cunostinte;

Competenta

teologica;
Competenta instrumentalametode si mijloace a educatiei;

Competenta

decizionala;
Competenta apreciativa;

N.Mitrofan,identifica
4 tipuri de competente:
PROFESIONAL
STIINTIFICA

PSIHO-SOCIALA

COMPETENTE

POLITICOMORALA

PSIHOPEDAGOGICA