Sunteți pe pagina 1din 51

General

Bine aţi venit !


Добро Пожаловать в
Рoссйи

Очень прйятно !
Introducere
 Eu sunt Sergei şi împreună vom
încerca să descifrăm tainele limbii
ruse.
 Limba rusa face parte din familia
limbilor indoeuropene (grupa
limbilor slave) şi este vorbită de
aprox. 250 milioane de persoane.
 În continuare vom face o scurtă
recapitulare a principalelor reguli
gramaticale.
Reguli
Gramaticale
 Genurile subst. limbii ruse sunt trei la număr:
masculin, feminin şi neutru
 Avem de asemenea, trei pronume personale: я
(eu),ты(tu), он/она (el/ea) – sing. şi plural, dar şi
exprimarea la genul neutru – оно - (folosită
pentru expresiile impersonale). La acestea se
adaugă celelalte tipuri de pronume: reflexiv
(себя), posesive (мой,твой, его, её, наш,ваш,
их), demonstrative, determinative, interogative,
negative şi nehotărâte.
 Articolele, adjectivele, pronumele, numeralele şi
participiile se declină în acord cu determinatul.
Reguli
Gramaticale
 Limba rusă are şase cazuri gramaticale: Nominativ, Genitiv,
Dativ, Acuzativ şi Instrumental sau Prepoziţional
 Timpurile verbelor sunt: Trecut, Prezent şi Viitor
 Modurile de conjugare a verbelor sunt: Indicativ, Subjonctiv
şi Imperativ
 Verbele prezintă două aspecte: Perfectiv şi Imperfectiv
(foarte importante în exprimarea corectă a nuanţelor de
vorbire)
 Participiul prezintă patru forme: Activ (trecut şi prezent) şi
Pasiv (trecut şi prezent)
 Ordinea cuvintelor nu este fixă, impusă de anumite reguli,
operând după logica în exprimare consacrată în majoritatea
limbilor.
Perfectiv şi
Imperfectiv
 Aspectul perfectiv desemnează rezultatul acţiunii,
limita ei (прочйтать, написать, посмотреть).
 Aspectul imperfectiv desemnează acţiunea
nelimitată, procesul acţiunii, acţiunea repetată.
 De regulă, verbele de aspect perfectiv se formează
de la cele de aspect imperfectiv, prin adăugare de
prefixe, sufixe, prin schimbare sau eliminare de
rădăcini.
 Ex.:читать – прочитать (a citi), строить –
построить (a construi), делать – сделать (a face),
говорйть – сказать (a vorbi), ловить – поймать (a
prinde, a vâna)
Topic Two
 Details about this topic
 Supporting information and
examples
 How it relates to your audience
Запомните
глагол !
Dic ţionar d e verb e Român ~ Rus

•a achita [achit] - оплачивать [оплачиваю]


•a (se) acoperi [acopăr] - покрывать, покрываться
•a acorda [acord] - предоставлять, согласовывать
•a (se) acumula [acumulez] - накоплять, собирать,
накопляться
•a acuza [acuz] - обвинять
•a adăuga [adaug] - прибавлять, добавлять
•a adera - примыкать, присоединяться, быть
сторонником
•a adormi [adorm] - засыпать
•a aduna [adun], a se~ собирать, собираться
•a afla [aflu] находить, узнавать, находиться
•a afunda [afund], a se~ погружать, углублять,
погружаться
•a agita [agit], a se~ агитировать, суетиться
•a ajunge [ajung], a se~ настигать, достигать,
прибывать, сговариваться
•a ajuta [ajut] помогать
•a alia [aliez], a se~ объединять, сплавлять,
соединяться
•a alterna [altern] чередоваться, чередовать
•a alunga [alung], a se~ гнать, удалять, гнаться друг
за другом
•a ameninţa [ameninţ] угрожать, грозить
•a amesteca [amestec], a se~ смешивать,
смешиваться
•a angaja [angajez]принимать на работу
•a apăra [apăr] защищать, оборонять
•a apăsa [apăs] давить, напирать, нажимать
•a aprinde [aprind] зажигать
•a apropia [apropii] приближать
•a aproviziona [aprovizionez] снабжать, запасаться
•a apuca [apuc] брать, хватать, успевать,
приниматься
•a aranja [aranjez] устраивать, утсраиваться
•a arde [ard] жечь, сжигать, гореть
•a aresta [arestez] арестовывать
•a arunca [arunc] бросать, кидать
•a asculta [ascult] слушать
•a ascunde [ascund] прятать, скрывать, прятаться
•a ascuţi [ascut], a se~ точить, заостряться
•a asista [asist] присутствовать, сопровождать,
помогать
•a astupa [astup], a se~ затыкать, заделывать,
закрываться
•a aşeza [aşez], a se~ усаживать, класть, садиться
•a aştepta [aştept] ждать, ожидать
•a atârna [atârn] вешать, развешивать, висеть
•a atinge [ating], a se~ трогать, достигать,
дотрагиваться
•a auzi [aud] слышать
•a avea [am] иметь
•a bara [barez] преграждать, закрывать
•a bate [bat] бить, ударять, стучать
•a băga, a se~ вкладывать, всовывать, входить
•a bea [beau] пить
•a broda [brod] вышивать
•a bucura [bucur] радовать, радоваться
•a calcula [calculez] вычислять, подсчитывать,
обдумать
•a cânta [cânt] петь, играть на инструментах
•a câştiga [câştig] зарабатывать, получать прибыль,
выигрывать
•a călca [calc] гладить, утюжить, наступать,
шагать
•a căpăta [capăt] получать, приобретать
•a căuta [caut] искать
•a ceda [ced] уступать, поддаться
•a cerceta [cercetez] исследовать
•a cere [cer] просить, спрашивать, требовать,
заказывать
•a cheltui [cheltuiesc] тратить
•a chema [chem] звать, подзывать, вызывать
•a chinui [chinuesc], a se~ мучить, беспокоить,
страдать
•a clinti [clintesc], a se~ трогаться с места,
шевелиться
•a clipi [clipesc] мигать, моргать, мерцать
•a coace [coc] печь
•a coase [cos] шить, вышивать
•a coborî [cobor] спускаться, выходить
•a colora [colorez] раскрашивать
•a compara [compar] сравнивать
•a completa [completez] заполнять, дополнять
•a compune [compun] составлять
•a comunica [comunic] сообщать, передавать,
соединяться
•a concentra [concentrez], a se~ сосредоточить,
сосредоточиться
•a conduce [conduc] вести, управлять,
руководить, провожать
•a confirma [confirm] подтверждать, утверждать,
подкреплять
•a consola [consolez] утешать, утешаться,
довольствоваться
•a convinge [conving] убеждать
•a corecta [corectez] исправлять
•a crăpa [crap] трескаться, лопаться
•a crede [cred] верить, думать, полагать
•a creşte [cresc] растить, воспитывать, расти
•a cruci [crucesc], a se~ перекреститься
•a cuceri [cuceresc] покорять, очаровывать
•a culca [culc] укладывать, ложиться спать
•a cumpăni [cumpănesc] взвешивать,
уравновешивать, весить
•a cumpăra [cumpăr] покупать
•a cununa, a se ~ - венчать, венчаться
•a cuprinde [cuprind] охватывать
•a curba [curbez], a se~ гнуть, сгибаться
•a curge [curg] течь, литься, протекать
•a da [dau] давать
•a dansa [dansez] танцевать
•a debita - продавать, сбывать, доставлять
•a declara [declar] заявлять, объявлять
•a decola [decolez]взлетать, улетать
•a deferi - воздать, присуждать, привлекать к суду
•a degera [deger] мерзнуть, обмораживать
•a demonta [demontez] демонтировать, разбирать
•a depărta [depărtez] удалять, отдалять
•a deranja [deranjez], a se~ беспокоить, мешать,
беспокоиться
•a deretica [deretic] приводить в порядок,
убирать
•a deriva [deriv] происходить, проистекать, брать
начало
•a desbăra [desbăr], a ~ избавлять, освобождать,
избавиться
•a desbina [desbin], a ~ разрознить, разъединить,
поссориться
•a desbrăca [desbrac], a se~ раздевать, раздеваться
•a descălţa [descălţ], a se~ разувать, разуваться
•a descheia [deschei] расстегивать
•a deschide [deschid] открывать
•a desena [desenez] рисовать
•a desface [desfac] расстегивать, развязывать,
распаковывать
•a desfăşura [desfăşur], a ~ развёртывать,
разматывать, развёртываться
•a desfăta [desfăt, desfătez], a se~ услаждать,
развлекать, наслаждаться, веселиться
•a desfigura [desfigurez] безобразить, искажать,
изуродоваться
•a desfunda [desfund], a se~ выбивать дно,
откупоривать, размывать, открывать
•a desgropa [desgrop] откапывать, вырывать,
обнаруживать
•a desluşi [desluşesc], a se~ различать, распознать,
объяснять, различаться
•a desmembra [desmembrez] расчленять,
разъединять
•a desmetici [desmeticesc], a se~ отрезвлять,
прийти в себя
•a desminţi [desmint], a se~ опровергать,
противоречить самому себе
•a desmorţi [desmorţesc]выводить из оцепенения,
воспрятить
•a desnoda [desnod], a se~ распутывать,
развязывать, развязываться
•a despacheta [despachetez] распаковывать
•a despăgubi [despăgubesc], a se~ возмещать
убытки, компенсировать
•a despărţi [despart] разделять, разъединять,
расстаться
•a despica [despic] раскалывать, разрубать,
рассекать, трескаться
•a despovăra [despovărez] снимать, разгружать,
освобождать, облегчать
•a despreuna [despreun] отделять, разделять
•a despuia [despui], a se~ раздеваться, обнажать,
оголяться
•a destrăbăla [destrăbălez], a se~ развращаться,
распускаться
•a destupa [destup] откупоривать, открывать,
прочищать
•a desuci [desucesc] раскручивать
•a deşerta [deşert], a se~ опорожнять, опустошать,
очищаться
•a deşira [deşir], a se~ разматывать, рвать,
растягиваться
•a detaşa [detaşez]; a ~ отвязывать, отрывать,
отделять, откомандировать
•a deteriora [deteriorez] повреждать, портить,
портиться
•a determina [determin] определять, устанавливать,
решаться
•a detesta - ненавидеть, питать отвращение
•a detracta [detractez] хулить, клеветать, принижать
•a deţine [deţin] иметь в своей власти, держать под
арестом
•a devansa [devansez] обгонять, опережать
•a devasta [devastez] опустошать, разорять
•a developa [developez] проявлять
•a deveni [devin] делаться, становиться
•a devia [deviez] отклонять, отклоняться в сторону
•a devora [devor] поглощать, съедать
•a dezaproba [dezaprob] не одобрять, осуждать
•a dezgoli [desgolesc] обнажать, оголять,
обнажаться, опустеть
•a deziluziona [deziluzionez], a se~ разочаровывать,
разочаровываться
•a dezlega [dezleg] развязывать, разрешать
•a dezola [dezolez], a ~ приводить в отчаяние,
отчаиваться
•a dezvăţa [dezvăţ], a ~ отучать, отвыкать
•a dezveli [dezvel], a se~ раскрывать, открывать,
раскрываться
•a dezvolta; a ~ развивать, излагать, развиваться
•a dibui [dibuesc] ощупывать, ходить ощупью
•a dicta [dictez] диктовать
•a digera [diger, digerez] переваривать пищу,
обдумывать
•a dilua, a se~ разжижать, разбавлять водой
•a diminua [diminuez], a ~ уменьшать, понижать,
уменьшаться
•a discerne [discern] распознавать, различать
•a discorda [discordez], a se~ расстраивать,
расстраиваться
•a disimula [disimulez], a se~ скрывать, утаивать,
притворяться
•a dispare [dispar] исчезать, скрываться, пропадать
•a dispensa, a se~ освобождать, избавлять
•a dispreţui [dispreţuesc]презирать
•a distanţa [distanţez] обгонять, опережать
•a distinge [disting], a se~ различать,
распознавать, выделять, отличаться
•a distra, a se~ отвлекать, забавлять, развлекаться
•a divaga [divag] заговариваться, бредить
•a diviniza [divinizez] обожать, обоготворять
•a diviza [divizez], a se~ разделять, разделяться
•a divorţa - разводить, разводиться
•a divulga [divulg] разглашать
•a dizolva [dizolv], a se~ растворять, распускать,
растворяться
a dobândi [dobândesc] добывать, приобретать,
получать
a dogi [dogesc] разъединять, расколоть,
рассыхаться
a dogori [dogorăsc], a se~ жечь, палить,
раскраснеться
a domina [domin, dominez] господствовать,
преобладать, властвовать
a dona [donez] даровать, дарить, жертвовать
a dondăni [dondănesc] бормотать, ворчать
a dori [doresc] желать, высказывать пожелания,
тосковать
a dormi [dorm] спать
a dosi [dosesc], a se~ прятать, скрывать, прятаться
a dota [dotez] наделять, снабжать, оснощать,
снаряжать
a dovedi [dovedesc] доказывать
a draga [draghez] тралить
a drângăni [drângănesc] играть на дрымбе, бренчать
a drăgosti [drăgostesc], a se~ ласкать, миловать,
нежить, ласкаться
a drămui [drămuesc] взвешивать
a drege [dreg] чинить, ремонтировать
a duce [duc], a se~носить, нести, вести, идти, ехать
a dudui [dudui] гудеть, грохотать, шуметь
a duhni [duhnesc] издавать неприятный запах,
вонять, дуть
a dumeri [dumeresc], a se~ объяснять, пояснять,
понимать
a dumica [dumic], a se~ крошить, мелко резать,
дробиться
a dumnezei [dumnezesc] обоготворять, обожествлять
a dura [durez] длиться, продолжаться
a durea [doare] болеть
a echipa [echipez] снаряжать, снабжать, оборудовать,
экипировать
a egala [egalez], a se~ сравнивать, равнять,
выравниваться
a electrocuta - убивать электрическим током
a elibera [eliberez] освобождать
a elimina [elimin] исключать, устранять,
выбрасывать
a eluda [eludez] обойти, избегнуть
a emana [eman] истекать, исходить, происходить,
выделяться
a emoţiona [emoţionez] волновать, разволноваться
a enumera [enumerez] перечислять
a epuiza [epuizez] исчерпывать, истощаться,
изнуряться
a epura [epurez] очищать, чистить
a erupe [erup] выбрасывать, извергать
a etala - раскладывать, выставлять, хвастаться
a eterniza [eternizez], a se~ увековечивать,
затягивать без конца, длиться без конца
a evada [evadez] убегать из заключения
a evalua [evaluez] оценивать, расценивать
a evapora [evapor], a se~испарять, выпаривать,
улетучиваться
a evita [evit] избегать, уклоняться, избегать друг
друга
a evoca [evoc] вызывать, восстанавливать,
воскрешать в памяти
a exagera [exagerez] преувеличивать
a exala [exal], a se~ выделять, испарять,
испараться
a exalta [exalt, exaltez], a se~ воодушевлять,
возбуждать, прославлять, возбуждаться
a examina [examinez], a se~ рассматривать,
осматривать, экзаменовать, рассматриваться
a excepta [exceptez] исключать
a excita - возбуждать, подстрекать, возбуждаться
a exclude [exclud], a se~ исключать, устранять,
исключаться из
a excomunica [excomunic] отлучать от церкви
a excreta [excret] выделять
a execra [execrez] ненавидеть, иметь отвращение к
чему-л.
a exista [exist] существовать
a explica [explic] объяснять
a exporta [exportez] вывозить, экспортировать
a extrage [extragez] добывать
a ezita [ezit] колебаться
a fabrica [fabric] производить, изготовлять
a face [fac] делать
a felicita [felicit] поздравлять
a fi [sunt] быть
a fierbe [fierb], a se~ кипятить, варить, кипеть
a fixa [fixez] назначать
a flecări [flecăresc] болтать
a flutura [flutur] махать, развеваться, порхать
a folosi [folosesc] использовать
a frige [frig] жарить
a fugi [fug] бежать, убегать, струиться
a fuma [fumez] курить
a fura [fur] воровать, красть
a găsi [găsesc] находить, находиться
a găti [gătesc], a se ~ готовить, приготавливать
a găuri [găuresc], a se~ сверлить, продырявиться
a geme [gem] стонать
a ghici [ghicesc] угадывать, догадываться
a glorifica [glorific], a se~ прославлять,
славиться
a goli [golesc] очищать, опорожнять, опустеть
a grăbi [grăbesc] торопить, спешить, торопиться
a gusta [gust] пробовать
a hrăni [hrănesc] кормить, питаться
a imobiliza [imobilizez], a se~ сковывать
a include [includ], a se~ включать, включаться
a indica [indic] указывать, показывать, обозначать
a insista [insist] настаивать, требовать
a inspira [inspir] вдыхать, вдохновлять
a insulta [insult] оскорблять
a interzice [interzic] запрещать, препятствовать
a intra [intru] входить
a introduce вводить, включать, вставлять
a inunda [inund] наводнять, затоплять
a invidi [invidez] завидовать
a invita [invit] приглашать
a îmbrăca [îmbrac]надевать, одеваться
a îmbrăţişa [îmbrăţişez] обнимать
a îmbunătăţi [îmbunătăţesc], a se~ улучшать,
исправляться
a împărţi [împart] делить, разделять
a împinge [împing] толкать, подталкивать
a împodobi [împodobesc], a se~ украшать,
наряжаться
a împotmoli [împotmolesc], a se~ сесть на мель,
застрять
a împrăştia [împrăştiu], a se~ рассыпать,
разбрасывать, рассеяться
a (se) înălţa - возвышать, воздвигать, подниматься
a încălzi [încălzesc] греть, согревать, греться
a începe [încep] начинать, начинаться
a încerca [încerc] пытаться, стараться, примерять
a înceta [încetez] прекращать, прекращаться
a încheia [închei] застегивать, завершать,
заканчиваться
a închide [închid] закрывать
a înconjura [înconjur], a se~ окружать, обходить
вокруг, окружать себя
a încurca [încurc] запутывать, запутываться
a îndepărta [îndepărtez] удалить, отстранять
a îndeplini [îndeplinesc] выполнять, исполнять
a îndoi [îndoiesc] удваивать, складывать (вдвое)
a îneca [înec] топить, затоплять, охватывать
a înfăptui [înfăptuesc], a se~ выполнять, совершать
a înfăşura [înfăşor], a se~ завертывать,
укутываться
a înflori [înfloresc] расцветать, цвести, украшать
a îngheţa [îngheţ] замораживать, мёрзнуть
a înghiţi [înghiţ] глотать, проглатывать, впитывать
a înjura [înjur] ругать, оскорблять, ругаться
a înlătura [înlătur] устранять
a înmâna [înmânez] вручать, отдавать в руки,
выдавать (на руки)
a înmulţi [înmulţesc] умножать, увеличиваться,
размножаться
a înota [înot] плавать, заплывать, купаться
a însemna [însemn] означать, значить
a întărâta [întărât], a se~ подстрекать, сердить,
разгневаться
a întări [întăresc], a se~ укреплять, усиливаться
a întinde [întind] вытягивать, растягивать,
вытягиваться
a întoarce [întoarc] поворачивать, заводить
часы, возвращаться
a întreba [întreb] спрашивать
a întrebuinţa [întrebuinţez], a se~ использовать,
употреблять
a întrerupe [întrerup], a se~прерывать, прерываться
a înţelege [înţeleg], a se~ понимать, договариваться
a înţepa [înţep] уколоть, щипать язык, уколоться
a jena [jenez], a se~ беспокоить, стеснять,
мешать, жать, стесняться
a jigni [jignesc] обижать, оскорблять
a lămuri [lămuresc], a se~ объяснять, разъяснять,
растолковывать, разбираться
a lăsa [las] оставлять, опускаться, садиться
a lăuda [laud] хвалить
a lega [leg] связывать, привязывать
a licări [licăres] мерцать, искриться, светиться
a linişti [liniştesc], a se ~ успокаивать, успокаиваться
a lipi [lipesc] - приклеивать, прижимать, склеиваться
a lovi [lovesc] бить, ударять
a lua [iau] брать
a lupta [lupt] бороться
a mânca [mânînc] есть, кушать
a manifesta [manifestez], a se~ манифестировать,
обнаруживать, проявляться
a marca [marcez] отмечать, обозначать, метить,
забить гол
a mări [măresc], a se~ увеличивать, повышаться,
вырастать
a mărita [mărit] выдавать замуж, выходить замуж
a mărturisi [mărturis, mărturisesc] признаваться,
сознаваться, исповедоваться
a mărunţi [mărunţesc] измельчить
a măsura [măsor] измерять, отмерять
a mătura [mătur] мести, подметать
a merge [merg] идти, ходить, ехать
a micşora [micşorez], a se~ уменьшать,
сокращаться
a minţi [mint] лгать
a mirosi [miros] нюхать, пахнуть
a mişca [mişc] двигать, двигаться, шевелиться
a moţăi [moţăesc, moţăi] подремывать
a muri [mor] умирать
a muşca [muşc] кусать
a naşte [nasc] рождать
a nărui [năruesc], a se~ обрушивать, обваливаться
a născoci [născocesc] выдумывать, изобретать
a năzui [năzuesc] стремиться
a nimeri [nimeresc], a se~ достигать, заставать,
случаться
a nota [notez] отмечать, замечать, записывать
a număra [număr] считать, насчитывать
a numi [numesc] называть, называться, зваться
a obosi [obosesc] утомлять, уставать
a observa [observ] замечать, наблюдать, осматривать
a ocoli [ocolesc] обоходить, объехать
a organiza [organizez], a se~ организовывать,
устраивать
a părăsi [părăsesc] покидать
a părea [par] казаться
a păstra [păstrez], a se~ хранить, сохранить,
сохраняться
a păşi [păşesc] шагать, ходить, идти
a pătrunde [pătrund] проникать
a păzi [păzesc], a se~ хранить, оберегать, стеречь,
беречься
a perchezitiona [perchezitionez] обыскивать
a permite [permit] разрешать
a petrece [petrec] проводить время, проходить
время, веселиться, происходить
a picura [picur] капать, звучать
a pierde [pierd] терять, теряться
a pieri [pier] погибать, пропадать
a pili [pilesc] выпиливать, обрабатывать
напильником
a plânge [plâng] плакать
a plasa [plasez] размещать, помещать
a pleca [plec] уходить, уезжать, улететь,
отправляться
a pleca [plec] нагибать, наклонять, нагибаться
a plesni [plesnesc]лопнуть, треснуть, удариться
a plictisi [plictisesc], a se~ надоедать, скучать
a plimba [plimb] прогуливать, гулять
a potoli [potolesc], a se~ унимать, успокаивать,
утомлять, успокаиваться
a preda [predau] отдавать, передавать, вручать,
преподавать
a prefera [prefer] предпочитать
a pregăti [pregătesc] готовить, приготовить,
готовиться
a preîntâmpina [preîntâmpin] предупреждать,
предотвращать
a presăra [presăr] посыпать, пересыпать, рассыпать
a presupune [presupun] полагать, допускать,
предполагать
a prevedea [prevăd] предвидеть,
предусмотривать
a preveni [preven] предупреждать
a prezenta [prezint] представлять, предъявлять,
являться
a prezice [prezic] предсказывыть, предвещать
a pricepe [pricep] понимать
a primi [primesc] получать, принимать
a prinde [prind] брать, ловить, хватать
a privi [privesc] смотреть, осматривать,
рассматривать
a procura [procur] доставлять, добывать, причинять
a pronunţa [pronunţ] произносить
a pune [pun] класть, ставить
a purta [port] носить
a putea [pot] мочь
a râde [râd] смеяться
a rage [rag] мычать, реветь
a rămâne [rămân] оставаться
a răspunde [răspund] отвечать
a răsuna [răsun] звучать, звенеть, раздаваться,
отдаваться
a rătăci [rătăcesc] потерять, заблудиться
a răzbi [răzbesc] одолевать, побеждать
a răzbuna [răzbun] мстить
a răzgândi [răzgândesc], a se~ передумывать,
обдумывать
a recompensa [recompensez] награждать
a repeta [repet] повторять
a respecta [respect] уважать
a respira [respir] вдыхать, дышать
a restabili [restabilesc], a se~ восстанавливать,
восстановливаться
a restitui [restitui] возвращать
a reuşi [reuşesc] удаваться, добиваться
a reveni [reven] возвращаться
a rezulta [rezult] следовать, вытекать
a ridica [ridic] поднимать, подыматься
a ruga [rog] просить
a rupe [rup] рвать, оторвать, порвать, разорвать
a salva [salvez] спасать
a săpa [sap] копать, рыть
a sări [sar] прыгать
a săruta [sărut] целовать
a scălda [scald] купать, купаться
a scăpa [scap] ронять, спасаться, избегать
a schimba [schimb] менять, сменяться
a scoate [] вынимать, вытаскивать
a scotoci [scotocesc] рыться, шарить
a scrie [scriu] писать
a scuipa [scuip] плевать
a scula [scol] поднимать, вставать
a scutura [scutur] трясти, встряхивать
a scuza [scuz] прощать
a sili [silesc], a se~ принуждать, заставлять
a simţi [simt] почувствовать
a sosi [sosesc] прибывать, приходить, приезжать
a sparge [sparg] ломать, разбивать, лопнуть
a spăla [spăl] мыть, стирать, мыться
a spera [sper] надеяться
a speria [sperii] пугать, пугаться
a spori [sporesc] приумножаться
a sprijini [sprijin] поддерживать
a sta [stau] сидеть, стоять, лежать, быть,
находиться, жить
a stărni [stărnesc], a se~ вызывать, возбуждать,
выдумывать
a stinge [sting] тушить, гаснуть
a strânge [strâng] пожимать, сжимать, собирать,
собираться
a strădui [strădui, străduesc] стараться
a strecura [strecur] цедить, процеживать
a strica [stric] портить, ломать
a striga [strig] кричать, окликивать, звать
a stropi [stropesc] обливать, брызгать
a stropi [stropesc], a se~ поливать, обливаться
a sublinia[subliniez] подчеркивать
a suferi [sufer] терпеть, страдать
a sufla [sufl] дуть, веять
a sufoca [sufoc] душить, задохнуться
a suge [sug] сосать, высасывать
a sui [sui] поднимать, взбираться, подниматься
a supăra [supăr], a se~ сердить, раздражать,
беспокоиться
a supune [supun], a se~ покорять, подчинять
a şopti [şoptesc] шептать, шептаться
a şterge [şterg] вытирать
a şti [ştiu] знать
a tăcea [tac] молчать
a tăia [tăi] резать
a tăinui [tăinuesc], a se~ прятать, скрываться
a termina [termin] кончать, заканчивать,
заканчиваться
a timite [] послать
a tipări [tipăresc] печатать
a topi [topesc], a se~ плавить, растворяться
a trage [trag] тянуть, вытягивать, стрелять
a transforma [transform] преобразовывать
a transmite [transmit] передавать
a trasa [trasez] наметить, чертить
a trata [tratez] лечить, вести переговоры,
обращаться, обзывать
a trăi [trăiesc] жить, существовать
a trece [trec] проходить, проникать, забегать
a tremura [tremur] дрожать, трястись
a trimite [trimit] посылать
a tunde [tund], a se ~ стричь, подстричься
a turna [torn] наливать, лить
a ţărmuri [ţărmuresc], a se~ граничить,
ограничивать
a ţicni [ţicnesc] лопнуть
a ţine [ţin] держать, держаться
a ţipa [ţip] кричать, орать, визжать
a ţiui [ţiuesc] свистеть, звенеть(в ушах)
a ţopăi [ţopăi, ţopăesc] прыгать
a ţuguia [] заострять кончик, придавать коническую
форму
a uda [ud], a se~ мочить, смачивать
a uimi [uimesc] удивлять
a uita [uit] забывать
a umili [umilesc] смирять, унижаться, смиряться
a unge [ung] мазать, смазывать
a urca [urc] поднимать, подниматься
a urmări [urmăresc] следить, следовать
a usca [usuc] сушить, сохнуть
a vârî [vâr] всовывать, вбивать, проникать
a vărsa [vărs] проливать, наливать
a vedea [văd] видеть
a veni [vin] приходить, приезжать, наступать
a vinde [vând] продавать
a visa [visez] мечтать, видеть сны
a viziona [vizionez] смотреть
a vizita [vizitez] посещать
a vorbi [vorbesc] говорить, разговаривать
a vrea [vreau] хотеть
a zâmbi [zâmbesc] улыбаться
a zbura [zbor] летать
Next Steps
 Summarize any actions required of
your audience
 Summarize any follow up action
items required of you