Sunteți pe pagina 1din 9

METODE SI TEHNICI DE ANALIZA

ECONOMICO-FINANCIARA

CARMEN SIRBU
Metode şi tehnici de analiză
calitativă

 Comparaţia;
 Diviziunea şi descompunerea
rezultatelor;
 Gruparea;
 Generalizarea rezultatelor.
Metode şi tehnici de analiză cantitativă

 Indicatorii economico-financiari;
 Indicii;
 Coeficienţii (ratele) de structură, echilibru şi eficienţă;
 Ratele;
 Tehnicile scorurilor;
 Metoda substituirilor în lanţ;
 Metoda calculului matricial;
 Metoda ABC;
 Metoda cercetării operaţionale;
 Metoda analizei regresionale;
 Metode sociologice.
1. Indicatorii economico-financiari

 reprezintă o modalitate de măsurare a


fenomenului prin care acesta capătă o
dimensiune cantitativă sau calitativă.
exemplu:
CA = M + Σ qv*p
2. Indicii

 reprezintă o metoda frecvent utilizată în


analiza fenomenelor economico-financiare,
cu ajutorul căreia se stabileşte dinamica faţă
de o bază fixă sau o bază în lanţ, se
construiesc ritmuri, se fac aprecieri asupra
performanţelor unei firme.
ei
∑ ei

3. Coeficienţii de structură si eficienta

 Coeficienţii de structura se obţin prin


raportarea unei componente la ansamblul
fenomenului cercetat:
 Coeficienţii de eficienţă rezultă din
compararea eforturilor depuse cu rezultatele
obţinute sau invers
4. Ratele

 reprezintă un raport între două mărimi


comparabile. De exemplu:
– rate de structură;
– rate de gestiune;
– rate de echilibru;
– rate de eficienţă.
5. Tehnica scorurilor

 reprezintă o metodă de analiză discriminantă


cu care se operează în mediul extern al
firmei, de regulă în bănci. În teoria
economică au fost elaborate o serie de
modele bazate pe metoda scorurilor, dintre
care cele mai cunoscute sunt: modelul
Altman, modelul Conan şi Holder, Loeb şi
Partier, etc.
6. Metoda substituirilor în lanţ

 permite cuantificarea contribuţiei diferitelor


elemente sau factori la formarea şi
modificarea rezultatului faţă de un nivel de
comparaţie.