Sunteți pe pagina 1din 8

ANALIZA CIFREI DE

AFACERI

CARMEN SIRBU
ANALIZA CIFREI DE AFACERI
Analiza cifrei de afaceri vizează
următoarele aspecte:
Analiza evoluţiei în timp a cifrei de
afaceri:
Analiza structurii cifrei de afaceri;
Analiza cifrei de afaceri pe pieţe şi pe
clienţi;
Analiza cifrei de afaceri pe stadii ale
ciclului de viaţă a produsului;
Analiza factorială a cifrei de afaceri;
Analiza evoluţiei în timp a cifrei de afaceri

Pentru definirea cadrului general în care


se înscrie societatea analizata, se
folosesc mărimile absolute şi ritmurile
de creştere (cu bază fixă, cu baza în
lanţ sau cu bază medie).
În perioada unei creşteri puternice a
preţurilor, dacă acestea nu se
corectează cu inflaţia, informaţiile îşi
pierd din valoare, ele fiind deformate.
EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI FARA INFLUENTA
RATEI INFLATIEI
Nr. Indicatori Anul

1 2 3 4 5

1 CA 1725 1993 2343 2762 2900


2 Ritm de creştere cu - 115,5 135,8 160,1 168,1
baza fixă

3 Ritm de creştere cu - 115,5 117,6 117,9 105,0


baza în lanţ
EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI CU
INFLUENTA RATEI INFLATIEI
Nr. Indicatori ANUL R(%)
crt. 1 2 3 4 5

1CA 1725 1993 2343 2762 2900

2Creşterea - +15,5 +17,6 +17,9 +5,0 14


anuală a CA
(%)
3Creşterea - 21 10,5 12,9 14
anuală a
preţurilor (%)
4CA corectată 1725 1648,1 1753,9 1831,6 1687,1

5Creşterea reală -4,46 +6,42 +4,43 -7,89 -0,38


a CA
Analiza cifrei de afaceri pe piete

Den. pieţe Pn-2 Pn-1 Pn


Pnef Pnef
* 100 Pnef * 100
* 100
Prog. Ef. Pn − 2 Pn −1
Pn prog

A 3907 5330 5607 5622 143,9 105,5 100,3

B 517 643 776 808 156,3 125,7 104,1


C 1587 1670 2000 2133 134,4 127,7 106,7

TOTAL 6011 7643 8383 8563 142,5 112,0 102,1


CA
Analiza cifrei de afaceri pe clienti
Clienţi Pn-2 Pn-1 Pn Ponderi

Prog. Ef. Pn-2 Pn-1 Prog. Ef.

Trad. 4207 5020 5500 5135 46,9 65,2 65,2 60

1-5 1510 2050 1670 2570 16,8 26,6 19,8 30

noi 3250 630 1260 860 36,3 8,2 15 10

Total 8967 7700 8430 8565 100 100 100 100


Analiza cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de
viată al produselor
Stadii de Pn-1 Pn Ponderea CA pe stadii
viaţă
Prog. Ef. Pn-1 Pn
Prog. Ef.

Lansare 58860 91100 89600 10 13,8 13,2


Dezvoltare 176500 190200 204000 30 28,9 30

Maturitate 264875 299300 318600 45 45,4 50

Declin 88290 78000 66350 15 11,9 6,8


TOTAL 588525 658600 678550 100 100 100