Sunteți pe pagina 1din 79

AUDITUL SI CERTIFICAREA

SISTEMELOR CALITATII
CURS

Dr. Ing. Octavian SUCIU

BENEFICII SI AVANTAJE ALE AUDITULUI


Asigurarea unei evaluari sistematice a implementarii , mentinerii si

eficacitatii SMQ/M
Evidentierea oportuna a aspectelor/activitatilor /neconformitatilor critice sau
a abaterilor/devierilor de la politica si obiectivele calitatii/mediului si
crearea posibilitatii de a se interveni promt prin actiuni corective/preventive
Favorizarea comunicarii, informarii, a constientizarii personalului referitor
la SMQ/M
Asigura obtinerea unor garantii reale pentru client si alte parti interesate
referitore la SMQ/M
Permite mentinerea unei supraveghieri eficiente a activitatilor SMQ/M de
catre managementul organizatiei si baza de informatii necesare pentru
lansarea unei imbunatatiri continue
Permite organismelor de certificare obtinerea dovezilor necesare pentru
certificarea SMQ/M

STANDARDELE AUDITARII
ISO 10011.1 GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR

CALITATII PARTEA 1 : AUDITAREA

ISO 10011.2 - GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR

CALITATII PARTEA 2 : CRITERII DE CALIFICARE


PENTRU AUDITORII SISTEMELOR CALITATII
ISO 10011.3 - GHID PENTRU AUDITAREA SISTEMELOR

CALITATII PARTEA 3 : CONDUCEREA PROGRAMULUI DE


AUDIT

STANDARDELE AUDITARII
ISO14010 GHID PENTRU AUDIT DE MEDIU. PRINCIPII

GENERALE
ISO 14011 - GHID PENTRU AUDIT DE MEDIU. PROCEDURI

DE AUDIT. AUDITUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE


MEDIU
ISO 14012 CRITERII DE CALIFICARE PENTRU AUDITORII

DE MEDIU

STANDARDELE AUDITARII
ISO 19011 GHID PENTRU AUDITAREA
SISTEMELOR CALITATII SI
MEDIULUI
PRINCIPIILE AUDITULUI
MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT
CONDUCEREA AUDITULUI IN CAZUL SIST. DE MANAGEMENT AL
CALITATII SI MEDIULUI
COMPETENTELE NECESARE AUDITORILOR SIST. DE
MANAGEMENT A CALITATII SI RESPECTIV A MEDIULUI
APLICABILITATE : Tuturor organizatilor care conduc si organizeaza audituri interne sau
externe de calitate sau de mediu. Aplicarea la alte sisteme este posibila cu anumite precizari
referitoare la competenta auditorilor

CONTINUTUL STANDARDULUI ISO


19011

SCOPUL
.NORMATIVE DE REFERINTA
.TERMENI SI REFERINTE
.PRINCIPILE AUDITULUI
.CONDUCEREA PROGRAMULUI DE AUDIT
.ACTIVITATILE AUDITULUI
COMPETENTE ALE AUDITORILOR

TERMENI SI DEFINITII SPECIFICI


AUDITULUI
AUDIT : Proces sistematic(metodic si planificat) , independent, si
documentat de obtinere a dovezilor de audit si de evaluare obiectiva a
acestora pentru a determina domenile in care sunt indeplinite criteriile de
audit
audit intern auditul condus de organizatia insasi pentru evaluarea
eficientei sistemului calitatii/mediului , rezultatele find analizate de catre
managementul organizatiei respective
audit extern auditul condus de catre o organizatie externa cu un
anumit interes ( clienti, organizatie de certificare )
CRITERII DE AUDIT : set de proceduri, politici sau cerinte luate ca
referinte la audit
DOVEZI DE AUDIT : inregistrari, stari de fapt, sau alte informatii care sunt
relevante din punct de vedere al criteriilor de audit
CONSTATARILE AUDITULUI : rezultate ale evaluarii dovezilor de audit
in raport cu criteriile de audit

TERMENI SI DEFINITII
CONCLUZIILE AUDITULUI : rezultatele auditului stabilite de catre
echipa de audit, dupa ce aceasta a luat in considerare obiectivele
auditului si constatarile auditului
CLIENTUL AUDITULUI : organizatie sau persoana care solicita un
audit
AUDITATUL : organizatie care este auditata
AUDITOR : persoana care are competenta sa conduca un audit
ECHIPA DE AUDIT : unul sau mai multi auditori( lider + auditori ) care
conduc un audit sustinut de experti tehnici, daca acest lucru se solicita
EXPERT TEHNIC : persoana care comunica echipei de audit expertize
sau termeni specifici ( corespunzatori unei organizatii, proces, activitate
sau aspect cultural )
PROGRAM DE AUDIT : set de unul sau mai multe audituri, planificate
intr-o anumita perioada de timp si orientate spre un anumit domeniu
PLANUL DE AUDIT : descrie activitatile auditului, orarul de
desfasurare, locurile unde se vor desfasura si pregatirile necesare
SCOPUL AUDITULUI : prezinta extinderea si limitele unui audit
COMPETENTA : capacitate demonstrata de aplicare a cunostintelor si
calificarilor

PRINCIPII REFERITOARE LA AUDITOR

PRINCIPIILE AUDITULUI
CONDUITA ETICA - fundamentul unei abordari profesionale -

incredere , integritate , confidentialitate , si discretie .

PREZENTAREA CORECTA A DATELOR - obligatia de a prezenta

rapoartele cu acuratete si veridic datele gasite la audit concluzile si


rapoartele auditului trebuie sa reflecte fidel si corect activitatea auditata
.

ABORDARE PROFESIONALA - a lucra cu staruinta si pricepere

in cadrul unui climat de competenta si confidentialitate , cu grija ptr.


atingerea obictivelor si pentru a raspunde increderii care li s-a acordat .

PRINCIPIILE AUDITULUI

PRINCIPII REFERITOARE LA PROCESUL DE


AUDIT

INDEPENDENTA - baza pentru impartialitate si obiectivitate mentinerea unei stari de obiectivitate si fara prejudecati .
NOTA : Auditorii nu trebuie sa fie supusi unor conflicte de interese si
trebuie sa mentina o gandire obiectiva bazata pe dovezile constate la audit

PRODUCEREA DE DOVEZI - baza pentru un proces de audit

sistematic care produce concluzii de incredere si reproductibile.

NOTA : Dovezile gasite la audit sunt verificabile si se bazeaza pe informatii


existene la data auditului

CONDUCEREA UNUI PROGRAM DE


AUDIT

DEFINIREA PROGRAMULUI DE AUDIT


-

STABILIREA OBIECTIVELOR SI A EXTINDERII PROGRAMULUI


STABILIREA RESPONSABILITATILOR
STABILIREA RESURSELOR SI A MIJLOACELOR
STABILIREA PROCEDURILOR

PLAN

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE AUDIT


-

EVALUAREA AUDITORILOR
DESEMNAREA ECHIPEI DE AUDIT
DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE AUDITAT
PROPRIUZIS
EMITEREA INREGISTRARILOR

MONITORIZAREA SI REVEDEREA PROGRAMULUI DE


AUDIT
-

DO

CHECK

IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE IMBUNATATIRE

IMBUNATATIREA PROGRAMULUI DE AUDIT

ACT

OBIECTVELE SI EXTINDEREA
AUDITULUI
OBIECTIVELE AUDITULUI

Determinarea conformitatii si eficacitatii SMQ/M implementat ,


in raport cu criteriile de audit
Determinarea gradului de mentinere, functionalitate, eficienta si
a capacitatii de imbunatatire a SMQ/M

DATE PENTRU FUNDAMENTAREA


OBIECTIVELOR

IDENTIFICAREA PRIORITATIILOR CONDUCERII


IDENTIFICAREA INTENTIILOR COMERCIALE
STABILIREA ANSAMBLULUI DE CERINTE CONTRACTUALE SI
REGULAMENTARE ALE PARTILOR INTERESATE ALE
CLIENTULUI SI ALE FURNIZORULUI
RISCURI POTENTIALE ALE ORGANIZATIEI

OBIECTVELE SI EXTINDEREA
AUDITULUI
EXTINDEREA AUDITULUI
DATE CARE INFLUENTEAZA EXTINDEREA AUDITULUI
SCOPUL , OBIECTIVELE , DURATA SI FRECVENTA AUDITULUI
DIMENSIUNILE , NATURA , COMPLEXITATEA , SI IMPORTANTA

ACTVITATILOR DE AUDITAT
CRITERIILE , REGLEMENTARILE , CERINTELE SI NEVOILE
PARTILOR INTERESATE DE REZULTATELE AUDITULUI
REZULTATE ALE AUDITURILOR ANTERIOARE S-AU SCHIMBARI
OPERATIONALE SI ORGANIZATIONALE
CONTEXTUL CULTURAL , SOCIAL SAU ASPECTE LEGATE DE
MODUL DE COMUNICARE ( LIMBA )

PROGRAMAREA AUDITULUI
STABILIREA RESPOSABILITATILOR

PTR .DEFINIREA , IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA, SI IMBUNATATIREA


PROGRAMULUI ( managementul prog. audit )
PTR. IDENTIFICAREA SI ASIGURAREA RESURSELOR ( ptr. punerea in aplicare a prog. )

IDENTIFICAREA RESURSELOR avand in vedere :

RESURSELE FINANCIARE ptr. managementul programului


TEHNICILE DE AUDIT
PROCESELE ( de obtinere si imbunatatire a performantelor auditorilor ) SI CHELTUIELILE
CARE APAR PE DURATA AUDITULUI
DISPONIBILITATEA AUDITORILOR SI A EXPERTILOR
COSTURI CALATORII , ACOMODARE ETC.

PROCEDURILE PROGRAMULUI DE AUDIT PTR. :

PLANIFICAREA ORARULUI DE DESFASURARE


STABILIRE CONDUCATOR SI SELECTARE /FORMARE AUDITORI COMPETENTI
CONDUCEREA AUDITULUI SI URMAREA ACESTUIA
CONTROLUL INREGISTRARILOR
MONITORAREA PERFORMANTELOR SI IMBUNATATIREA PROGRAMULUI

PROGRAMAREA AUDITULUI
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

COMUNICAREA PROGRAMULUI PARTILOR INTERESATE


DESEMNAREA ECHIPEI ( EVALUARE / INSTRUIRE INITIALA A AUDITORILOR )
ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE
CONDUCEREA DESFASURARII PROGRAMULUI DE AUDIT
CONTROLUL INREGISTRARILOR SI A RAPORTULUI DE AUDIT
CONTROLUL ACTIVITATILOR ULTERIOARE ( FOLLOW UP )

INREGISTRARILE AUDITULUI

INREGISTRARI
INDIVIDUALE
(
PLANE,RAPOARTE
NECONFORMITATI
,
AUDIT,
CORECTIVE/PREVENT. )
REZULTATE DIN PROGRAMUL DE AUDIT
DESPRE AUDITORI ( EVALUARI AUDITORI, MOD SELECTIE ECHIPA, PREGATIRE AUDITORI )

AC.

MONITORIZAREA SI REEXAMINAREA PROGRAMULUI

MONITORIZARE PRIN MASURAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA (ABILITATE AUDITORI,


CONFORMARE LA PROGRAM SI ORAR, FEEDBACK CLIENTI, AUDITATI, AUDITORI)
EXAMINAREA PROGRAMULUI (REZULTATE DIN MONITORIZARI, CONFORMAREA LA PROCEDURI,
ASTEPTARI ALE PARTILOR INTERESATE, INREGISTRARI, CONSISTENTA ECHIPA, ALTERNATIVE SI
PRACTICI NOI ) ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

ACTIVITATILE AUDITULUI
DATE GENERALE PRIVIND SINOPTICA AUDITULUI
INITIEREA AUDITULUI
EXAMINAREA DOCUMENTELOR
PREGATIREA PENTRU VIZITA LA FATA LOCULUI
CONDUCEREA AUDITULUI LA SEDIUL AUDITATULUI
PREGATIREA, APROBAREA SI DISTRIBUIREA

RAPORTULUI DE AUDIT
INCHEIERA AUDITULUI
CONTROLUL URMARII AUDITULUI

INITIEREA AUDITULUI
NUMIREA CONDUCATORULUI DE AUDIT

OBTINEREA ACORDULUI DIN PARTEA AUDITATULUI

DEFINIRE OBIECTIVE, SCOP SI CRITERII

DETERMINAREA CONFORMITATII SISTEMULUI IN RAPORT CU ANUMITE


CRITERII
EVALUAREA CAPABILITATII SISTEMULUI PTR. A INDEPLINII CERINTE
REGLEMENTATE SAU COTRACTUALE
EVALUAREA EFICACITATII SISTEMULUI
IDENTIFICAREA IMBUNATATIRILOR POTENTIALE

INITIEREA AUDITULUI
DETERMINAREA FEZABILITATII AUDITULUI

INFORMATII SUFICIENTE
DISPONIBILITATEA UNOR AUDITORI ADECVATI
DISPONIBILITATEA RESURSELOR SI A TIMPULUI

STABILIREA ECHIPEI DE AUDITORI

IDENTIFICARE NEVOI DE CUNOSTINTE SI PRICEPERE


EVALUAREA SI SELECTAREA MEMBRILOR ECHIPEI

STABILIREA CONTACTULUI INITIAL

STABILIRE CANALE DE COMUNICARE


FURNIZARE INFORMATII TIMP , ECHIPA AUDITORI
SOLICITARE ACCES LA DOCUMENTELE RELEVANTE
STABILIRE REGULI DE SIGURANTA
EFECUARE ARANJAMENTE NECESARE PTR. AUDIT
CONVENIRE ASUPRA INSOTITORILOR, OBSERVATORILOR

EXAMINAREA
DOCUMENTELOR

DETERMINAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR

DOCUMETELE
RELEVANTE
ALE
SISTEMULUI,
INREGISTRARI SEMNIFICATIVE
DOCUMENTE ALE AUDITURILOR ANTERIOARE

ANUMITE

INFORMAREA ORGANISMULUI AUDITAT


DESPRE CONFORMITATEA DOCUMENTATIEI SI CONTINUAREA
PROCESULUI DE AUDIT

SAU

DESPRE ANUMITE NECONFORMITATI SI A NECESITATII DE


SOLUTIONARE A ACESTORA

PREGATIREA VIZITEI LA
AUDITAT
PREGATIREA PLANULUI DE AUDIT
OBIECTIVELE AUDITULUI
CRITERII SI DOCUMENTELE DE REFERINTA
IDETIFICAREA UNITATILOR , PROCESELOR SI
ACTIVITATILOR DE AUDITAT
DATELE SI LOCALURILE DE AUDITAT
TIMPUL SI DURATA DE DESFASURARE
ROLUL AUDITORILOR SI A INSOTITORILOR
ALOCAREA RESURSELOR PTR. ARIILE CRITICE
STABILIRE LIMBA DE COMUNICARE SI RAPORTARE
ARANJAMENTELE LOGISTICE NECESARE
ASPECTE REFERITOARE LA CONFIDENTALITATE

PREGATIREA VIZITEI LA
AUDITAT
DESEMNAREA ROLULUI PTR. FIECARE MEMBRU
ZONE , UNITATI DE AUDITAT
COMPETENTELE NECESARE
NECESARUL DE EXPERTI TEHNICI
ROLUL AUDITORILOR IN FORMARE
SCHIMBARILE EVENTUALE IN CAZ DE NECESITATE

PREGATIREA DOCUMENTELOR DE AUDIT


LISTE DE CONTROL
FORMULARE PTR. INREGISTRAREA INFORMATILOR ( DOVEZI ,

ELEMENTE SUPORT, INREGISTRARI ALE REUNIUNILOR )

DESFASURAREA AUDITULUI LA
SEDIUL AUDITATULUI
- REUNIUNEA DE DESCHIDERE
TRECEREEA IN REVISTA A PLANULUI
PREZENTAREA SUMARA A MODULUI DE ABORDARE
CONFIRMAREA CAILOR DE COMUNICARE
RASPUNDERE LA UNELE INTREBARI ALE AUDITATULUI

COMUNICAREA IN TIMPUL AUDITULUI


EVENTUALE ARANJAMENTE ALE MODULUI DE

COMUNICARE : CU PERSONALUL AUDITATULUI, INTRE


MEMBRII ECHIPEI DE AUDIT, CU CLIENTUL BENEFICIAR

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
Detalieri privind continutul sedintei de deschidere
Prezentarea membrilor echipei de audit
Confirmarea obiectivelor , a scopului auditului si a standardului de referinta
Prezentarea rolului fiecarui membru in cadrul auditului
Clarificarea notiunii de neconformitate si a modului de raportare a acesteia
Confirmarea adecvantei documentelor sistemului
Prezentarea planului de audit si a detalierilor necesare in raport cu acesta
Confirmarea aspectelor logistice necesare pe durata auditului
Clarificarea altor aspecte necesare sau raspunsuri la intrebarile asistentei

DESFASURAREA AUDITULUI LA
SEDIUL AUDITATULUI
ROLUL GHIDULUI SI A OBSERVATORILOR
STABILIREA CONTACTELOR SI A TIMPULUI
ARANJAREA VIZITELOR IN ZONE SPECIFICE
A SE ASIGURA CA ECHIPA DE AUDIT RESPECTA REGULILE

CULEGEREA SI VERIFICAREA INFORMATILOR


INTERVIURI SI OBSERVAREA ACTIVITATILOR : DOCUMENTE,

INREGISTRARI, INDICATORI DE PERFORMANTA, RAPOARTE,


DATE COMPUTERIZATE, PERSONAL ADECVAT SITUATILOR
INTILNITE

DESFASURAREA AUDITULUI LA
SEDIUL AUDITATULUI
REZULTATELE GASITE LA AUDIT

EVALARE DOVEZI IN RAPORT CU CRITERILE


REVEDEREA DATELOR GASITE
STABILIREA GRADULUI DE CONFORMITATE
INREGISTRAREA SI CLARIFICAREA NECONFORMITATILOR
REZOLVAREA DIVERGENTELOR

PREGATIREA CONCLUZILOR AUDITULUI

REEXAMINAREA DATELOR GASITE LA AUDIT IN RAPORT CU OBIECTIVELE SI


CRITERILE STABILITE
OBTINEREA ACORDULUI INTRE AUDITORI
PREGATIREA UNOR EVENTUALE RECOMANDARI
CLARIFICARI ASUPRA URMARII AUDITULUI

REUNIUNEA DE INCHIDERE
PREZENTARE DATE GASITE LA AUDIT SI A CONCLUZILOR

/RECOMANDARILOR
CONVENIRE ASUPRA ACTIUNILOR CORECTIVE

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
UNELE PRECIZARI NECESARE
Date privind responsabilitatea auditatului : informarea personalului propriu asupra

obiectivelor si a domeniului auditului; asigurarea de facilitati echipei de audit; desemnarea


personalului competent, responsabil pentru insotirea echipei de audit; asigurarea accesului
la instalatii, informatii, inregistrari; cooperarea cu echipa de audit; analiza
neconformitatilor semnalate si stabilirea actiunilor corective/preventive necesare
Responsabilitatile specialistului : sa cunoasca problemele de calitate/mediu; cunoasterea
legislatiei specifice de calitate/mediu; cunoasterea problemelor tehnologice specifice
Sfaturi pentru auditor : sa studieze zona de auditat ; sa inteleaga structura organizatorica
; sa citeasca instructiunile si procedurile ; sa cunoasca ce se face in zonele de auditat ; sa
elaboreze fise chestionar ajutatoare ; sa stie cand sa se opreasca ; sa evite subiectele
domestice; sa fie punctual ; sa obtina confirmarea datei si a timpului de audit de la
conducatorul de audit; sa creeze o atmosfera relaxanta; sa fie politicos, prietenos dar intrun mod profesional, sa nu dezaprobe, sa nu laude, sa de-a exemple cand este posibil.
Sfaturi referitoare la fisele chestionar : sa se bazeze pe procedurile si instructiunile
auditatului; sa nu devina lista pentru bifarea raspunsurilor; trebuie sa aiba rol de ghid; sa
ajute la economisirea timpului; sa nu devina documente inflexibile; sa aiba si spatii pentru
precizarea : raspunsurilor, interviurilor, documentelor verificate, spatiilor
auditate,echipamentelor; sunt inregistrari ale auditului.

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
UNELE PRECIZARI NECESARE
Auditul propriuzis trebuie sa aiba in vedere : colectarea dovezilor; verificarea aspectelor
conforme; inregistrarea aspectelor neconforme; comunicarea neconformitatilor
Dovezile obiective ale auditului pot fi : dovezi fizice ( prin observare directa ); dovezi
documentate ( prin verificarea prin sondaj ); dovezi verbale ( prin interviuri sustinute
de dovezi fizice/documentare/verbale de la o alta sursa ); dovezi circumstatiale ( prin
coroborare cu informatii suplimentare )
Tehnici pentru audit : utilizarea de fise chestionar , conducerea adecvata a interviurilor;
analiza documentatiei; analiza inregistrarilor; observarea atenta a zonelor/ activitatilor
/rezultatelor
Tehnici pentru auditor : planificarea fiecarei actiuni in timp si spatiu; alegerea intrebarilor
potrivite; observarea si intelegerea sistemului in functiune; verificarea inregistrarilor;
asigurarea ca cea ce este reglementat se face; urmarirea firului logic ( atunci cand este
posibil chiar prin mai multe compartimente ); luarea de notite; verificarea
conformitatilor; verificarea celor ce par evidente, a nu se baza pe memorie ; a tine ochii
larg deschisi.

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
UNELE PRECIZARI NECESARE PENTRU AUDITOR
Observati : modului in care sunt respectate procedurile; daca echipamentele adecvate
sunt disponibile; daca procedurile si instructiunile asigura un mod de lucru care este in
acord cu politica de calitate/mediu ( nu uita sa ti ochii larg deschisi )
Interviurile : trebuie creata o atmosfera relaxata; trebuie sa fiti politicos dar
profesional; nu trebuie create situatii pentru dezaprobarea auditatului sau pentru laudarea
lui; trebuie verificat ca personalul isi cunoaste responsabilitatile, ca procedurile si
instructiunile sunt implementate si aplicate ,trebuie pastrat controlul asupra interviului
( aducerea auditatului la subiect, reluarea intrebarilor la care nu s-a raspuns, evitarea
indepartarii de subiect );prezentati sumarul constatarilor; explicati constatarile clar si
simplu; solicitati confirmarea auditatului ( atentie : informatia verbala nu este
intotdeauna exacta )
Tehnica interogarii trebuie sa aiba in vedere intrebarile : cine ?, ce?, unde?, cand?,
cum?, de ce ?, ; intrebari deschise; intrebari inchise; intrebari orientative; intrebari
capcana

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
UNELE PRECIZARI NECESARE PENTRU AUDITOR
Comunicarea cu auditatul trebuie sa fie : clara, concisa, relevanta, frecventa
Comunicarea in cadrul echipei de audit trebuie sa includa : discutarea
constatarilor, impartasirea informatiilor intre membrii echipei de audit,
asigurarea ca sunt parcurse activitatile planificate
Punctele tari ale comunicarii : sa fi prietenos, sincer, meticulos, receptiv la
ideile noi, coerent si usor de inteles, entuziast, bun observator, imaginativ
Pentru o comunicare reusita : ascultati cu atentie, vorbiti clar, lasati timp de
vorbire si celorlalti, comunicati usor sentimentele, urmariti cu usurinta pe
ceilalti, recunoasteti cand gresiti

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI

Responsabilitatile auditorului
Conformarea cu conditile aplicabile auditului si cu regulile stabilite de
conducatorul de audit
Planificarea adecvata a auditului in zonele care ii revin
Colectarea dovezilor de audit relevante si suficiente si analiza lor pentru a stabili
constatarile de audit
Pregatirea documentelor si documentarea prin inregistrari a constatarilor
auditului
Asistenta la elaborarea raportului de audit si prezentarea constatarilor atunci
cand este cazul

DESFASURAREA AUDITULUI LA SEDIUL


AUDITATULUI
RESPONSABILITATI PENTRU CONDUCATORUL DE AUDIT
Obtinerea informatiilor relevante : din ghidurile de buna practica, din colectiile de
reglementari si legi, din documentele de prezentare ale firmei, din rapoartele de
audituri anterioare

Formarea echipei de audit si asigurarea comunicarii in cadrul echipei


Rezolvarea conflictelor cu auditatul sau in cadrul echipei de audit
Conducerea sedintelor de deschidere si de inchidere
Comunicarea neconformitatilor majore auditatului
Raportarea atat in scris cat si verbal a rezultatelor auditului

PREGATIREA , PREZENTAREA SI
DISTRIBUIREA RAPORTULUI DE AUDIT
PREGATIREA RAPORTULUI DE AUDIT

PRECIZAREA OBIECTIVELOR
DATE IDENTIFICARE ORGANIZATIE , UNITATI, LOCALURI SI PROCESE
AUDITATE , DATE SI PERIOADA AUDIT
DATE IDENTIFICARE CLIENT AUDIT SI ECHIPA AUDITORI
CRITERII, DATE GASITE ( eventualele neconformitati) SI CONCLUZIILE AUDITULUI
REFERINTA LA PLANUL DE AUDIT SI CONFORMAREA CU ACESTA
SUMARUL DESFASURARII PROCESULUI DE AUDIT SI GREUTATILE IVITE
CONFIRMAREA ATINGERII OBIECTIVELOR SI EVENTUAL ZONELE NEACOPERITE
DIVERGENTELE NESOLUTIONATE DINTRE AUDITOR SI AUDITAT
RECOMANDARI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR
CONVENIRI ASUPRA URMARILOR AUDITULUI SI A PLANULUI DE ACTIUNI
STATUTUL ASUPRA CONFIDENTIALITATII DATELOR
LISTA DE DISTRIBUIRE A RAPORTULUI DE AUDIT

RAPORTUL DE AUDIT
Sedinta de inchidere
Detalieri privind continutul sedintei de inchidere
Este prezidata de conducatorul echipei de audit
Multumiri pentru sprijinul acordat in timpul auditului
Se reamintesc obiectivele si scopul auditului
Prezentarea aspectelor pozitive ( punctelor forte ) dar si a celor care

necesita a fi ameliorate ( a oportunitatilor de imbunatatire ), de catre


fiecare membru al echipei
Convenirea asupra necesitatii de a fi stabilite actiuni corective
Clarificarea unor nelamuriri ale asistentei
Convenirea asupra datei de transmitere a raportului de audit si a
eventualelor supravecheri necesare

PREGATIREA APROBAREA SI
DISTRIBUIREA RAPORTULUI DE AUDIT
APROBAREA SI DISTRIBUIREA RAPORTULUI
ELABORAREA RAPORTULUI LA TERMENUL PREVAZUT
DATAREA SI APROBAREA RAPORTULUI CONF. PROGRAM
DIFUZAREA RAPORTULUI DUPA CUM SA PREVAZUT IN

PROGRAM
RESPECTAREA CONFIDENTIALITATII ASUPRA DATELOR
DIN RAPORT DE CATRE MEMBRII ECHIPEI DE AUDIT

INCHEIEREA AUDITULUI
COLECTAREA DOCUMENTELOR
RETINEREA DOCUMENTELOR ELABORATE SAU COLECTATE
IN DECURSUL AUDITULUI
TRATAREA DOCUMENTELOR COLECTATE IN ACORD CU
PROCEDURILE SAU CERINTELE PROGRAMULUI DE AUDIT
NEDEZVALUIREA DATELOR /INFORMATILOR OBTINUTE LA
AUDIT , DECAT CU ACORDUL CLIENTULUI SI A
ORGANIZATIEI AUDITATE

FINALIZAREA AUDITULUI
FINALIZAREA ACTIVITATILOR PREVAZUTE IN PROGRAM
DISTRIBIREA RAPORTULUI DE AUDIT

URMAREA AUDITULUI
NEVOIA DE A STABILII ACTIUNI COREC./PREV.

NU SUNT PARTE A AUDITULUI


SE INCADREAZA IN PERIOADA DE TIMP
CONVENITA
PUNEREA IN APLICARE A ACTIUN. STABILITE
RESPECTAREA TERMENELOR STABILITE
VERIFICAREA APLICARII ACTIUNILOR STABILITE
PRINTR-UN NOU AUDIT

COMPETENTA AUDITORILOR
COMPETENTA

CALITATE
CUNOSTINTE SI
INDEMANARI
SPECIFICE CALITATII

EDUCATIE

CUNOSTINTE
CUNOSTINTE
SI INDEMANARI
SI
GENERALE
INDEMANARI
GENERALE

EXPERENTA
PRACTICA DE
LUCRU

INSTRUIRE
SPECIFICA
AUDITORULUI

MEDIU
CUNOSTINTE SI
INDEMANARI
SPECIFICE MEDIULUI

EXPERIENTA
SPECIFICA DE AUDIT

INSUSIRI SI ATRIBUTE PERSONALE

COMPETENTA AUDITORILOR
PROCESUL DE EVALUARE A AUDITORILOR

IDENTIFICAREA TIPULUI SI A NIVELULUI DE CUNOSTINTE SI


INDEMANARE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE
AUDIT

STABILIREA INDICATORILOR DE EDUCATIE , EXPERIENTA DE LUCRU ,


INSTRUIRE A AUDITORULUI SI EXPERIENTA DE AUDIT EFECTIVA

SELECTAREA METODELOR ADECVATE DE EVALUARE A AUDITORILOR

DEFINITIVAREA EVALUARII PRIN COMPARAREA REZULTATELOR CU


INDICATORII STABILITI

CUNOSTINTE SI INDEMANARI
CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA

AUDITORILOR
CUNOSTINTELE GENERALE SI INDEMANAREA
CONDUCATORULUI DE AUDIT
CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA SPECIFICA
AUDITORILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
A CALITATII
CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA SPECIFICA
AUDITORILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
A MEDIULUI

CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA
AUDITORILOR
CUNOSTINTELE SI INDEMANARILE GENERALE ALE
AUDITORILOR SISTEMELOR DE CALITATE SAU DE
MEDIU
PENTRU APLICAREA PRINCIPILOR , PROCEDURILOR SI
TEHNICILOR AUDITULUI

PENTRU PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA EFECTIVA A LUCRULUI


PENTU A CONDUCE AUDITUL IN TIMPUL PREVAZUT
PENTRU A ACORDA PRIORITATE SI A SE FOCALIZA PE ASPECTELE
SEMNIFICATIVE
PTR. A COLECTA INFORMATIILE , A SUSTINE INTERVIURILE , A ASCULTA
, A OBSERVA , SI A EXAMINA DOCUMENTELE SI INREGISTRARILE
PTR. VERIFICAREA CORECTITUDINII INFORMATILOR CULESE
SA CONFIRME SUFICIENTA SI CARACTERUL ADECVAT AL DOVEZILOR
GASITE IN RAPORT CU CONCLUZILE AUDITULUI

CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA
AUDITORILOR
CUNOSTINTELE SI INDEMANARILE GENERALE ALE
AUDITORILOR SISTEMELOR DE CALITATE SAU DE MEDIU
PENTRU APLICAREA PRINCIPILOR , PROCEDURILOR SI
TEHNICILOR AUDITULUI

SA EVALEZE FACTORII CARE AFECTEAZA FIABILITATEA CONCLUZILOR


AUDITULUI
SA INTELEAGA CARACTERUL ADECVAT SI CONSECINTELE TEHNICII DE
EVALUARE PRIN ESANTIONARE
SA EFECUEZE INREGISTRARILE NECESARE DE AUDIT
SA PREGATASCA UN RAPOR DE AUDIT CLAR SI CONCIS
SA RESPECTE CONFIDENTIALITATEA DATELELOR SI A INFORMATILOR
SA COMUNICE EFICIENT IN LIMBA DE AUDIT

CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA
AUDITORILOR
CUNOSTINTELE SI INDEMANARILE GENERALE ALE
AUDITORILOR SISTEMELOR DE CALITATE SAU DE MEDIU
PENTRU A INTELEGE SISTEMUL DE MANAGEMENT A CALITATII SI
DOCUMENTELE DE REFERINTA ALE ACESTUIA

MODUL DE APLICARE A SISTEMULUI IN ORGANZATII DIFERITE


INTERACTIUNEA DINTRE COMPONENTELE SISTEMULUI
STANDARDELE, PROCEDURILE SI CELELALTE DOCUMENTE ALE SISTEMULUI
DIFERENTELE SI PRIORITATEA DOCUMENTELOR
MODUL DE APLICARE A DOCUMENTELOR DE REFERINTA DIFERITELOR AUDITURI
SISTEMUL INFORMATIC SI TEHNOLOGIA PENTRU MANAGEMENTUL ,
AUTORIZAREA, DISTRIBUIREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR, DATELOR SI
INREGISTRARILOR

CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA
AUDITORILOR
CUNOSTINTELE SI INDEMANARILE GENERALE ALE
AUDITORILOR SISTEMELOR DE CALITATE SAU DE
MEDIU
SITUATIA ORGANIZATIONALA SI CONTEXTUALA A ORGANIZATIEI
AUDITATE

STRUCTURA DIMENSIUNILE , FUNCTIUNILE SI RELATILE DIN CADRUL


ORGANIZATIEI AUDITATE

PROCESELE SI TEHNOLOGIILE GENERALE UTILIZATE

CULTURA SI OBICEIURILE SOCIALE ALE AUDITATULUI

CUNOSTINTELE SI INDEMANAREA
AUDITORILOR
CUNOSTINTELE SI INDEMANARILE GENERALE ALE
AUDITORILOR SISTEMELOR DE CALITATE SAU DE
MEDIU
LEGILE , REGLEMENTARILE SI ALTE CERINTE APLICABILE
ORGANIZATIEI

CONTRACTELE SI PROTOCOALELE DE COLABORARE


REGLEMENTARILE LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA MUNCII SI A
CONDITIILOR DE MUNCA
CELE REFERITOARE LA ACTIVITATILE, SERVICILE SI PRODUSELE REALIZATE
TRATATELE SI CONVENTILE INTERNATIONALE
CELE REFERITOARE LA MEDIU

CUNOSTINTELE GENERALE SI
INDEMINAREA CONDUCATORULUI DE
AUDIT
CUNOSTINTE SI INDEMINARI ADITIONALE

PLANIFICAREA AUDITULUI SI UTILIZAREA EFICIENTA A RESURSELOR

REPREZENTAREA ECHIPEI DE AUDIT IN RELATIA CU AUDITATUL

ORGANIZAREA SI DIRECTIONAREA ECHIPEI DE AUDIT

CONDUCEREA ECHIPEI DE AUDIT PTR. STABILIREA CONCLUZILOR

PREVENIREA SI REZOLVAREA CONFLICTELOR

PREGATIREA SI FINALIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT

CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA
SPECIFICA AUDITORILOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT A CALITATII
CUNOASTEREA METODELOR SI TEHNICILOR
SPECIFICE CALITATII

TERMINOLOGIA CALITATII
PRINCIPILE MANAGEMENTULUI CALITATII SI APLICAREA LOR
INSTRUMENTELE SI TEHNICILE CALITATII SI APLICAREA LOR

CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA
SPECIFICA AUDITORILOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT A CALITATII
CUNOASTEREA PRODUSELOR , SERVICILOR SI A
PROCESELOR APLICATE DE AUDITAT
TERMINOLOGIA SPECIFICA FABRICATIEI
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI , PROCESULUI

SAU SERVICIULUI
PRACTICI SI PROCESE SPECIFICE DOMENIULUI DE LUCRU AL

AUDITATULUI

CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA
SPECIFICA AUDITORILOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT A MEDIULUI
CUNOASTEREA METODELOR SI TEHNICILOR
SPECIFICE MEDIULUI

TERMINOLOGIA MEDIULUI
PRINCIPILE MANAGEMENTULUI MEDIULUI SI APLICAREA LOR
INSTRUMENTELE SI TEHNICILE MANAGEMENTULUI MEDIULUI

SI APLICAREA LOR

CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA
SPECIFICA AUDITORILOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT A MEDIULUI
TEHNOLIGIA SI STINTA MANAGEMENTULUI MEDIULUI

IMPACTUL ACTIVITATILOR UMANE ASUPRA MEDIULUI

ASPECTELE DE MEDIU

MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE

INTERACTIUNEA DINTRE ECOSISTEME

METODELE GENERICE DE PROTECTIE A MEDIULUI

TEHNICI SPECIFICE MONITORIZARII SI MASURARII FACTORILOR DE MEDIU

CUNOSTINTELE SI INDEMANATEA
SPECIFICA AUDITORILOR SISTEMULUI
DE MANAGEMENT A MEDIULUI
ASPECTELE TEHNICE SI DE MEDIU ALE
OPERATIILOR

TERMINOLOGIA SPECIFICA DOMENIULUI DE ACTIVITATE A AUDITATULUI

ASPECTELE DE MEDIU SI IMPACTUL ACTIVITATILOR , PRODUSELOR SI


SERVICILOR

METODE DE EVALUARE A ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

CARACTERISTICILE CRITICE ALE PRODUSELOR ,PROCESELOR SI SERVICILOR

TEHNICI DE MONITORIZARE SI MASURARE

TEHNOLOGI DE PREVENIRE A POLUARII

INSUSIRI SI ATRIBUTE
PERSONALE
CONDUITA ETICA , VERIDIC, SINCER, ONEST SI DISCRET
MINTE DESCHISA ,GATA SA ACCEPTE ALTERNATIVE SI PUNCTE

DE VEDERE
DIPLOMATIC SI PLIN DE TACT IN RELATILE CU OAMENII
OBSERVATOR FIN AL CONTEXTULUI INCONJURATOR
CAPABIL SA PERCEAPA SI SA INTELEAGA SITUATIILE
CAPABIL SA SE ADAPTEZE DIFERITELOR SITUATII
TENACE SI CAPABIL SA SE FOCALIZEZE PE UN OBIECTIV
CAPABIL SA TRAGA CONCLUZII LOGICE, RATIONALE SI
ANALITICE
INCREZATOR IN PROPRILE DECIZII ATUNCI CAND SE
CONFRUNTA CU ALTII

INSUSIRI SI ATRIBUTE PERSONALE


AUDITOR

DETALIEREA UNOR INSUSIRI


Perceptivitatea Abilitatea de a rezolva o problema rapid, dar fara concluzii
pripite
Perseverenta Abilitatea de a depasi obstacolele si de a mentine cursul planificat
al evenimentelor
Privire de ansamblu / flexibilitate Abilitatea de a studia diferite puncte de
vedere si de a se adapta la circumstante
Abordare sistematica Abilitatea de a aborda o problema in mod sistematic si
logic si de a defini responsabilitatile in domeniul de investigare
Sociabilitate Abilitatea de a comunica si lucra cu oameni de la toate nivelele de
la muncitori necalificati la conducerea generala si de a pastra controlul de-a lungul
numeroaselor interviuri
Usurinta de comunicare Abilitatea de a exprima in scris sau orar in mod clar
idei si propuneri
Aptitudini tehnice/profesionale Abilitatea de a investiga si de a determina
gradul de conformitate al SMM cu cerintele standardului in toate etapele procesului
de productie

EDUCATIE, EXPERIENTA ,
INSTRUIRE
AUDITORUL
EDUCATIE PTR. INSUSIREA CUNOSTINTELOR PRECIZATE
EXPERIENTA DE LUCRU EFECTIVA INTR-O FUNCTE TEHNICA,

PROFESIONALA SAU DE CONDUCERE CARE SA SOLICITE


EXERCITII DE JUDECATA ,REZOLVARE A PROBLEMELOR,
COMUNICARE ( PARTE IN DOMENIUL CALITATII/ MEDIULUI )
INSTRUIRE SPECIFICA AUDITORULUI SI AUDITULUI
EXPERIENTA IN EFECTUAREA AUDITURILOR

EDUCATIE, EXPERIENTA ,
INSTRUIRE
CONDUCATORUL DE AUDIT

CUNOSTINTELE SI INSUSIRILE PRECIZATE

EXPERIENTA CA CONDUCATOR DE AUDIT SUB

INDRUMAREA UNUI ALT CONDUCATOR DE AUDIT

MENTINEREA SI IMBUNATATIREA
COMPETENTEI
CONTINUA DEZVOLTARE PROFESIONALA
CRESTEREA EXPERIENTEI DE AUDIT
STUDII SI ANTRENAMENTE PERSONALE
PARTICIPARI LA SEMINARII, CONFERINTE,REUNIUNI

MENTINEREA ABILITATILOR DE AUDITOR


PARTICIPAREA SISTEMATICA LA ACTIVITATILE DE AUDIT

EVALUAREA AUDITORULUI
STADII DE EVALUARE
PROCESUL DE EVALUARE INITIALA
STABILIREA NIVELULUI ADECVAT DE

CUNOSTINTE SI INDEMINARI
STABILIREA INDICATORILOR DE
EDUCATIE, EXPERIENTA SI INSTRUIRE
METODE DE EVALUARE
INCHEIEREA EVALUARII

STADII DE EVALUARE
INCEPUTUL
EVALUARII

Monitoriz.
evaluarii
performant

MENTINEREA
COMPETENTEI

NECESARA
CONTINUAREA
DEZVOLTARII

PERFORMANTELE
SUNT
ADECVATE

CONTINUAREA
DEZVOLTARII

EVALUAREA
INITIALA

AUDITOR

INDICATORII
SUNT
ATINSI

SELECTARE ECHIPA
DE AUDIT

EFECTUARE AUDIT

INDICTORII
NU SUNT
ATINSI

PROCESUL DE EVALUARE
INITIALA
IDENTIFICAREA TIPULUI SI NIVELULUI DE CUNOSTINTE

CERUTE DE PROGRAMUL DE AUDIT


STABILIREA INDICATORILOR DE EDUCATIE,

EXPERIENTA SI INSTRUIRE
SELECTAREA METODELOR ADECVATE DE EVALUARE
DEFINITIVAREA EVALUARII PRIN COMPARAREA

REZULTATELOR CU INDICATORII STABILITI

PROCESUL DE EVALUARE
INITIALA
IDENTIFICAREA TIPULUI SI NIVELULUI DE
CUNOSTINTE CERUTE DE PROGRAMUL DE AUDIT

DIMENSIUNILE NATURA SI COMPLEXITATEA ORGANIZATIEI AUDITATE

OBIECTIVELE SI EXTINDEREA PROGRAMULUI DE AUDIT

CERINTE DE CERTIFICARE, INREGISTRARE SAU ACREDITARE

ROLUL PROCESULUI DE AUDIT IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI

NIVELUL DE CONFIDENTA CERUT DE PROGRAMUL DE AUDIT

COMPLEXITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

STABILIREA INDICATORILOR DE
EDUCATIE, EXPERIENTA SI INSTRUIRE
AUDITOR

AUDITOR

COND.DEAUDIT

IN AMBELE
DISCIPLINE
EDUCATIE ED. UNIV
EXPERIENTA
DE
LUCRU

NIMIC .ADITIONAL

5 ANI
NIMIC ADITIONAL
NIMIC ADITONAL
( 2ANI IN DOMENIUL
(2 ANI IN CEALALTA
CALIT./MEDIU )
DISCIPLINA)

INSTRUIRE 40 ORE
24 ORE IN CELALTA
DE
DISCIPLINA
AUDITOR
EXPERIENTA
DE
AUDITOR

NIMIC ADITONAL

NIMIC ADITIONAL

4 AUDITURI ( 20 ZILE )
3 AUDITURI ( 15 ZILE ) 3 AUDITURI CA
IN ULTIMI TREI ANI
IN CEALALTA
COND. DE AUDIT
CONSECUTIVI
DISCIPLINA
IN ULTIMI 3 ANI

METODE DE EVALUARE
METODA DE
EVALUARE

OBIECTIVELE

EXEMPLE

EXAMINAREA
PTR. A VERIFICA CALIFICAREA ANALIZA INREGIST. REFER
INREGISTRARILOR
AUDITORULUI
EDUCATIA, INSTR. PROFES
EXPER. DE AUDIT
INTERVIU PTR. EVALUAREA INSUSIRILOR PERSONALE FATA IN FATA SI TELEFOINDEMINARILOR DE COMUNICARE, VERIF. NIC
INFORMATILOR, TESTAREA CUNOSTINTELOR
OBSERVARE
PTR. EVALUAREA ATRIBUTELOR PERSONALE ROL DE AUDITOR, PERF. DE
SI MODUL DE APLICARE A CUNOSTINTELOR
LUCRU
SI A INDEMINARILOR
EXAMINARE
ATUNCI CAND OBSERVAREA DIRECTA NU
REVEDEREA RAPOARTEPOST
ESTE POSIBILA
LOR DE AUDIT,DISCUTII
AUDIT
CU COLEGII,CLIENTII,
AUDITATII, AUDITORII
TESTARE PTR. EVALUAREA INSUSIRILOR, CUNOST.
ORAL SI IN SCRIS
FEEDBACK EVAL. PERCEPERII PERFORMANTEICHESTONARE, REFERINTE,
MARTURII, PLANGERI

INCHEIEREA EVALUARII
COMPARAREA INFORMATILOR CULESE CU

INDICATORII STABILITI
CONFIRMAREA INDEPLINIRII

INDICATORILOR
INSTRUIRI ADITIONALE SAU CRESTERA

EXPERIENTEI ( DACA INDICATORII NU


SUNT ATINSI )

EXEMPLU DE EVALUARE A AUDITORULUI PTR. UN PROGRAM DE AUDIT


INTERN
AREA DE CUNOSTINTE IDENTIFICAREA NIVELULUI
SI INDEMANARI

INDICATORI

METOD. EVAL.

C&I

PROCEDURI
PROCESE
TEHNICI
AUDIT

ABILITATEA DE A CONDUCE
AUDITURI, COMUNICAREA CU
COLEGII

CURS AUDIT
PERFOR. IN 3
AUDIT. IN
ECHIPA

EXAMIN. INREGISTR.
OBSERVARE
INTREBARE COLEGI

MANAGEMENT
SISTEM SI DOC.

ABILITATEA DE A APLICA CERINTELE SIST. SI PROCEDURILE

SITUATIA
ORGANIZATORICA

ABILITATEA DE A DESCRIE STRCTURA, CULTURA, ALTE ASPECTE

INTELEG. PRO EXAM. INREGISTRARI


CEDURI, SCOP, TESTARI
CRITERII
INTERVIURI
1 AN EXPER.IN INREGISTRARILE DE
ORGANIZ.
LUCRU

LEGI, REGLEMENT.
ALTE CERINTE

ABILITATEA DE A IDENTIFICA
APLICAREA ACESTORA

CURS IN DOME- EXAMINARE INREGISNIU ACESTORA TRARI INSTRUIRE

INSTRUMENTE
SI TEHNICI ALE
CALITATII

ABILITATE DE A PREZENTA
METODELE SI TEHNICILE NIU
CALITATII

CURS IN DOME- EXAMINAREA INREGISTRARILOR INSTRU


IRII

PROCESELE
OPERATIONALE
ALE PRODUSULUI
SERVICIULUI

ABILITATEA DE A DISCUTA
PRODUSUL, PROCESUL,
SPECIFICATILE

LUCRU IN DOEXAMINAREA INREMENIUL FABRI- GISTRARILOR CA


CATIEI
ANGAJAT IN DOMEN.

CERTIFICAREA SISTEMELOR DE
CALITATE SI MEDIU
SISTEMUL NATIONAL DE CERTIFICARE - ansamblul organismelor de
certificare a :
produselor
servicilor
organismelor de certificare a sistemelor calitatii/mediului
organismelor de cerificare a personalului
organismelor de acreditate a laboratoarelor de incercari
Creat initial prin H.G. nr.167/1992 si apoi ca persoana juridica de interes public de
drept privat cu statutul juridic de asociatie fara scop lucrativ ( RENAR )
prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 38. Din 30 ian.98
REGISTRUL NATIONAL AL AUDITORILOR -

ANEXE
Program de audit formular + model
Chestionar de audit - ISO/TS 16949 model
Chestionar de evaluare ISO 17025 ) model
Plan de audit model
Raport audit model
Raport de neconformitate model
Sinteza neconformitatilor

AUDIT SISTEM

APROBAT
..

PROGRAM DE AUDIT
NR.
/ DATA

TIPUL AUDITULUI INTERN DE SISTEM :

CALITATE
MEDIU

Pag. 1 / 1
COMBINAT

RESPONSABIL PROGRAM AUDIT : TURCU IOAN


OBIECTIV(E):

EXTINDEREA PROGRAMULUI:
(DOMENIUL DE APLICARE)

CRITERII DE AUDIT :
IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE AUDIT:
ASPECTELE DE MONITORIZAT SI EVALUAT :
CONTROLUL INREGISTRARILOR:

DATA

Auditori

ACTIVITATILE AUDITATE/
P-ct din TS 16949

ECHIPA
DE
AUDIT
Reponsa
bil

Nr
Crt

DIRECTIA /
UNITATEA DE PRODUCTIE /
COMPARTIMENT AUDITAT

VERIFICAREA
EFECTUARII
AUDITULUI

PLANIFICAREA AUDITURILOR:

II PLANIFICAREA AUDITULUI DE PRODUS / PROCES


Auditul de produs / proces se planifica de auditorii de produs / proces prin Planurile lunare de audit produs / proces.
III AUDITURILE EXTERNE PLANIFICATE
*

In afara auditurilor externe planificate se vor desfasura si audituri externe ale clientilor, la activitatile si la datele convenite cu organismul de
auditare al clientului.

INTOCMIT

DATA

Grupa audit sistem

Nr.
Cerinta

Intrebarea conform cerintei standardului TS 16949/ 2002

4.1
a

Cerinte generale:
Sunt identificate procesele necesare sistemului de management al calitatii si
include aceste procese:managementul activitatilor, al asigurarii resurselor, al
realizarii produselor si al masurarii acestora?
Este determinata succesiunea si interactiunea acestor procese?
Sunt determinate criteriile si metodele necesare asigurarii ca operarea si
controlul proceselor sunt eficace?
Este asigurata disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare operarii si
monitorizarii proceselor?
Sunt monitorizate, masurate si analizate aceste procese?
Sunt implementate actiuni pentru realizarea rezultatelor planificate si pentru
imbunatatirea continua a acestor procese?
Exista procese din afara organizatiei care influenteaza conformitatea
produsului cu cerintele si aceste procese sunt controlate?
Cerinte generale suplimentare
Cerinte referitoare la documentatie:
Sunt documentate politica si obiectivele calitatii?
Exista un manual al calitatii?
Exista procedurile documentate cerute de SR EN ISO 9001 : 2000 si acestea
sunt implementate si mentinute?
Exista documentele necesare asigurarii planificarii, operarii si controlului
eficace al proceselor firmei?
Exista inregistrarile cerute de standardul SR EN ISO 9001:2000 pct.4.2.4?
Manualul calitatii include:
- domeniul sistemului de management al calitatii si detalii sau justificari ale
oricaror excluderi?
- proceduri documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii
sau o referire la acestea?
- o descriere a interactiunii dintre procesele sistemului de management al
calitatii?
Controlul documentelor:
Esta stabilita o procedura documentata care defineste controalele necesare
pentru:
-aprobarea documentelor d.p.d.v. al adecvarii acestora inainte de emitere?
- analiza, actualizarea si reaprobarea documentelor?
- asigurarea identificarii modificarilor si stadiul reviziilor curente ale
documentelor?
-asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt
disponibile la punctele de utilizare?
-asigurarea ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta?
- asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt identificate si
difuzarea lor este controlata?
- prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si aplicarea
identificarii adecvate in cazul in care sunt pastrate pentru alte scopuri?
Specificatie de inginerie
a) Exista dovezi ale asigurarii periodice a analizei, distribuirii si
implementarii standardelor
specificatiilor tehnice a tuturor furnizorilor si modificarilor de la
client.?
b) Este mentinuta o inregistrare a datei implementarii modificarilor in
productie.?
c) Sunt inregistrari privind aprobarea clientului la modificari ale
documentelor din PPAP?

b
c
d
e
f
g
* 4.1.1
4.2
a
b
c
d
e
4.2.2
a
b
c
4.2.3
a
b
c
d
e
f
g
4.2.3.1

Observatii

Cotare

SC . SA
GRUPA AUDIT SISTEM
CHESTIONAR DE EVALUARE IN ACTIVITATEA DE INCERCARI MATERIALE SI
FUNCTIONALE
Audit conform : Prescriptii tehnice norma ISO 17025
Nr. Cerinta/ Intrebarea conform cerintei ISO 17025

Observatii auditor

1.ORGANIZARE
1.1.Laboratorul are o organigrama proprie independenta
fata de fabricatie, integrata in organigrama societatii ?
1.2.Seful laboratorului este capabil s prezinte
documente (fie de atribuii ) care descriu
responsabilitile personalului ?
1.3. Personalul laboratorului are pregtirea tehnic
adecvat complexitii ncercrilor din domeniul de
activitate ?
1.4.Exista un plan de formare pentru personalul
laboratorului ?
1.5.Exista un tablou de competente pentru personalul
laboratorului ?
Medie
2.ANALIZA PLAN VALIDARE PIESA

2.1Organizatia a analizat si si-a insusit planul de


validare piese ?
2.2.Organizatia are un plan de supraveghere loturi
piese?
Medie
3.ANALIZA COMENZILOR / SOLICITARILOR

3.1Se analizeaza si inregistreaza comenzile de


incercare ? Care este modalitatea ?
Medie
4.SUBCONTRACTARE

4.1.Pentru incercarile pe care laboratorul nu le poate


efectua , exista subcontractare ( pe baza de contract
sau comanda ) cu un laborator acreditat de un organism
oficial ?
4.2.Pentru incercarile subcontractate , exista rapoarte
de incercare
4.3.Este procedurat modul de efectuare a incercarilor
functie de frecventa, loturi ?
4.4.Care este modalitatea de respectare a procedurii ?
Medie
5.LOCALURI SI CONDITII DE MEDIU

5.1.Exista localuri care sa asigure desfasurarea corecta


a incercarilor ?
-cerinte specifice de mediu :-temperatura,umiditate
Exista un aparat care sa controleze temperatura si
umiditatea ?
COMPA 44-1-1063 ;A 4 ; f ; ed. a/ 2002

Cotare
raspuns

PLAN DE AUDIT

APROBAT

NR. .DATA..
TIPUL AUDITULUI INTERN: X SISTEM

CALITATE X MEDIU

COMBINAT

AUDITAT:

SUPRAAUDIT

ACCEPT AUDITAT:
CONDUCATOR AUDIT

AUDITORI

EXPERTI TEHNICI

NUME SI PRENUME
SEMNATURA
OBIECTIV(E):Cresterea eficientei de functionare a SMC si SMM prin : Verificarea functionalitatii si eficacitatii ; Identificarea aspectelor
neconforme; Evaluarea nivelului de aptitudine; Stabilirea actiunilor corective si preventive
CRITERII DE AUDIT : Manualul, procedurile si instructiunile SMC si SMM
REUNIUNE DE :

DATA

ORA

LOCUL

DESCHIDERE

23.10.2003

8.30

Sala sedinte 300

INCHIDERE

23.10.2003

14.30

Sala sedinte 300

LOCURILE , PERIOADELE, ACTIVITATILE /ELEMENTELE DE SISTEM AUDITATE


ACTIVITATEA/
FABRICA / DEPARTAMENT
ELEMENT DE
COMPARTIMENT Sef
Fabricatie Vopsitorie
SISTEM TS 16949
sectie
tr. card
DATA /
ORA
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
4.1. Cerinte generale
*4.1.1 Cerinte generale suplimentare
4.2. Cerinte referitoare la documentatie-4.2.1. Generalitati
4.2.2. Manualul calitatii
4.2.3. Controlul documentelor
4.2.3.1 Specificatie de inginerie
4.2.4. Controlul inregistrarilor
4.2.4.1 Pastrarea inregistrarilor

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
5.1.1 Eficienta proceselor
5.2 . Orientare catre client
5.3. Politica referitoare la calitate
5.4. Planificare- 5.4.1 Obiectivele calitatii
5.4.1.1 Obiectivele calitatii -suplimentar
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare5.5.1 Responsabilitate si autoritate
5.5.1.1 Responsabilitatea pentru calitate
5.5.2 Reprezentantul managementului
5.5.2.1 Reprezentantul clientului
5.5.3 Comunicare interna
5.6. Analiza efectuata de management- 5.6.1 Generalitati
5.6.1.1 Performanta sistemului de management al calitatii
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei
5.6.2.1 Elemente de intrare-suplimentar
5.6.3 Elemente de iesire ale analizei

?
?

?
?

?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane- 6.2.1 Generalitati
6.2.2 Competenta, constientizare si instruire
6.2.2.1 Aptitudini de proiectare produs
6.2.2.2 Instruire
6.2.2.3 Instruire la locul de munca
6.2.2.4 Motivarea angajatului si imputernicirea
6.3 Infrastructura
6.3.1 Planificarea spatiilor pentru facilitati
6.3.2 Planuri pentru situatii de urgenta
6.4 Mediu de lucru
6.4.1 Securitatea personaluluila realizarea produsului
6.4.2 Intretinerea localurilor

?
?

?
?

?
?

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizarii produsului
7.1.1 Planificarea realizarii produsului-suplimentar
7.1.2 Criterii de acceptare
7.1.3 Confidentialitate
7.1.4 Controlul modificarilor
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
7.2.1.1 Desemnarea caracteristicilor speciale
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs
7.2.2.1 Analiza cerintelor referitoare la produs-suplimentar
7.2.2.2 Fezabilitatea fabricatiei
7.2.3 Comunicarea cu clientul
7.2.3.1 Comunicarea cu clientul-suplimentar

?
?

?
?

?
?

7.3 Proiectare si dezvoltare


7.3.1 Planificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.1.1 Abordarea multidisciplinara
7.3.2 Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.2.1 Elemente de intrare ale proiectarii produsului
7.3.2.2 Elemente de intrare ale proiectarii procesului de productie
7.3.2.3 Caracteristici speciale
7.3.3 Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii
7.3.3.1 Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltari suplimentar
7.3.3.2 Elemente de iesire ale proiectarii procesului de productie
7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii
7.3.4.1 Monitorizarea
7.3.5 Verificarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii
7.3.6.1 Validarea proiectarii si dezvoltarii- suplimentar
7.3.6.2 Programul prototipului
7.3.6.3 Procesul de aprobare a produsului
7.3.7 Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare
7.4 Aprovizionare - 7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.1.1 Conformitatea cu reglementarile
7.4.1.2 Dezvoltarea furnizorului
7.4.1.3 Surse de aprovizionare aprobate de client
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
7.4.3.1 Calitatea intrarilor de produse aprovizionate
7.4.3.2 Monitorizarea furnizorului
7.5 Productie si furnizare de servicii
7.5.1 Controlul productiei si al furnizarii serviciului
7.5.1.1 Plan de control
7.5.1.2 Instructiuni de lucru
7.5.1.3 Verificarea reglarii
7.5.1.4 Intretinere preventiva
7.5.1.5 Managementul sculelor
7.5.1.6 Planificarea productiei
7.5.1.7 Feedbakul informatiilor de la client
7.5.1.8 Acordul de service cu clientul
7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de
servicii
7.5.2.1 Suplimentar
7.5.3 Identificare si trasabilitate
7.5.3.1 Suplimentar
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.4.1 Sculele proprietate a clientului
7.5.5 Pastrarea produsului
7.5.5.1 Stocare si inventar
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
7.6.1 Analiza sistemelor de masura
7.6.2 Inregistrarile calibrarilor si verificarilor
7.6.3 Cerintele pentru laborator
7.6.3.1 Laborator intern
7.6.3.2 Laborator extern

?
?
?
?

?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

?
?
?

8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE


8.1 Generalitati
8.1.1 Identificarea tehnicilor statistice
8.1.2 Cunoasterea tehnicilor statistice
8.2 Monitorizare si masurare
8.2.1 Satisfactia clientului
8.2.1.1 Satisfactia clientului- suplimentar
8.2.2 Audit intern
8.2.2.1 Auditul SMC
8.2.2.2 Auditul proceselor de fabricatie
8.2.2.3 Auditul produsului
8.2.2.4 Planurile de audit intern
8.2.2. Calificarile auditorilor interni
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
8.2.3.1 Monitorizarea si masurarea proceselor de fabricatie
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului
8.2.4.1 Planul de inspectie si testare a produselor
8.2.4.2 Piese de aspect
8.3 Controlul produsului neconform
8.3.1 Suplimentar
8.3.2 Controlul produselor remaniate
8.3.3 Informarea clientului
8.3.4 Derogarea clientului
8.4 Analiza datelor
8.4.1 Analiza si utilizarea datelor
8.5 Imbunatatire - 8.5.1 Imbunatatire continua
8.5.1.1 Imbunatatirea continua in organizatie
8.5.1.2 Imbunatatirea proceselor de fabricatie
8.5.2 Actiune corectiva
8.5.2.1 Rezolvarea problemelor
8.5.2.2 Dovada erorilor
8.5.2.3 Impactul actiunilor corective
8.5.2.4 Testarea, analizarea produselor respinse
8.5.3 Actiuni preventive

Nota : * Cerinte suplimentare TS 16949

?
?

GRUPA AUDIT SISTEM

CONFIDENTIAL

RAPORT AUDIT
Nr/ Data..
Elaborat in conformitate cu Planul de audit Nr. ../Data..
SOCIETATEA:

DIRECTIA / FABRICA:

UNITATEA ..

COMPARTIMENTE AUDITATE:

Sef sectie

Fabricatie

Vopsitorie

PERIOADA:
REPREZENTANTII

..

AUDITATULUI:
ZONE NEACOPERITE care au

fost cuprinse in scopul auditului


TIPUL AUDITULUI:

SISTEM CALITATE

OBIECTIVELE AUDITULUI:

Verificarea functionalitatii si eficacitatii sist. Calitatii;Identificarea aspectelor


neconforme;Evaluarea nivelului de aptitudine;Urmarirea rezolvarii actiunilor corective si
preventive, Verificarea eficacitatii actiunilor corective si preventive

CRITERII DE AUDIT:

Manualul, procedurile,instructiunile sistemului calitatii

RESPONSABIL AUDIT:

..

MEMBRI ECHIPEI DE AUDIT:

OPINII DIFERITE nerezolvate

Nu au fost

intre auditori si auditati


CONSTATARILE AUDITULUI:

S-au gasit un numar de 8 neconformitati dintre care 1 MAJORA si 7 MINORE


Neconformitatile se gasesc trecute in Rapoartele de neconformitate Nr. /data.

CONCLUZIILE

Nivelul de aptitudine obtinut este 7.76 (77.6%). Sectia . intruneste minimum de cerinte

AUDITULUI:

mai putin la p-ctele 4.2 si 7.5 TS 16949/ 2002. Evolutia este pozitiva fata de auditul
anterior la care nivelul de aptitudine obtinut a fost 70.2 %
ATENTIE ! Se impune o analiza pentru a gasi modalitatile de crestere a nivelului de
aptitudine la minim 8 (80 %)

RECOMANDARILE AUDITULUI:

Trebuie luate actiuni corective si preventive pentru eliminarea neconf. identificate si


ridicarea nivelului de aptitudine la minim 8 (80%).

In cadrul TS 16949/ 2002 nu se admite nici o neconformitate majora

O mai mare implicare a managementului in aplicarea reglementarilor sistemului

Instruirea personalului de la toate nivelurile privitor la reglementarile sistemului

4.1 Cerinte generale SMQ

Grupa audit sistem

DIFUZAT LA DIRECTIA
/ FABRICA
7.4 Aprovizionare

69
80

ANEXE: Rapoartele de neconformitate Nr. ....... / Data.......

NUMELE SI PRENUMELE

SEMNATURA
DATA
RESPONSABIL AUDIT
AUDITOR 1
AUDITOR 2

NUME SI PRENUME
SEMNATURA
DATA

8.5 Imbunatatire

80

8.4 analiza datelor

8.3 Controlul produsului neconform

80

8.2 Monitorizare si masurare

8.1 Generalitati (Tehnici statistice )

monitorizare

7.6 Controlul dispoz. de masurare si

60

7.5 Productie si furnizare de servicii

80

7.3 Proiectare si dezvoltare

80

7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

80

7.1 Planificarea realizarii produsului

6.4 Mediul de lucru

6.3 Infrastructura

6.2 Resurse umane

6.1 Asigurarea resurselor

80

5.6 Analiza efectuata de management

80

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare

50

5.4 Planificare (obiective)

70

5.2 Orientarea catre client

80

OBIECTI
V

5.3 Politica referitoare la calitate

90

5.1 Angajamentul managementului

5.3 Politica referitoare


la calitate
5.4 Planificare
(obiective)

5.6 Analiza efectuata


de management
6.1 Asigurarea
resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructura
6.4 Mediul de lucru

7.3 Proiectare si
dezvoltare
7.4 Aprovizionare
7.5 Productie si
furnizare de servicii
7.6 Controlul dispoz. de
masurare si monitorizare

8.1 Generalitati
(Tehnici statistice )
8.2 Monitorizare si
masurare
8.3 Controlul
produsului neconform

1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

60
80
80
80
80
80
80
80
80
69
80
80
80

8.5 Imbunatatire

8.4 analiza datelor

7.2 Procese referitoare


la relatia cu clientul

7.1 Planificarea
realizarii produsului

5.5 Responsabilitate,
autoritate si comunicare

5.2 Orientarea catre


client

5.1 Angajamentul
managementului

Nr.neconf.
Niv.aptitud.

4.2 Cerinte referitoare la documentatie SMQ

TS
16949
4.1 Cerinte generale
SMQ

1.
4.2 Cerinte referitoare
la documentatie SMQ

RAPORT

PROCESELE AUDITATE (sunt cele inserate )

NIVELUL DE APTITUDINE PE PROCESE (%)

NIVEL MINIM ACCEPTABIL


80

80
80

40

60

30

20

10

SINTEZA NECONFORMITATILOR IDENTIFICATE LA AUDITUL DE SISTEM


CONF. TS 16949 LA SOCIETATE, IN PERIOADA

GRUPA AUDIT SISTEM

pag. 2/4

PUNCT DIN TS 16949


Compart
i-ment

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Unitatea 1

70.20%

Unitatea 2

72.60%

Unitatea 3

73.50%

Unitatea 4

72.30%

74.20%

73.80%

Manag.

TOTAL

13

Dir. Cal.
Mediu
Dir.
Tehnica

Nivel de
evaluare

Dir.
Comercial
a
Dir.

MEDIA NIVELULUI DE EVALUARE PE SOCIETATE


Diagram
22.2
19a pareto
16.7 a neconform
7.1
6.3 itatilor
6.3
22.2
120

El. 4.2 El. 4.1

100

80

41.2

13

36

22

14

11

36

58

83

57.9
El. 4.9

91

65

71.3

El. 4.5 El. 4.4

77.6

4.8

2.4

2.4

1.6

82.4

86.4

90.4

92.8

95.2

96.8

El. 4.18 El. 4.8


100

El. 4.13 El. 4.15 El. 4.10

197

72
83
91
94
97
100
72
P ct 7.5 P ct 4.2 P ct 8.2 P ct 6.2 P ct. 6.4 P ct 7,3 P ct 6.1 P ct 5,4

70.00%

36
55.00%

36

22
14

11

50.00%

0
P ct 7.5 P ct 4.2 P ct 8.2 P ct 6.2 P ct. 6.4 P ct 7,3 P ct 6.1 P ct 5,4

72.60%
70.20%

65.00%

60.00%

20

El. 4.12

El. 4.19

75.00%

60

40

El. 4.14

36

80.00%

3 94

58

El. 4.6

74.10%

73.26%

1.6
0.8
0.8
0
0
0
0
a nivelurilor de evaluare (%)
98.4 Histogram
99.2
100

OBIECTIV 2002

El. 4.11

73.70%

73.50%

72.30%

74.20%

73.80%

73.70%

74.10%

SINTEZA NECONFORMITATILOR IDENTIFICATE LA AUDITUL DE SISTEM


CONF. TS 16949 LA SOCIETATE, IN PERIOADA SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
2002

COMPA SA SIBIU
DIRECTIA CALITATE-MEDIU
GRUPA AUDIT SISTEM

pag. 3/4

EVOLUTIA NECONFORMITATILOR
Unitatea 1

Unitatea 2

Unitatea 3

Unitatea 4

Directia Calitate Mediu

Directia Tehnica

Directia Comerciala

Directia Management

TOTAL

AUDIT ANTERIOR

43

ULTIMUL AUDIT

48

Directia Management

MEDIA

EVOLUTIA NIVELULUI DE EVALUARE


Unitatea 1

Unitatea 2

Unitatea 3

Unitatea 4

Directia Calitate Mediu

Directia Tehnica

Directia Comerciala

AUDIT ANTERIOR

74.9

73

73.3

73.7

73

72.8

72.4

73

73.2

ULTIMUL AUDIT

70.2

72.6

73.5

72.3

74.2

73.8

73.7

74.1

73.1

Evolutia num arului de neconform itati

19
13
14 _
20
17
19
8
nr. neconf.audit anterior nr. neconf.audit actual
7
8
8
5
9
6
3
2
Unita Unita Unita Unita Direc Direc Direc Direc
72.3 74.2

73

73.8

73.7

19
74.1

17

76

80 %

75
74

73.7

74.9

74.2

73

14

73

72
8

8
5

5
0

72.4

72.6

73
72.3

71

73.8
72.8

74.1

73.7
72.4

73

70

6
3

73.3 73.5

69

70.2

68
67

Directia
Management

73.5

72.8

Directia
Comerciala

72.6

20

Directia
Tehnica

70.2
13

73

Niv . de ev aluare actual

Directia Calitate
Mediu

73.7

Unitatea 4

10

73.3

Unitatea 3

15

73

Unitatea 2

19

74.9

Niv . ev aluare audit anterior

OBIECTIV 2002

Unitatea 1

25
20

Evolutia nivelului de evaluare (%)

RAPORT DE NECONFORMITATE,
PLANIFICAREA ACTIUNILOR CORECTIVE,
VERIFICAREA APLICARII SI EFICACITII ACESTORA

AUDIT SISTEM

NR*../

TIPUL AUDITULUI

X
?

INTERN
EXTERN

?
?
?

FURNIZOR
SUPRA AUDIT
MEDIU

Data..
COMPARTIMENTUL

X SISTEM
? PRODUS
? PROCES

AUDITOR

AUDITAT

GRUPA AUDIT

DOCUMENTUL DE REFERINTA SI EDITIA VALABILA : Manualul Managementul calitii MC-02/2002 , Procedurile i


Instruciunile Unitatii I la editia valabila.

TIP
NECONF.
M/m

NECONFORMITATEA / DOCUMENT DE REFERINTA - PCT.

NECONFORMITATI LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII / MC-O2 pct.


4
1.

Nu sunt mentinute inregistrari la utilajele folosite pentru fabricatia transmisiei cardanice Dacia
(parametrii procesului de sudura,grafice de intretinere preventiva, fise de reglare- pentru masina de
echilibrat)/ neconf.4.2.4

NECONFORMITATI LA RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI / MC-02 pct. 5


-

NECONFORMITATI LA MANAGEMENTUL RESURSELOR / MC-02 pct. 6


-

NECONFORMITATI LA REALIZAREA PRODUSULUI / MC-02 pct. 7


2.
3.

Planul de control 30.00002.001de la transmisia cardanica ptr. Dacia nu cuprinde metoda de verificare a
placutelor sudate / neconf. 7.5.1.1
Operatorii de la masina de echilibrat nu cunosc suficient de bine specificatiile de la locul de munca/
neconf. 7.5.1.3

m
m

NECONFORMITATI LA MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE /MC-02 pct. 8

AUDITAT
* Se va completa:

AUDITOR
- pentru auditul intern nr.de ordine / codul compartimentului
- pentru auditul extern nr. de ordine / organismul auditor

BIROU AUDIT

DIFUZAT
LA/DATA
..

CORECTII, ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Nr.
crt

Corectii si actiuni corective planificate

Responsabil

Termen

Inregistrarea parametrilor de sudura in conformitate cu


planul de control

Popescu C.

3.10.2003

Completarea fisei de mentenanta nivel 0 pentru masina


de echilibrat transmisii cardanice

Popescu C.

3.10.2003

Completarea fiselor de reglare la utilajele pentru care


este prevazuta

Popescu C.

3.10.2003

Revizuire Plan de control 30.00002.001de la transmisia


cardanica ptr. Dacia referitor la metoda de verificare a
placutelor sudate , plan de reactie

Popescu C.

3.10.2003

Instruirea operatorilor de la masina de echilibrat la locul


de munca

Popescu C.

3.10.2003

REPLANIFICARE
Verificare R/N
Verificare R/N
Data/Semnatura Termen Data/Semnatur Stadiul

Nr.
crt

Actiuni preventive planificate

Responsabil

Termen

Nume

REPLANIFICARE
Verificare R/N
Verificare R/N
Data/Semnatura Termen Data/Semnatur Stadiul
a

Semnatura

DATA:

SEF DE SECTIE
SEF COMPARTIMENT
VERIFICAREA EFICACITATII ACTIUNILOR CORECTIVE SI PREVENTIVE :
Nr.crt.al actiunii
VERIFICAT
..................................
(nume, funcia)
LEGENDA:

R
N
Data ......................
Semn......................
R

- Realizata

R
N
Data ......................
Semn......................
N

R
N
Data ......................
Semn......................

- Nerealizata

R
N
Data ......................
Semn......................
M/m - Majora/minora

R
N
Data ......................
Semn......................