Sunteți pe pagina 1din 69

Aplicatii practice in aria preturilor de transfer

4 iunie 2016
www.pkffinconta.ro

Speakeri

Florentina Susnea
Managing Partner, PKF Finconta

Cristina Saulescu
Manager, PKF Finconta

Florentina Susnea are o experienta de


peste 25 de ani in contabilitate si
fiscalitate, dintre care 8 ani in
sistemul public ANAF. Este licentiata
in economie si stiinte juridice, cu un
master in Fiscalitate si politici fiscale,
absolventa a programului EMBA Tiffin
University SUA.

Cristina si-a inceput cariera in


2001. Licentiata in economie, cu
un
master
in
Management
Financiar, avand o experienta de
15 ani in fiscalitate, din care 7 ani
in sistemul public ANAF.

AGENDA:
- Context local
- Afilierea juridica si afilierea prin control
- Metodele de stabilire/analiza a preturilor de transfer
- Serviciile intra-grup
- Pierderile operationale in contextul preturilor de transfer
- Intocmirea dosarului si prezentarea acestuia in fata autoritatilor

Context local Asteptarile PKF Finconta pentru anul 2016

In contextul intensificarii exponentiale a controalelor in aria preturilor de transfer, ne asteptam la o


continua crestere a disputelor cu autoritatile fiscale.
In
vederea
realizarii
inspectiilor
fiscale
anuntate,
inspectorii
se
vor
baza
intr-o foarte mare masura pe analizele interne de risc realizate pentru toate categoriile de contribuabili.
In urma eforturilor cumulate la nivelul Uniunii Europene, ne asteptam la sporirea gradului de eficienta in
comunicare si transfer de informatii intre autoritatile fiscale din Romania si reprezentantii celorlalte state
membre.

Afilierea juridica si afilierea prin control

Definirea persoanelor afiliate (I)

Conform legislatiei actuale in materie de preturi de transfer, doua persoane sunt afiliate, in urmatoarele situatii:

Caz 1: Relatia de afiliere intre persoane fizice:

Sot/sotie
Rude pana la
gradul al IIIlea inclusiv

Definirea persoanelor afiliate (II)


Caz 2: Relatia de afiliere intre persoane fizice si persoane juridice:

Detinere

Detinere
minim
25%

Control
(administrat
or)

Detinere
indirect
a minim
25%

Detinere

Definirea persoanelor afiliate (III)


Caz 3: Relatia de afiliere intre persoane juridice:

Detinere
minim
25%

Detinere
minim
25%

Detinere
minim
25%

Studiu de caz 1 (I)


Situatia de fapt:

Persoana fizica

100%

44%

Compania A Romania vinde produsele fabricate exclusiv catre B Irlanda;


In cadrul unui control de fond, autoritatile fiscale au solicitat dosarul preturilor de transfer al A Romania, pentru tranzactiile desfasurate cu B Irlanda;
Vanzari de
Vanzari de
A Romania a inregistrat pierdere din activitatea operationala,
in perioada supusa controlului.
bunuri
bunuri

A Romania

B Irlanda

Clienti terti

Studiu de caz 1 (II)

Studiu de caz 2
Situatia de fapt:

Argument contribuabil:
Nu exista afiliere intre B si C
Romania.

Persoana fizica
(Germania)
40%
30%
A Germania
70%

100%
Tranzactii
intra-grup

B Romania

C Romania

Argumente ANAF:
B si C Romania sunt afiliate in
sensul
definitiei
persoanelor
afiliate.
Concluzie solutionare:
B si C Romania sunt persoane
afiliate.

Studiu de caz 3
Situatia de fapt:
Persoana fizica

Persoana fizica

Administrat
or

Administrat
or

Administrat
or

Administrat
or
A

Y
A

Y
50%

50%

100%

Vanzarea de parti sociale de catre A catre Y

100%

100%

Vanzarea de active de catre B catre C

Afilierea juridica si afilierea prin control Q&A


Persoana fizica

Administrat
or

Administrat
or
A
24%

100%
C

B
50%

50%

?
D

Metodele de stabilire/analiza a preturilor de


transfer

Metodele de stabilire/analiza a preturilor de transfer

Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda

compararii preturilor (MCP);


cost-plus (MC-P);
pretului de revanzare (MPR);
impartirii profiturilor (MIP);
marjei nete (MMN).

Metoda compararii preturilor (MCP) - Definire

MCP este metoda prin care preturile practicate in tranzactiile cu partea


afiliata sunt comparate cu preturile percepute in cadrul tranzactiilor cu
tertii, in conditii similare.
Se poate aplica pentru toate tipurile de tranzactii pentru care se pot
identifica informatii de comparabilitate interne (e.g. vanzari de produse
finite, servicii de management) sau externe (e.g. tranzactii cu marfuri,
imprumuturi, redevente).

Metoda compararii preturilor (MCP) Comparabilitate

interna
Vanzator/Prestator (parte
afiliata)

Cumparator/Beneficiar (parte afiliata)

Cumparator/beneficiar (tert)

Vanzator/Prestator (tert)

externa
Vanzator/Prestator (parte
afiliata)
Vanzator/Prestator (tert)

Cumparator/Beneficiar (parte afiliata)


Cumparator/Beneficiar (tert)

Metoda cost-plus (MC-P)

MC-P Vizeaza activitati de productie si prestari de servicii.


Pret de piata = Costul de productie al bunului / Costul prestarii serviciului +
Marja bruta de profit

Metoda pretului de revanzare (MPR)

MPR este utilizata in analiza activitatilor de distributie (e.g. achizitie


marfuri de la parti afiliate si revandute catre clienti terti).
Pret de revanzare = Pret de achizitie + Cheltuieli de revanzare +
Marja bruta de profit

Metoda impartirii profitului (MIP)

MIP presupune parcurgerea urmatorilor pasi:


identificarea profitului obtinut de parti din desfasurarea tranzactiei intra-grup;
realizarea unei analize functionale in vederea determinarii functiilor indeplinite,
riscurilor asumate si activelor folosite de fiecare dintre parti in cadrul tranzactiei;
distribuirea profitului intre parti in baza analizei functionale realizate, prin
raportare la comportamentul economic al unor entitati independente in ipostaze
similare, astfel:

analiza contributiei;
analiza reziduala.

Metoda marjei nete de tranzactionare (MMN)

MMN este cea mai utilizata metoda in practica, avand in vedere faptul ca
elimina diferentele functionale dintre partea testata si entitatile
comparabile.
Metoda

Producator

Distribuitor

Prestator servicii

MC-P

Marja bruta a
producatorului

n.a.

Marja bruta a
prestatorului

MPR

n.a.

Marja bruta a
distribuitorului

n.a.

MMN

Marja neta a
producatorului

Marja neta a
distribuitorului

Marja neta a
prestatorului

Indicatorii uzuali folositi in analizele de preturi de transfer

Marja aferenta costurilor operationale (MCO) se aplica in cazul producatorilor si prestatorilor


de servicii.

Marja profitului operational (MPO) se aplica in cazul activitatilor de comert.

Rata rentabilitatii economice (ROA) se aplica in cazul activitatilor care presupun o utilizare
intensiva a activelor.

Elemente care trebuie avute in vedere pentru stabilirea celei mai adecvate
metode

functii exercitate, riscuri asumate si active utilizate;


datele si documentele inregistrate in momentul in care a fost incheiat contractul;
aranjamente financiare speciale (conditii de plata sau facilitati de credit).

Concret, urmatoarele elemente trebuie avute in vedere:

Tranzactii cu bunuri si servicii: tipologia bunurilor / serviciilor tranzactionate,


conditiile pietei pe care bunurile / serviciile sunt furnizate, activitatile desfasurate si
stadiile din lantul productiei si distributiei ale entitatilor implicate, termene de plata,
discounturi, etc.
Tranzactii financiare: suma si durata imprumutului, natura si scopul imprumutului,
garantia implicata, valuta implicata, riscurile de schimb valutar si costurile masurilor de
asigurare a ratei de schimb valutar, precum si alte circumstante de acordare a
imprumutului.

Studiu de caz 1 (I)


Situatia de fapt:
Contract de
prestari
servicii

Y Spania

X RO

Contract de
prestari
servicii

Clienti terti

X RO este un producator in regim toll.


X RO a inregistrat pierdere din exploatare in perioada 2010 2013.
X RO a prezentat dosarul preturilor de transfer, in care a fost utilizata MCP, prin
evaluare interna.
Autoritatile fiscale sustin utilizarea MC-P.

Studiu de caz 1 (II)

Studiu de caz 2 (I)


Situatia de fapt:
Achizitii de
marfuri

Parte afiliata

Vanzari de
marfuri

Z RO

Clienti terti

Z RO este un distribuitor de produse cosmetice.


Z RO a inregistrat pierdere din exploatare in perioada 2009 2012.
Aceasta perioada a fost supusa unui control care a vizat si preturile de
transfer.

Studiu de caz 2 (II)

Studiu de caz 3 (I)


Situatia de fapt:
Parte afiliata

Furnizori terti

Achizitii de
materii
prime

Vanzari de
produse
semifabricate

Achizitii de
materii
prime

Y RO

Vanzari de
produse
semifabricate

Client tert

Y RO a inregistrat pierderi in urma tranzactiilor desfasurate cu Partea afiliata.


Y RO a prezentat dosarul preturilor de transfer pentru perioada 2010 2013.
Metoda folosita in determinarea preturilor de transfer a fost MCP.
Autoritatile considera, insa, ca MMN este cea mai adecvata metoda.

Studiu de caz 3 (II)

Studiu de caz 4 (I)

In cadrul unei tranzactii de transfer de activitate, societatea cesionara va prelua cea mai mare parte a activitatii cedentului, inclusiv
salariatii din departamentul administrativ (e.g. secretariat, sofer etc.) si logistica.

Avand in vedere ca:


Cedentul va avea nevoie in continuare de aceste activitati,
ambele societati sunt membre ale aceluiasi grup,
personalul transferat cu ocazia transferului de activitate cunoaste deja specificul Cedentului si este familiarizat cu activitatea
acestuia,
se doreste ca Cesionarul sa presteze servicii de secretariat si logistica in beneficiul Cedentului.

Studiu de caz 4 (II)

Se stabileste care este entitatea cel mai simplu de analizat, ca fiind societatea prestatoare. In urma analizarii modalitatii dorite de
derulare a operatiunilor de secretariat si logistica, se concluzioneaza ca Cesionarul va avea functii si riscuri limitate in cadrul acestor
prestari.

Intrucat Cesionarul nu va presta astfel de activitati in beneficiul unor societati independente, nu se va putea realiza o comparabilitate
interna. De asemenea, nu se pot cunoaste preturile practicate de societati independente in astfel de tranzactii.
=> Se va proceda la cautarea unor societati cu un profil functional si de risc similar care deruleaza tranzactii comparabile si se va stabili
care este marja de profit obtinuta de acestea.

Studiu de caz 4 (III)

Pretul pentru tranzactiile care se vor derula intre Cesionar si Cedent va fi stabilit avand in vedere costurile inregistrate de Cesionar, in
calitate de prestator, cu serviciile efectiv prestate si de marja de profit pe care ar trebui sa o obtina.
Atentie!

Rezultatele acestui studiu preliminar nu inlocuiesc dosarul preturilor de transfer!

Poate constitui un argument puternic in dialogul cu autoritatile fiscale.

Studiu de caz 4 (IV)

Recomandare: La inchiderea exercitiului financiar se va verifica daca marja aplicata/pretul


practicat a respectat principiile pietei, in caz contrar este recomandabil sa se revizuiasca si,
daca este posibil, sa se regularizeze, astfel incat rezultatul final sa fie la nivelul pietei.

Servicii intra-grup

Consideratii generale
Un serviciu intra-grup se considera prestat daca activitatea furnizeaza respectivului membru din grup plus valoare comerciala
si economica pentru obtinerea pozitiei comerciale pe piata (Liniile directoare OCDE).
Societatea ar fi achizitionat astfel de servicii de la un furnizor independent?
Elementele cele mai importante de avut in vedere in analizarea serviciilor intra-grup:

Motivatia economica a tranzactiei beneficiul adus societatii;


Baza de cost alocata beneficiarului;
Marja de profit aplicata asupra costurilor alocate.

Alocarea costurilor catre beneficiari

Metode de facturare/alocare a costurilor:


alocare directa prestare directa urmata de facturare
directa;
alocare indirecta prestare indirecta urmata de
facturare pe baza unor chei de alocare.

Cheile de alocare: nu exista o regula universala (Liniile


directoare OCDE), dar orice cheie de alocare aplicata
trebuie justificata din punct de vedere economic.

Realitatea tranzactiilor
Simpla existenta a serviciilor in cadrul unui grup nu este suficienta!
Persoanele independente platesc doar serviciile care le-au fost prestate in
fapt.
Mai mult, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii
economice.
Pentru a se deduce cheltuielile cu serviciile, acestea trebuie sa fie necesare
si efectiv prestate.

Costuri ale actionariatului

Identificarea activitatilor actionariatului si a costurilor aferente:


Activitatea aduce beneficii intregului grup?
Aduce beneficii doar pentru compania mama?
Aduce beneficii numai unei anumite subsidiare?
Trebuie costurile sa fie alocate catre subsidiare?
Daca da, in ce proportie?

Exemple de costuri ale actionariatului:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Structura juridica;
Obligatii de raportare;
Strangeri de fonduri pentru achizitia participatiilor;
Management si control;
Reorganizarea grupului;
Cotari ale societatii-mama la o bursa de valori.

Contracte privind contributia la cost

Contractele privind contributia la cost


sunt conventii incheiate intre societatile
care isi repartizeaza costurile si riscurile
aferente dezvoltarii, productiei sau
obtinerii de active, servicii sau drepturi si
determina
natura
si
amploarea
intereselor
fiecarui
participant
la
rezultatele acestor activitati.

Contracte privind contributia la cost versus servicii intra-grup


Contributia la cost
costurile, riscurile si beneficiile sunt impartite
intre toti contributorii
daca vin sau pleaca participanti impartirea va fi
ajustata conform principiului valorii de piata
alocarea costurilor se bazeaza pe beneficiul
asteptat de fiecare participant
contributia la o activitate comuna reflecta
beneficiile asteptate, acestea fiind, de obicei,
evaluate la cost

Servicii intra-grup
riscul este suportat de catre furnizorul de
servicii
rezilierea sau extinderea unui contract nu
afecteaza, in general, ceilalti prestatori de
servicii
cheia de alocare se stabileste in functie de
masura in care a solicitat fiecare companie din
grup prestarea respectivului serviciu
furnizorii nu vor imparti profiturile cu beneficiarii

Studiu de caz 1 (I)


Situatia de fapt:

Alocare costuri indirecte

A Romania

B Germania
Servicii
suport

A Romania este filiala celei din Germania. Aceasta din urma, fiind compania mama a
grupului, a alocat entitatilor afiliate, costurile indirecte pe care le-a consemnat in
departamentele sale (cercetare-dezvoltare, financiar, resurse umane si marketing).

Alocarea acestor costuri a fost efectuata printr-o estimare ce a constat intr-o prima faza in
stabilirea unui procent al veniturilor A Romania in totalul veniturilor grupului.

In a doua faza, procentul obtinut a fost aplicat la totalul costurilor indirecte la nivel de grup,
determinandu-se astfel partea ce revine catre A Romania.

Studiu de caz 1 (II)

Studiu de caz 2 (I)

Situatia de fapt:
Compania X DE presteaza companiei Y RO servicii suport si management;
Compania Y RO a fost infiintata in noiembrie 2013, activand in domeniul serviciilor IT;
Pentru tranzactia de servicii, cele doua companii au incheiate doua contracte, i.e. pentru servicii de consultanta in management si activitati suport,
respectiv unul pentru servicii de consultanta in management;
Conform contractelor dintre parti, serviciile sunt prestate de catre echipa de conducere a companiei X DE;
Y RO nu este unic beneficiar al serviciilor de consultanta si management prestate de X DE.

Studiu de caz 2 (II)


Potentiale arii de risc:
1. Nedeductibilitatea cheltuielilor inregistrate de compania Y RO:
Duplicarea serviciilor in baza contractelor dintre parti, chiar in absenta resurselor interne necesare;
Inexistenta altor documente justificative in afara contractelor si facturilor emise de X DE;
Imposibilitatea individualizarii serviciilor prestate, in lipsa unor detalii inserate in cadrul facturilor emise de X DE;
Imposibilitatea obtinerii unor informatii privind bazele de cost alocate de catre X DE;
Pretul nu este determinat per se in cadrul contractelor si nici determinabil.

Studiu de caz 2 (III)


Potentiale arii de risc (continuare):
2. Ajustarea pretului de transfer aferent tranzactiei:
Intrucat pretul serviciilor de consultanta si management nu este stipulat in contractele dintre parti, nu se poate face o conexiune intre
pretul agreat intre parti si cel aplicat in practica;
Intrucat nu se pot obtine informatii privind marjele de profitabilitate obtinute de X DE din prestarea serviciilor exclusiv catre Y RO, iar in
cadrul dosarului de preturi de transfer pregatit de Y RO a fost realizata exclusiv o justificare a necesitatii acestei tranzactii, autoritatile
fiscale pot ajusta pretul de transfer, prin identificarea unor tranzactii comparabile survenite pe piata intre entitati independente.

Studiu de caz 2 (IV)


Recomandari:
Asigurarea necesitatii serviciilor de management prin evitarea duplicarii cu resursele disponibile intern la nivelul companiei, respectiv cu alte
servicii de management primite;
Asigurarea existentei documentelor justificative care sa ateste prestarea efectiva a serviciilor de management (e.g. time-sheet-uri, contracte,
facturi, rapoarte de lucru, corespondenta, devize, etc.);
Colectarea informatiilor referitoare la mecanismele de alocare utilizate pentru determinarea pretului de transfer;
Asigurarea unui cadru contractual exhaustiv din punct de vedere al elementelor comerciale esentiale.

Pierderile operationale in contextul


preturilor de transfer

Studiu de caz 1 (I)


Situatia de fapt:
X RO este un distribuitor de materiale de constructii pe piata din Romania, care a achizitionat (in perioada 20112014) 70% din marfuri de la partea sa afiliata Y din Spania, restul de 30% din marfuri fiind achizitionate de la terti.
100% din cifra de afaceri a X RO este realizata cu clienti independenti din Romania.
X RO a inregistrat in anul 2012 si 2014 rezultate din exploatare negative de -4,50%, respectiv -2,30%.

Vanzari de
bunuri

Achizitii de
bunuri

Y Spania

70%

30%

Furnizori terti

X RO

100%

Clienti terti

Studiu de caz 1 (II)


Situatia de fapt (continuare):
In cadrul unei inspectii fiscale, autoritatile au solicitat dosarul preturilor de transfer pentru perioada 2011-2014.
X RO a prezentat dosarul pregatit intern, conform caruia profilul functional al companiei este de distribuitor cu functii si riscuri depline.
In cadrul aceluiasi dosar, a fost pregatit un studiu de comparabilitate cu privire la marjele de profit obtinute de distribuitori de materiale de constructii
independenti concluzie: profitabilitatea agregata a X RO se afla in afara intervalului de comparabilitate, astfel:

Indicator

2011

2012

2013

2014

Cuartila inferioara

1,25%

2,01%

1,83%

1,54%

Mediana

3,51%

4,73%

4,56%

3,96%

Cuartila superioara

5,97%

6,54%

6,09%

8,03%

X RO

6,37%

-4,50%

6,78%

-2,30%

Studiu de caz 1 (III)

Interpretarea autoritatilor fiscale:


Autoritatile fiscale au fost de acord cu concluziile analizei functionale.
Au acceptat intervalul de piata conform studiului prezentat de contribuabil.
Au procedat la ajustarea profitabilitatii X RO la nivelul valorilor mediane din interval, doar pentru anii 2012 si 2014, astfel:

Indicator (RON)

2012

2014

Venituri din exploatare

2.963.176.054

3.165.901.452

Cheltuieli din exploatare

3.096.518.976

3.238.717.185

(133.342.922)

(72.815.733)

-4,50%

-2,30%

4,73%

3,96%

3.250.256.089

3.372.258.627

153.737.113

133.541.442

Rezultat din exploatare


Marja profitului operational (%)
Mediana intervalului de comparabilitate (%)
Venituri din exploatare ajustate
Rezultat din exploatare ajustat

Studiu de caz 1 (IV)

Posibile abordari alternative ale contribuabilului:


Segregarea contului de profit si pierdere, pentru a delimita profitabilitatea neta obtinuta din vanzarile de marfuri provenite de la
afiliati.
Realizarea unei analize la nivel de marja bruta din tranzactiile cu afiliati vs. tranzactiile cu terti.
Propunerea unei analize multianuale (profitabilitate agregata pe toata perioada 2011-2014), astfel incat sa se elimine
evenimentele ciclice ce au condus la realizarea de pierderi operationale in doi din patru ani.
Justificarea pierderilor realizate in 2012 si 2014 prin identificarea unor motive de ordin economic, strategic, factori externi
specifici industriei etc.

Studiu de caz 2 (I)

Situatia de fapt:

X RO este un producator din Romania, care a vandut produse finite exclusiv catre entitatea sa afiliata Y din Germania.

X RO a inregistrat pierdere fiscala in perioada 2012 2014.

X RO a pregatit dosarul preturilor de transfer pentru perioada 2012 2014.

Conform dosarului, pretul produselor finite este stabilit in baza costurilor inregistrate de X RO, la care se adauga o marja bruta de 18%.

X RO

Vanzari de
produse
finite

100%

Y Germania

Studiu de caz 2 (II)

Argumente contribuabil:
In perioada supusa controlului, X RO a fost in faza de start-up, care a presupus un proces investitional costisitor, specific demararii unei activitati de
productie. Astfel, avand in vedere cheltuielile de infiintare si de lansare a activitatii sale, X RO a inregistrat pierdere.
Managerii au realizat erori de calculatie a costurilor, iar angajatii au realizat erori de productie.
Marja de 18% este aplicata asupra cheltuielilor directe, fiind astfel o marja bruta de profit din care X RO isi acopera cheltuielile indirecte si alte cheltuieli
general-administrative.

Argumente ANAF:
Autoritatile fiscale sustin faptul ca pierderea inregistrata provine din vanzarea produselor finite catre Y Germania.
X RO a vandut produsele finite sub costurile de productie, generand, astfel, pierdere la nivelul X RO.
Autoritatile au realizat o ajustare de preturi de transfer la nivelul marjei brute de 18% (deoarece la nivelul grupului s-a obtinut o marja bruta de 18%,
raportat la costurile vanzarilor) si au recalculat impozitul pe profit datorat de X RO, alaturi de dobanzi si penalitati de intarziere pentru ajustarea de preturi
de transfer.

Concluzie solutionare:
Ajustarea de preturi de transfer (si accesoriile aferente) raman valabile pentru X RO.

Intocmirea dosarului si prezentarea


acestuia in fata autoritatilor fiscale

Intocmirea dosarului si prezentarea acestuia in fata autoritatilor


fiscale (I)
Comparatie Ordinul 222 vs. Ordinul 442

Cerinte formale de continut al dosarului preturilor de transfer


Informatii suplimentare de prezentat la nivelul contribuabilului, e.g. descrierea tranzactiilor de servicii intra-grup, cu
prezentarea cheilor de alocare utilizate, includerea valorilor incasarilor si platilor intra-grup realizate de contribuabil etc.
Informatii suplimentare de prezentat la nivelul grupului, e.g. descrierea eventualelor restructurari din cadrul grupului,
descrierea activitatilor de cercetare-dezvoltare din cadrul grupului etc.
Introducerea pragurilor de materialitate pentru tranzactiile intra-grup
Introducerea unor praguri de materialitate, per tip de tranzactie intra-grup, pentru fiecare categorie de contribuabili, in
functie de care se stabileste obligativitatea pregatirii dosarului preturilor de transfer.

Intocmirea dosarului si prezentarea acestuia in fata autoritatilor


fiscale (II)
Comparatie Ordinul 222 vs. Ordinul 442 (continuare)

Analizele de comparabilitate
Introducerea mentiunilor privind tendinta centrala a pietei;
Completarea criteriului geografic cu nivelul pan-European;
Excluderea prevalentei metodei MCP asupra celorlalte metode de preturi de transfer;
Introducerea unor mentiuni privind analize multi-anuale.
Termenul de prezentare a dosarului preturilor de transfer
Pentru marii contribuabili care indeplinesc criteriile de prag de materialitate: 10 zile calendaristice de la data solicitarii.
Pentru marii contribuabili care nu indeplinesc criteriile de prag de materialitate sau pentru contribuabilii mici si mijlocii, in
functie de alte praguri de materialitate: 60 zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu maxim 30 de
zile calendaristice.

Intocmirea dosarului si prezentarea acestuia in fata autoritatilor


fiscale (III)
Exemplu documentatie:

Documentatie de
preturi de transfer
relevanta la nivelul
Romaniei

Country-by-Country reporting (I)


Country-by-country reporting (CbC):

Incepand cu 1 ianuarie 2016, toate grupurile multinationale au obligativitatea intocmirii raportului CbC anual, cu exceptia cazului in care veniturile consolidate ale acestora nu depasesc 750M
de EUR in anul fiscal precedent.
Grupul are la dispozitie 12 luni pentru intocmirea raportului, dupa incheierea situatiilor financiare.
Raportul CbC contine informatii referitoare la alocarea globala a veniturilor si impozitelor impreuna cu indicatori legati de localizarea activitatilor economice in cadrul Grupului, dintr-o anumita
jurisdictie.
De regula, societatea mama este responsabila pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate ale Grupului. De asemenea, societatea mama este entitatea constitutiva care are obligatia
depunerii raportului CbC. In cazul in care societatea mama nu are obligatia intocmirii raportului CbC in jurisdictia sa, atunci Grupul poate numi o societate mama surogat. Societatea mama
surogat trebuie sa se afle intr-o jurisdictie care detine un acord de schimb al informatiei, urmand ca mai apoi sa depuna raportul CbC in jurisdictia sa.
Tari unde a fost adoptat CbC: Austria, Franta, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania etc.

Country-by-Country reporting (II)


Tabelul 1: Privire de ansamblu asupra veniturilor, impozitelor si activitatilor comerciale in functie de jurisdictie

Numele Grupului MNE


Anul fiscal vizat
Venituri
Jurisdictia
fiscala

Terti

Parti afiliate

Total

Profit/
Pierdere din
exploatare

Impozitul pe
profit platit
(pe baza de
numerar)

Venituri
cumulate in
anul curent

Capitalul
declarat

Castiguri
acumulate

Numar de
angajati

Active
corporale
altele decat
numerar

Country-by-Country reporting (III)


Tabelul 2: Lista entitatilor constitutive ale Grupului MNE incluse in fiecare agregare pe jurisdictie fiscala

Numele Grupului MNE


Anul fiscal vizat

Studiu de caz 1 (I)


Situatia de fapt:
A

Aport in
natura

Aport in
natura
X RO

Persoana fizica

100%

2009

Perioada supusa controlului

2011

Persoana fizica a devenit in anul 2011 actionar majoritar prin achizitionarea actiunilor entitatii X detinute de doua persoane
fizice A si B.
X RO a transferat imobilul pe care il detinea in proprietate inainte de anul 2011 Persoanei fizice si a redus capitalul social al
X RO.
Incepand cu anul 2011, X RO a platit chirii Persoanei fizice pentru serviciile de inchiriere a imobilului.

Studiu de caz 1 (II)


Transferul imobilului

Servicii de inchiriere
X RO

Persoana fizica ar fi avut dreptul la bunurile detinute de X RO


deoarece capitalul social al lui X RO inainte de anul 2011 era
format integral din aport varsat in natura, nefiind necesara
realizarea unei tranzactii de vanzare-cumparare.

In dosarul preturilor de transfer a fost prezentata metoda


comparii preturilor extern.

ANAF
Avand in vedere ca tranzactia nu a fost descrisa in cadrul
dosarului preturilor de transfer si ca bunul nu s-a aflat niciodat in
patrimoniul Persoanei fizice, tranzactia ar fi trebuit sa fie realizata
sub forma unei vanzari pe baza unui raport de evaluare.

Concluzie solutionare:
Contestatia depusa a fost respinsa ca neintemeiata.

In baza unei analize separate, pe baza chiriei anuale practicata


de trei persoane fizice care detin spatii inchiriate in zone
comerciale similare si cu suprafete comparabile, s-a decis
ajustarea cheltuielilor cu chiria.

Studiu de caz 2 (I)


Situatia de fapt:

In scopul desfasurarii activitatii de productie, X RO achizitioneaza servicii de consultanta de la Alfa Germania.


X RO este unicul client al companiei Alfa din Germania.
X RO a inregistrat pierdere fiscala in perioada analizata 2012 2014.
X RO a pregatit dosarul preturilor de transfer pentru perioada 2012 2014.

Servicii de
consultanta
Alfa
Germania

X RO

100%

Studiu de caz 2 (II)

Argumente X RO:
Conform dosarului, pretul serviciilor de consultanta a fost stabilit in baza unui tarif/zi pe baza metodei cost-plus 5%.
In cadrul dosarului, X RO a justificat pretul tranzactiei intra-grup pe baza unor oferte primite de la prestatori independenti.
X RO a demonstrat prestarea efectiva a serviciilor cu ajutorul facturilor emise de Alfa Germania si contractului incheiat pentru tranzactie.

Argumente ANAF:
Ofertele de la diferiti furnizori independenti prezentate de X RO nu au facut dovada preturilor practicate pe piata, intrucat nu au fost aferente unor tranzactii efectiv desfasurate.
X RO nu a prezentat documente justificative conforme care sa dovedeasca prestarea efectiva a serviciilor (e.g. componentele cheltuielilor cu serviciile de consultanta).
Autoritatile fiscale sustin suprapunerea serviciilor primite cu resursele disponibile la nivelul X RO (i.e. personal intern si personal detasat la nivelul Companiei).

Concluzie solutionare:
Contestatia depusa de X RO a fost respinsa ca neintemeiata.

Studiu de caz 3

Situatia de fapt:

Autoritatile fiscale au efectuat un control inopinat la nivelul companiei Alfa RO pentru perioada 2010-2014.

Autoritatile fiscale nu au solicitat companiei dosarul preturilor de transfer.

In urma controlului, tranzactiile desfasurate intre cele 2 parti afiliate au fost considerate tranzactii fictive.
Organele fiscale sustin urmatoarele:

1.

La nivelul celor 2 companii nu au existat documente pentru justificarea transportului.

2.

Bunurile nu se regaseau pe stocurile entitatilor beneficiare si nu au fost prezentate avizele de insotire a bunurilor.

3.

Furnizorul Gama SRL nu functioneaza la sediul inregistrat, nu are angajati si nu inregistreaza/declara venituri.

Vanzari de produse
finite
Gama SRL

Alfa SRL

Vanzari de materii
prime

Studiu de caz 4 Q&A


Situatia de fapt:

In anul 2011, Alfa SRL a acordat un avans entitatii sale afiliate Gama SRL, pentru o anumita cantitati
de marfuri pe care aceasta din urma s-a obligat sa o livreze.
Gama SRL nu a livrat bunurile catre Alfa SRL si nici nu a returnat avansul primit.
Q: Ce credeti ca se poate intampla?
Avans pentru livrare
de marfuri
Gama SRL

Alfa SRL

Livrare de marfuri
Returnare avans

Concluzii

Q&A

Va multumim!
PKF Finconta S.R.L
Direct tel./fax: (+40)21 317 31 90 (+40) 21 317 31 96 (+40) 372 168 300
E-mail: office@pkffinconta.ro Strada Albesti , nr.8 Sector 2 Bucuresti | Romania
Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati paginile de internet:
www.pkffinconta.ro | www.pkf.com