Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Efectele finantarilor europene asupra


mediului de afaceri romanesc

Student: Pricop Georgiana


Disciplina: Mediul de afaceri european
Specializarea: ECTS, ID, An III, Sem. II

Rezumat
tiina i practica managementului proiectelor au nregistrat
recent la nivel global o evoluie spectaculoasa, cu un impact
deosebit asupra tuturor tipurilor de organizaii, impunand un nou
mod de a concepe dezvoltarea n termeni de proiect, accentul
punandu-se pe elaborarea si implementarea strategiilor coerente de
dezvoltare, pe planifcare si organizare.
Un caz particular de proiecte sunt proiectele finanate de
Uniunea Europeana. Acestea urmaresc sprijinirea politicilor
europene n atingerea obiectivelor, fiind modalitatea prin care pot fi
accesate fondurile europene alocate arilor membre.
Fondurile europene trebuie privite ca o importanta sursa de
finanare care poate conduce spre modernizarea Romaniei, iar
managementul proiectelor, ca instrumentul care poate face posibil
acest progres.
Proiectele finanate de Uniunea Europeana genereaza efecte
asupra organizaiilor care le implementeaza, asupra factorilor
interesai, dar i asupra regiunilor n care sunt implementate. Prin
aceste proiecte se dorete dezvoltarea regiunilor i atingerea
obiectivului european - dezvoltarea durabila.

Cuvinte cheie

Managementul proiectelor, fonduri europene, dezvoltare durabila, dezvoltare regionala

Introducere
Orientarea specifca proiectelor spre atingerea obiectivelor a
determinat creterea frecvenei de folosire a acestora n toate
domeniile, fiind practic o adaptare a modului de desfa urare a
activitaii la mediul economic actual caracterizat prin dinamism i
complexitate. Dar proiectele reprezinta pe langa o modalitate de
supravieuire a organizaiilor, i modalitatea prin care se poate
obine competitivitate la nivel micro i macro-economic.
Dezvoltarea regionala a devenit o preocupare importanta nu
numai a decidentilor la nivel national, dar si a organizatiilor
internationale n urma accentuarii fenomenului globalizarii si a
unor factori ce au amplificat dviziunea spatiala a muncii.
Dezvoltarea regionala n Romania a cunoscut valene diferite,
n funcie de perioada dar i sfera de infuena politica n care s-a
aflat.

Stadiul cercetarilor efectuate in "Efectele finanrilor


europene asupra mediului de afaceri romnesc

Vasilescu, I. , Managementul proiectelor, Editura Eficon Press,


Bucuresti, 2005;

Dumitrascu, D. , Pascu , V.R., Managementul proiectelor,Editura


Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, 2005;

Bargaoan, A. Fondurile Europene strategii de promovare si


utilizare , Editura Tritonic, Bucuresti, 2009;

Allaire, Y. , Farsirotu, M. Managementul strategic strategiile


succesului in afaceri, Editura Economica, Bucuresti, 1998.

Expunerea problemei
Utilizarea managementului proiectelor ca un instrument de
atragere a fondurilor europene reprezinta un subiect tot mai
dezbatut.

Unul din motive este unul negativ, i anume rata de absorbtie a


fondurilor structurale care este de 23 % din care 12,82 % reprezinta
plaile rambursate, diferena fiind reprezentata de prefinan ari care
nu au fost integral aprobate de catre Uniunea Europeana. Aceste
rezultate trag un semnal de alarma asupra performan elor reduse n
domeniul proiectelor.

Expunerea problemei

Utilizarea proiectelor n toate domeniile a determinat cre terea


importanei managementului proiectelor i a cercetarii tiin ifice n
domeniu.
Cercetarea realizata este axata pe domeniul managementului
proiectelor, accentul fiind pus pe proiectele fnanate de Uniunea
Europeana. Aceste fonduri europene i pot aduce n momentul de
faa,o importanta contribuie strategiei de cretere a Romaniei.
In acest context economic incert, proiectele fnanate din fonduri
europene reprezinta un important motor de cretere economica.

Concepte si terminologie

Managementul proiectelor reprezint un domeniu


specializat de management si o metod de lucru modern i
care rspunde necesitatii de schimbare.
Conceptul de dezvoltare regional, provine din cel de
dezvoltare economica, lund in considerare aspectele
teritoriale, zonale sau locale ale acestei dezvoltri.

Rezolvarea problemei solutii identificate

Proiectele fnanate de Uniunea Europeana genereaza efecte


economice, sociale i de mediu pozitive, care pot contribui la
dezvoltarea durabila a regiunilor unde se implementeaza. Prin
intermediul acestor proiecte se dorete atingerea obiectivelor
europene de dezvoltare.
Conform raspunsurilor primite, 90,2 % din proiectele analizate
genereaza efecte economice pozitive, 91,8 % din proiecte produc
efecte sociale, iar 52,5 % genereaza efecte asupra mediului.

Analiza rezultatelor
Un procent de 13,11 % din proiectele analizate genereaza
efecte n primii trei ani dupa implementare, 31,15 % au efecte n
primii cinci ani, 9,84 % n primii apte ani, 11,48 % n primii 10 ani i
34,43% din proiectele analizate produc efecte mai mult de 10 ani
dupa implementare, conform raspunsurilor primite.
Pornind de la aceasta statistica, subliniem
necesitatea mbunatatirii efectelor create de
proiectele finanate de Uniunea European
pentru a contribui la atingerea obiectivelor
europene de dezvoltare.
Numarul de ani cat timp proiectul genereaza efecte, dupa
implementare, depinde de specificul proiectului, de exemplu este
probabil ca un proiect prin care se dezvolta resursele umane sa
genereze efecte dupa implementare o perioada de timp mai scurta
decat un proiect prin care se iniiaza o investiie
n infrastructura

Concluzii
Managementul proiectelor reprezint un domeniu specializat
de management si o metod de lucru modern care rspunde
necesittii de schimbare, a crui importan este in crestere, fapt
dovedit de amploarea pe care o cunoaste abordarea sa in
literatura de specialitate si popularitatea sa tot mai ridicat din
ultimul deceniu.

Propuneri

Identifcarea unor modalitai de motivare a angaja ilor pentru


creterea performanelor instituionale, un exemplu ar putea fi
dezvoltarea unui management al carierei sau trasarea unui
traseu profesional explicit pentru cei care lucreaza pe proiecte.
O mai mare flexibilitate n privina obligaiei de a urmari strict
pe zile calendarul activitailor, respectiv acceptarea unei marje de
+/- 5 zile faa de calendarul stabilit ar veni n sprijinul
beneficiarilor de finantari europene.

Bibliografie

http://business-mark.ro/
http://ec.europa.eu/
http://www.zf.ro/
Armenia, A., Abaluta, O., Curteanu, D., Popescu, I.,
Managementul proiectelor cu finantare extern, Editura
Universitara, 2006;
Brgoan, A., Fondurile europene strategii de promovare i
utilizare, Editura Tritonic, Bucureti, 2009; 9.
Brgoan, A., Managementul proiectelor premis a dezvoltrii
macroeconomice, Revista de Management i Marketing, Editura
economica, 3, 2006;