Sunteți pe pagina 1din 9

Tehnologii şi materiale

textile
Materiale textile şi procedee de
obţinere
Şcoala cu clasele I-VIII Vetiş
Grupa a III a
Buzaş Vlad
Cioabă Roland
Pop Marius
Karabinoş Patricia
Bandula Miklos

Coordonator: prof.ed.tehnologică: Lăudat Tunde


Fibra textilă este un corp solid, natural sau obţinut pe cale chimică,
a cărui lungime(măsurată îm cm.) depăşeşte cu mult grosimea.

Fibre vegetale:in, cânepă şi


bumbac

• Fibre animale: viermi de mătase,capră, oaie,


Firul reprezintă o înşiruire răsucită de
fibre, cu lungimea msi mare decât
lăţimea
Clasificare:
• Obişnuite(bumbac, lână, mătase, chimice)
•Texturate(încreţite) utilizate la ciorapi şi mănuşi
•Efect: degrade, buclate
•Brocart ( fire bumbac înfăşurate cu mătase sau fire metalice
Prezent

Trecut

TOARCEREA
FILAREA
Filarea înseamnă transformarea fibrelor în fire. Cuprinde
următoarele operaţii:
cardarea,pieptănarea,laminarea,toarcerea,finisarea
Ţesătura este produsul textil obţinut prin împletirea a
cel puţin
două sisteme de fire, bătătură (pe lăţimea ţesăturii) şi
urzeală
(pe lungimeeea ţesăturii)
Ţeserea cuprinde următoarele operaţii:
•Preparaţia(bobinare, urzire, năvădire, ţevuirea firelor)
•Ţeserea propriu-zisă(executatăpe războaie de ţesut)
•Finisarea(albire, vopsire, apretare, gofrare,etc.)
Tricotul reprezintă produsul textil elastic obţinut prin împletirea
( înlănţuirea) ochiurilor sub formă de rânduri şi şiruri
(într-o anumităordine în funcţie de model)

CLASIFICARE: după destinaţie


Tricoturi pentru lenjerie de corp
Tricoturi pentru îmbrăcăminte exterioară
Tricoturi pentru ciorapi şi şosete
Tricoturi pentru mănuşi, fulare
Tricoturi pentru articole tehnice
Tricoturi pentru perdele
Utilizarea tricoturilor şi ţesăturilor.

Produse tricotate:articole de îmbrăcăminte, cuverturi, materiale decorative interioare,


etc.

Ţesături: articole îmbrăcăminte, interioare, tapiţerie, înlocuitori piele