Sunteți pe pagina 1din 76

ULCERUL

PEPTIC
1. DEFINI|IE; SEMANTIC~
2. EPIDEMIOLOGIE
a) FACTOR GEOGRAFIC
b) URBANIZAR
c) VARIA|II {N TIMP
d) STATUS SOCIAL
e) RAS~
f) DIET~
g) FACTORI PSIHICI
h) INFLUEN|E GENETICE: “0”, HLA
ETIOLOGIE

1. H. PYLORI

2. NOSAD

3. S. ZOLLINGER-ELLISON
A 76-year-old woman had iron-deficiency anemia, a hematocrit of 24 percent, and a positive test
for occult blood in stool

Levy D. N Engl J Med 2000;343:863


PATOGENEZ~

•MUCUS
•ACID •BICARBONAT •PROLIFERARE
•PEPSIN~ •FLUX SANGUIN •FACTORI DE
•NOSAD •JONC|IUNI CRE}TERE
•H. PYLORI •REZISTEN|~ APICAL~

AGRESIUNE AP~RARE REPARARE


ACID CLORHIDRIC
KEINE SAUERSTOFF
KEINE ULCUS SCHWARTZ
1. INERVA|IE VAGAL~
2. GASTRIN~
3. HISTAMIN~
4. SECRETIN~
5. MASA CELULELOR PARIETALE
PEPSINA

1. AC|IUNE
2. TIPURI
3. ANOMALII
HIPERGASTRINEMIA I → proteine
NORMOGASTRINEMIA → golire rapid`
HELICOBACTER PYLORI
I. ARGUMENTE PRO
1. FRECVEN|A ASOCIERII
2. RECUREN|A; PREVEN|IA PRIN
ERADICARE
3. VINDECAREA ULCERULUI CU
ANTIMICROBIENE
HELICOBACTER PYLORI

II. ARGUMENTE CONTRA

1. 60% AU H.P. DAR NU ULCER

2. INCIDEN|~ ↑ CU V^RSTA, UD ↓

3. INCIDEN|~ REDUS~ {N UG
UG }I UD DOU~ BOLI?
DIFER~ DEZECHILIBRUL
UG 3 TIPURI JOHNSON
a) MICA CURBUR~
- antru normal
- hipoaciditate
- grup A
b) MICA CURBUR~
- asociat: - UD
- stenoz` piloric`
- secre\ie: - mic`
- mare

c) ULCERE PREPILORICE
- hipersecre\ie
- grup “0”
MUCUSUL
CON|INE: - glicoproteine
- proteine
- electroli\i
• BARIER~ DIFUZIUNE - V^SCOZITATE
• PUTERE TAMPON - PROTEINE
• SCAD ACTIVITATEA PEPTIC~ - pH
-
• NEUTRALIZEAZ~ - HC→HCO3
• ABSOARBE PEPSINA - MPZ
• FUNC|IE REALIZAT~ GRA|IE:
GROSIMII STRATULUI
CON|INUTULUI DE GLICOPROTEINE

• SECRE|IE INFLUEN|AT~: + PG
- HP
BICARBONATUL

SURSE: - ANTRU
- DUODEN
- PANCREAS
DEBIT: - PG ↑
- AINS ↓
FLUX SANGUIN
WIRCHOW - OCLUZIE VASCULAR~
HAUSER - INFARCT
ASOCIEREA CU HTP DIN CIROZ~

• LEZIUNI GASTRICE C^ND FLUXUL < 40%


• LEZIUNI DUODENALE - RELA|IE LINEAR~
REZISTEN|A APICAL~

MONOLAYER
+ +
POMPA: - Na /H
+ -
- Na /CO3H
REPARAREA IMPLIC~

• MEMBRAN~ BAZAL~ INTACT~


• FLUX MUCOS ADECVAT
• AC|IUNEA: EGF → ADN
TGFα → mARN
• BF.GF. - ANGIOGENEZA
DIAGNOSTIC IMAGISTIC

1. RADIOLOGIE
2. ENDOSCOPIE
3. BIOPSIE
4. TEST RAPID
ANATOMIE PATOLOGIC~
• PIERDERE DE SUBSTAN|~
• MARGINI NETE
• AJUNGE LA MUSCULAR~
• FUND INFLAMATORIU
DIFER~ DE: 1. Abraziune - epiteliu
2. Eroziune - m.m.
3. Ulcera\ie - s.m.
MACROSCOPIC
CLASIFICAREA KAWAI
1. ULCER ROTUND SAU OVALAR

2. ULCER NEREGULAT

3. ULCER SALAMI

4. ULCER LINEAR
EVOLU|IA SAKITA-FUKUTOMI
Stadiul

A (cute) 1
2

1
H (ealing)
2

red
S (car)
whit
e
TRATAMENT
A) OBIECTIVE
1. REDUCEREA SECRE|IEI
2. PROMOVAREA VINDEC~RII
3. SC~DEREA RECUREN|EI
B) MIJLOACE
1. ANTISECRETORII
2. PROTECTOARE
3. CHIRURGIE
ANTISECRETORII

1. BLOCAN|I DE RECEPTORI H2

2. I.P.P.
CITOPROTEC|IA

• SUCRALFAT

• PG

• Bi
E}EC
1. NONCOMPLIAN|~
2. FUMAT
3. PENETRARE
4. PERFORARE ACOPERIT~
5. CICATRICE
6. LEZIUNE POSTBULBAR~
Prespecified Criteria for Ulcer Complications

Lai K et al. N Engl J Med 2002;346:2033-2038


PENETRA|IE(20%)
B~RBA|I > 50 ani

ULCER DUODENAL ULCER DUODENAL


• PANCREAS • PANCREAS

• TRACT BILIAR • MIC EPIPLOON

• FICAT • MEZOCOLON
CLINIC~

• IRADIERE POSTERIOAR~

• DURERE NOCTURN~

• PIERDEREA RITMULUI DURERII

• REFRACTAR~ LA TRATAMENT
PERFORA|IE

EPIDEMIOLOGIE

♦1-2% AMERICA DE SUD

♦ 5-15% EUROPA

♦ 20% B~RBA|I
CLINIC~

1. ANTECEDENTE

2. DURERE VIOLENT~

3. GREA|~, V~RS~TUR~

4. SUFERIN|~ GENERAL~
SEMNE DE IRITA|IE
PERITONEAL~
A) CONTRACTUR~
B) HIPERESTEZIE
C) LINI}TE
D) DISPARI|IA MATIT~|II
E) |IP~TUL FUNDULUI DE SAC
F) SEMNE DE PNEUMOPERITONEU
STENOZA (10%)
• DISTRIBU|IE GEOGRAFIC~
• DIAGNOSTIC:
1. ANAMNEZ~
2. HIPERTROFIE PILOR
3. POLIP
4. COMPRESIE EXTRINSEC~
5. VOLVULUS
HEMORAGIA

SIMPTOMATOLOGIE

• DEBUT

• CALMEAZ~ DUREREA

• + DURERE = SI PERFORA|IE (5%)


METODE CHIRURGICALE
1. REDUCEREA STIMUL~RII
- VAGOTOMIE
- ANTRECTOMIE
2. REDUCEREA EFECTORULUI
GASTRECTOMIE 2/3, 3/4, TOTAL~
3. DRENAJ
4. SUTUR~
SUFERIN|ELE STOMACULUI
OPERAT
PRECOCE
1. HEMORAGIA
2. PANCREATITA ACUT~
3. DESFACEREA SUTURII
EVACUAREA DIFICIL~

• LOCALIZAREA GURII

• POZI|IA STOMACULUI

• DIREC|IA ANSEI EFERENTE


SINDROMUL DE ANS~
AFERENT~
FORMA ACUT~
- DURERE SEVER~
- V~RS~TUR~ F~R~ BIL~
- STEATOREE
- DENUTRI|IE
SINDROMUL DE ANS~
AFERENT~

FORMA CRONIC~

- V~RS~TURI BILIOASE POSTPRANDIAL

- STEATOREE

- DENUTRI|IE
PROBLEME TARDIVE UPPO

• 1% VAGOTOMIE + DRENAJ

• 5% GASTRECTOMIE

• 35% GASTROENTEROANASTOMOZ~
PATOGENIE

• 1. SEX

• 2. LOCALIZAREA LEZIUNII INI|IALE

• 3. EXTENSIA REZEC|IEI

• 4. TIPUL ANASTOMOZEI
SINDROMUL DUMPING
PRECOCE
CLINIC
- durere, plenitudine
- grea\`
- defeca\ie imperioas`
- astenie, nelini]te
- sincop`
- transpira\ii
- palpita\ii
PATOGENEZ~

1. SUPRIMAREA PILORULUI

2. P~TRUNDEREA BRUSC~

3. KININE CIRCULANTE
PREVENIRE, TRATAMENT

• AP~

• RECONVERSIE

• {NGUSTAREA GURII

• ANS~ ANIZOPERISTALTIC~
HIPOGLICEMIA TARDIV~

• ASTENIE

• TREMUR~TURI

• SL~BICIUNE

• PALPITA|II

• TRANSPIRA|II
GASTRITA BONTULUI
• CLINIC: - DURERI EPIGASTRICE
- V~RS~TURI BILIOASE
• PATOGENIE: REFLUX BILIAR
• TRATAMENT: - Al(OH)3
- COLESTIRAMIN~
- PROKINETICE
- CHIRURGICAL
CANCER DE BONT

PATOGENIE

1. LEZIUNEA INI|IAL~

2. TIPUL ANASTOMOZEI

3. V^RSTA TAN~R~